1 Dispensasjon og tillatelse - Nybygg, Garasje - Tjæraskarveien 31 - 87/13