1 Vi endrer renovasjonsgebyret for Brattlandsveien 76 (gnr.168 bnr.8) fra husholdningsrenovasjon til fritidsrenovasjon