1 Mindre endring av reguleringsplan 2157: Justering av formålsgrensen for energianlegg og justering av faresonen rundt energianlegget
2 2157_2_kart
3 2157_Bestemmelser rev.05.03.2021