1 Klage over Rana kommunestyre sitt vedtak i sak 14/18 er delvis tatt til følge