eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/4255 20220123 23.01.2022 Inngående brev Søknad om startlån *****
2021/4759 20220123 23.01.2022 Inngående brev Signert: Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Selfors sykehjem avd. Kårstua - Sykepleier (2021/4759) *****
2021/4482 20220122 22.01.2022 Inngående brev Signert : Tilbud om ansettelse - Rana ungdomsskole - undervisningsinspektør Preben Nodland Hanssen
2021/4482 20220121 21.01.2022 Utgående brev Tilbud om ansettelse - Rana ungdomsskole - undervisningsinspektør *****
2021/4499 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Vedtak - Gruben sykehjem avd. 3 - Helsefagarbeider (2021/4499)
2021/4499 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Vurdering og innstilling - Helsefagarbeider
2021/4499 20220121 21.01.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Gruben sykehjem avd. 3 - Helsefagarbeider (2021/4499) *****
2021/4499 20220121 21.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Gruben sykehjem avd. 3 - Helsefagarbeider (2021/4499) *****
2021/4499 20220121 21.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Gruben sykehjem avd. 3 - Helsefagarbeider natt (2021/4499) *****
2021/4499 20220121 21.01.2022 Utgående brev Feil i utsendt tilbud om ansettelse *****
2021/4499 20220121 21.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Gruben sykehjem avd. 3 - Helsefagarbeider - utvidelse av fast stilling (2021/4499) *****
2021/4419 20220121 21.01.2022 Utgående brev Sak 2021/4419: SV: VA-ledninger Åsveien 9A gnr 22 bnr 111 Arvid Hanssen
2021/4419 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg avsluttet - ÅSVEIEN 9A - 22/111 HANSSEN ROSEMARIE C m.fl.
2021/4419 20220121 21.01.2022 Inngående brev Fwd: VA-ledninger Åsveien 9A gnr 22 bnr 111 Arvid Hanssen
2021/4419 20220121 21.01.2022 Inngående brev Fwd: VA-ledninger Åsveien 9A gnr 22 bnr 111 Arvid Hanssen
2021/4595 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Vedtak/ Protokollutdrag Søknad om tillatelse til bruk av følgeskuter - ***** ***** *****
2021/4646 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Utlysning - vikariat assistent
2021/4663 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVALBARDGATA 26 - 22/325 ART EIENDOM AS
2021/4176 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Vedtak/ Protokollutdrag Søknad om dispensasjon fra forbudet mot kjøring med snøskuter - ***** *****
2021/4317 20220121 21.01.2022 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om fritak for renovasjon - gnr 192/2 - Sjonhagenveien 114 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS
2021/4339 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - HÅNDVERKSGATA 4 - 21/4/119 SØNDRE EIENDOM AS
2021/4370 20220121 21.01.2022 Inngående brev Anmodning fra kontrollutvalget - lønnsfastsettelse INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
2021/4379 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste
2021/4379 20220121 21.01.2022 Utgående brev Tilbud om ansettelse - barneverntjenesten - teamleder *****
2021/4780 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Vedtak/ Protokollutdrag Søknad om dispensasjon fra forbudet mot kjøring med snøskuter - ***** *****
2022/1 20220121 21.01.2022 Utgående brev Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2022/1 20220121 21.01.2022 Utgående brev Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2022/1 20220121 21.01.2022 Inngående brev Søknad parkering for forflytningshemmede *****
2022/1 20220121 21.01.2022 Utgående brev Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2021/4671 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVALBARDGATA 37A - 22/509/102 Svalbardgata Borettslag A/L
2021/4673 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVALBARDGATA 38A - 22/509/102 Svalbardgata Borettslag A/L
2021/4674 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVALBARDGATA 39A - 22/509/102 Svalbardgata Borettslag A/L
2021/4675 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVALBARDGATA 40A - 22/509/102 Svalbardgata Borettslag A/L
2021/4676 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVALBARDGATA 41A - 22/509/102 Svalbardgata Borettslag A/L
2021/4678 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVALBARDGATA 42A - 22/509/102 Svalbardgata Borettslag A/L
2021/4679 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVALBARDGATA 43A - 22/509/102 Svalbardgata Borettslag A/L
2021/4680 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVALBARDGATA 44A - 22/509/102 Svalbardgata Borettslag A/L
2021/4681 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 172 - 22/59 JENSEN TORBEN KÅSMO
2021/4682 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 174 - 22/107 ARNTSEN JAN VIDAR
2021/4683 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 176 - 22/73 THINGVOLL HARALD
2021/4685 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 182 - 22/212 FAGERDAL OLAV HENRIK
2021/4686 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 180 - 22/205 ANDERSEN RONNY m.fl.
2021/4687 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 184 - 22/204 MYRMO ØYVIND JOHAN
2021/4688 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 185 - 22/97/9 AVDEM TROND
2021/4689 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 186 - 22/218 KONRADSEN ASBJØRN MARTIN
2021/4690 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 188 - 22/170 BØRSHEIM BRITT HANSINE
2021/4691 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 192 - 22/509/121 ADOLFSEN RUNAR
2021/4692 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 190 - 22/210 MOLBERG PIA CHRISTIN S m.fl.
2021/4693 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 193 - 22/247 KARLSEN RONNY ANDRE m.fl.
2021/4694 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 194 - 22/490 LEIRÅMO KAREN MARGRETHE m.fl.
2021/4695 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 196 - 22/509/103 JARHOLM ROALD SIGMUND
2021/4697 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 197 - 22/16 KVIG HANNA-ANETTE m.fl.
2021/4698 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 178 - 22/211 PETTERSEN JØRN m.fl.
2021/4700 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 191 - 22/300 JENSEN ESPEN
2021/4701 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - TUVVOLLVEIEN 4 - 99/113 SANDBERG TOM m.fl.
2021/4702 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - TUVVOLLVEIEN 6 - 99/112 MATHISEN BRYNHILD M m.fl.
2021/4703 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - TUVVOLLVEIEN 10 - 99/96 MONSEN JORID MEYER m.fl.
2021/4704 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SPORTSALLEEN 11 - 99/31/72 ENGVEIEN BARNEHAGE
2021/4705 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SJØFORSGATA 36 - 99/31/59 NORDLAND FYLKESKOMMUNE
2021/4706 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SPORTSALLEEN 8 - 99/242/46 Sportsalleen Borettslag
2021/4707 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SPORTSALLEEN 10 - 99/242/46 Sportsalleen Borettslag
2021/4708 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - ENGVEIEN 1A - 99/242/46 Sportsalleen Borettslag
2021/4709 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - ENGVEIEN 2A - 99/242/46 Sportsalleen Borettslag
2021/4710 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - ENGVEIEN 3A - 99/242/46 Sportsalleen Borettslag
2021/4714 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - TUVVOLLVEIEN 1A - 99/242/46 Sportsalleen Borettslag
2021/4715 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - TUVVOLLVEIEN 3A - 99/242/46 Sportsalleen Borettslag
2021/4716 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - TUVVOLLVEIEN 5A - 99/242/46 Sportsalleen Borettslag
2021/4722 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Vedtak/ Protokollutdrag Søknad om dispensasjon fra forbudet mot kjøring med snøskuter - Statskog SF
2021/4724 20220121 21.01.2022 Inngående brev Bekreftelse på separering avløpsledning - Marcus Thranes gate 9 Randi Nikoline Bernersen
2021/4724 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg avsluttet - MARCUS THRANES GATE 9 - 20/680 BERNERSEN RANDI NIKOLINE
2021/4735 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 181 - 22/74 SKJELNES JØRN-TOMMY A
2021/4736 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 183 - 22/72 ARNTSEN ROBERT JAMIE
2021/4737 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 187 - 22/97/3 SAGEN GEIR TERJE
2021/4738 20220121 21.01.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVENSKVEIEN 189 - 22/451 MASLENIKOVIENE EDITA m.fl.
2022/3 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Vedtak/ Protokollutdrag Søknad om dispensasjon fra forbudet mot kjøring med snøskuter - Terje Skatland
2022/3 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Dispensasjon for kjøring med snøskuter § 6 - Gråvasspollen
2022/10 20220121 21.01.2022 Utgående brev Tilbud om ansettelse - Ytteren barneskole - barne- og ungdomsarbeider (midlertidig) *****
2022/13 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Vedtak/ Protokollutdrag Søknad om dispensasjon fra forbudet mot kjøring med snøskuter - Polarsirkelen turlag
2022/57 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Hjemmekontor - budsjett og analyse
2022/179 20220121 21.01.2022 Utgående brev Tillatelse til kjøring med snøskuter §5 bokstav c - svar på søknad. Anita Hovd
2022/222 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Vedtak/Protokollutdrag AMU 20.01.2022 - sak 2/22 - Handlingsplan helse, miljø og sikkerhet 2022
2022/236 20220121 21.01.2022 Utgående brev Tillatelse til kjøring med snøskuter §5 bokstav c - svar på søknad Einar Johan Furuheim
2022/343 20220121 21.01.2022 Inngående brev Angående fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven MOMENT RANA AS
2022/343 20220121 21.01.2022 Utgående brev Angående fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** MOMENT RANA AS
2022/382 20220121 21.01.2022 Inngående brev Søknad motorferdsel i utmark og vassdrag Reidar Andersen
2022/383 20220121 21.01.2022 Inngående brev Søknad om startlån *****
2022/385 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag Forebyggende tiltak mot viltpåkjørsler
Ingen tilgang 20220121 21.01.2022 Inngående brev Innsyn elevmapper ***** ***** ***** ***** ***** ***** ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA
2022/388 20220121 21.01.2022 Inngående brev Søknad om å få bo sammen i ***** ***** Flyktningtjenesten v/Annabel Aanonli
2022/389 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Grunnlag for utlysning - Veileder
2020/707 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Vandelsvurdering AS Norsk Gjærverk - Kemner
2020/707 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Vandelsvurdering AS Norsk Gjærverk - Skatteetaten
2020/1265 20220121 21.01.2022 Inngående brev Behandlingssak til kommunestyret - oppfølging forvaltningsrapport investeringsprosjekt INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
2020/1355 20220121 21.01.2022 Utgående brev Ferdigattest - Veranda - Skillevollen 43 Stian Fagerli
2020/1478 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Beregningsdokumentasjon
2020/1479 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Beregningsdokumentasjon
2020/1882 20220121 21.01.2022 Inngående brev Korona: Oppdaterte smittevernveiledere for barnehage og skole Utdanningsdirektoratet
Ingen tilgang 20220121 21.01.2022 Inngående brev Rundskriv H-2/22 Statsbudsjettet for 2022 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Godkjent møteprotokoll fra møte i AMU 18.11.2021
Ingen tilgang 20220121 21.01.2022 Internt notat uten oppfølging Aksjeeierbok