eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 03 24 20220324 24.03.2022 10.00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for miljø, plan og ressurs
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 DS202022 DS 20/2022 Endelig avslag på søknad om mindre endring av plan 4020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS152022 DS 15/2022 Godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn, Nygata 149, Gjensidige sak 89335623,1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS162022 DS 16/2022 Du får midlertidig fritak fra renovasjonsavgift for Heiloveien 9. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS112022 DS 11/2022 Midlertidig brukstillatelse - Tilbygg og bruksendring - Hammerveien 77 - eiendom 23/23 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS192022 DS 19/2022 Tillatelse - endring av gitt tillatelse - Verkstedveien 2 - 20/868 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS122022 DS 12/2022 konsesjon for erverv av grunneiendom gnr.24 bnr.409 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS142022 DS 14/2022 Du får tillatelse etter jordloven til å skille ut bebygd areal fra gnr.75 bnr.8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS172022 DS 17/2022 Du får midlertidig fritak fra avgift for Sørlandsveien 488 (gnr.14 bnr.7) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS132022 DS 13/2022 Konsesjon for erverv av fast eiendom - gnr. 25 bnr.117 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS182022 DS 18/2022 Tillatelse til å la oljetanken ligge nedgravd i Hagaberget 30 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 DS212022 DS 21/2022 Mindre reguleringsendring av plan 3038: Endring av gesimshøyde og takvinkel for fritidsbebyggelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS202022 PS 20/2022 Sluttbehandling av plan 2190: Detaljregulering for fortau i Skolegata Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS252022 PS 25/2022 Vallagården - videre fremdrift Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS122022 PS 12/2022 Innspill til forebyggende tiltak mot viltpåkjørsler mellom Mo stasjon og Bolna Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS152022 PS 15/2022 Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – Hytte ved Langtjønna – Gnr/bnr 58/2 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS162022 PS 16/2022 Klagebehandling – Endringer i lokal forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS142022 PS 14/2022 Brukerundersøkelse og andre tiltak innenfor plan og byggesak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS182022 PS 18/2022 Presisering av dokumentdatoer for plan 8064 - Detaljregulering for Løkberg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS82022 PS 8/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS92022 PS 9/2022 Delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS132022 PS 13/2022 Vurdering av samarbeidsavtalen om grensekryssende elgvald mellom Rana og Hemnes kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS102022 PS 10/2022 Samisk parallellnavn for Rana kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS232022 PS 23/2022 Saksframlegg for høring og offentlig ettersyn, Plan 3088 Detaljregulering for skråningsutslag og midlertidig bygge- og anleggsområder langs sørsiden av Mo i Rana lufthavn Fagerlia Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS212022 PS 21/2022 Plan 5017: Forslag til detaljregulering for Langvassheia grustak, 2. gangs høring og offentlig ettersyn Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS112022 PS 11/2022 Hanna Kvanmos plass Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS172022 PS 17/2022 Sluttbehandling for plan 2180 - Detaljregulering for kvartalet Furuholmgården Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS222022 PS 22/2022 Høring og offentlig ettersyn av plan 3087: Detaljregulering for endret atkomstvei fra E12 til Mo i Rana lufthavn, Fagerlia. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS192022 PS 19/2022 Sluttbehandling for plan 2182 - detaljregulering for Nordlandsveien 73 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS242022 PS 24/2022 Saksframlegg for høring og offentlig ettersyn plan 3089 Detaljregulering for skråningsutslag og midlertidig rigg- og anleggsområde langs nordsiden av Mo i Rana Lufthavn Fagerlia Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS112022 RS 11/2022 Kultiveringsplan for Rana, Hemnes og Hattfjelldal 2022 - 2027 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS82022 RS 8/2022 Melding om vedtak plan 8022, mindre reguleringsendring - Sankthansveien 33 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS62022 RS 6/2022 Melding om vedtak plan 3016 - Mindre reguleringsendring - 22/509/366 og 22/509/357 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS92022 RS 9/2022 Melding om vedtak plan: 3035 Endring felles adkomst - Engliveien 4B - 22/343, 344 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS72022 RS 7/2022 Melding om vedtak, plan 3062 – innregulering av energianlegg - Mindre endring 3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS102022 RS 10/2022 Vedrørende forespørsel om isvei over Langvatnet i Rana kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS122022 RS 12/2022 Opprettelse av vannområdeutvalg for Ranfjorden vannområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut