1 Vi gir midlertidig fritak fra renovasjonsavgiften for Bjynnvasdalen 6 (gbnr 109/3)