eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/2471 20191108 08.11.2019 Inngående brev Til høring: 2019/2471 - Nybygg - Myraveien 35 Mo i Rana bydrift v/vann- og avløpsavdelinga
2019/3958 20191108 08.11.2019 Inngående brev Fremdriftsplan Steffen Hopaneng
2019/2882 20191108 08.11.2019 Inngående brev Til høring - 2019/2882 - Bolig og garasje - Kvernhusheia 50 Mo i Rana bydrift v/veiavdelinga
2019/2882 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tillatelse til bygging av tilbygg og garasje i Kvernhusheia 50 JORD:NÆR ARKITEKTUR AS
2019/2855 20191108 08.11.2019 Inngående brev Epost-korrespondanse Tore Fagerli
2019/2887 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Nygata 9B SVARTISEN IB AS
2019/2918 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tilsynsrapport Rana kommune
2019/2978 20191108 08.11.2019 Utgående brev Mottatt søknad om riving og bygging av garasje i Buegata 22 og 24. Vi trenge flere opplysninger Tobias Martinussen Skog m.fl.
2019/2978 20191108 08.11.2019 Inngående brev Til høring - Riving/ bygging/ utviding av garasje - Buegata 22 og 24 Mo i Rana bydrift v/veiavdelinga
2019/3139 20191108 08.11.2019 Inngående brev Medisinske opplysninger UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF
2019/3294 20191108 08.11.2019 Inngående brev Utvidelse av BaRe kjølelager MOMEK CIVIL AS
2019/3981 20191108 08.11.2019 Inngående brev Oljetank til avregistrering, Parkveien 7, 8613 Mo i Rana Energiteknikk AS
2019/3982 20191108 08.11.2019 Utgående brev Regulering av festeavgift for gnr. 21 bnr. 4 fnr. 108 SAMEIET REVELEN GÅRD
2019/3982 20191108 08.11.2019 Internt notat uten oppfølging Indeksregulering av festeavgift
2019/3983 20191108 08.11.2019 Inngående brev Prioritert barnehageplass *****
2019/3985 20191108 08.11.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn utført som egenmelding RANA KOMMUNE
2019/3986 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om deling/justering av grunneiendom - gnr.36/1 Joakim Hovd m.fl.
2019/3987 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om deling/justering av grunneiendom - gnr.36/1 Joakim Hovd m.fl.
2019/3988 20191108 08.11.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=6ba5ew, SakId=295908) *****
2019/3990 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
2019/3991 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag *****
2019/3992 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Torbjørn Solvoll
2019/3993 20191108 08.11.2019 Utgående brev Avtale om SWOP mellom Rana kommune og Telemix AS TELEMIX AS
2019/3994 20191108 08.11.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=84ar6a, SakId=295955) *****
2019/3995 20191108 08.11.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til Gruben allaktivitetshus idrettshall LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
2019/3996 20191108 08.11.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Gruben allaktivitetshus klatre/buldreanlegg GIL EIENDOM AS
2019/3936 20191108 08.11.2019 Inngående brev Forkynnelse av vedtak FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER NORDLAND
2019/3784 20191108 08.11.2019 Utgående brev Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder BÅSMOBAKKEN BARNEHAGE SA
2019/3811 20191108 08.11.2019 Inngående brev Piperehabilitering - Skogbrynet SVARTISEN IB AS
2019/3858 20191108 08.11.2019 Utgående brev Søknad om kjøp av tilleggsareal i Toranesgata 53B Gunnar Rødsjø
2019/3872 20191108 08.11.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
2019/3876 20191108 08.11.2019 Utgående brev Factoring Finans AS - krav om oppgjør - factoringpant PRETOR ADVOKAT AS
2019/3426 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tiltaksplan KTA Ytteren Rana kommune brann, lås og heis
2019/3426 20191108 08.11.2019 Utgående brev Aksept av tiltaksplan RANA KOMMUNE
2019/3526 20191108 08.11.2019 Utgående brev Dispensasjonssøknader, Frikultbarnehagen Dag Roald Djønne
2019/3527 20191108 08.11.2019 Utgående brev Dispensasjonssøknader, Frikultbarnehagen Dag Roald Djønne
2019/3528 20191108 08.11.2019 Utgående brev Dispensasjonssøknader, Frikultbarnehagen Dag Roald Djønne
2019/3569 20191108 08.11.2019 Utgående brev Sak 49/19 i sakslista til Miljø, Plan og Ressurs, unntatt offentlighet Ina Therese Trælnes m.fl.
2019/3635 20191108 08.11.2019 Inngående brev Svar på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen for produksjonstilskudd, del 2, 2019 FYLKESMANNEN I NORDLAND
2019/3643 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak Oddvar Olav Østerdal m.fl.
2019/3651 20191108 08.11.2019 Utgående brev I forbindelse med permisjon til Hilde Lillerødvann - opprykk og nyvalg Lena K. Aas
2019/3651 20191108 08.11.2019 Utgående brev Opprykk til fast plass i kommunestyret I forbindelse med permisjon til Hilde Lillerødvann Tommy Cantona Eldorsen
2019/3651 20191108 08.11.2019 Utgående brev Opprykk til fast plass i utvalg for helse og omsorg i forbindelse med permisjon til Hilde Lillerødvann Mary Ann Dahl
2019/3651 20191108 08.11.2019 Utgående brev Innvilget permisjon fra dine folkevalgte verv i Rana kommune Hilde Lillerødvann
2019/3665 20191108 08.11.2019 Utgående brev Representanter fra Rana kommune  til generalforsamlingen Kommunekraft AS Kommunekraft AS
2019/3669 20191108 08.11.2019 Utgående brev Valgte representanter fra Rana kommune til generalforsamlingen i Helgeland reiseliv Helgeland Reiseliv
2019/3714 20191108 08.11.2019 Internt notat uten oppfølging Høring VA: Søknad - Garasje - Almveien 10 Sandstedt, Hilde
2019/3714 20191108 08.11.2019 Internt notat uten oppfølging Høring VA: Søknad - Garasje - Almveien 10 Brattli, Gunnar
2019/3727 20191108 08.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2019/2497 20191108 08.11.2019 Inngående brev Klage på faktura ROBERTS TRAFIKKSKOLE Robert Nilsskog
2019/2188 20191108 08.11.2019 Inngående brev Prospekt(Ref=p3w98e, SakId=255882) *****
2019/2308 20191108 08.11.2019 Inngående brev Ettersending til innsendt byggesøknad - nybygg - Ertsveien 16 BERNHARD OLSEN AS
2019/336 20191108 08.11.2019 Utgående brev Registrering av eldre hytte 129/1/11 Anita Vibeke Wang
2019/965 20191108 08.11.2019 Inngående brev Monteringsanvisning - Steinbekkhaugen BJØRKLUND MEK VERKSTED AS
2019/1452 20191108 08.11.2019 Utgående brev Ferdigattest for ny bolig og garasje - Lappheia 34 BERNHARD OLSEN AS
2019/1452 20191108 08.11.2019 Inngående brev Bilder gangvei / lekeplasser - Lappheia BERNHARD OLSEN AS
2019/1452 20191108 08.11.2019 Inngående brev Bilder - Lappheia 34 BERNHARD OLSEN AS
2019/1486 20191108 08.11.2019 Inngående brev Faktura *****
2019/1513 20191108 08.11.2019 Internt notat uten oppfølging Uttalelse fra seksjon kart og arealplan til søknad om endring - Terminalveien 2 Rana Kommune - Mikalsen, Hanne Marit
2019/1706 20191108 08.11.2019 Inngående brev Markering av avslutning for driften av Gærjah, Sørsamisk bok- og kulturbuss Nordland Fylkesbibliotek
2019/2141 20191108 08.11.2019 Utgående brev Gratulerer som folkevalgt til Rana eldreråd Kjell Erling Svaleng
2019/2159 20191108 08.11.2019 Utgående brev Forespørsel om pristilbud på kartlegging av Elsvasselva og Sirijordelva i Hattfjelldal kommune geir@natsam.no
2014/750 20191108 08.11.2019 Inngående brev Innkalling/dokumenter til møte i kontrollutvalget Rana 15.11.2019 Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Registrert festekontrakt 129/1/11 STATSKOG HELGELAND
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Utgående brev Klima- og miljøprogrammet - Rapport fra prosjekt Kulturlandskapsdag FYLKESMANNEN I NORDLAND
2014/2406 20191108 08.11.2019 Utgående brev Representanter fra Rana kommune til generalforsamlingen i Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparken Helgeland AS
2014/2455 20191108 08.11.2019 Inngående brev Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Driv Karriere Driv karriere
2014/2455 20191108 08.11.2019 Utgående brev Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Driv Karriere Inge Myrvoll m.fl.
2014/2455 20191108 08.11.2019 Inngående brev Innkalling ekstraordinær generalforsamling Driv Karriere fredag 15.11.19 kl 10.30 - fullmaktsskjema Driv karriere
2014/3198 20191108 08.11.2019 Inngående brev Informasjon om introduksjonsprogram FYLKESMANNEN I NORDLAND
2014/4155 20191108 08.11.2019 Inngående brev Invitasjon til privatarkivnettverk i Nordland Nordland fylkeskommune
2016/2144 20191108 08.11.2019 Inngående brev Akkreditering til styremøte i Helgelandssykehuset HF HELGELANDSSYKEHUSET HF
2017/1799 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kjøpsavtale gnr.36 bnr.1 Joakim Hovd m.fl.
2018/83 20191108 08.11.2019 Utgående brev Prøvingsattest *****
2018/2081 20191108 08.11.2019 Utgående brev Finansieringsbevis (Ref=94pqp3, SakId=254919) *****
2018/2081 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt *****
2018/2081 20191108 08.11.2019 Inngående brev Opplysninger *****
2018/3155 20191108 08.11.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
2018/3542 20191108 08.11.2019 Inngående brev Interesse meddommer Eva Carina Schytte
2018/3819 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt   (Ref=31aNlo, SakId=199466) *****
2018/3819 20191108 08.11.2019 Utgående brev Vedtak om innvilget finansiering (31aNlo, SakId=199466) *****
2018/3969 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vedtak om driftskonsesjon etter mineralloven for Ørtfjellområdet i Rana kommune. Tiltakshaver: Rana Gruber AS Direktoratet for mineralforvaltning
2019/14 20191108 08.11.2019 Inngående brev Bestilling av naboliste - Selforsveien 72 Lene Madsen Stien
2019/48 20191108 08.11.2019 Utgående brev Legeerklæring - parkering for forflytningshemmede *****
2019/75 20191108 08.11.2019 Utgående brev Rana kommune bytter vann- og avløpsledninger i Fairbanksveien Marie Hagen
2019/237 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - Bergmannsveien 31 NORCONSULT AS
2019/285 20191108 08.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport Mo vannverk, 05.11.2019- 08.11.2019 LABORA AS
2019/52 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Nor P. Batch
2019/48 20191107 07.11.2019 Inngående brev Legeerklæring - parkering for forflytningshemmede *****
2019/48 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/17 20191107 07.11.2019 Utgående brev Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 59/18 er ført i matrikkelen Ruben Ramsvik Ramsvik
2019/17 20191107 07.11.2019 Utgående brev Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 146/8 er ført i matrikkelen Eiendomsmegler1
2019/17 20191107 07.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 146/8 Eiendomsmegler1
2018/3819 20191107 07.11.2019 Inngående brev Prospekt (Ref=31aNlo, SakId=199466) *****
2018/3555 20191107 07.11.2019 Utgående brev Anmodning om uttalelse jf. alkoholloven Mo i Rana Politistasjon
2018/3542 20191107 07.11.2019 Inngående brev Ønske om å slutte som meddommer Frode Vegard Hansen
2018/3542 20191107 07.11.2019 Inngående brev Innmelding interesse meddommer TERJE RØLI
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Etterspørsel av manglende dokumentasjon *****
2018/1909 20191107 07.11.2019 Inngående brev Prospekt *****
2018/1951 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kjøpskontrakt  (Ref=e98p3k, SakId=241802) *****