eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Inngående brev 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 56 - Covid-19-håndtering (11.05.2021 - 08:21) Statsforvalteren i Nordland
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Inngående brev Rettelse i situasjonsrapporten 11.05.2021 Statsforvalteren i Nordland
2019/1657 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - 2021 *****
2019/1886 20210511 11.05.2021 Utgående brev Serveringsbevilling - Skillevollen Motell AS, org.nr: 922 776 423, godkjenning av ny daglig leder / styrer SKILLEVOLLEN MOTELL AS
2019/1977 20210511 11.05.2021 Utgående brev Oversendelse av skjøte ved innløsing av festetomt 24/1/27 Roy Øystein Tomma
2019/2807 20210511 11.05.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om oppsigelse av SFO-plass *****
2019/2807 20210511 11.05.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om oppsigelse av SFO-plass *****
2019/2807 20210511 11.05.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om oppsigelse av SFO-plass *****
2019/3709 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om sletting av lån *****
2019/3739 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=36pw3b, SakId=361974) *****
2019/3739 20210511 11.05.2021 Inngående brev Kjøpekontrakt *****
2019/4334 20210511 11.05.2021 Utgående brev OU - Referat utførergruppen 10.05.21 Cathrine Snorresdatter Løkås m.fl.
2020/1820 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=r6b946, SakId=377309) *****
2020/5267 20210511 11.05.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Idar Lasse Fagerjord
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse jf. alkoholloven Mo i Rana Politistasjon
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Utgående brev SFO - innvilgelse av redusert foreldrebetaling *****
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket - hovedbolig - Ranheimgata 24 - 20/1016 Freddy Mulstad
2014/750 20210511 11.05.2021 Inngående brev Innkalling/dokumenter til møte i kontrollutvalget Rana 20.05.2021 Indre Helgeland Kontrollutvalg
2014/867 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endring i riksarkivarens forskrift Arkivverket
2014/1064 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert protokoll fra representantskapsmøte Arkiv i Nordland 11. mai 2021 NORDLAND FYLKESKOMMUNE
2014/2361 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert protokoll for generalforsamling i Visit Helgeland 2021 HELGELAND REISELIV AS
2014/2718 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert protokoll - generalforsamling - Åarjelhsaemien Teatre Åarjelhsaemien Teatre
2014/2784 20210511 11.05.2021 Inngående brev Purring - Søknad om ferdigattest Nordland Teknikk AS
2014/4267 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar - status oppfølging av kommunestyrevedtak 43/19 (Selskapskontroll HAF IKS) INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Utgående brev SFO - innvilgelse av redusert foreldrebetaling *****
2015/3629 20210511 11.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport Mjølanodden renseanlegg - 13.04.2021 - 10.05.2021 LABORA AS
2015/3666 20210511 11.05.2021 Inngående brev Naturfaglig merknad før kommunestyrets behandling- Reguleringsplan for Løkberg - Rana STATSFORVALTEREN I NORDLAND
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Inngående brev Nordlandsbanen km 518,2-518,6 - Erosjonssikring av jernbanefylling Illhølia/ Bjørnheienget - ber om vurdering av konsesjonsplikt for tiltaket BANE NOR SF
2017/1871 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vedr. 21-84311-1 - NA-rundskriv 2021/ Oreigningsloven § 25 - søknad om forhåndstiltredelse Statens vegvesen
2019/11 20210511 11.05.2021 Inngående brev Kjørebok *****
2019/64 20210511 11.05.2021 Inngående brev Forslagstillers kommentarer på innkomne uttalelser - Svenskveien 195 SIMA RÅDGIVNING AS
2019/1027 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høring - Presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
2020/9039 20210511 11.05.2021 Inngående brev Etterlyser svar - reseksjonering ADVOKATHUSET HELGELAND DA
2020/9198 20210511 11.05.2021 Inngående brev Innhenting av opplysninger *****
2020/11737 20210511 11.05.2021 Utgående brev Oversendelse av skjøte ved innløsing av festetomt 20/65/500 Ørjan Pettersen Sjule
2020/11914 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad 50531 - avlingssvikt Landbruksdirektoratet
2020/11914 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad 50531 - avlingssvikt Landbruksdirektoratet - no-reply@landbruksdirektoratet.no
2020/12523 20210511 11.05.2021 Inngående brev Kjørebok Per Olai Pettersen
2020/12614 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vedrørende henvendelse om kollektivtilbudet i Rana kommune Nordland fylkeskommune
2020/12835 20210511 11.05.2021 Inngående brev Kjørebok Trond Sollien
2021/8 20210511 11.05.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring om kvikkleirefare DAGBLADET AS
2021/10 20210511 11.05.2021 Utgående brev Oppdatert grense lang Snefjellåveien Hallgeir Kjøren m.fl.
2021/10 20210511 11.05.2021 Inngående brev Matrikkel - Bakeribakken 7 B - Rana (1833) Skatteetaten - v/Gunn Kåss
2021/56 20210511 11.05.2021 Utgående brev Kvittering Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 24/4 er ført i matrikkelen REDE EIENDOMSMEGLING AS
2021/68 20210511 11.05.2021 Inngående brev Klage på parkeringsgebyr - 4012071 *****
2021/68 20210511 11.05.2021 Inngående brev Klage på parkeringsgebyr - 3109392 Torleiv Guldhav
2021/219 20210511 11.05.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring på gnr. 28, bnr. 1, fnr. 233 Tor Arne Morken
2021/221 20210511 11.05.2021 Inngående brev Prøvingsattest *****
2021/519 20210511 11.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på reduksjoner i foreldrebetaling i privat barnehage *****
2021/521 20210511 11.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på reduksjoner i foreldrebetaling i privat barnehage *****
2021/528 20210511 11.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på reduksjoner i foreldrebetaling i privat barnehage *****
2021/529 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse på reduksjoner i foreldrebetaling i private barnehager - Vestvikheia barnehage
2021/657 20210511 11.05.2021 Inngående brev Valgmateriell: veileder i punktskrift VALGDIREKTORATET
2021/678 20210511 11.05.2021 Utgående brev Saken med avvisningsvedtak er avsluttet grunnet utgått klagefrist *****
2021/699 20210511 11.05.2021 Inngående brev Elgvald utleid til jaktlaget Kjøttlaust Knut Hauknes
2021/707 20210511 11.05.2021 Inngående brev Muntlig spørsmål til kommunestyret 11.5 2021 - organisering av RAVO Karl-Hans Rønning
2021/707 20210511 11.05.2021 Inngående brev Spørsmål til veteranplan Knut Bjarne Derås
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg *****
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg *****
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg *****
2021/857 20210511 11.05.2021 Utgående brev Nordlandsveien 105 - mindre reguleringsendring Kontor Vika
2021/963 20210511 11.05.2021 Inngående brev Feil mottaker Espen Forgaard Andersen
2021/963 20210511 11.05.2021 Utgående brev Du får midlertidig fritak for renovasjonsavgiften for Sørveien 1A (gnr.21 bnr.143) Espen Andersen
2021/963 20210511 11.05.2021 Utgående brev Du får midlertidig fritak for renovasjonsavgiften for Sørveien 1A (gnr.21 bnr.143) Espen Forgaard Andersen
2021/1103 20210511 11.05.2021 Inngående brev Tilskudd til sommerskole – ubenyttede midler kan benyttes til tilbud i høstferien 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET
2021/1123 20210511 11.05.2021 Utgående brev Høringsbrev - plan 8016, mindre reguleringsendring Einar Normann Mikalsen m.fl.
2021/1220 20210511 11.05.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende bygge og deleforbud Bjørn Aage Olsen m.fl.
2021/1220 20210511 11.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding bygge og deleforbud Gunnar Bratt
2021/1220 20210511 11.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding bygge og deleforbud PER ARNE ELIASSEN
2021/1220 20210511 11.05.2021 Inngående brev Uttalelse bygge og deleforbud Martin Leonard Wikran
2021/1220 20210511 11.05.2021 Inngående brev Uttalelse ved bygge- og deleforbud - Nevermoveien 45 Ronja Karita Kristensen
2021/1320 20210511 11.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar om salg og lagring av pyroteknisk vare Rema 1000
2021/1320 20210511 11.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar om salg og lagring av pyroteknisk vare Joker Utskarpen
2021/1320 20210511 11.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar om salg og lagring av pyroteknisk vare Pyronor
2021/1320 20210511 11.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar om salg og lagring av pyroteknisk vare Kiwi Ytteren
2021/1633 20210511 11.05.2021 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg avsluttet - MØLLERVEIEN 22 - 24/118/5 BRENDÅS HÅVARD SLETTEN
2021/1744 20210511 11.05.2021 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg avsluttet - HASSELBOMS VEI 2 - 87/165 HAGEN STÅLE
2021/1775 20210511 11.05.2021 Utgående brev Offentlig ettersyn – Lokal forskrift om nedgravde oljetanker i Rana kommune STATSFORVALTEREN I NORDLAND m.fl.
2021/1833 20210511 11.05.2021 Utgående brev Kartvedlegg til forslag om endring av plan 3062 Umbukta sør Ann Kristin Mikkelsen Jacobsen m.fl.
2021/1833 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vedrørende tilbakemeldinger omregulering Umbukta sør Rolf Hansen
2021/1833 20210511 11.05.2021 Utgående brev Har du innspill til å tillate infrastruktur for vann og avløp og kjøreadkomst til hyttefelt ved Umbukta? RANAHYTTA AS m.fl.
2021/1930 20210511 11.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende feil i vannmålergebyr Petter Jørgensen
2021/1994 20210511 11.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding byggeplan - fortau Skolegata i Rana kommune Nordland fylkeskommune
2021/2041 20210511 11.05.2021 Inngående brev Bestillingsskjema ansvarsrett Norconsult AS
2021/2041 20210511 11.05.2021 Utgående brev Erklæring om ansvarsrett og Samsvarserklæring PRO Norconsult AS
2021/2041 20210511 11.05.2021 Internt notat med oppfølging Allaktivitetshus Gruben Florian Kindl
2021/2041 20210511 11.05.2021 Inngående brev Allaktivitetshuset Rana Kommune, oppmåling
2021/2083 20210511 11.05.2021 Inngående brev Skattemelding *****
2021/2092 20210511 11.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Rana lokalmedisinske senter - Helsesekretær ***** ***** ***** (2021/171) *****
2021/2092 20210511 11.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Rana lokalmedisinske senter - Helsesekretær ***** ***** ***** (2021/171) *****
2021/2092 20210511 11.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Rana lokalmedisinske senter - Helsesekretær ***** ***** ***** ***** (2021/171) *****
2021/2093 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tettpå Rana - avtale Skatteetaten
2021/2094 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Vedtak - Helsefagarbeider (2021/151)
2021/2094 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Vurdering og innstilling - Helsefagarbeider (2021/151)
2021/2094 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Utlysningstekst og søkerliste - Helsesekretær (2021/151)
2021/2094 20210511 11.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Ytteren dagenhet - Helsefagarbeider - ***** ***** (2021/151) *****
2021/2097 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Vedtak - Justering av rammer - Miljøarbeider (2021/242)
2021/2097 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Vurdering og innstilling - Justering av rammer - Miljøarbeider (2021/242)
2021/2097 20210511 11.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Sagbakken 14 - Helsefagarbeider ***** ***** (2021/242) *****
2021/2097 20210511 11.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Sagbakken 14 - Helsefagarbeider ***** ***** ***** (2021/242) *****