1 Vi gir midlertidig fritak fra renovasjon for Kariåsveien 33B (gnr.22 bnr.4 fnr.209)