1 Vi gir midlertidig fritak for husholdningsrenovasjon for Saga 11 (gnr.21 bnr,6)