eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 07 20210607 07.06.2021 09.00 Rådhuset 7. og 8. juni Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO192021 FO 19/2021 Spørsmål til kommunestyret 07.06..2021 fra Knut Bjarne Derås - Veteranplan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO202021 FO 20/2021 Spørsmål til kommunestyret 07.06.2021 fra Karl Hans Rønning - organisering av RAVO Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO252021 FO 25/2021 Interpellasjon til kommunestyret 7. juni fra Line Ellingsen (R) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO262021 FO 26/2021 Interpellasjon fra Hilde Rønningsen - Aktivitet og attraktivitet i sentrum av Mo i Rana Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO232021 FO 23/2021 Skriftlige spørsmål fra Line Ellingsen til behandling i kommunestyret 7. og 8. juni Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO212021 FO 21/2021 Skriftlig spørsmål fra Christine A. Antonsen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO222021 FO 22/2021 Skriftlige spørsmål fra Hilde Lillerødvann Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO242021 FO 24/2021 Skriftlig spørsmål fra Maria Rausandaksel om ny tjenesteportal Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS652021 PS 65/2021 Uttalelse om ”Nye Helgelandssykehuset” Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS612021 PS 61/2021 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten». Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS512021 PS 51/2021 Regnskapsrapport 1 tertial 2021 Rana Byggdrift KF Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS662021 PS 66/2021 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS532021 PS 53/2021 Årsregnskap og årsberetning 2020 Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS542021 PS 54/2021 Regnskapsrapportering 2020 - rapport pr. 30. april 2021 - 1. tertial Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS572021 PS 57/2021 Temaplan for spredt avløp 2021 - 2033 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS552021 PS 55/2021 Gruben allaktivitetshus - utbetaling av forskudd spillemidler og investeringstilskudd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS642021 PS 64/2021 Høringsuttalelse til regional plan for vannforvaltning i vannregionNordland og Jan Mayen (2022-2027) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS562021 PS 56/2021 Brennåsen boligfelt - estimat utbyggingskostnader - finansiering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS582021 PS 58/2021 Grønn omstilling og miljøvennlig persontransport i Rana Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS592021 PS 59/2021 Etablering av toalett ved Fisktjønna parkeringsplass - oppfølging Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS632021 PS 63/2021 Høring - Endring av vedtekter kommunale barnehager - forskjøvet åpningstid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS502021 PS 50/2021 Mo i Rana Havn KFs Årsregnskap og årsmelding 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS522021 PS 52/2021 Årsrapport 2020 - finans- og gjeldsforvaltningen i Rana kommune. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS602021 PS 60/2021 Rapportering tjenestedata - oppvekst og kultur - første rapportering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS622021 PS 62/2021 Reisemålsutvikling fase 2 – Masterplan for reiselivet på Nord-Helgeland Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS142021 RS 14/2021 Referatsak til kommunestyret - salg av konsesjonskraft for 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS152021 RS 15/2021 Notat - Storforshei omsorgsboliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll