Postliste RSS fra einnsyn.rana.kommune.no. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.rana.kommune.no Filtrering: Tittel: Rapportering av vannverksdata for 2021 og informasjon om tilsynsfokus 2022 Avs/Mot: Mattilsynet - Line Kristin Lillerødvann http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet - Line Kristin Lillerødvann | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4152/2022 | Avdeling: Vann og avløp | Tittel: Angående oppfylling - Sør Villen 24 Avs/Mot: christine høvring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: christine høvring | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4128/2022 | Avdeling: Byggesak | Tittel: Innsyn i byggesak - Hammerveien 11a - gbnr. 22/363 Avs/Mot: Linea - Hugo Lenningsvik http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linea - Hugo Lenningsvik | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4124/2022 | Avdeling: Byggesak | Tittel: Kunnskap om smitte i barnehager og skoler - oppsummert FHI Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4116/2022 | Avdeling: Kommuneoverlege | Tittel: Faktura 14.01.2022 Avs/Mot: Tromsø kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsø kommune | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4145/2022 | Avdeling: IKT avdelingen | Tittel: Til personvernombud i kommuner og fylkeskommuner: Agenda og påmelding for nettverksmøte Avs/Mot: Sarpsborg kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sarpsborg kommune | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4102/2022 | Avdeling: IKT avdelingen | Tittel: Søknad om pleie- og omsorgstjenester Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4090/2022 | Avdeling: IKT avdelingen | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 23/90 Avs/Mot: Karolis Vilpisauskas http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karolis Vilpisauskas | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4125/2022 | Avdeling: Kart og arealplan | Tittel: Utbetalingsanmodning - Kroglia, Grønfjelldal næringsforening 2020-0033 Avs/Mot: GRØNFJELLDAL NÆRINGSFORENING http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØNFJELLDAL NÆRINGSFORENING | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4099/2022 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Purring på klage vei/ innkjørsel - Fingerdalsveien Avs/Mot: Bente Guldbjørnsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Guldbjørnsen | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4105/2022 | Avdeling: Kommunale veier | Tittel: Revidert prenotifikasjon til ESA Avs/Mot: SAMFERDSELSDEPARTEMENTET http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4121/2022 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Samarbeids-og gjennomføringsavtale Avinor RK og PLU - Samarbeidsavtale Avs/Mot: AVINOR AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AVINOR AS | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4100/2022 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Prøvingsattest Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4150/2022 | Avdeling: IKT avdelingen | Tittel: Prøvingsattest Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4149/2022 | Avdeling: IKT avdelingen | Tittel: Bekreftelse på vigsel Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4132/2022 | Avdeling: IKT avdelingen | Tittel: Bestilling av vielse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4126/2022 | Avdeling: IKT avdelingen | Tittel: Informasjonsbrev om vaksinering av barn og unge Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4154/2022 | Avdeling: Kommuneoverlege | Tittel: Korona: Tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4094/2022 | Avdeling: Skolesjef | Tittel: Årets friluftsentusiast 2021 Avs/Mot: POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4093/2022 | Avdeling: Miljø, landbruk og eiendom | Tittel: Prøvingsrapport - Mo vannverk, prøve: LAB22-120965 - 11.01.2022 - 14.01.2022 Avs/Mot: LABORA AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4148/2022 | Avdeling: Vann og avløp | Tittel: Undergangene ved jernbanen Avs/Mot: Forsbakk, Gudrun Annie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forsbakk, Gudrun Annie | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4140/2022 | Avdeling: Kommunale veier | Tittel: Gatelys i Revelheigata Avs/Mot: Britt Jacobsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Jacobsen | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4092/2022 | Avdeling: Kommunale veier | Tittel: Forvaltningsrevisjonsrapport til høring - FR av vedlikehold av kostbar infrastruktur Avs/Mot: DELOITTE - Dugstad, Anders http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DELOITTE - Dugstad, Anders | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4114/2022 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad på stilling - Selfors korttidsenhet - Helsefagarbeider (2021/3861) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4130/2022 | Avdeling: HR avdelingen | Tittel: Nordlandsbanen - Rana kommune - omlegging av overvannsledninger i forbindelse med sporomlegginger for ERTMS - søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan Avs/Mot: BANE NOR SF http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4120/2022 | Avdeling: Byggesak | Tittel: Signert: Arbeidsavtale . Selfors korttidsenhet - Hjelpepleier (2021/3861) Avs/Mot: Siv K Håkonsen Grønnås http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv K Håkonsen Grønnås | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4127/2022 | Avdeling: HR avdelingen | Tittel: Spørsmål til byggesak om bruksendring Avs/Mot: Jøran Høgseth http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jøran Høgseth | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4091/2022 | Avdeling: Byggesak | Tittel: Invitasjon til ansvarsgruppemøte den 10.02.2022 - AJ Avs/Mot: ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4143/2022 | Avdeling: Stab for oppvekst- og kultursektoren | Tittel: Søknad om kommunal kompensasjonsordning - Bimbo Veikro AS - 2022-0019 Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4110/2022 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning - Mormors Barista AS 2022-0020 Avs/Mot: MORMORS BARISTA AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/330110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORMORS BARISTA AS | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 4098/2022 | Avdeling: Økonomiavdelingen |