eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 03 23 20210323 23.03.2021 09.00 Teamsmøte Internett Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO52021 FO 5/2021 Gatenavn i Rana - Interpellasjon til kommunestyrets møte 23.mars 2021. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO82021 FO 8/2021 Skriftlig spørsmål fra representant Karl-Hans Rønning - Utenforskap Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO72021 FO 7/2021 Spørsmål til ordfører om avhending av Alteren skole til UL Daggry. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO62021 FO 6/2021 Spørsmål fra representant Lars Frøysa (AP) - reguleringsplanen for Løkberg og reguleringsplan for Beltlia Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS232021 PS 23/2021 Oversendelsesforslag fra formannskapet til kommunestyret: om Ipad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 Oversendelsesforslag fra utvalg for miljø, plan og ressurs til kommunestyret - snøskuterkort Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS222021 PS 22/2021 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS282021 PS 28/2021 Fritak etter eiendomsskatteloven § 7a Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS272021 PS 27/2021 Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 -Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Vekstmobilisering i Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS302021 PS 30/2021 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - hytte ved Langtjønna 58/2 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS292021 PS 29/2021 Fjernvarmetilknytning - hvordan kan man tilknytte flere bygg fjernvarme der det er mulig Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS312021 PS 31/2021 Permisjon fra politiske verv - Elin D. Eide Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS322021 PS 32/2021 Fritak fra politiske verv - Tone Pedersen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet
0 PS332021 PS 33/2021 Kjøp av aksjer i Helgeland invest AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet
0 PS262021 PS 26/2021 Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS132021 RS 13/2021 Vedr. 20-01437-2 - Svar på henvendelse til rådmannen fra Rana kommune. Drift av krisesenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll