Postliste RSS fra einnsyn.rana.kommune.no. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.rana.kommune.no Filtrering: Tittel: Referat kommunemøte 03.12.21 Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53948/2021 | Avdeling: Kommuneoverlege | Tittel: Referat fra møte i Fylkesberedskapsrådet 03.12.21 Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53947/2021 | Avdeling: Kommuneoverlege | Tittel: Ny oppdatering: til landets kommuner/frivillige org og utvalgte mediekanaler Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53946/2021 | Avdeling: Kommuneoverlege | Tittel: Nytt system for utlevering av selvtester - Covid-19 Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53849/2021 | Avdeling: Kommuneoverlege | Tittel: Endringsforskrift - endring av plikt til test ved ankomst Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53816/2021 | Avdeling: Kommuneoverlege | Tittel: Uttalelse - skifte av deler av bordkledning - Moholmen 1 - Rana kommune Avs/Mot: Nordland fylkeskommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53875/2021 | Avdeling: Serviceavdelingen | Tittel: Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 99/183 er ført i matrikkelen Avs/Mot: Sten Harald Nordheim http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sten Harald Nordheim | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53889/2021 | Avdeling: Miljø, landbruk og eiendom | Tittel: Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 92/27 er ført i matrikkelen Avs/Mot: DNB EIENDOM AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323782 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB EIENDOM AS | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53888/2021 | Avdeling: Miljø, landbruk og eiendom | Tittel: Søknad om fristutsettelse på rapportering og sluttbetaling på midler fra næringsfondet Avs/Mot: AERNIE AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AERNIE AS | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53815/2021 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 411-A Avs/Mot: Roger Fallhei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Fallhei | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53842/2021 | Avdeling: Kommunale veier | Tittel: Prøvingsattest Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53941/2021 | Avdeling: IKT avdelingen | Tittel: Prøvingsattest Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53940/2021 | Avdeling: IKT avdelingen | Tittel: Grunnerverv fra eiendom 33/17 Avs/Mot: Asle Joar Hansen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asle Joar Hansen | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53848/2021 | Avdeling: Miljø, landbruk og eiendom | Tittel: Godkjenning av protokoll Avs/Mot: Hilde Rønningsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Rønningsen | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53882/2021 | Avdeling: Serviceavdelingen | Tittel: Møteprotokoll - formannskapsmøtet 30.11.21 til godkjenning Avs/Mot: Lars Yngve Frøysa m.fl. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323775 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Yngve Frøysa m.fl. | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53881/2021 | Avdeling: Serviceavdelingen | Tittel: Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende - Grøven AS - 13.12.2021 Avs/Mot: GRØVEN AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53943/2021 | Avdeling: Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester | Tittel: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:00:38.512539 Avs/Mot: Skatteetaten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53898/2021 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Anmodning om utbetaling - Skillevollen motell AS Avs/Mot: SKILLEVOLLEN MOTELL AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKILLEVOLLEN MOTELL AS | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53929/2021 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Anmodning om utbetaling - Bimbo veikro AS Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53914/2021 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Anmodning om utbetaling - Grøven AS Avs/Mot: GRØVEN AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53903/2021 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Anmodning om utbetaling - Mormors Barista AS Avs/Mot: MORMORS BARISTA AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORMORS BARISTA AS | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53896/2021 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Altinn - Tilgang for å søke digitalt etter hjelpemidler - Rehabiliteringstjenesten 976834429 Avs/Mot: Rana Kommune - Valla, Synnøve Eilen Edvardsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323781 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Rana Kommune - Valla, Synnøve Eilen Edvardsen | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53887/2021 | Avdeling: Serviceavdelingen | Tittel: Innspill til anskaffelse av ambulansebåttjenester Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53886/2021 | Avdeling: Kommuneoverlege | Tittel: Hovedutsending brev - Pinkoder Kostra Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53885/2021 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Ny lufthavn Mo i Rana - Melding om avvik - sporskader i nedslagsfelt til drikkevannskilde. Avs/Mot: Hilde Sofie Hansen m.fl. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323727 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Hilde Sofie Hansen m.fl. | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53833/2021 | Avdeling: Miljø, landbruk og eiendom | Tittel: Avslutning av tilsyn - barnehageloven Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53945/2021 | Avdeling: Stab for oppvekst- og kultursektoren | Tittel: Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 03.12.2021 Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53935/2021 | Avdeling: Leder Barne- og familieavdelingen | Tittel: Bekreftelse på at boligriggene nå er fraflyttet Avs/Mot: Harald Svendsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Svendsen | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53891/2021 | Avdeling: Byggesak | Tittel: Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 03.12.2021 Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53934/2021 | Avdeling: Leder Barne- og familieavdelingen | Tittel: Prøvingsrapport - Sjona Vannverk, prøve: LAB21-118631 - 16.11.2021 - 03.12.2021 Avs/Mot: LABORA AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/323770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 53876/2021 | Avdeling: Vann og avløp |