eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 03 11 20210311 11.03.2021 10.00 Fjernmøte via Teams Kommunestyresalen Utvalg for miljø, plan og ressurs
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 DS252021 DS 25/2021 Plan 3077, 3029 og 3006: Støyskjerm langs Storsanddalen - mindre reguleringsendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS272021 DS 27/2021 Plan 2021 Lyngheim-området og 2058 Lyngheim-Tverrånes, mindre reguleringsendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS192021 DS 19/2021 Du får konsesjon for erverv av eiendommen Bjellånes Ytre (gnr.77 bnr.2) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS232021 DS 23/2021 Mindre reguleringsendring av plan 2086: endring av utnyttelsesgrad for industriformål I-3. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS182021 DS 18/2021 Tillatelse - Garasje - Bjynnlia 8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS242021 DS 24/2021 Administrativt vedtak om å justere regulert fortau i Toranesgata med endring av plangrense Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS262021 DS 26/2021 Mindre reguleringsendring av plan 4020: Tilleggsareal til Svingen 18 samt endring av utnyttelsesgrad og garasje-/uthusstørrelse. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS202021 DS 20/2021 Godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn ved Mo Stasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS212021 DS 21/2021 Utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann fra Moloveien 6, gbnr 20/445 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS222021 DS 22/2021 Vi gir midlertidig fritak fra renovasjonsavgift for Lars Meyersgate 29 (gnr.21 bnr.1206) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS82021 PS 8/2021 Valg av medlemmer til viltutvalg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS112021 PS 11/2021 Fjernvarmetilknytning - hvordan kan man tilknytte flere bygg fjernvarme der det er mulig Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS102021 PS 10/2021 Uttalelse til søknad om midlertidig lagring av asfaltmasser ved Krokstrand Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS122021 PS 12/2021 Saksframlegg for høring og offentlig ettersyn: Plan 3078 - Svenskveien 195 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 Kommunens bekreftelse på høyeste pris som kan aksepteres ved salg av gnr.62 bnr.3 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet
0 PS132021 PS 13/2021 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - hytte ved Langtjønna 58/2 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS92021 PS 9/2021 Klage - Endring av valdgrense mellom Hemnes Nord og Rana Syd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS72021 PS 7/2021 Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 68 bnr. 1 og 3 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS62021 PS 6/2021 Delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS42021 RS 4/2021 Klagebehandling - avvisning av søknad - Skolegata 16 - gnr/bnr 20/1263 - Rana kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS52021 RS 5/2021 Halvårsrapportering til kommunene i Ranfjorden og Rødøy/Lurøy vannområde. 2 halvdel 2020. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll