eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2014/4068
:
Hilde Sofie Hansen
:
Under behandling
:
Sentral journalførende enhet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2014/4068 20220621 21.06.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 14/4068-289 - Avgjørelse i klagesak - forskrift om snøskuterløyper i Rana kommune Rana No
2014/4068 20220621 21.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2014/4068-289 - Avgjørelse i klagesak - forskrift om snøskuterløyper i Rana kommune Rana Blad
2014/4068 20220617 17.06.2022 Inngående brev Avgjørelse i klagesak - forskrift om snøskuterløyper i Rana kommune STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2014/4068 20220615 15.06.2022 Inngående brev Høring om revisjon av forskrift i Hattfjelldal kommune " Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter" Hattfjelldal kommune
2014/4068 20220314 14.03.2022 Inngående brev Nytt foreløpig svar om forventet saksbehandlingstid STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2014/4068 20220118 18.01.2022 Inngående brev Foreløpig svar om forventet saksbehandlingstid STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2014/4068 20211216 16.12.2021 Inngående brev Endringer av forskrift og kart over løypenett for snøscooter i Grane kommune Grane Kommune
2014/4068 20211027 27.10.2021 Inngående brev Oversendelse av dokumenter - Klage på forlengelse av snøscooterløype - Kallvatnet - Rana STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2014/4068 20211013 13.10.2021 Inngående brev Oppnevning av settestatsforvalter - klage etter motorferdsellov- og forskrift KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2014/4068 20211007 07.10.2021 Inngående brev Anmodning om oppnevning av settestatsforvalter - Klagesak - Snøscooterløype Kallvatnet STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2014/4068 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på innsyn i sak 14/4068-279 - Oversendelse av klagebehandling - Endringer i forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Rana kommune Rana Blad
2014/4068 20210916 16.09.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2014/4068-279 - Oversendelse av klagebehandling - Endringer i forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Rana kommune Rana Blad
2014/4068 20210910 10.09.2021 Utgående brev Oversendelse av klagebehandling - Endringer i forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Rana kommune STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2014/4068 20210908 08.09.2021 Internt notat uten oppfølging Vedtak fra kommunestyret 07.09.2021 - sak 89/21 - Klagebehandling - Endringer i lokal forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Rana kommune
2014/4068 20210830 30.08.2021 Internt notat uten oppfølging Vedtak MPR sak 46/21 Klagebehandling - Endringer i lokal forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Rana kommune
2014/4068 20210622 22.06.2021 Utgående brev Nytt foreløpig svar - klage på vedtak om forlengelse av snøskuterløypen ved Kallvatnet NATURVERNFORBUNDET RANA OG OMEGN
2014/4068 20210531 31.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av avtale RANA SNØSCOOTERFORENING
2014/4068 20210325 25.03.2021 Utgående brev Foreløpig svar - klage på vedtak om forlengelse av snøskuterløpen ved Kallvatnet Naturvernforbundet i Rana og omegn v/leder Frode Solbakken
2014/4068 20210308 08.03.2021 Inngående brev Klage angående forlengelse skuterløype Stortjønnkulen - Tverrtjønna Naturvernforbundet i Rana
2014/4068 20210216 16.02.2021 Utgående brev Svar innsyn i sak: 2014/4068-267 Vedrørende stenging av snøscooterløyper som krysser riksgrensen - Rana RanaBlad
2014/4068 20210216 16.02.2021 Inngående brev Bestilling innsyn i sak: 2014/4068-267 Vedrørende stenging av snøscooterløyper som krysser riksgrensen - Rana RanaBlad
2014/4068 20210216 16.02.2021 Inngående brev Skuterløype i Rana Rana Kommune
2014/4068 20210215 15.02.2021 Utgående brev Melding om politisk vedtak - endring i forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Rana kommune. Forlengelse av løypen ved Kallvatnet. SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl.
2014/4068 20210212 12.02.2021 Inngående brev Vedrørende stenging av snøscooterløyper som krysser riksgrensen - Rana STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2014/4068 20210210 10.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vedtak fra kommunestyret 09.02.2021 - sak 15/21 - Sluttbehandling - endringer i forskrift om rekreasjonskjøring med snøskuter i Rana kommune
2014/4068 20210129 29.01.2021 Internt notat uten oppfølging Vedtak sak 4/21 MPR Protokollutdrag Sluttbehandling - endringer i forskrift om rekreasjonskjøring med snøskuter i Rana kommune
2014/4068 20210119 19.01.2021 Inngående brev Avtale snøskuterløyper Kalvatn, justering av endepunkt- kontraktstillegg STATSKOG SF
2014/4068 20201210 10.12.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2014/4068-256 - Avgjørelse i klagesak - Forskrift om snøskuterløyper i Rana kommune- løype 1 fra Umbukta til riksgrensen Sverige Rana No
2014/4068 20201210 10.12.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 14/4068.256 - Avgjørelse i klagesak - Forskrift om snøskuterløyper i Rana kommune- løype 1 fra Umbukta til riksgrensen Sverige Rana Blad
2014/4068 20201210 10.12.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2014/4068-256 - Avgjørelse i klagesak - Forskrift om snøskuterløyper i Rana kommune- løype 1 fra Umbukta til riksgrensen Sverige Rana Blad
2014/4068 20201207 07.12.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - forlengelse av snøskuterløypa ved Kallvatnet Naturvernforbundet i Rana
2014/4068 20201204 04.12.2020 Inngående brev Avgjørelse i klagesak - Forskrift om snøskuterløyper i Rana kommune- løype 1 fra Umbukta til riksgrensen Sverige FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
2014/4068 20201202 02.12.2020 Inngående brev Offentlig ettersyn - forlengelse av snøskuterløypen ved Kallvatnet - Rana kommune STATKRAFT ENERGI AS
2014/4068 20201130 30.11.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - Endring av forskrift - Forlengelse av snøscooterløype - Kallvatnet - Rana FYLKESMANNEN I NORDLAND
2014/4068 20201126 26.11.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - Forlengelse av snøscooterløypa ved Kallvatnet i Rana kommune Samediggi/Sametinget
2014/4068 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn: Høringssvar - forlengelse av snøskuterløype ved Kallvatnet Rana Blad
2014/4068 20201124 24.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2014/4068: Høringssvar - forlengelse av snøskuterløype ved Kallvatnet Rana blad
2014/4068 20201120 20.11.2020 Inngående brev Høringssvar - forlengelse av snøskuterløype ved Kallvatnet STATSKOG SF
2014/4068 20201113 13.11.2020 Inngående brev Uttalelse forlengelse skuterløype ved Kallvatnet Sorsele kommun
2014/4068 20201112 12.11.2020 Utgående brev Svar innsyn i sak: 2014/4068-246 Uttalelse til forlengelse av snøskuterløypen ved Kallvatnet sendt fra Statens vegvesen - Dokument 20/204430-2 RanaBlad
2014/4068 20201112 12.11.2020 Inngående brev Bestilling innsyn i sak: 2014/4068-246 Uttalelse til forlengelse av snøskuterløypen ved Kallvatnet sendt fra Statens vegvesen - Dokument 20/204430-2 RanaBlad
2014/4068 20201106 06.11.2020 Inngående brev Uttalelse til forlengelse av snøskuterløypen ved Kallvatnet sendt fra Statens vegvesen - Dokument 20/204430-2 STATENS VEGVESEN
2014/4068 20201029 29.10.2020 Inngående brev Ny melding tilgjengelig i Altinn.no for FLT STATENS VEGVESEN Statens vegvesen
2014/4068 20201029 29.10.2020 Utgående brev Offentlig ettersyn - forlengelse av snøskuterløypen ved Kallvatnet STATENS VEGVESEN
2014/4068 20201027 27.10.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Bjørn Pedersen
2014/4068 20201027 27.10.2020 Utgående brev Offentlig ettersyn - forlengelse av snøskuterløypen ved Kallvatnet Länsstyrelsen Västerbotten m.fl.
2014/4068 20201027 27.10.2020 Utgående brev Offentlig ettersyn - forlengelse av snøskuterløypen ved Kallvatnet Eli Anita Åstrøm m.fl.
2014/4068 20201019 19.10.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift / Vedtak MPR sak 71/20 - Offentlig ettersyn: Forlengelse av snøskuterløypen ved Kallvatnet
2014/4068 20201014 14.10.2020 Inngående brev Foreløpig svar om forventet saksbehandlingstid FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
2014/4068 20201014 14.10.2020 Utgående brev Klagesak snøskuterløype, Umbukta, Rana kommune Fylkesmannen i Troms og Finnmark
2014/4068 20200611 11.06.2020 Utgående brev Nasjonal database for snøskuterløyper og innrapportering av løypedata - deres ref. 2019/6122 Marit Johanne Birkeland
2014/4068 20200528 28.05.2020 Inngående brev Nasjonal database for snøscooterløyper og innrapportering av løypedata MILJØDIREKTORATET
2014/4068 20200127 27.01.2020 Utgående brev Markeringsstikker for snøscooterløype over Uma - svar til Snorre Petersen Snorre Petersen
2014/4068 20200120 20.01.2020 Inngående brev Markeringsstikker for snøscooterløype over Uma Snorre Petersen
2014/4068 20191218 18.12.2019 Utgående brev Svar innsyn sak 14/4068-229 Anmodning om oppnevning av settefylkesmann - Snøscooterløype 1 Umbukta–Grense Sverige - Rana Rana Blad
2014/4068 20191218 18.12.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2014/4068-229 Anmodning om oppnevning av settefylkesmann - Snøscooterløype 1 Umbukta–Grense Sverige - Rana Rana Blad
2014/4068 20191216 16.12.2019 Inngående brev 19/6219-2 Oppnevning av settefylkesmann - klage etter motorferdsellov- og forskrift KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2014/4068 20191213 13.12.2019 Inngående brev Anmodning om oppnevning av settefylkesmann - Snøscooterløype 1 Umbukta–Grense Sverige - Rana FYLKESMANNEN I NORDLAND
2014/4068 20191112 12.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding fra Rana kommune til GoMap AS - avtalevilkår løsning for salg av løypekort GOMAP AS
2014/4068 20191018 18.10.2019 Utgående brev Vedr. Driftsavtale - kommunalt løypenett for snøscooter i Rana kommune RANA SNØSCOOTERFORENING
2014/4068 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar innsyn i sak 14/4068- 224 - Klage over Rana kommunestyre sitt vedtak i sak 14/18 er delvis tatt til følge Hedda Hiller
2014/4068 20190916 16.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2014/4068-224 - Klage over Rana kommunestyre sitt vedtak i sak 14/18 er delvis tatt til følge Hedda Hiller
2014/4068 20190912 12.09.2019 Inngående brev Klage over Rana kommunestyre sitt vedtak i sak 14/18 er delvis tatt til følge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2014/4068 20190905 05.09.2019 Utgående brev Klagebehandling - Endringer i forskrift om rekreasjonskjøring for snøskuter i Rana kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND
2014/4068 20190904 04.09.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtak / Særutskrift Klagebehandling - Endringer i forskrift om rekreasjonskjøring for snøskuter i Rana kommune
2014/4068 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar innsyn sak 14/4068-138 Vedrørende anmodning om utsatt iverksettelse av Rana kommunestyrets vedtak . Hedda Hiller
2014/4068 20190527 27.05.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn sak: 2014/4068-138 Vedrørende anmodning om utsatt iverksettelse av Rana kommunestyrets vedtak Hedda Hiller
2014/4068 20190527 27.05.2019 Inngående brev Fjerning av markeringsstikker for snøscooterløype over Uma Snorre Petersen
2014/4068 20190521 21.05.2019 Inngående brev Nasjonal database for snøskuterløyper FYLKESMANNEN I NORDLAND
2014/4068 20190510 10.05.2019 Inngående brev Nasjonal database for snøscooterløyper - innrapportering av løypedata MILJØDIREKTORATET
2014/4068 20190425 25.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt klage - endring i forskrift om rekreasjonskjøring for snøskuter i Rana kommune av 12. mars 2019 Naturvernforbundet i Rana og Omegn
2014/4068 20190425 25.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt klage - endring i forskrift om rekreasjonskjøring for snøskuter i Rana kommune av 12. mars 2019 RANA TURISTFORENING
2014/4068 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtak/ Særutskrift Forlengelse av åpningstider for rekreasjonsløyper i Rana kommune
2014/4068 20190409 09.04.2019 Utgående brev Ettersendelse av melding om politisk vedtak - Endring i forskrift om rekreasjonskjøring for snøskuter i Rana kommune Statens Vegvesen
2014/4068 20190312 12.03.2019 Inngående brev Klage på kommunestyrets vedtak 12. februar 2019 - rekreasjonskjøring RANA TURISTFORENING
2014/4068 20190305 05.03.2019 Inngående brev Klage på vedtak angående skuterløype Umbukta -riksgrense Sverige- Rana kommune Naturvernforbundet i Rana og Omegn
2014/4068 20190304 04.03.2019 Utgående brev Svar på innsyn: Melding om politisk vedtak - Endring i forskrift om rekreasjonskjøring for snøskuter i Rana kommune Rana Blad
2014/4068 20190304 04.03.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn: Melding om politisk vedtak - Endring i forskrift om rekreasjonskjøring for snøskuter i Rana kommune Rana Blad
2014/4068 20190226 26.02.2019 Utgående brev Snøscooterløyper i Rana kommune Fornes, Alf Einar
2014/4068 20190226 26.02.2019 Utgående brev Svar på innsyn: Melding om politisk vedtak - Endring i forskrift om rekreasjonskjøring for snøskuter i Rana kommune Røssvoll, Johan Petter
2014/4068 20190225 25.02.2019 Utgående brev Melding om politisk vedtak - Endring i forskrift om rekreasjonskjøring for snøskuter i Rana kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl.
2014/4068 20190225 25.02.2019 Utgående brev Svar på innsyn: Kommunedelplan - kommunalt løypenett for snøscootere Per Waage
2014/4068 20190225 25.02.2019 Utgående brev Svar på innsyn: Høringsuttalelse vedrørende rådmannens konsekvensutredning vedrørende rekreasjonsløyper for snøscooter i Rana kommune Per Waage
2014/4068 20190225 25.02.2019 Utgående brev Svar på innsyn: Høringsuttalelse - plan for snøskuterløyper Per Waage
2014/4068 20190222 22.02.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - kommunedelplan - kommunalt løypenett for snøscootere Per Waage
2014/4068 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar innsyn i sak 2014/4068-163 Klagesak vedr. rekreasjonsløyper snøcooter Rana komme FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2014/4068 20190218 18.02.2019 Inngående brev Bestilling innsyn i sak 2014/4068-163 Klagesak vedr. rekreasjonsløyper snøcooter Rana komme Rana Kommune - Servicetorget Rana
2014/4068 20190214 14.02.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtak / Særutskrift Sluttbehandling - Endringer i forskrift om rekreasjonskjøring for snøskuter i Rana kommune
2014/4068 20190211 11.02.2019 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn. Endring av av to skuterløyper samt endring av forskrift for for kommunalt løypenett i Rana kommune. Samediggi/Sametinget
2014/4068 20190131 31.01.2019 Inngående brev Høring Kallvatnet Lars Egil Sætermo
2014/4068 20190130 30.01.2019 Inngående brev Offentlig ettersyn - rekreasjonsløyper for snøskuter i Rana kommune STATSKOG SF
2014/4068 20190130 30.01.2019 Inngående brev Høringsuttalelse snøskuterløyper Rana kommune 2019 Naturvernforbundet i Rana og omegn
2014/4068 20190129 29.01.2019 Utgående brev Svar innsyn i sak 14/4068-176 Høringsuttalelse - Endring i forskrift - Rekreasjonsløyper for snøscooter - Rana Rana Blad
2014/4068 20190129 29.01.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak 14/4068-176 Høringsuttalelse - Endring i forskrift - Rekreasjonsløyper for snøscooter - Rana Rana Blad
2014/4068 20190129 29.01.2019 Inngående brev Forslag om endring av forskrift for rekreasjonskjøring for snøskuterkjøring i Rana kommune Rana Turistforening
2014/4068 20190129 29.01.2019 Inngående brev Innspill til forslag om endring i forskrift for rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring i Rana Kallvatnet hytteforening
2014/4068 20190129 29.01.2019 Inngående brev Innspill til forslag om endring i forskrift for rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring i Rana reidar fjorden m.fl.
2014/4068 20190128 28.01.2019 Inngående brev Høringsuttalelse fra Rana snøscooterforening Rana Snøscooterforening
2014/4068 20190128 28.01.2019 Inngående brev Innspill til forslag om endring i forskrift for rekreasjonsløyper for snøscooter - Rana Kommune - Svar fra Tollregion Midt-Norge Tolletaten v/ Tollregion Midt-Norge
2014/4068 20190128 28.01.2019 Utgående brev Svar på innsyn: Uttalelse - rekreasjonsløyper for snøskuter i Rana kommune Hedda Hiller