1 Vedr. 20-01437-2 - Svar på henvendelse til rådmannen fra Rana kommune. Drift av krisesenter