1 Vi gir midlertidig fritak fra renovasjon for Mølnhusdalen 21 (gbnr. 131/156)