eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 02 09 20210209 09.02.2021 10.00 Fjernmøte via Teams Rådhuset Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162021 PS 16/2021 Lokal forskrift om skuddpremie for viltarter som gjør skade Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Sluttbehandling - endringer i forskrift om rekreasjonskjøring med snøskuter i Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS12021 PS 1/2021 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS102021 PS 10/2021 Kommuneplan 2017-2027 - implementering av bærekraftsmål Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS82021 PS 8/2021 Søknad om tilskudd til kulturbygg - Gruben allaktivitetshus. Scenerom/blackbox Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS72021 PS 7/2021 Søknad om tilskuddsmidler til kulturbygg - Gruben allaktivitetshus. Flerbruksarena/samfunnshus med tilpasninger for kultur Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 Oppfølging av verbalvedtak budsjett/økonomiplan 2021-2024 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS172021 PS 17/2021 Trafikksikkerhetsplanen 2020-2023 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS32021 PS 3/2021 Budsjett 2021 - Stortingets budsjettvedtak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 Høringsforslag - lokal forskrift for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet. Retningslinjer for kommunal forskuttering av spillemidler mv. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Etablering av KF byggdrift Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS62021 PS 6/2021 Delegeringsreglement for Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS122021 PS 12/2021 Vurdering av søknader til nasjonalt tilskudd for å inkludere barn og unge 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS92021 PS 9/2021 Debatthefte KS spør 2021 - innspill fra Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS132021 PS 13/2021 Drift av Krisesenter Rana Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS112021 PS 11/2021 Regionalt bosettingsarbeid av flyktninger og god integrering for EØS- innvandrere Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Revidert langtidsbudsjett 2022-2024 og alternativt budsjett 2022-2024 for Mo i Rana havn KF Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS192021 PS 19/2021 Leieforhold ved Rockens hus Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS212021 PS 21/2021 Oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget om iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 70/17. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget om iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 33/18. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS182021 PS 18/2021 Regional plan for klima i Nordland - høringsuttalelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS112021 RS 11/2021 Avgjørelse i klagesak - Forskrift om snøskuterløyper i Rana kommune- løype 1 fra Umbukta til riksgrensen Sverige Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS122021 RS 12/2021 Klage over Rana kommunestyre sitt vedtak i sak 14/18 er delvis tatt til følge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS102021 RS 10/2021 Orientering om lukking av ESAs klagesak mot Rana kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS72021 RS 7/2021 Inntekter fra salg av kommunal eiendom - skille mellom drift og investeringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS92021 RS 9/2021 Endring betalingssatser, betaling for hjemmetjenester for de med inntekt under 2 G Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS82021 RS 8/2021 Hovedaktiviteter økonomi politisk nivå 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll