eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 12 13 20211213 13.12.2021 09.00 Rådhuset - 13. og 14. desember Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO412021 FO 41/2021 Spørsmål til rådmannen - om punkt nevnt i sak 56/21 i OKU-møte 23.11.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO422021 FO 42/2021 Spørsmål til kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1302021 PS 130/2021 Budsjett og Økonomiplan 2022-2025 Rana Byggdrift KF Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1272021 PS 127/2021 Budsjettreguleringer per desember Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1282021 PS 128/2021 Oppdatering av økonomireglement og investeringsreglement - Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1242021 PS 124/2021 Ny lufthavn Mo i Rana Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1292021 PS 129/2021 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 - Mo i Rana Havn Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1152021 PS 115/2021 Søknad om ny partnerskapsavtale med Åga IL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1142021 PS 114/2021 Søknad om ny partnerskapsavtale med Bossmo & Ytteren IL - Skillevollen idrettspark Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1162021 PS 116/2021 Plan for idrett og friluftsliv - rullering av handlingsplan og prioritering av spillemidler for 2021, med tildeling i 2022. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1182021 PS 118/2021 Evaluering enerettsavtale med Rana utvikling AS (RU) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1172021 PS 117/2021 Sluttbehandling - endringer i forskrift om rekreasjonskjøring med snøskuter i Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1192021 PS 119/2021 Opprusting og utbedring av Skonseng og Storforshei skoler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1202021 PS 120/2021 Mulighetsstudie gang- og sykkelbru - Ytteren - Mjølan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1222021 PS 122/2021 Moheia bad - drifts og anleggsutfordringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1212021 PS 121/2021 Etablering av internasjonalt grunnskoletilbud i Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1262021 PS 126/2021 Budsjettreguleringer pr. 30.11.2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1232021 PS 123/2021 Boligstrategi 2022-2025 Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1252021 PS 125/2021 Avtale mellom Rana kommune og FNs internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS212021 RS 21/2021 Endelig referat fra oppstartsmøte fjordgruppe. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS202021 RS 20/2021 Referatsak til formannskap og kommunestyre: Salg av tomt på Vikaleira industriområde, Vikaveien 15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS222021 RS 22/2021 Mo i Rana Havn KF - regnskap pr. oktober 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS232021 RS 23/2021 Søknad om observatørstatus i Kvarkenrådet EGTC Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll