eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 10 23 20141023 23.10.2014 10.00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for miljø, plan og ressurs
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 DS2582014 DS 258/2014 Tillatelse- takterrasse - Skoginspektør Nilsens vei 3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2592014 DS 259/2014 Tillatelse - skilt/reklame fasade Europris, Verkstedveien 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2622014 DS 262/2014 Tillatelse - Utvidelse takterrasse - Lars Meyers gate 10 - 12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2632014 DS 263/2014 Tillatelse - Riving av bygg - Plurdalsveien 162 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2642014 DS 264/2014 Tillatelse - Bruksendring - Nesnaveien 1118 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2552014 DS 255/2014 Tillatelse - ny enebolig - Båsmosjyen 3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2602014 DS 260/2014 Tillatelse - Nybygg Lagerbygg- Mellomvika 39 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2882014 DS 288/2014 Plan 2005: Grensejustering Toranesgata 59B og 61. Varsel om vedtak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2562014 DS 256/2014 Tillatelse - Tilbygg garasje og altan - Skansen 12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2572014 DS 257/2014 Tillatelse - ny enebolig - Storvollengveien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2792014 DS 279/2014 Tillatelse - Fasadeendring - Skogveien 22 A Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2842014 DS 284/2014 Tillatelse til deling av grunneiendom 192/2 - Innløsning av festetomt 192/2/9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2832014 DS 283/2014 Tillatelse - riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje - Gamle Nesnaveien 118 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2612014 DS 261/2014 Tillatelse - redskapsboder - Svartflågveien 10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2662014 DS 266/2014 Tillatelse - tilbygg garasje - Møllerveien 20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2702014 DS 270/2014 Tillatelse - ny garasje og tilbygg vinterhage - Nesnaveien 1465 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2652014 DS 265/2014 Tillatelse - ny trappeheis - Engveien 7c Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2692014 DS 269/2014 Tillatelse - bruksendring kjeller og tilbygg veranda - Toranesgata 31B Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2682014 DS 268/2014 Tillatelse - Tilbygg skytterhus - Ildgrubveien 74 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2852014 DS 285/2014 Tillatelse - Ny hytte, riving/omgjøring eksisterende hytte til bod og riving av eksisterende bod - Umbukta hyttefelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2672014 DS 267/2014 Tillatelse - Påbygg - Gruvegata 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2712014 DS 271/2014 Tillatelse - Frittstående garasje - Skipper Nilsens gate 35 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2722014 DS 272/2014 Tillatelse - ny garasje - Langneset 42 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2752014 DS 275/2014 Tillatelse - tilbygg til bolig - Sjoneidveien 17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2732014 DS 273/2014 Tillatelse - nybygg - Nordre gate 10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2742014 DS 274/2014 Tillatelse - påbygg - Overgangen 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2762014 DS 276/2014 Rammetillatelse - nybygg garasjer-uthus - Moholmen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2822014 DS 282/2014 Tillatelse til deling av grunneiendom 17/392 - Regulert tomt A6-8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2802014 DS 280/2014 Tillatelse til deling av grunneiendom - 17/392 - Regulert tomt A6-5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2812014 DS 281/2014 Tillatelse til deling av grunneiendom - 17/392 - Regulert tomt A6-6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2772014 DS 277/2014 Tillatelse - Nybygg bolig og garasje - Storåsveien 41 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2922014 DS 292/2014 Dispensasjon fra KDP2013 Kommunedelplan for Mo og omegn, ny tomt i Vokterveien. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2782014 DS 278/2014 Tillatelse - ny garasje m/carport - Engasjyen 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2872014 DS 287/2014 Rammetillatelse - Fabrikkbygg v/Valseverket - Celsa Armeringsstål AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS2862014 DS 286/2014 Rammetillatelse - Nybygg/Riving garasje - Moseveien 1, 3, 5 Langneset 30 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1132014 PS 113/2014 Søknad om konsesjon på erverv av grunneiendom gnr.1 bnr.1 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1022014 PS 102/2014 Søknad om konsesjon for erverv av grunneiendom gnr.35 bnr.1 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1082014 PS 108/2014 Plan 3067 - Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs E12 mellom kryss Brennåsveien og regulert atkomst til Polarsirkelen Lufthavn. Sluttbehandling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1102014 PS 110/2014 Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Mo i Rana - status og rapportering 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1072014 PS 107/2014 Sluttbehandling i MPR og Kommunestyret. Detaljregulering for renseanlegg Røssvollhei avfallsdeponi Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1042014 PS 104/2014 Søknad om tillatelse - nybygg garasje - Brennslettveien 31 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1092014 PS 109/2014 Plan 6022: Detaljregulering for Nasafjellet kvartsforekomst. Sluttbehandling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1002014 PS 100/2014 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1012014 PS 101/2014 Delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1062014 PS 106/2014 Sluttbehandling. Plan 2136: Detaljregulering for K1, Mobekkleira. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1032014 PS 103/2014 Søknad om konsesjon på erverv av grunneiendom gnr.89 bnr.12 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1112014 PS 111/2014 Møtekalender 2015- utvalg for miljø, plan og ressurs Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1052014 PS 105/2014 Dispensasjon - Boligbygg m/ 4 boenheter i to etasjer + parkeringskjeller - Nordmohøgda 4 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS172014 RS 17/2014 Klagebehandling - Avslått søknad om helikopterfrakt - Blakkådalen - Stadfesting av kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS182014 RS 18/2014 Klagebehandling - Avslått søknad om helikopterfrakt - Bjøllådalen - Stadfesting av kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS192014 RS 19/2014 Melding om vedtak - Søknad om konsesjon for erverv av grunneiendom gnr.19 bnr.54. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut