1 Samlerapport for kontrollskjema ved innsendelse til fylkesmannen - 4. kvartal 2013