eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 17 20210617 17.06.2021 10.00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for miljø, plan og ressurs
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 DS752021 DS 75/2021 Midlertidig brukstillatelse - enebolig - Hammermyra 3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS692021 DS 69/2021 Vi gir midlertidig fritak fra renovasjonsavgiften for Bergithe Hansens vei 9 (gnr.20 bnr.411) Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet
0 DS662021 DS 66/2021 Du får midlertidig fritak fra renovasjon for Hammerveien 68 (gnr.23 bnr.22) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS672021 DS 67/2021 Du får midlertidig fritak fra renovasjonsavgiften for Husnesveien 97 (gnr.150 bnr.5) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS702021 DS 70/2021 Vi gir midlertidig fritak fra renovasjonsavgiften for Nesnaveien 1328 (gnr.176 bnr.3) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS732021 DS 73/2021 Du får ikke fritak fra fritidsrenovasjon for Altermarkveien 187 (gnr.144 bnr.8 fnr.1) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS742021 DS 74/2021 Vi endrer renovasjonsgebyret for Saltfjellveien 1466 (gnr.73 bnr.17) fra husholdningsrenovasjon til fritidsrenovasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS772021 DS 77/2021 Du får ikke fritak fra fritidsrenovasjon for Flostrandveien 580 (gnr.198 bnr.22) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS712021 DS 71/2021 Du får midlertidig fritak fra renovasjonsavgiften for Saltfjellveien 1264 (gnr.79 bnr.12) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS782021 DS 78/2021 Ferdigattest for tilbygg - Lerkeveien 3 - 20/232 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS722021 DS 72/2021 Du får midlertidig fritak fra renovasjon for Grønfjelldalsveien 43 (gnr.54 bnr.18) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS762021 DS 76/2021 Endring av gitt rammetillatelse og igangsettingstillatelse - ny tomannsbolig - Krokveien 12B - 99/20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS642021 DS 64/2021 Du får midlertidig fritak for fritidsrenovasjon for Svartisdalveien 220 (gnr.105 bnr.10) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS682021 DS 68/2021 V i gir midlertidig fritak fra renovasjonsavgiften for Mjølanveien 51(gnr.20 bnr.233) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS802021 DS 80/2021 Melding om vedtak. Plan 4028, Vestre Selforslia. Mindre reguleringsendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS652021 DS 65/2021 Du får midlertidig fritak fra fritidsrenovasjon for Straumsnesveien 124 (gnr.162 bnr.2) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS792021 DS 79/2021 Mindre reguleringsendring av plan 4040 "Sykehuskvartalen, Selfors". Endring av formål. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS372021 PS 37/2021 Søknad fra Østbø AS om tidsbegrenset tillatelse til lagring av spillolje - høringsuttalelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS382021 PS 38/2021 Klage-Endring av valdgrense mellom Hemnes nord og Rana syd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS332021 PS 33/2021 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS342021 PS 34/2021 Delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS352021 PS 35/2021 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket - 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS402021 PS 40/2021 Saksframlegg for høring og offentlig ettersyn - Plan 8062 - Detaljregulering av Beltlia Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS362021 PS 36/2021 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - hytte ved Langtjønna 58/2 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS392021 PS 39/2021 Plan 2190: Detaljregulering for fortau i Skolegata. Høring og offentlig ettersyn. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS92021 RS 9/2021 Endringer i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll