1 Vi gir fritak fra renovasjon for Biskop Bangs gate 13 A og B (gbnr. 20/18/1062)