eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 05 11 20210511 11.05.2021 09.00 Teams Interentt Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO102021 FO 10/2021 Handlingsplan for forebygging av selvmord - Interpellasjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO112021 FO 11/2021 Interpellasjon om tiårsmarkering av 22.juli Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO122021 FO 12/2021 Interpellasjon - Telefoni og bredbåndsutbygging i Rana kommune. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS412021 PS 41/2021 Etablering av toalett ved Fisktjønna parkeringsplass Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS352021 PS 35/2021 Forslag til fremtidig bruk av "Kvithuset" på Ytteren. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS402021 PS 40/2021 Forskrift for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet - Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS452021 PS 45/2021 Fritak og nyvalg av kontrollutvalg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS362021 PS 36/2021 Anskaffelsesstrategi i Rana kommune 2021-2024 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS422021 PS 42/2021 Sluttbehandling for plan 8064: Detaljregulering for Løkberg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS392021 PS 39/2021 Fosterhjem Helgeland, videreføring fra prosjekt til permanent løsning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS382021 PS 38/2021 Tiltak unge uføre - Prosjektplan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS432021 PS 43/2021 Arkiv i Nordland - Omdanning fra interkommunalt samarbeid til kommunalt oppgavefellesskap Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS342021 PS 34/2021 Organisert kriminalitet og 1% miljøet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS372021 PS 37/2021 Evaluering av parkeringsordning - forsøksordning med redusert avgiftsperiode Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS442021 PS 44/2021 Nye snøskuterløyper - oversendelsesforslag fra utvalg for miljø, plan og ressurs 29.04.2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll