eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2014/440 20211122 22.11.2021 Inngående brev Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2022 - foreløpig orientering - oppdatering HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20211122 22.11.2021 Utgående brev Har du glemt å be om ferdigattest? Monica Thomassen
Ingen tilgang 20211122 22.11.2021 Utgående brev Har du glemt å søke om ferdigattest? Viggo Holm
Ingen tilgang 20211122 22.11.2021 Utgående brev Har du glemt å søke om ferdigattest? Ivar Arntsberg
Ingen tilgang 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Saltfjellveien 1245 Ivar Arntsberg
Ingen tilgang 20211122 22.11.2021 Utgående brev Har du glemt å søke om ferdigattest? Torvid Bjerkli
Ingen tilgang 20211122 22.11.2021 Internt notat uten oppfølging Brakke - Vokterveien Rana Kommune - Trude Lillevik
Ingen tilgang 20211122 22.11.2021 Utgående brev Har du glemt å søke om ferdigattest? Robert Øyjord
2017/1160 20211122 22.11.2021 Utgående brev Oversendelse av merknader etter høring og offentlig ettersyn av plan 2182 - Detaljregulering for Nordlandveien 73 NORDLAND TEKNIKK AS m.fl.
2017/1583 20211122 22.11.2021 Utgående brev Endret vedtak om redusert foreldrebetaling, SFO2021/2022 *****
2017/2427 20211122 22.11.2021 Utgående brev Avslutning av sak - Plassering av hus - Straumsnesveien 33 Silje-Merete Aa Utland
2018/3562 20211122 22.11.2021 Inngående brev Fyringsforbud Caroline Solli
2019/375 20211122 22.11.2021 Utgående brev Oversendelse av merknader etter høring og offentlig ettersyn av plan 2180 - Detaljregulering for Kvartalet Furuholmgården NORCONSULT AS AVD MO I RANA m.fl.
2019/477 20211122 22.11.2021 Utgående brev Avvisningsvedtak frist feil/mangel utløpt *****
2019/1756 20211122 22.11.2021 Inngående brev Forsøpling i Ormenggata Barbro Anna Søfting
2019/1816 20211122 22.11.2021 Inngående brev Tilskudd til renovering av minnestein KULTURDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20211122 22.11.2021 Inngående brev Høring - forlengelse av forskrift om midlertidig substitusjonsbehandling med vanedannende legemidler for personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller isolering ved koronautbruddet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2019/3007 20211122 22.11.2021 Inngående brev Vedtaksbrev - utbetaling Leiv Bustnes
2019/2998 20211122 22.11.2021 Utgående brev Flytte ut av eid bolig - svar *****
2019/2998 20211122 22.11.2021 Inngående brev Flytte ut av leid bolig *****
2019/4046 20211122 22.11.2021 Utgående brev Ny flyplass i Rana kommune. Overføring av ervervet eiendom gnr. 33 bnr. 66 til Rana kommune. Øysten Linas Mathisen
2019/4046 20211122 22.11.2021 Utgående brev Ny flyplass i Rana kommune. Overføring av ervervet eiendom gnr. 33 bnr. 66 til Rana kommune. Ingulf Harry Johansson
2020/186 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om spillemidler - Sletten sprang og dressurbane ved Sletten rideanlegg LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
2020/788 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om brøyting av privat vei - veinummer 414 A Kjell Olav Limstrand
2020/812 20211122 22.11.2021 Inngående brev Ferdigmelding - Svenskveien 138 RAYMOND HAGEN MASKIN
2020/1776 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Bergmannsveien 12 TØMRERMESTER SELSØYVOLL AS
2020/1837 20211122 22.11.2021 Utgående brev Søknad om å bli aktør under merkevaren "Norges nasjonalparker" og få status som nasjonalparkkommune etter nye vilkår MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20211122 22.11.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 36 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
Ingen tilgang 20211122 22.11.2021 Inngående brev Referat ansvarsgruppemøte *****
Ingen tilgang 20211122 22.11.2021 Inngående brev Bekymringsmelding til Barnevernet i Rana *****
Ingen tilgang 20211122 22.11.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Park 22 Event AS 2020-0006 PARK 22 EVENT AS
2020/9590 20211122 22.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding separering - Skellefteåveien Kent Andre Fordelsen
2020/9670 20211122 22.11.2021 Utgående brev VA-arbeid - Pålegg avsluttet - HÅNDVERKSGATA 11 - 21/155 Olsen Bernhard Eiendom AS
2020/9672 20211122 22.11.2021 Utgående brev VA-arbeid - Pålegg avsluttet - HÅNDVERKSGATA 9 - 21/4/128 Olsen Bernhard Eiendom AS
2020/9947 20211122 22.11.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om oppsigelse av barnehageplass vurderes *****
2020/11950 20211122 22.11.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende vandelsvurdering Drikk Godt AS org. nr. 919 443 960. SKATTEETATEN
2020/12588 20211122 22.11.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om at oppsigelse av barnehageplass vurderes *****
2021/10 20211122 22.11.2021 Utgående brev Registrert endring i matrikkelen - 64/2 Yngvar Willy Lauvås
2021/10 20211122 22.11.2021 Internt notat med oppfølging Nedre Fageråsen 15 Astrid Haugane Aas
2021/10 20211122 22.11.2021 Internt notat med oppfølging Brann Skolegata 10A og Astrid Haugane Aas
2021/10 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig endring i matrikkelen - 64/2 Anita Lauvås
2021/53 20211122 22.11.2021 Inngående brev Vedr. parkeringsbevis ***** ***** ***** ***** ***** RANA FYSIKALSKE INSTITUTT FOR MANUELL TERAPI ANS
2021/53 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2021/56 20211122 22.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 21/65/121 Tonje Ødegård Strifeldt
2021/56 20211122 22.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 135/124 Truls Wright-Nilssen
2021/56 20211122 22.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 135/134 Truls Wright-Nilssen
2021/56 20211122 22.11.2021 Utgående brev Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 153/3 er ført i matrikkelen Inger Anne Høgseth
2021/68 20211122 22.11.2021 Utgående brev Svar klage på parkeringsbot - 3110679 Julie Svarthaugen
2021/219 20211122 22.11.2021 Inngående brev Etterspør eldre tegninger på tomt 20/18/672 BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN
2021/262 20211122 22.11.2021 Inngående brev Prøvingsrapport Mo vannverk, prøve: LAB21-118629 16.11.2021 - 19.11.2021 LABORA AS
2021/478 20211122 22.11.2021 Inngående brev Prøvingsrapport Røssvoll vannverk, prøve: LAB21-118633 16.11.2021 - 19.11.2021 LABORA AS
2021/629 20211122 22.11.2021 Inngående brev Anmodning om delutbetaling av tilskudd Rølielv-Hauknes sausankelagforening
2021/1596 20211122 22.11.2021 Inngående brev Ferdigmelding - Langneset 11 RAYMOND HAGEN MASKIN
2021/1596 20211122 22.11.2021 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg avsluttet - LANGNESET 11 - 20/895 GLAD TROND EIRIK
2021/1738 20211122 22.11.2021 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg avsluttet - HASSELBOMS VEI 11 - 87/42 FINNANGER BJØRN LORENS
2021/2082 20211122 22.11.2021 Inngående brev Oppgjørsliste *****
2021/2153 20211122 22.11.2021 Utgående brev Innløsing/salg av tidligere festetomt i Fairbanksveien 53 - gnr. 24 bnr. 408. Oppgjør for grunn. Karl Erik Karlsen
2021/2153 20211122 22.11.2021 Utgående brev Innløsing/salg av tidligere festetomt i Fairbanksveien 53 - gnr. 24 bnr. 408. Oppgjør for grunn. Willy Karlsen
2021/2153 20211122 22.11.2021 Internt notat uten oppfølging Fakturer ut kjøpesum til Willy Karlsen - innløsing /salg av boligtomt i Fairbanksveien 53 Marita Hansdatter Norum
2021/2153 20211122 22.11.2021 Internt notat uten oppfølging Fakturer ut kjøpesum til Karl Erik Karlsen - kjøp/innløsing av boligtomt i Fairbanksveien 53 Marita Hansdatter Norum
2021/2601 20211122 22.11.2021 Utgående brev Konsesjon for erverv av grunneiendom gnr.64 bnr.2 Aila Olene Tuven Lauvås
2021/2889 20211122 22.11.2021 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Fosterhjem på Helgeland - Timelønn Tove Jamtli
2021/2889 20211122 22.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Fosterhjem på Helgeland - Timelønn *****
2021/2990 20211122 22.11.2021 Utgående brev Melding til tinglysing 23/193,194,195 STATENS KARTVERK
2021/3044 20211122 22.11.2021 Utgående brev Tillatelse til kjøring med snøskuter § 5 bokstav e - svar på søknad Ståle Strandjord
2021/3108 20211122 22.11.2021 Utgående brev Foreløpig rapport for Busteråga/Slettenelva, Daloselva og Straumelva Lars Sæter
2021/3116 20211122 22.11.2021 Inngående brev Sletting av servitutter i grunnboka Tom Einar Jenssen
2021/3116 20211122 22.11.2021 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK
2021/3364 20211122 22.11.2021 Inngående brev Spørsmål til rådmannen angående budsjett og økonomiplan 2022-2025 Rana Senterparti
2021/3540 20211122 22.11.2021 Utgående brev Tillatelse til kjøring med snøskuter § 5 bokstav e - svar på søknad Håkon Bjørn Fagerli
2021/3590 20211122 22.11.2021 Utgående brev Referat fra oppstartmøte plan 3085: Detaljregulering for Gruben sentrum GNU AS
2021/3590 20211122 22.11.2021 Inngående brev Svar på forespørsel om fakturamottaker, plan 3085 Gruben sentrum Leif Olav Sagen
2021/3608 20211122 22.11.2021 Internt notat uten oppfølging Saksfremstilling
2021/3650 20211122 22.11.2021 Inngående brev Rapport elgjakt - 20.11.2021 Jaktfelt Langfjell v/Johnny Svartkjöneng
2021/3660 20211122 22.11.2021 Utgående brev Oversendelse til barnevernstjenesten RANA KOMMUNE BARNEVERN
2021/3666 20211122 22.11.2021 Internt notat uten oppfølging Utlysningstekst og søkerliste 2 gangs utl.
2021/3683 20211122 22.11.2021 Utgående brev Tillatelse til kjøring med snøskuter § 5 bokstav e - svar på søknad Stian Endre Myrås
2021/3696 20211122 22.11.2021 Internt notat uten oppfølging Vurdering og innstilling - Sykehjemslege (2021/3696)
2021/3696 20211122 22.11.2021 Internt notat uten oppfølging Lønnsfastsetting - Sykehjemslege - Ny ansatt
2021/3890 20211122 22.11.2021 Inngående brev Tilsynsrapport - bruk av kostpenger - Skonseng naturbarnehage SKONSENG NATURBARNEHAGE
2021/3890 20211122 22.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding vedr. kostpenger - Barnehagen Småtroll BARNEHAGEN SMÅTROLL AS
2021/3890 20211122 22.11.2021 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon - Tusenbein barnehage TUSENBEIN BARNEHAGE SA
2021/3890 20211122 22.11.2021 Utgående brev Angående kosttilsyn, vi ønsker dokumentasjon fra dere Vestvikheia Barnehage
2021/3890 20211122 22.11.2021 Utgående brev Påminnelse - skriftlig tilsyn fra barnehagemyndigheten med bruk av foreldrepenger i barnehager i Rana kommune. Kirkebakken Barnehage m.fl.
2021/3890 20211122 22.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding vedr. kostpenger - Røverreiret barnehage RØVERREIRET BARNEHAGE SA
2021/3890 20211122 22.11.2021 Utgående brev Tilsynsrapport - bruk av kostpenger - Moltekarten gårds og naturbarnehage A/S MOLTEKARTEN GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE AS
2021/3929 20211122 22.11.2021 Utgående brev Innsyn i gamle journaler *****
2021/3934 20211122 22.11.2021 Internt notat med oppfølging Tilskudd til private barnehager 2022 - Rana Åsmund Nilsen m.fl.
2021/3934 20211122 22.11.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om tilskudd til private barnehager 2022 - Rana PPL
2021/3937 20211122 22.11.2021 Internt notat uten oppfølging Ingen kvalifiserte søkere - sak avsluttes - Kårstua - Helsefagarbeider vik. (2021/3937)
2021/3989 20211122 22.11.2021 Internt notat uten oppfølging Utlysningstekst og søkerliste 2021/3989
2021/3992 20211122 22.11.2021 Internt notat uten oppfølging Utlysningstekst og søkerliste 2021/3992
2021/4004 20211122 22.11.2021 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg - SVALBARDGATA 14C - 22/164/1 Nordmarkmyra Borettslag A/L
2021/4057 20211122 22.11.2021 Utgående brev Søknad om oppretting av ny festegrunn STATSKOG SF m.fl.
2021/4106 20211122 22.11.2021 Utgående brev Saksnr 20214106 Kartskisse Svenskveien 158 B Stian F Kråkstad
2021/4127 20211122 22.11.2021 Internt notat uten oppfølging Utlysningstekst og søkerliste - Nattpatruljen - Avd.spl. vik. (2021/521)
2021/4171 20211122 22.11.2021 Utgående brev Utbedring av feilkobling - Pålegg - SKILLEVOLLEN 43 - 133/274 FAGERLI STIAN m.fl.
2021/4329 20211122 22.11.2021 Inngående brev Endring av renovasjonsgebyr - Nordlandsveien 50 Gunder Johan Løvlimo
2021/4331 20211122 22.11.2021 Utgående brev Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - STEINBAKKEN 35 - 22/4/127 NEDREGÅRD TINA RENEE HØST m.fl.
2021/4332 20211122 22.11.2021 Utgående brev Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - STEINBAKKEN 37 - 22/4/124 HANSSEN STEFFEN MAUDE