eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2014/1063 20220518 18.05.2022 Inngående brev Forslag til endring av beredskapsressurs - Rana kommune NORDLAND FYLKESKOMMUNE AVDELING FOR UTDANNING OG KOMPETANS
2014/2723 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknad om fravik fra minstearealet 2022, Plurdalen og Grønfjelldalen hjorteviltvald Svein Martin Grundstrøm
2015/1278 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar på manglende samhandling Rana kommune - Avvik 1001609 NORDLANDSSYKEHUSET HF
2015/1278 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar på avvik 1000009472 Manglende tilbakemelding på PLO NORDLANDSSYKEHUSET HF
2015/1278 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar på avvik 1000009470 Manglende tilbakemelding på PLO NORDLANDSSYKEHUSET HF
2015/1278 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar på avvik 1000009468 Manglende tilbakemelding på PLO NORDLANDSSYKEHUSET HF
2015/3454 20220518 18.05.2022 Utgående brev Parkerte biler på privat parkeringsplass ved Torget eiendom Eileen Fredriksen m.fl.
2017/2635 20220518 18.05.2022 Inngående brev Innspill i sak detaljregulering Langvassheia grustak Vigdis E Pedersen Hauahei
Ingen tilgang 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknad om startlån *****
Ingen tilgang 20220518 18.05.2022 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 18.05.2022 FOLKEHELSEINSTITUTTET
2019/2978 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Buegata 22 og 24 Tobias Martinussen Skog
Ingen tilgang 20220518 18.05.2022 Utgående brev Tapsdeling startlån HUSBANKEN
2020/538 20220518 18.05.2022 Utgående brev Det er sendt krav til jordskifte om sletting av servitutter/ rettigheter Ole Asbjørn Solli m.fl.
2020/802 20220518 18.05.2022 Inngående brev Tilbakemelding separering av spill-/overvann - Heibakken 8 Jan Oddgeir Handeland
Ingen tilgang 20220518 18.05.2022 Inngående brev MELDING TIL LØNNINGSKTR.: PERMISJON *****
Ingen tilgang 20220518 18.05.2022 Inngående brev Ankomstmelding *****
Ingen tilgang 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknad om pleie- og omsorgstjenester *****
2020/9038 20220518 18.05.2022 Utgående brev Dispensasjon og tillatelse - tilbygg - Høglia - eiendom 94/5/40 Hans Jørgen Røssvoll m.fl.
2021/56 20220518 18.05.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 37/1 Kjell Tore Fagerdal
2021/56 20220518 18.05.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 37/1 Lill Karin Fagerdal
2021/56 20220518 18.05.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 37/1 Kim Robert Fagerdal
2021/68 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar klage kontrollsanksjon - 3111536 Asif Mohammadi
2021/68 20220518 18.05.2022 Inngående brev Klage på parkeringsgebyr - 1115363 Asif Mohammadi
2021/220 20220518 18.05.2022 Utgående brev Spørsmål om status på Ånesveien og utbedring Kai Andre Bolme
2021/221 20220518 18.05.2022 Utgående brev Bekreftelse på vielse *****
2021/221 20220518 18.05.2022 Inngående brev Bestilling av vielse *****
2021/257 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring Frank Gøran Sundsfjord
2021/298 20220518 18.05.2022 Inngående brev Svar på informasjon om Mo brannkommune Nordland fylkeskommune
2021/1289 20220518 18.05.2022 Inngående brev Nabovarsel for Hammerveien 11A t - gnr 22/363 PRODECO AS
2021/2717 20220518 18.05.2022 Utgående brev Finansieringsbevis *****
2021/2717 20220518 18.05.2022 Inngående brev Elektronisk signatur *****
2021/2808 20220518 18.05.2022 Inngående brev Tillatelse til kjøring over generell fartsgrense på Arctic Cirkle Raceway - RoadRacing 2022 Statens vegvesen
2021/3116 20220518 18.05.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2021/3542 20220518 18.05.2022 Inngående brev Velkommen til Nasjonal helseberedskapskonferanse 2022 HELSEDIREKTORATET
2021/3773 20220518 18.05.2022 Inngående brev Angående vedtak om pålegg og varsel om tvangsmulkt ADVOKAT BJØRN A. IMMONEN
2021/3939 20220518 18.05.2022 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning Kjell Tangen m.fl.
2021/3939 20220518 18.05.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll med kartvedlegg
2021/4152 20220518 18.05.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering PPT RANA
2021/4152 20220518 18.05.2022 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding vedrørende ***** ***** ***** *****
2021/4176 20220518 18.05.2022 Inngående brev Kjørebok *****
2021/4545 20220518 18.05.2022 Inngående brev Roald Amundsens gate 29 Aslak Himle
2021/4545 20220518 18.05.2022 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg avsluttet - ROALD AMUNDSENS GATE 29 - 20/19/568 DØHL TORILL m.fl.
2021/4703 20220518 18.05.2022 Inngående brev Tilbakemelding separering av avløpsledning 99/96 DAN ERIK KJELLNØ ADVOKAT
2021/4780 20220518 18.05.2022 Inngående brev Kjørebok Ørjan Hansen
2022/1 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2022/721 20220518 18.05.2022 Utgående brev Invitasjon til informasjons- og veiledningsmøte for barnehagestyrere og eiere 8. juni Kommunale styrere m.fl.
2022/789 20220518 18.05.2022 Internt notat med oppfølging Miljørettet helsevern - Rapport fra tilsyn med miljørettet helsevern - Moheia Bad Roy Roger Millerjord
2022/984 20220518 18.05.2022 Utgående brev Forespørsel om ny avkjøring fra kommunal vei - Bustnes 49 HANDVERKEREN BYGG OG UTLEIE AS
2022/1147 20220518 18.05.2022 Inngående brev Lønn *****
2022/1147 20220518 18.05.2022 Inngående brev Skattemelding *****
2022/1147 20220518 18.05.2022 Inngående brev Skattemelding *****
2022/1163 20220518 18.05.2022 Internt notat uten oppfølging Vedtak - Ytteren sentralkjøkken - Ferievikarer 2022
2022/1165 20220518 18.05.2022 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Oppvekst og kultur - Skonseng skole - Barne- og ungdomsarbeider Benedicte Markussen Berg
2022/1326 20220518 18.05.2022 Utgående brev Avslag på søknad om startlån *****
2022/1372 20220518 18.05.2022 Internt notat uten oppfølging Sak avsluttes - ingen søkere
2022/1386 20220518 18.05.2022 Inngående brev Takker nei til bolig i ***** ***** Rana Kommune - Flyktningetjenesten
2022/1401 20220518 18.05.2022 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Rana lokalmedisinske senter - Sykepleier prosjekt Primærhelseteam (2022/1401) Elin Alte
2022/1427 20220518 18.05.2022 Inngående brev Signert husleiekontrakt, tilstandsrapport og strømskjema ***** ***** Flyktning tjenesten
2022/1458 20220518 18.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Avd. for legetjenester og samfunnsmedisin - Rådgiver (2022/1458) *****
2022/1458 20220518 18.05.2022 Internt notat uten oppfølging Vurdering og innstilling - rådgiver (2022/1458)
2022/1458 20220518 18.05.2022 Internt notat uten oppfølging Vedtak - Avd. for legetjenester og samf.medisin - rådgiver (2022/1458)
2022/1621 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Stian Pedersen
2022/1626 20220518 18.05.2022 Internt notat uten oppfølging Innkalling til samarbeidsmøte *****
2022/1627 20220518 18.05.2022 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid - regional plan for sosial bærekraft og livskraftige lokalsamfunn Nordland fylkeskommune
2022/1630 20220518 18.05.2022 Inngående brev Krav om utbetaling skogfond og tilskudd, GNR 17/3 i Rana (1833) Lisa J Hauknes Enoksen
2022/1631 20220518 18.05.2022 Inngående brev Krav om utbetaling skogfond og tilskudd, GNR 102/1 i Rana (1833) Berit Kristin Sakrihei
2022/1602 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturarrangement Tip Toe Dansestudio
2022/1603 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 155/1 i Rana (1833) Knut Melbye Riksen
2022/1604 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 50/62 i Rana (1833) BRIDA EIENDOM AS
2022/1605 20220516 16.05.2022 Internt notat uten oppfølging Utlysningstekst
2022/1606 20220516 16.05.2022 Internt notat uten oppfølging Undervisningsstillinger ved Ytteren barneskole
Ingen tilgang 20220516 16.05.2022 Internt notat uten oppfølging Sluttmelding - Gruben sykehjem 3. etg. - 20.02.2020
Ingen tilgang 20220516 16.05.2022 Inngående brev Oppsigelse *****
Ingen tilgang 20220516 16.05.2022 Internt notat uten oppfølging Sluttmelding - Mjølan sykehjem 2. etg. - 31.12.2019
Ingen tilgang 20220516 16.05.2022 Internt notat uten oppfølging Sluttmelding - Sentrumsgården
Ingen tilgang 20220516 16.05.2022 Inngående brev Oppsigelse *****
Ingen tilgang 20220516 16.05.2022 Internt notat uten oppfølging Sluttmelding - NAV2 - 18.02.2020
Ingen tilgang 20220516 16.05.2022 Internt notat uten oppfølging Sluttmelding - Heimengveien - 13.01.2020
2022/1613 20220516 16.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****
2022/1615 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 3/1 i Rana (1833) Sven Morten Hesjevik
2022/1618 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag *****
2022/1467 20220516 16.05.2022 Inngående brev Klage på avslag forlenget frist for nedrigging av rekresjonsløype i Kallvatnet. RANA SNØSCOOTERFORENING
2022/1493 20220516 16.05.2022 Inngående brev Referat - kommunemøte 13.05.2022 STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2022/1458 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Avd.for legetjenester og samfunnsmedisin - rådgiver (2022/1458) *****
2022/1458 20220516 16.05.2022 Internt notat uten oppfølging Utlysningstekst og søkerliste - rådgiver
2022/1398 20220516 16.05.2022 Inngående brev Angående gravearbeid Toften 19, vannlekkasje på hovedledning Christina Lervik
2022/1385 20220516 16.05.2022 Utgående brev Utbedring av vannlekkasje - Pålegg - ÅNESVEIEN 3 - 133/420 AASEBØSTØL MAIKEN TORSDTR m.fl.
2022/1301 20220516 16.05.2022 Internt notat uten oppfølging Utlysningstekst, søkerliste og utvidet søkerliste
2022/1323 20220516 16.05.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg - Grong Sparebank *****
2022/1261 20220516 16.05.2022 Internt notat uten oppfølging Møtereferat - Valdledermøte 24.03.2022
2022/1263 20220516 16.05.2022 Inngående brev Dokumentasjon av inntekt for ***** ***** Flyktning tjenesten v/Bård Arne
2022/1080 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Fagutvikling og innovasjon - Prosjektstilling rekruttering leger og sykepleiere (2022/1080) *****
2022/1090 20220516 16.05.2022 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Oppvekst og kultur - Rana ungdomsskole - Undervisningsstilling Martine Corhintose Kosmo
2022/1091 20220516 16.05.2022 Inngående brev Signert: Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Oppvekst og kultur - Selfors barneskole – Undervisningsstilling (Fast) *****
2022/1113 20220516 16.05.2022 Internt notat uten oppfølging Signert kontrakt
2022/1116 20220516 16.05.2022 Internt notat uten oppfølging Administrativt vedtak - Plan 8044: Deling av tomt - mindre endring
2022/977 20220516 16.05.2022 Inngående brev Bolig til flyktninger Nikolai Jentoft- Åsheim
2022/919 20220516 16.05.2022 Inngående brev Bekreftelse aksept av vilkår - Wilja Musikk Jill Larsdotter Lyngøy WILJA MUSIKK Jill Larsdotter Lyngøy
2022/916 20220516 16.05.2022 Inngående brev Tilbakekalling av vedtak om bosetting - Vedrørende 22-11774-3 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2022/717 20220516 16.05.2022 Inngående brev Erklæring om arealoverføring 131/1 og 131/174 Petter Pedersen