eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 01 28 20210128 28.01.2021 10.00 Fjernmøte via Teams Kommunestyesalen Utvalg for miljø, plan og ressurs
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 DS42021 DS 4/2021 Tillatelse - Ny plassering for eksisterende fritidsbolig og tilbygg til fritidsbolig - Østre Kallvatnet 15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS72021 DS 7/2021 Endringstillatelse -Oppføring av ny 4-mannsbolig - Raneimgata 25 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS12021 DS 1/2021 Ferdigattest - Støyskjerm - Kvitingveien 24 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS22021 DS 2/2021 Ferdigattest - Støyskjerm - Kvitingveien 28 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS112021 DS 11/2021 Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS122021 DS 12/2021 Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra Sør-Villen 22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS132021 DS 13/2021 Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra Sjonhagenveien 139 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS142021 DS 14/2021 Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra Sjonhagenveien 144 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS152021 DS 15/2021 Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra ny boligtomt på gbnr 7/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS162021 DS 16/2021 Administrativt vedtak - Utvidelse av boligtomt i Toranesgata 53 B Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS102021 DS 10/2021 Avvisning av søknad om tilbygg - Nygata 149 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS82021 DS 8/2021 Tillatelse - Enebolig med carport og garasje - Sør-Villen 22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS62021 DS 6/2021 Midlertidig dispensasjon - Adkomst - Rana industri og intermodale terminal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS52021 DS 5/2021 Tillatelse - Ny plassering for eksisterende fritidsbolig og tilbygg til fritidsbolig - Østre Kallvatnet 15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS172021 DS 17/2021 Plan 5016: Innregulering av energianlegg og faresone - mindre reguleringsendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS32021 DS 3/2021 Tillatelse - Riving av eksisterende og bygging av ny hytte - Umbukta gnr 147/2/9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS92021 DS 9/2021 Tillatelse til deling av grunneiendom gnr 157 bnr 5. Arealoverføring til gnr157 bnr 10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS42021 PS 4/2021 Sluttbehandling - endringer i forskrift om rekreasjonskjøring med snøskuter i Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS12021 PS 1/2021 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS32021 PS 3/2021 Lokal forskrift om skuddpremie for viltarter som gjør skade Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS12021 RS 1/2021 Klagebehandling - dispensasjon fra kommuneplan - ridehall - Hammerveien 125 - 23/8 - Rana Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS32021 RS 3/2021 Vedtak i klagesak - Dispensasjon fra kommuneplanen - Fradeling av to boligtomter - 50/13 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS22021 RS 2/2021 Klagebehandling - stadfestelse av kommunens vedtak - 20/361 - Rana Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll