1 Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - Flostrandveien 687 - 199/1
2 Vilkår for utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kapittel 12