1 Vi gir fritak fra renovasjon for Nesnaveien 58 (gbnr. 99/128)