1 Vi endrer renovasjonsgebyret for Nesnaveien 720 (gnr.154 bnr.4) fra husholdningsrenovasjon til fritidsrenovasjon