eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 04 29 20210429 29.04.2021 10.00 Fjernmøte via Teams Rådhuset Utvalg for miljø, plan og ressurs
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 DS282021 DS 28/2021 Du får fritak for fritidsrenovasjon for gnr.151 bnr.3 fnr.1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS462021 DS 46/2021 Midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket - Hovedleilighet i bolig - Hammermyra 75 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS502021 DS 50/2021 Mindre endring av reguleringsplan 2157: Justering av formålsgrensen for energianlegg og justering av faresonen rundt energianlegget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS482021 DS 48/2021 Godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn ved Dunderland stasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS292021 DS 29/2021 Vi gir midlertidig fritak for husholdningsrenovasjon for Saga 11 (gnr.21 bnr,6) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS432021 DS 43/2021 Tillatelse til å la oljetanken ligge nedgravd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS402021 DS 40/2021 Avslag på søknad om å la oljetanken ligge nedgravd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS302021 DS 30/2021 Vi gir midlertidig fritak for renovasjonsgebyr for Brennåsveien 130 (gnr.25 bnr.2) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS522021 DS 52/2021 Administrativt vedtak - Utvidelse av formål for grav- og urnelund på Øvre Gruben Kirkegård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS312021 DS 31/2021 Vi gir midlertidig fritak fra renovasjonsavgiften for Bjynnvasdalen 6 (gbnr 109/3) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS352021 DS 35/2021 Vi gir midlertidig fritak fra renovasjon for Kariåsveien 33B (gnr.22 bnr.4 fnr.209) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS492021 DS 49/2021 Dispensasjon og tillatelse - Nybygg, Garasje - Tjæraskarveien 31 - 87/13 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS322021 DS 32/2021 Vi gir midlertidig fritak fra renovasjon for Dalbakken 19 (gnr.87 bnr.187)Anleggshammeren 114 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS342021 DS 34/2021 i gir fritak fra renovasjon for Biskop Bangs gate 13 A og B (gbnr. 20/18/1062) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS362021 DS 36/2021 Søknad fritak renovasjon - Saga 35 og Saga 39 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS372021 DS 37/2021 Vi gir fritak fra renovasjon for Nesnaveien 58 (gbnr. 99/128) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS512021 DS 51/2021 Vi gir midlertidig fritak fra renovasjon for Petter Dass gate 12 (gbnr. 20/19/634) Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet
0 DS472021 DS 47/2021 Godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn i Kariåsveien 10, gbnr 24/141 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS332021 DS 33/2021 Vi gir midlertidig fritak fra renovasjon for Mølnhusdalen 21 (gbnr. 131/156) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS382021 DS 38/2021 Vi endrer renovasjonsgebyret for gnr.169 bnr.8 fra husholdningsrenovasjon til fritidsrenovasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS392021 DS 39/2021 Vi endrer renovasjonsgebyret for Nesnaveien 720 (gnr.154 bnr.4) fra husholdningsrenovasjon til fritidsrenovasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS412021 DS 41/2021 Vi endrer renovasjonsgebyret for Brattlandsveien 76 (gnr.168 bnr.8) fra husholdningsrenovasjon til fritidsrenovasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS422021 DS 42/2021 Vi endrer renovasjonsgebyret for Hjartåsveien 31 fra husholdningsrenovasjon til fritidsrenovasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS442021 DS 44/2021 Utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann fra Ranenget 25, gbnr 20/344 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS452021 DS 45/2021 Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - Flostrandveien 687 - 199/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS212021 PS 21/2021 Sluttbehandling for plan 8064: Detaljregulering for Løkberg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS192021 PS 19/2021 Bruk av rentemidler fra Rana kommunale landbruksfond 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS182021 PS 18/2021 Høring av nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Offentlig ettersyn: Lokal forskrift om nedgravde oljetanker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS172021 PS 17/2021 Nyvalg av vara til motorferdselsnemnda Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS162021 PS 16/2021 Delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS62021 RS 6/2021 MPR sak 9/21 Elgvaldgrenser , utfyllende saksopplysninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS72021 RS 7/2021 Politisk sak 9-21 Elgvaldgrenser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll