1 Midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket - Hovedleilighet i bolig - Hammermyra 75