eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 11 11 20211111 11.11.2021 09.00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO392021 FO 39/2021 Skriftlig spørsmål til kommunestyret 11.11.2021 fra Line Ellingsen (Rødt) vindkraft på Sjonfjellet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1012021 PS 101/2021 Regnskapsrapportering 2 tertial 2021 Rana Byggdrift KF Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1022021 PS 102/2021 Revisjon av kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1072021 PS 107/2021 Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2022-2023 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1082021 PS 108/2021 Politisk møtekalender 2022 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1102021 PS 110/2021 Implementering av kriterier for nasjonalparkkommuner og utvidelse av status som nasjonalparkkommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1032021 PS 103/2021 Vedlikeholdsfond Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1052021 PS 105/2021 Pårørendekontakt psykisk helse og rus. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1092021 PS 109/2021 Aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1062021 PS 106/2021 Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Rana - forskjøvet åpningstid etter høring. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1042021 PS 104/2021 Fullfinansiering Andfjell bru, Elvmøthei Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1132021 PS 113/2021 Oversendelsesforslag fra utvalg for miljø, plan og ressurs til kommunestyret: Revidering av retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter i Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1112021 PS 111/2021 Fritak fra politiske verv i Rana kommune - Peter Eide Walseth Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1122021 PS 112/2021 Fritak fra politisk verv - Lars Petter konradsen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll