1 Du får fritak for fritidsrenovasjon for gnr.151 bnr.3 fnr.1