eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20211013 13.10.2021 Utgående brev Delegert klagebehandling – Omadressering Båsmofjæra 8 STATSFORVALTEREN I NORDLAND
Ingen tilgang 20211013 13.10.2021 Inngående brev Fiskeridirektoratets uttalelse - Kvarøy Smolt AS - Biomasseendring og navneendring ved lokalitet 11064 Svabo i Rana kommune. Fiskeridirektoratet
2014/4068 20211013 13.10.2021 Inngående brev Oppnevning av settestatsforvalter - klage etter motorferdsellov- og forskrift KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2014/4155 20211013 13.10.2021 Inngående brev INVITASJON TIL BUFDIRS NASJONALE BARNEVERNSKONFERANSE Bufetat
Ingen tilgang 20211013 13.10.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2022-2023 Hauknes skole
2016/68 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Presentasjon/orientering fra Rana utvikling i kommunestyremøtet 12.10.2021
2016/68 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Presentasjon/orientering fra Helse Nord i kommunestyremøtet 12.10.2021
2016/68 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Presentasjon/orientering gitt av Kirkens bymisjon i kommunestyremøte 12.10.2021
2016/68 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Presentasjon gitt av Menon Economics AS om ringvirkninger av etablering av Freyr i kommunestyremøte 12.10.2021
2016/300 20211013 13.10.2021 Utgående brev Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte 12.10.2021 Lars Yngve Frøysa m.fl.
2016/300 20211013 13.10.2021 Utgående brev Godkjenning av møteprotokoll for kommunestyremøte 12.10.2021 Lars Yngve Frøysa m.fl.
2018/1913 20211013 13.10.2021 Utgående brev Igangsettingstillatelse (IG 3) - riving av eldre bolighus - Båsmosjyen 39 Marit Bratland Pedersen
2018/2106 20211013 13.10.2021 Utgående brev Tillatelse- endring - Forsbakkveien 8A BERNHARD OLSEN AS
2019/828 20211013 13.10.2021 Utgående brev Melding om endring av tiltakshaver, ny versjon av gjennomføringsplan, kontrollerklæring og plan for UK JONARK AS
2019/2010 20211013 13.10.2021 Inngående brev Samisk parallellnavn for Rana kommune Trond Ørjan Møllersen
Ingen tilgang 20211013 13.10.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 13.10.2021 HELSEDIREKTORATET
2019/2564 20211013 13.10.2021 Inngående brev Tildelingsbrev - ordinære skjønnsmidler 2021 STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2019/3348 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - Fageråsbakkene NORCONSULT AS
2019/3651 20211013 13.10.2021 Utgående brev Ny valg av nye medlemmer i representantskapet for HAF IKS HAF IKS
2020/305 20211013 13.10.2021 Utgående brev Separering spill-/overvann - Pålegg avsluttet - NORDLANDSVEIEN 73 - 20/376 Kløvertun Boligstiftelse
2020/305 20211013 13.10.2021 Inngående brev Ferdigmelding separering spill- og overvann Nordlandsveien 73. Saksnr. 2020/305 Rana kommune, bydrift
2020/700 20211013 13.10.2021 Inngående brev Vassforsyning - Lyckseleveien 32 Trond Ørjan Møllersen
2020/830 20211013 13.10.2021 Inngående brev Øvre Steinbakken 3 Ospas - Kay Kjeldsen
2020/889 20211013 13.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/889 20211013 13.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20211013 13.10.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 32 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
Ingen tilgang 20211013 13.10.2021 Inngående brev Møteinnkalling *****
Ingen tilgang 20211013 13.10.2021 Inngående brev Lars Meyers gate 23 og 25 - søknad om dispensasjon vedr. fjerning av tre ARKPLAN AS
Ingen tilgang 20211013 13.10.2021 Inngående brev Reseksjoneringsbegjæring Vikaveien 36 1-15-1532 Rede-Eiendom - Mona Kristiansen
Ingen tilgang 20211013 13.10.2021 Utgående brev Igangsettingstillatelse II - Ny idrettshall - Storsanddalen 14 NORCONSULT AS
2020/9267 20211013 13.10.2021 Inngående brev Alkoholloven NORDLAND POLITIDISTRIKT
2020/9267 20211013 13.10.2021 Inngående brev Vaktvirksomhet NORDLAND POLITIDISTRIKT
2020/9560 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold privat vei - veinummer 450 Svein Gårdvik
2020/9560 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til brøyting av vei - veinummer 390 Nils Peder Lomahaug
2020/12501 20211013 13.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg - prospekt *****
2021/56 20211013 13.10.2021 Utgående brev Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 75/4 er ført i matrikkelen Turid Aronsen
2021/56 20211013 13.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 185/17 Tor Pettersen
2021/56 20211013 13.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 131/5 REDE EIENDOMSMEGLING AS
2021/56 20211013 13.10.2021 Utgående brev Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 24/15 er ført i matrikkelen Gunnar Brattli
2021/56 20211013 13.10.2021 Utgående brev Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 185/17 er ført i matrikkelen Tor Pettersen
2021/68 20211013 13.10.2021 Inngående brev Purring på tilbakebetaling - 3110441 Kristine Forsback
2021/68 20211013 13.10.2021 Utgående brev Svar purring på tilbakebetaling - 3110441 Kristine Forsback
2021/68 20211013 13.10.2021 Inngående brev Klage på parkeringsgebyr - 40124307 Trine Kaspersen
2021/68 20211013 13.10.2021 Utgående brev Svar klage - parkeringsbot 3110477 G Valva Gisladottir
2021/466 20211013 13.10.2021 Inngående brev Svar på oppfølging av utgått dispensasjon fra utdanningskrav - Barnehagen småtroll BARNEHAGEN SMÅTROLL AS
2021/518 20211013 13.10.2021 Inngående brev Refusjon av søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Snn regnskap
2021/542 20211013 13.10.2021 Inngående brev Tilleggsopplysning til tidligere innsendt innspill - Plan 2190 Svanhild Svendsen m.fl.
2021/886 20211013 13.10.2021 Utgående brev Tilsynsrapport - Frikultbarnehagen Ytteren *****
2021/1220 20211013 13.10.2021 Inngående brev Rapport fra takstmann FRENDE SKADEFORSIKRING AS
2021/1494 20211013 13.10.2021 Inngående brev Registreringsskjema og erklæring om taushetsplikt *****
2021/1510 20211013 13.10.2021 Inngående brev Bekreftelsesskjema - tilskudd til inkludering av barn og unge 2022 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2021/1793 20211013 13.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg - gjeldsbrev *****
2021/2630 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Tjenesteattest - Rana kommune
2021/2630 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Tjenesteattest - Hemnes kommune
2021/2630 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Vitnemål og karakterutskrift - Høgskolen i Narvik og teknisk fagskole
2021/2630 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Søknad - seksjon for samferdsel, park og idrett - driftskoordinator
2021/2630 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Ansiennitetsberegning og lønnsfastsettelse
2021/2634 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Søknad - Brann og redning - Brannforebygger/feier
2021/2716 20211013 13.10.2021 Inngående brev Svar på henvendelse om offentlig ettersyn - snøskuterløype i Virvassdalen MILJØDIREKTORATET
2021/2756 20211013 13.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll for avholdt oppmålingsforretning - gnr 116 bnr 3 fnr 3 - Ravnådalen 173 Birger M Ingebrigtsen m.fl.
2021/3304 20211013 13.10.2021 Utgående brev Søknad om endret / utvidet bruk av avkjørsel - Svartisdalveien 184 Marthe Hoff Fagerdal
2021/3361 20211013 13.10.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste *****
2021/3361 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Utlysningstekst og søkerliste - Sykepleier/vernepleier FACT-team (2021/3361)
2021/3404 20211013 13.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Oppvekst og kultur - Barnehageavdelingen - Barnas Hus - Barnehagelærer *****
2021/3414 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Vitnemål - videreutdanning i RLE - NTNU
2021/3414 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Vitnemål - GLU 1-7 (4-årig) - HiST
2021/3414 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Søknad - Båsmo barneskole - undervisningsstilling
2021/3450 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Vurdering og innstilling - Helgestilling
2021/3450 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Vedtak - Helseparken - helgestilling (2021/3450)
2021/3450 20211013 13.10.2021 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Helseparken - Helgestilling helsefagarbeider (2021/3450) Bendik Tømmerstøl
2021/3450 20211013 13.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Helseparken - Helgestilling helsefagarbeider (2021/3450) *****
2021/3465 20211013 13.10.2021 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Marcus Thranesgate 26 sokkel - Helgestilling vikariat - Helse-og sos. assistent (2021/3465) Ida Henrikke Mortensen
2021/3522 20211013 13.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/3522- 1 og 2 Adressering Konvertorveien Rune Eide
2021/3522 20211013 13.10.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/3522- 1 og 2 Adressering Konvertorveien Rune Eide
2021/3553 20211013 13.10.2021 Inngående brev Inspeksjonsrapport - Øijord & Aanes entreprenørforretning AS - Knuseverk i Mo industripark STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2021/3593 20211013 13.10.2021 Utgående brev Svar forespørsel fra LOs lærlingepatrulje LANDSORGANISASJONEN I NORGE LO NORDLAND
2021/3612 20211013 13.10.2021 Inngående brev Betalingsopplysninger Malena Hallin Ekman
2021/3612 20211013 13.10.2021 Internt notat uten oppfølging Utbetaling av erstatningskrav Hilde Karin Steinan
2021/3755 20211013 13.10.2021 Inngående brev Separering av avløpsledning - Snarveien 2 TRE OG BETONG AS
2021/3790 20211013 13.10.2021 Inngående brev Spørsmål om Heibakken 7 og 9 Svein Helge Fagermo
2021/3791 20211013 13.10.2021 Inngående brev Spørsmål - Heibakken 9 Svein Helge Fagermo
2021/3801 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om prosjektmidler til galleribelysning RANA KUNSTFORENING
2021/3822 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om fritak kommunal renovasjon - Dunderlandsveien 113 Jann-Oskar Granheim
2021/3826 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Ole Martin N Hauknes
2021/3830 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om oppretting av ny grunneiendom fra 156/1 Anne Lise Midtstraum
2021/3831 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om arealoverføring fra 156/1 til 156/26 Anne Lise Midtstraum
2021/3832 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad - Innløsning av festetomt 156/1/1 og arealoverføring fra 156/1 til 156/1/1 Anne Lise Midtstraum
2021/3802 20211012 12.10.2021 Utgående brev Sletting av fnr 1 av gnr 32 bnr 53 STATENS KARTVERK
2021/3807 20211012 12.10.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering *****
2021/3808 20211012 12.10.2021 Inngående brev Reaksjon på ledelsessituasjonen ved PPT og logopeditjenesten i Rana kommune Ansatte ved PPT vAndreassen, Ingunn Helene
2021/3810 20211012 12.10.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering *****
2021/3811 20211012 12.10.2021 Inngående brev Startlån søknad *****
2021/3813 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Trond Teigen
2021/3814 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag John-Thomas Kolåsæter
2021/3815 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Ninja Karin Hansen
2021/3816 20211012 12.10.2021 Inngående brev Melding om vedtak - mindre reguleringsendring av reguleringsplan 1034: Hauknesodden Rana kommune
2021/3817 20211012 12.10.2021 Inngående brev Melding om vedtak - mindre reguleringsendring av reguleringsplan 1034: Hauknesodden Rana kommune
2021/3818 20211012 12.10.2021 Inngående brev Startlån søknad *****
2021/3821 20211012 12.10.2021 Inngående brev Startlån søknad *****
2021/3799 20211012 12.10.2021 Utgående brev Erklæring om ansvarsrett - Englia 4 c 22/344 Bjørn Roger Kristiansen