eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2014/454 20200225 25.02.2020 Inngående brev Protokoll 20.02.20 møte i Rana kommunale studentråd KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS
2014/2038 20200225 25.02.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket - Tilbygg bolig - Toranesgata 45 Sigmund Andreas Kibsgaard
2014/2718 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svar på brev av 21.februar 2020 ÅARJELHSAEMIEN TEATERE AS
Ingen tilgang 20200225 25.02.2020 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan "Utvidelse av massedeponi ved Ørtfjellmoen, Rana kommune" SAMEDIGGI / SAMETINGET
2015/2864 20200225 25.02.2020 Inngående brev Oversendelse endringsliste for eiendomsskattegrunnlaget for skatteårene 2016, 2017 og 2018 SKATTEETATEN
2016/2421 20200225 25.02.2020 Inngående brev Vedr. eiendom Oddfrid Sliper
2016/3329 20200225 25.02.2020 Inngående brev Godkjent protokoll fra møtet i motorferdselsnemnda 20.02.2020 Johan Petter Røssvoll
2017/1765 20200225 25.02.2020 Inngående brev Endring av ansvarshavende HANDVERKEREN BYGG OG UTLEIE AS
2017/2387 20200225 25.02.2020 Inngående brev Startlån- betalingsplan *****
2017/2387 20200225 25.02.2020 Inngående brev Gjeldsbrev *****
2017/2756 20200225 25.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn i sak 2017/2756-16 Spillemidler til Selfors idrettspark - trimpark med anleggsnummer 72246 Rana No
2017/2756 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 17/2756-16 Spillemidler til Selfors idrettspark - trimpark med anleggsnr. 72246 Rana No
2018/675 20200225 25.02.2020 Inngående brev Avslutning av drift på kantine - Nav Servicesenter ELITE SERVICE PARTNER AS AVD BODØ
2018/1709 20200225 25.02.2020 Inngående brev Samhandlingsavvik ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I NORDLAND
2018/2318 20200225 25.02.2020 Inngående brev Korrigert tekst om hva søknaden om igangsetting gjelder NORCONSULT AS
2018/2318 20200225 25.02.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - Skolegata 33 NORCONSULT AS
2018/2422 20200225 25.02.2020 Internt notat uten oppfølging Uttalelse fra MILA til søknad om ferdigattest - Flostrandveien 569 Breirem, Tone
2018/2422 20200225 25.02.2020 Utgående brev Behov for mer dokumentasjon før vi kan behandle din søknad om ferdigattest - Hytte - Flostrandveien 569 Eirik Domben
2018/3089 20200225 25.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/3089-24 - Forespørsel om Plan 6023 Detaljregulering Storforshei vil påvirke våre anlegg Rana Blad
2018/3089 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 18/3089/24 - Forespørsel om Plan 6023 Detaljregulering Storforshei vil påvirke våre anlegg Rana Blad
2018/3509 20200225 25.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på båtførerbevis fra elevmappe Espen Åsland
2019/870 20200225 25.02.2020 Inngående brev Faktura *****
2019/903 20200225 25.02.2020 Inngående brev Helikopterbefaring av kraftlinjenettet 2020 HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/949 20200225 25.02.2020 Utgående brev Tilsyn med produktdokumentasjon - Lærer Asphaugsvei 20, 22 og 24 - anmodning om flere opplysninger ROMERIKE ARKITEKTER AS
2019/1182 20200225 25.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - vann og avløp NILSSON MO AS
2019/1763 20200225 25.02.2020 Inngående brev Bytte av bolig fra ***** ***** ***** ***** ***** Rana Kommune - boligkontoret
2019/2221 20200225 25.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2221-21 - Uttalelse til naboklage ridehall Fjellvang gård Rana Blad
2019/2221 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 19/2221-21 - Uttalelse til naboklage ridehall Fjellvang gård Rana Blad
2019/2657 20200225 25.02.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - opphevelse av kommunens vedtak FYLKESMANNEN I NORDLAND
2019/3200 20200225 25.02.2020 Utgående brev Bestilling innsyn - Sak: 2019/3200-14 - Tvangssalg gnr. 74 bnr. 151 i Sør-Aurdal Rana No
2019/3224 20200225 25.02.2020 Utgående brev T09 - Forhåndsvarsel om tvangsmulkt Eirik Setså
2019/3478 20200225 25.02.2020 Utgående brev Fradeling av en teig av gnr. 14 nr. 14 Olav Andreas Nerdal m.fl.
2019/3838 20200225 25.02.2020 Utgående brev Hagaveien 5, Ytteren Daae Tuva Cathrine
2019/3838 20200225 25.02.2020 Utgående brev Hagaveien 5, Ytteren Norconsult AS
2019/4090 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om fradeling/innløsning på festetomt Gnr 4 Bnr 1 Fnr 21 Kenneth Bang
2019/4140 20200225 25.02.2020 Inngående brev Innbetaling av kommunens andel - bekreftelse på at tapsdeling er registrert - ***** ***** Husbanken
2019/4248 20200225 25.02.2020 Inngående brev Partsliste ADVOKATHUSET HELGELAND DA
2019/4276 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svar på din epost datert 5. februar *****
2019/4297 20200225 25.02.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om bygging av hytte Pedersen, Tone Bente
2019/4324 20200225 25.02.2020 Utgående brev Henvendelse vedrørende endret planer for vindu - Båsmobakken bhg., soveskur Båsmobakken barnehage
2019/4326 20200225 25.02.2020 Utgående brev Oversendelse til tinglysning vedrørende seksjonering av gnr 20 bnr 1197 Kartverket Tinglysing
2019/4384 20200225 25.02.2020 Inngående brev Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Rana FYLKESMANNEN I NORDLAND
2019/4395 20200225 25.02.2020 Utgående brev T09 - Forhåndsvarsel om tvangsmulkt Frode Fagernes
2019/4407 20200225 25.02.2020 Utgående brev Ad klage - uenig i utregning av eiendomsskatt og kommunale avgifter *****
2019/4407 20200225 25.02.2020 Internt notat uten oppfølging Protokoll - møte Sakkyndig nemnd eiendomsskatt den 20.02.20
Ingen tilgang 20200225 25.02.2020 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om kommunal bolig Caroline Matejko
2020/410 20200225 25.02.2020 Utgående brev Klage kontrollsanksjon - 4011250 Kari M S Heggem
2020/410 20200225 25.02.2020 Utgående brev Klage på parkering nr. 3107245 Anders Norman Fagereng
2020/513 20200225 25.02.2020 Inngående brev Melding om vedtak av forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på elg og rovdyr, Beiarn kommune BEIARN KOMMUNE
2020/550 20200225 25.02.2020 Utgående brev Utsendelse av søknadspapirer Valter Karstensen
2020/564 20200225 25.02.2020 Inngående brev Sammensatte rapporter *****
2020/651 20200225 25.02.2020 Inngående brev Svar på utført tilsyn HELGELAND SPAREBANK
2020/687 20200225 25.02.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt ***** ***** ***** *****
2020/795 20200225 25.02.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
2020/796 20200225 25.02.2020 Inngående brev Oppstartsmøte - reg.plan for Kisveien 2 Rana Kommune, vann- og avløpsavdelingen
2020/796 20200225 25.02.2020 Inngående brev Invitasjon til oppstartsmøte for plan 8077 – detaljregulering for Kisveien 2 STEIN HAMRE ARKITEKTKONTOR AS
2020/937 20200225 25.02.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK
2020/938 20200225 25.02.2020 Inngående brev Bestilling innsyn - Sak: 2020/938-1 - Garasje - Sjonhagenveien 190 BYGGFAKTA DOCU AS
2020/938 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svar innsyn - sak 2020/938-1 - Garasje - Sjonhagenveien 190 BYGGFAKTA DOCU AS
2020/942 20200225 25.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn i sak 2020/942-1 Status Mo Telehus, 2019 - 2020 Rana No
2020/942 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/942-1 Status Mo Telehus, 2019 - 2020 Rana No
2020/1030 20200225 25.02.2020 Inngående brev Nabovarsel til rammesøknad - Strandgata 22-28 VALRYGG ARKITEKTUR AS
2020/1030 20200225 25.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på nabovarsel VALRYGG ARKITEKTUR AS
2020/1040 20200225 25.02.2020 Utgående brev 202005 RK_HS Regulering Kisveien 2 Erklæring om tilstrekkelig kapasitet på VA Åsmund Strømnes
2020/1040 20200225 25.02.2020 Utgående brev Oppstartsmøte - reguleringsplan for Kisveien 2 Rana kommune v /seksjon for kart og arealplan
2020/1055 20200225 25.02.2020 Utgående brev Rapport etter befaring Zar eiendom AS
2020/1056 20200225 25.02.2020 Inngående brev Vedr. reservering av sentrum i forbindelse med byfest MO IDRETTSLAG
2020/1057 20200225 25.02.2020 Inngående brev Deling / justering av grunneiendom RANA KOMMUNE
2020/1058 20200225 25.02.2020 Inngående brev Tilbygg hytte - Reinfjellia 51 Oddbjørn Kristian Jonassen
2020/1059 20200225 25.02.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra renovasjon - Husnesveien 110 Jørgen Brendberg
2020/1060 20200225 25.02.2020 Inngående brev Registrering av  hensynssoner for drikkevannskilder MATTILSYNET
2020/1061 20200225 25.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift av taubane BUSTNES LEIV
2020/1062 20200225 25.02.2020 Inngående brev Serverings -og/eller skjenkebevilling ASKELADDEN RESSURSSENTER AS
2020/1063 20200225 25.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag *****
2020/1064 20200225 25.02.2020 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling MO STORKIOSK OG VIDEO
2020/1065 20200225 25.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse med ansvar - Skipper Nilsens gate 3 BERNHARD OLSEN AS
2020/1066 20200225 25.02.2020 Inngående brev Endringsmelding av fyringsanlegg Edith Sofie Jonassen
2020/1054 20200224 24.02.2020 Inngående brev Plan 8064 - Løkberg, justert planforslag. Monica Devik Rian
2020/1053 20200224 24.02.2020 Inngående brev Oppstartsmøte for plan 3081: Detaljregulering for Høglia Magnhild Heidi Aabø
2020/1049 20200224 24.02.2020 Inngående brev Skogbrynet 5, 8618. Robin Roghell
2019/2828 20200224 24.02.2020 Inngående brev Vannforsyning/Myraveien 35 -20/801 Yun Li
2020/684 20200224 24.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding Rapport etter tilsyn med fyringsanlegg Per-Magnus Nybakk
2020/684 20200224 24.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar Per-Magnus Nybakk
2020/625 20200224 24.02.2020 Inngående brev Bestilling innsyn - Sak: 2020/625-2 - Presentasjon i MPR 20.02.2020 - Opprydning av spredte avløp AS RANA BLAD
2020/625 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svar innsyn - sak 2020/625-2 - Presentasjon i MPR 20.02.2020 - Opprydning av spredte avløp AS RANA BLAD
2020/625 20200224 24.02.2020 Inngående brev Bestilling innsyn - Sak: 2020/625-4 - Presentasjon i MPR 20.02.2020 - Presentasjon av seksjon for miljø og landbruk AS RANA BLAD
2020/625 20200224 24.02.2020 Inngående brev Bestilling innsyn - Sak: 2020/625-3 - Presentasjon i MPR 20.02.2020 - Om vannforvaltningen AS RANA BLAD
2020/625 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svar innsyn - sak 2020/625-3 - Presentasjon i MPR 20.02.2020 - Om vannforvaltningen AS RANA BLAD
2020/625 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svar innsyn - sak 2020/625-4 - Presentasjon i MPR 20.02.2020 - Presentasjon av seksjon for miljø og landbruk AS RANA BLAD
2020/541 20200224 24.02.2020 Utgående brev Tittel Kristoffer Rundhaug
2020/585 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Rana Parkinsonforening RANA PARKINSONFORENING
2020/591 20200224 24.02.2020 Inngående brev Godkjent protokoll fra MPR utvalget 20.02.2020 Tone Pedersen
2020/591 20200224 24.02.2020 Inngående brev Godkjent protokoll fra MPR utvalget 20.02.2020 Joachim Hjartøy
2020/910 20200224 24.02.2020 Utgående brev Tillatelse til kjøring med snøskuter §5 bokstav c- svar på søknad Hans Jørgen Røssvoll
2020/929 20200224 24.02.2020 Utgående brev Tillatelse til kjøring med snøskuter § 5 bokstav b - svar på søknad *****
2020/932 20200224 24.02.2020 Internt notat uten oppfølging Dispensasjon for kjøring med snøskuter § 5 bokstav b - Kallvatnets nedslagsfelt
2020/932 20200224 24.02.2020 Utgående brev Tillatelse til kjøring med snøskuter § 5 bokstav b - svar på søknad *****
2020/932 20200224 24.02.2020 Inngående brev Legeerklæring *****
2020/880 20200224 24.02.2020 Utgående brev Tillatelse til rekreasjonskjøring med snøskuter etter § 5 bokstav b) *****
2020/785 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/785 - 2 og 3 Lekeplass - Søknad om tilskudd - Lekestubben Velforening Rana Blad