eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 09 07 20210907 07.09.2021 09.00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO282021 FO 28/2021 Interpellasjon ang fastlegeordningen i Mo i Rana - Hilde Lillerødvann (SP) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO272021 FO 27/2021 Interpellasjoner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS672021 PS 67/2021 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS822021 PS 82/2021 Oversendelsesforslag fra miljø, plan og ressurs til kommunestyret: Snøscooterløypa ved Kallvatnet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS792021 PS 79/2021 Behandling av klage på avslag kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - E & C Helgeland AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS802021 PS 80/2021 Behandling av klage på avslag kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - VR Grill og Bar AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS782021 PS 78/2021 Behandling av klage på avslag kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Classic Bar AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS882021 PS 88/2021 Samarbeidsavtale mellom Rana kommune, Nord universitet, Nordlandsforskning og Nordland fylkeskommune. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS892021 PS 89/2021 Klagebehandling - Endringer i lokal forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS752021 PS 75/2021 Eldres aktivitetsdag Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS762021 PS 76/2021 Plan 3078: Svenskveien 195 - Sluttbehandling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS872021 PS 87/2021 Fritak fra politiske verv - Annika Louise Engøy Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS772021 PS 77/2021 Sluttbehandling plan 1036, Detaljregulering E6 Yttervik - Skamdalen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS682021 PS 68/2021 Hauknesodden friluftsområde - orientering om økonomiske forhold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS852021 PS 85/2021 Årsmelding Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS842021 PS 84/2021 Årsmelding Rana eldreråd 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS812021 PS 81/2021 Fremdriftsplan for snøskuterløypene Dalsgrenda-Litjakersvatnet, Stillvasstrand-Lalia og Krokstrand-Koppervatnet-Kroglia-Visit Plura Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS742021 PS 74/2021 Barnehagetilbudet i Rana kommune - status og muligheter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS832021 PS 83/2021 Innspill til høring om prioriteringer på transportområdet til Regional transportplan Nordland 2022-2033 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS732021 PS 73/2021 Tilsyn barnehageloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS692021 PS 69/2021 Dunderforsen og Andfjellen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS712021 PS 71/2021 Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS862021 PS 86/2021 Søknad om fritak fra politiske verv - Maja Røssvoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS702021 PS 70/2021 Ny Lufthavn Mo I Rana Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS722021 PS 72/2021 Vedrørende ny avtale om revisjonstjenester f.o.m. 01.07.2022. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS162021 RS 16/2021 Referatsak til kommunestyret fra Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll