1 Avslag på søknad om å la oljetanken ligge nedgravd