1 MPR sak 9/21 Elgvaldgrenser , utfyllende saksopplysninger