Postliste RSS fra einnsyn.rana.kommune.no. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.rana.kommune.no Filtrering: Tittel: Søknad om vann- og avløpsarbeid 18/28 Ågaveien 1 Avs/Mot: TORE GRONGSTAD http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TORE GRONGSTAD | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25651/2022 | Avdeling: Vann og avløp | Tittel: Innkalling til møte i ansvarsgruppen Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25928/2022 | Avdeling: IKT avdelingen | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr. 94/7 Avs/Mot: Mona Anita Rødvand m.fl. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Anita Rødvand m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25773/2022 | Avdeling: Seksjon for miljø, landbruk og eiendom | Tittel: Oversendelse til barnevernstjenesten Avs/Mot: RANA KOMMUNE BARNEVERN http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE BARNEVERN | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25817/2022 | Avdeling: Juridisk avdeling | Tittel: Stevning fra mors advokat Avs/Mot: Advokat Marie Jansen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Marie Jansen | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25815/2022 | Avdeling: Juridisk avdeling | Tittel: Fylkesnemndas vedtak Avs/Mot: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25813/2022 | Avdeling: Juridisk avdeling | Tittel: Godkjent protokoll - Motorferdselsutvalget 20.05.2022 Avs/Mot: Johan Petter Røssvoll http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Petter Røssvoll | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25713/2022 | Avdeling: IKT avdelingen | Tittel: Godkjent protokoll - motorferdsutvalget 20.05.2022 Avs/Mot: Mari Præsteng http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Præsteng | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25711/2022 | Avdeling: IKT avdelingen | Tittel: Protokoll til godkjenning - motorferdsutvalget 20.05.2022 Avs/Mot: Præsteng, Mari m.fl. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Præsteng, Mari m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25710/2022 | Avdeling: IKT avdelingen | Tittel: Etterbetaling erverv av gnr. 33 bnr. 63. Gjelder Polarsirkelen lufthavn. Avs/Mot: Marita Hansdatter Norum http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351835 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Marita Hansdatter Norum | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25784/2022 | Avdeling: Seksjon for miljø, landbruk og eiendom | Tittel: Velkommen til Eiendomsrettsseminar 21. - 22. september 2022 Avs/Mot: Marianne Fredriksen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351834 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Marianne Fredriksen | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25783/2022 | Avdeling: Seksjon for miljø, landbruk og eiendom | Tittel: Ny lufthavn i Rana. Grunnerverv fra gnr. 33 bnr. 3 - etterbetaling Avs/Mot: Einar Johan Furuheim http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Johan Furuheim | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25780/2022 | Avdeling: Seksjon for miljø, landbruk og eiendom | Tittel: Problemrapport - Kariåsveien må kostes Avs/Mot: Line Ruud http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Ruud | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25718/2022 | Avdeling: Seksjon for samferdsel, park og idrett | Tittel: Støy fra E12 og mulighet for støyvegger Avs/Mot: Berit Skjelbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Skjelbakken | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25656/2022 | Avdeling: Gravemelding Kommunale veier | Tittel: Delegering - Ståle Krokstrand Avs/Mot: Linda Solvoll Furuheim m.fl. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/348858 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Linda Solvoll Furuheim m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 22814/2022 | Avdeling: Rana u, avd. Mo u. | Tittel: Årsrapport - 21/22 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25753/2022 | Avdeling: Stab for oppvekst- og kultursektoren | Tittel: Faktura Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25797/2022 | Avdeling: Seksjon for service | Tittel: Spørsmål - Utvidelse av altan - Skogbrynet 79 Avs/Mot: Rune Rossi http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Rossi | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25697/2022 | Avdeling: Seksjon for byggesak | Tittel: Oppsigelse av SFO-plass Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25778/2022 | Avdeling: Gruben Barneskole | Tittel: Signert gjeldsbrev Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25779/2022 | Avdeling: Seksjon for service | Tittel: Individuell avtale - Silje Røssvoll Avs/Mot: http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351777 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25726/2022 | Avdeling: Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin | Tittel: Søknad om tilbaketreden som dommer ved Rana forliksråd Avs/Mot: SKATTEETATEN http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25737/2022 | Avdeling: Seksjon for service | Tittel: Innkalling til årsmøte i Ranavassdragets fiskeforvalting SA for 2020 og 2021 Avs/Mot: RANAVASSDRAGET FISKEFORVALTNING SA http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANAVASSDRAGET FISKEFORVALTNING SA | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25740/2022 | Avdeling: Seksjon for miljø, landbruk og eiendom | Tittel: Bostøtte - manglende dokumentasjon Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25716/2022 | Avdeling: Seksjon for service | Tittel: Infoskriv om dokumenttilsyn Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25761/2022 | Avdeling: Avdeling for areal og miljø | Tittel: Årsberetning og årsregnskap Avs/Mot: http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351828 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25777/2022 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Årsrapport - spesialpedagogisk hjelp Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25758/2022 | Avdeling: Barnehageavdelingen | Tittel: Rana kommunes revisjonsberetning Avs/Mot: Norsk presseforbund http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk presseforbund | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25414/2022 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Godkjenning av søknad om reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg 131/194 SOMMERVEIEN 13 Avs/Mot: HANESETH RØRCO AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HANESETH RØRCO AS | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25704/2022 | Avdeling: Vann og avløp | Tittel: Ang: Angående vedtak om pålegg og varsel om tvangsmulkt Avs/Mot: ADVOKAT BJØRN A. IMMONEN http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/351879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT BJØRN A. IMMONEN | Journaldato: 23.05.2022 | Journalnr: 25828/2022 | Avdeling: Vann og avløp |