eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 10 12 20211012 12.10.2021 09.00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO292021 FO 29/2021 Skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Vegar Alterås (SP), romsituasjon/kapasitet nye skoler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO302021 FO 30/2021 Skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Stig Bjarne Haugen (SP), vedlikehold av skoler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO312021 FO 31/2021 Skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fa Line Ellingsen (Rødt), nettkapasitet Rana U. og skoleskyss Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO322021 FO 32/2021 Skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Johan Petter Røssvoll (SP), Flommen i Ranavassdraget Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO332021 FO 33/2021 Skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Gaute Larsen (H), trafikkavvikling Mjølan, Tverråneset Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO342021 FO 34/2021 Skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Nina Mikkelborg (FRP) etter Stormen Sally Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO352021 FO 35/2021 Skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Knut Bjarne Derås (SP) utfasing av veteranplan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO362021 FO 36/2021 Skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Alf Helge Straumfors (Rødt) Helgeland museum, finansiering av vedlikehold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO372021 FO 37/2021 Skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Gerd Jakobsen (AP) kvikkleireområder Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS932021 PS 93/2021 Plan for kvalitet og samskaping i skolefritidsordningen (SFO) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS902021 PS 90/2021 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS992021 PS 99/2021 Nyvalg av personlig vara for Olav Nyjordet i representantskap i HAF IKS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS962021 PS 96/2021 Lokal forskrift om nedgravde oljetanker - Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS1002021 PS 100/2021 Nyvalg av to nye vara i utvalg for miljø, plan og ressurs Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS972021 PS 97/2021 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - hytte ved Langtjønna 58/2 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS942021 PS 94/2021 Status lærlingeordningen i Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS912021 PS 91/2021 Regnskapsrapportering 2021 - rapport pr 31. august - 2. tertial Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS952021 PS 95/2021 Evaluering av SIIN samarbeidet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS982021 PS 98/2021 Salg av tomt på Vikaleira. Nordre gate 15 - gnr. 20 bnr. 1104 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS922021 PS 92/2021 Regnskapsrapportering for 2 tertial 2021 Rana Byggdrift KF Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS172021 RS 17/2021 Oppsigelse av avtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS182021 RS 18/2021 Styresak 109-2021 Nye Helgelandssykehuset – føringer, begrepsavklaring og avgrensing Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS192021 RS 19/2021 Styresak 110-2021 Nye Helgelandssykehuset – bærekraft, faglig strategisk utviklingsplan og tomtevalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll