1 Utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann fra Ranenget 25, gbnr 20/344
2 Kapittel 15 Generelle vilkår for utslipp oljehold avløpsvann
3 Kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann