1 Administrativt vedtak - Plan 3028, utvidelse av formål for grav- og urnelund
2 3028_3 kart
3 3028_Reguleringsbestemmelser_revidert_08.03.21