1 Vi endrer renovasjonsgebyret for gnr.169 bnr.8 fra husholdningsrenovasjon til fritidsrenovasjon