Postliste http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.rana.kommune.no Referat kommunemøte 03.12.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53948/2021 | Kommuneoverlege Referat fra møte i Fylkesberedskapsrådet 03.12.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53947/2021 | Kommuneoverlege Ny oppdatering: til landets kommuner/frivillige org og utvalgte mediekanaler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53946/2021 | Kommuneoverlege Nytt system for utlevering av selvtester - Covid-19 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53849/2021 | Kommuneoverlege Endringsforskrift - endring av plikt til test ved ankomst http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53816/2021 | Kommuneoverlege Ny oppdatering: til landets kommuner, frivillige org., utvalgte mediekanaler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53782/2021 | Kommuneoverlege Informasjonsbrev fra Helgelandssykehuset den 1. desember 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helgelandssykehuset HF | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53643/2021 | Kommuneoverlege Informasjonsmateriell om koronavaksinasjon til gravide. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53598/2021 | Kommuneoverlege Ukentlig oversikt, FHI data 2021-12-01 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53537/2021 | Kommuneoverlege Brev til landets kommuner om innreise fra utlandet - Nye råd og krav som følge av den nye bekymringsfulle virusvarianten omikron http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53536/2021 | Kommuneoverlege Orientering om vedtatt forskriftsendring - covid-19-forskriften http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53534/2021 | Kommuneoverlege 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 104 - Covid-19-håndtering (30.11.2021 - 08:36) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53376/2021 | Kommuneoverlege Oversendelse av forskrift etter rutine - isolasjon, karantene og test ved påvist smitte av virusvarianten omikron http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53293/2021 | Kommuneoverlege Rutine for bestilling av selvtester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53261/2021 | Kommuneoverlege Hovedpunkter fra FHIs risikovurdering om omikronvarianten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53211/2021 | Kommuneoverlege Informasjon om ny virusvariant og endringsforskrift - landlisten 26.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53204/2021 | Kommuneoverlege Endringsforskrift - 24.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52923/2021 | Kommuneoverlege Refusjon fra Helfo i forbindelse med koronatesting http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52809/2021 | Kommuneoverlege Ukentlig oversikt, FHI data 24.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52783/2021 | Kommuneoverlege 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 102 - Covid-19-håndtering (23.11.2021 - 08:44) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52582/2021 | Kommuneoverlege Høring - forlengelse av forskrift om midlertidig substitusjonsbehandling med vanedannende legemidler for personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller isolering ved koronautbruddet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52470/2021 | Kommuneoverlege Referat Fylkesberedskapsrådet 19.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52345/2021 | Kommuneoverlege Referat kommunemøte 19.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52343/2021 | Kommuneoverlege Ukentlig oversikt, FHI data 2021-11-17 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51909/2021 | Kommuneoverlege 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 100 - Covid-19-håndtering (16.11.2021 - 11:22) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51701/2021 | Kommuneoverlege Endringsforskrift covid-19-forskriften - landlisten 12.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51454/2021 | Kommuneoverlege U.off. - Endelig dagsorden for Helseministerens møte med Statsforvaltere og kommuner ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 51005/2021 | Kommuneoverlege Ukentlig oversikt, FHI data 2021-11-10 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50770/2021 | Kommuneoverlege U.off.: Møte med helseministeren - til alle landets kommuner, alle statsforvaltere og FHI ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50733/2021 | Kommuneoverlege 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 98 - Covid-19-håndtering (09.11.2021 - 08:57) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50533/2021 | Kommuneoverlege Referat kommunemøte 05.11.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50341/2021 | Kommuneoverlege Referat Fylkesberedskapsrådet 05.11.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50340/2021 | Kommuneoverlege Endringsforskrift - landlisten 5.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50338/2021 | Kommuneoverlege Kommunikasjonspakke til kommunene covid-19 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50253/2021 | Kommuneoverlege Råd til landets kommuner om håndtering av økende covid-19 smitte og risiko http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50189/2021 | Kommuneoverlege Telefontjenesten Nasjonalt kontrollsenter for innreisende avsluttes 31.oktober 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49909/2021 | Kommuneoverlege Ukentlig oversikt, FHI data 03.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49870/2021 | Kommuneoverlege Til orientering - endringer i covid-19-forskriften § 6 f om unntak fra innreisekarantene for toppidrettsutøvere og støttepersonell http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49841/2021 | Kommuneoverlege Situasjonsrapport Nr. 96 - Covid-19-håndtering (02.11.2021) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49718/2021 | Kommuneoverlege Til orientering - endret betegnelse på covid-19 i forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49563/2021 | Kommuneoverlege Til landets kommuner: ny oppdatering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49456/2021 | Kommuneoverlege Endringsforskrift - landlisten 29.10.2021 - til kunngjøring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49361/2021 | Kommuneoverlege Ukentlig oversikt, FHI data 27.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49013/2021 | Kommuneoverlege Rundskriv I-6/2021 om kommunale smitteverntiltak - Erstatter rundskriv I-7/2020 om kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48862/2021 | Kommuneoverlege 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 94 - Covid-19-håndtering (26.10.2021 - 08:19) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48857/2021 | Kommuneoverlege Referat Fylkesberedskapsrådet 22.10.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48652/2021 | Kommuneoverlege Referat kommunemøte 22.10.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48651/2021 | Kommuneoverlege Endringsforskrift - landlisten 22.10.2021 - til kunngjøring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48575/2021 | Kommuneoverlege Videreføring av nedjustert TISK http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48574/2021 | Kommuneoverlege Ukentlig oversikt, FHI data 2021-10-20 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48270/2021 | Kommuneoverlege 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 92 - Covid-19-håndtering (19.10.2021 - 08:28) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48040/2021 | Kommuneoverlege Ukentlig oversikt, FHI data 13.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47439/2021 | Kommuneoverlege 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 90 - Covid-19-håndtering (11.10.2021 - 15:47) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47296/2021 | Kommuneoverlege Orientering om vedtatte forskriftsendringer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47090/2021 | Kommuneoverlege Ukentlig oversikt, FHI data 10.06.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46582/2021 | Kommuneoverlege 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 88 - Covid-19-håndtering (05.10.2021 - 08:59) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46426/2021 | Kommuneoverlege Informasjon om endring i corvid-19-forskriften http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46369/2021 | Kommuneoverlege Endringer i covid-19-forskriften vedtatt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46308/2021 | Kommuneoverlege Til landets kommuner: ny oppdatering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45865/2021 | Kommuneoverlege Arbeidsgivere og vaksinasjonsstatus og testing http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45823/2021 | Kommuneoverlege Normal hverdag med økt beredskap - gradvis gjenåpning på innreisefeltet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45751/2021 | Kommuneoverlege Ukentlig oversikt, FHI data 2021-09-29 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45679/2021 | Kommuneoverlege 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 86 - Covid-19-håndtering (28.09.2021 - 08:49) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45388/2021 | Kommuneoverlege Brev til kommunelegen om korona - normal hverdag med økt beredskap http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45377/2021 | Kommuneoverlege "Kommunepakke gjenåpning" informasjon fra Hdir, FHI og Udir http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45223/2021 | Kommuneoverlege Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - overgang til fasen "En normal hverdag med økt beredskap" og landlister mv. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45130/2021 | Kommuneoverlege Rettelse - Referat Fylkesberedskapsråd 24.09.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45044/2021 | Kommuneoverlege Referat fra kommunemøte 24.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45043/2021 | Kommuneoverlege Referat fra Fylkesberedskapsråd 24.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45041/2021 | Kommuneoverlege Informasjon til landets kommuner - Endringer i covid-19-forskriften mm. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 44994/2021 | Kommuneoverlege Ukentlig oversikt, FHI data 2021-09-22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44466/2021 | Kommuneoverlege 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 84 - Covid-19-håndtering (21.09.2021 - 09:10) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44136/2021 | Kommuneoverlege Informasjon til landets kommuner om behovet for å forberede eventuelle lokale forskrifter ved overgang til fasen "En normal hverdag med økt beredskap" http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43998/2021 | Kommuneoverlege Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - landlister og oppheving av plikt til å registrere seg ved innreise for barn under 16 år http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43933/2021 | Kommuneoverlege Brev til landets kommuner om nedjustert TISK http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43928/2021 | Kommuneoverlege Ukentlig oversikt, FHI data 2021-09-15 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43290/2021 | Kommuneoverlege Covid-19-forskriften - § 5e Felles nasjonalt hjelpenummer for personer uten annen unik identifikator http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43177/2021 | Kommuneoverlege 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 82 - Covid-19-håndtering (14.09.2021 - 08:14) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42871/2021 | Kommuneoverlege Til kommunens smittevernansvarlig/kommuneoverlege http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42754/2021 | Kommuneoverlege Til kommunens smittevernansvarlig/kommuneoverlege http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42683/2021 | Kommuneoverlege Referat Kommunemøte 10.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42481/2021 | Kommuneoverlege Referat fra møte i Fylkesberedskapsrådet 10.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42450/2021 | Kommuneoverlege Ny kampanje om korona fra Helsedirektoratet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42429/2021 | Kommuneoverlege Til landets kommuner: ny oppdatering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42313/2021 | Kommuneoverlege Ukentlig oversikt, FHI data 2021-09-08 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42032/2021 | Kommuneoverlege Smittesituasjonen i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav v/Flater, Per Ronny | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41929/2021 | Kommuneoverlege 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 79 - Covid-19-håndtering (07.09.2021 - 08:34) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41814/2021 | Kommuneoverlege Forskriftsendringer i Covid 19-forskriften http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41453/2021 | Kommuneoverlege Til landets kommuner: ny oppdatering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41219/2021 | Kommuneoverlege Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - justering av antall personer tillatt på arrangementer med koronasertifikat http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41215/2021 | Kommuneoverlege Henvendelse om antall ved oppstart swingdans http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Mobakken Rudolfsen | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41207/2021 | Kommuneoverlege Ukentlig oversikt, FHI data 01.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40115/2021 | Kommuneoverlege 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 78 - Covid-19-håndtering (31.08.2021 - 08:57) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39430/2021 | Kommuneoverlege Uttalelse - skifte av deler av bordkledning - Moholmen 1 - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53875/2021 | Serviceavdelingen Klage - hjelpetiltak - avlastning - ***** ***** ***** ***** ***** - Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53200/2021 | IKT avdelingen Rus i hjem http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53365/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53353/2021 | IKT avdelingen MELDING TIL LØNNKTR.: UTBETALING AV INTRO.STØNAD http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53266/2021 | Serviceavdelingen Innmelding lønn, fornyelse. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52942/2021 | Serviceavdelingen Henvisning til kommunal logoped - MR http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52646/2021 | IKT avdelingen Bruk av tvang - ***** ***** ***** ***** - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52565/2021 | IKT avdelingen Bekymringsmelding til Barnevernet i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52433/2021 | IKT avdelingen Referat ansvarsgruppemøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52409/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester - aktivitetstilbud http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52152/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester - samtaleterapi http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52083/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester - aktivitetstilbud http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52077/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52076/2021 | IKT avdelingen Bruk av tvang - ***** ***** ***** ***** - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51962/2021 | IKT avdelingen Bekymringsmelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51482/2021 | IKT avdelingen Brev til våre leverandører - fakturabehandling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meløy kommune | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50854/2021 | IKT avdelingen OPPHØRSMELDING TIL LØNN. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50933/2021 | IKT avdelingen Oversendelse av klage - ventetid logoped - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50773/2021 | IKT avdelingen Kommunal bolig - eie/leie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50751/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50745/2021 | IKT avdelingen Anmodning om opplysninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Rana | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50611/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50345/2021 | IKT avdelingen Melding til lønn: Midlertidig stans av intro.utbetaling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49912/2021 | IKT avdelingen Spørsmål om evt. utestående mv. i dødsbo - institusjonsopphold, hjemmehjelp mv. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49327/2021 | IKT avdelingen Melding til lønn - utvidelse av introduksjonsprogram http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49271/2021 | IKT avdelingen Anmodning om opplysninger fra helsestasjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48567/2021 | IKT avdelingen Anmodning om opplysninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48554/2021 | IKT avdelingen Innhenting av opplysninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48471/2021 | IKT avdelingen Innhenting av opplysninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48466/2021 | IKT avdelingen Kommunal bolig - eie/leie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48525/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48047/2021 | IKT avdelingen Henvisning til familietjenesten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47649/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47580/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47194/2021 | IKT avdelingen Flyttemelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47148/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47080/2021 | IKT avdelingen Program for møte med kommunestyret i Rana 12102021 - Deltakere http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD RHF | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 46731/2021 | Serviceavdelingen Avslutting av byggesak - Fingerdalsveien 29 - 87/204 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46797/2021 | IKT avdelingen Referat http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46742/2021 | IKT avdelingen Sender e-post: Skatteoppgjør http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46771/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46686/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46616/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46587/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46543/2021 | IKT avdelingen Referat tverrfaglig team 23.09.21 ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46435/2021 | IKT avdelingen Referat tverrfaglig team 23.09.21 ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46436/2021 | IKT avdelingen Kommunal bolig - omsorgsbolig http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46144/2021 | IKT avdelingen Innkalling møte i ansvarsgruppen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46039/2021 | IKT avdelingen Søknad om gjennomgangsbolig http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44640/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45779/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45778/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45446/2021 | IKT avdelingen Innhenting av opplysninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vefsn kommune | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45369/2021 | IKT avdelingen ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45126/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45053/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44728/2021 | IKT avdelingen Høringsbrev - mindre reguleringsendring av plan 2126 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44306/2021 | IKT avdelingen Ankomstmelding - bosetting 29.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44148/2021 | IKT avdelingen Opphørsmelding lønn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43773/2021 | IKT avdelingen Opphørsmelding lønn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 44030/2021 | IKT avdelingen Innkalling til oppfølging/samarbeidsmøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43744/2021 | IKT avdelingen Inkassovarsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43743/2021 | IKT avdelingen Innsynsbegjæring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43739/2021 | IKT avdelingen Innkalling til ansvarsgruppemøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43618/2021 | IKT avdelingen Referat fra Ansvarsgruppemøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43653/2021 | IKT avdelingen Oppsummering fra ansvarsgruppemøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43652/2021 | IKT avdelingen Innkalling til ansvarsgruppemøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43614/2021 | Serviceavdelingen INNMELDING TIL LØNNINGSKONTORET http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43576/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43511/2021 | IKT avdelingen MELDING TIL LØNN http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43199/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 43001/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42968/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42941/2021 | IKT avdelingen Depositumsgaranti kr. 60.000,- http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42685/2021 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42453/2021 | IKT avdelingen Innkalling til ansvarsgruppemøte på skolen den 23.09.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42063/2021 | IKT avdelingen OPPHØRSMELDING LØNN http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41854/2021 | Serviceavdelingen OPPHØRSMELDING LØNN http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41834/2021 | Serviceavdelingen Flyttemelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41833/2021 | Serviceavdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester - psykisk helse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41565/2021 | Serviceavdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester - aktivitetstilbud http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41502/2021 | Serviceavdelingen Tilbakemelding til melder http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 40836/2021 | Serviceavdelingen Innkalling til møte i ansvarsgruppen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41084/2021 | Serviceavdelingen Svar på anmodning om opplysninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40756/2021 | Serviceavdelingen Ankomstmelding bosetting 15.09.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40152/2021 | Serviceavdelingen Ankomstmelding bosetting 15.09.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40140/2021 | Serviceavdelingen MELDING TIL LØNNKTR.: OPPHØRSMELDING INTRO.PROGRAM http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40180/2021 | Serviceavdelingen Overprøving av vedtak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40052/2021 | Serviceavdelingen Møte i trivelig uteliv 08.09.21 utgår http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39513/2021 | Serviceavdelingen Forlengelse, Weserborg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49263/2021 | Administrasjon helse og rehabilitering Hygienesertifikat, Alessandra Lehmann http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49067/2021 | Administrasjon helse og rehabilitering Det internasjonale helsereglement - kurs for kommuner som utsteder eller ønsker å utstede hygienesertifikat for skip og for firmaer som benyttes av kommuner - høsten 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49038/2021 | Administrasjon helse og rehabilitering Forlengelse, Feed Stavanger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - safeq@rana.kommune.no | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48285/2021 | Administrasjon helse og rehabilitering Hygienesertifikat, Rana Express http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Ekspress | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46852/2021 | Administrasjon helse og rehabilitering klage parkeringsgebyr saksnummer 4012523 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Mathisen | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53759/2021 | Parkeringskontoret Forlengelse, Wilson Leer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45509/2021 | Administrasjon helse og rehabilitering Svar klage på parkeringsgebyr - 3110725 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Morten Abelsen | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53720/2021 | Parkeringskontoret Sertifikat Ship Sanitation http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45259/2021 | Administrasjon helse og rehabilitering EEMS DART/31.08.2021 - SSCEC http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agent | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41320/2021 | Økonomiavdelingen Svar klage kontrollsanksjon - 3110680 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Halland | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53605/2021 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsbot http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Anders Hansen | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53501/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon - 3110680 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oda Halland | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53356/2021 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsgebyr - 3110725 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Morten Abelsen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53291/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 4012515 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Jakobsen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52860/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsbot - 3110679 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Svarthaugen | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52340/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på kontrollsanksjon, saksnr 3110637 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Athene Rabliås Finbog | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52286/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon 4012515 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Jakobsen | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52278/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på kontrollsanksjon - saksnummer 4012509 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maiken Jamtli | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51952/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 4012483 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torill Windseth | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51944/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på ilagt parkeringsbot 4012506 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Norum | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51938/2021 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsbot - 3110679 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Svarthaugen | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51867/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon - 3110639 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette kristine Granberg | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51738/2021 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon, saksnr 3110637 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Athene Rabliås Finbog | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51690/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon - 3110639 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette kristine Granberg | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51651/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 4012412 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wally Forsbakk Lund | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51562/2021 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon - saksnummer 4012509 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maiken Jamtli | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51517/2021 | Parkeringskontoret Svar tilbakemelding - klage på parkeringsgebyr 3110581 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Helge Nordvang | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51507/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon 4012483 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torill Windseth | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51501/2021 | Parkeringskontoret Klage på ilagt parkeringsbot 4012506 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Norum | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51457/2021 | Parkeringskontoret Tilbakemelding - klage på parkeringsgebyr 3110581 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Helge Nordvang | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51145/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på park gebyr saksnr 3110581 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Helge Nordvang | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 51029/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsbot 4012505 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Arthur Kvanmo | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50774/2021 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsbot 4012505 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Arthur Kvanmo | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50731/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon 4012412 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wally Forsbakk Lund | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50653/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsbot - 3110605 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50609/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 3110644 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Rodahl | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50581/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon - 040124950 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adrian Liberg | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50437/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på sanksjon med saksnr. 4012492 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Raymond Nygård-Gundersen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50376/2021 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsbot - 3110605 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50339/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon 3110644 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Rodahl | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50331/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon - 040124950 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adrian Liberg | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50231/2021 | Parkeringskontoret Klage på park gebyr saksnr 3110581 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Helge Nordvang | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49983/2021 | Parkeringskontoret Klage på sanksjon med saksnr. 4012492 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Raymond Nygård-Gundersen | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49982/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 4012452 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319738 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Tverrå | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49846/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 3110543 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319493 Type: Utgående brev | Avs/Mot: silje Rogne Johansen | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49601/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon 3110543 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: silje Rogne Johansen | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49598/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsgebyr - 3110586 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ronny Flater | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49333/2021 | Parkeringskontoret Svar tilbakemelding - Klage på parkeringsgebyr 3110553 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Johnsen | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49196/2021 | Parkeringskontoret Tilbakemelding - Klage på parkeringsgebyr 3110553 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Johnsen | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49153/2021 | Parkeringskontoret Midlertidig svar klage parkeringsgebyr 4012452 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Tverrå | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49029/2021 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsgebyr - 3110586 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ronny Flater | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49015/2021 | Parkeringskontoret Svar innsigelsen gjelder fortsatt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Johnsen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49010/2021 | Parkeringskontoret Innsigelsen gjelder fortsatt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Johnsen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 48991/2021 | Parkeringskontoret Klage parkeringsgebyr 40124521 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runar Tverrå | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48972/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsgebyr - 3110553 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Johnsen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 48951/2021 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsgebyr - 3110553 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Johnsen | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48791/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på kontrollsanksjon - 31105711 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318635 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Saghei | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48747/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på kontrollsanksjon - 4012461 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Emilie Hauknes Hågensen | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48728/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på saksnummer 4012440 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bengt Erling Andreassen | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48723/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon - 4012438 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vigdis Elise Kristiansen | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48713/2021 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon - 31105711 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Saghei | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48643/2021 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon - 0040124612 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Emilie Hauknes Hågensen | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48561/2021 | Parkeringskontoret Klage på saksnummer 4012440 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bengt Erling Andreassen | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48439/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon - 4012438 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vigdis Elise Kristiansen | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48409/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsbot saksnummer 4012434 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Marit Mikalsen | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48402/2021 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsbot saksnummer 4012434 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Marit Mikalsen | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48089/2021 | Parkeringskontoret Svar klage saksnummer 4012385 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Freddy Storeng | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47921/2021 | Parkeringskontoret Klage saksnummer 4012385 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor Freddy Storeng | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47759/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 3110508 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iver Solli Eide | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47753/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på kontrollsanksjon - 3110491 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Wenås | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47721/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsbot, saksnummer 3110522 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edel Brendberg | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47709/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsgebyr - 40124307 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317593 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Kaspersen | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47707/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon 3110508 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iver Solli Eide | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47631/2021 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon - 0031104912 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Wenås | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47590/2021 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsbot, saksnummer 3110522 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edel Brendberg | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47565/2021 | Parkeringskontoret Svar purring på tilbakebetaling - 3110441 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Forsback | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47505/2021 | Parkeringskontoret Purring på tilbakebetaling - 3110441 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Forsback | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47500/2021 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsgebyr - 40124307 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Kaspersen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47459/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 3110488 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Gullesen | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47346/2021 | Parkeringskontoret Svar klage - parkeringsbot 3110477 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: G Valva Gisladottir | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47337/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon 3110488 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Gullesen | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47336/2021 | Parkeringskontoret Klage - parkeringsbot http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: G Valva Gisladottir | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47315/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon - 3110439 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316933 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisette Lou Monteroso Amodia | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 47048/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsgebyr - 3110443 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irina A Mishchenko | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 47043/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon - 3110439 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisette Lou Monteroso Amodia | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 47035/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon - 4012418 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Brodtkorb | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 47001/2021 | Parkeringskontoret Svar klage parkeringsbot - saknr 3110431 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karina Langstrand | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46579/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon -3110441 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Forsback | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46565/2021 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsgebyr - 3110443 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irina A Mishchenko | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46563/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på kontrollsanksjon 31104516 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Stensheim Jørgensen | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46502/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon - 4012418 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Brodtkorb | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46495/2021 | Parkeringskontoret Svar klage parkeringsgebyr - 3110408 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adrian Nylund | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46475/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 3110217 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Strand | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46467/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon - 31103617 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea Karlsen Rabben | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46453/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon - 4012395 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anny Tordis Hansen | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46433/2021 | Parkeringskontoret Klage parkeringsbot - saknr 3110431 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karina Langstrand | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46402/2021 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon 31104516 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Stensheim Jørgensen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46380/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon -3110441 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tine Forsback | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46367/2021 | Parkeringskontoret Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/68310 og 311 - Sikkerhetsproblem i Kisveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46334/2021 | IKT avdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2021/68310 og 311 - Sikkerhetsproblem i Kisveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46333/2021 | IKT avdelingen Klage parkeringsgebyr - 3110408 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adrian Nylund | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46249/2021 | Parkeringskontoret Svar innsendt epost til påklagenemnda - GAJ http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Arne Johansen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46064/2021 | Parkeringskontoret Innsendt epost til påklagenemnda - GAJ http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Arne Johansen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46059/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon 3110217 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Strand | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 45869/2021 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon - 31103781 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315742 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Arne Johansen | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45858/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsbot 3110372 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Langseth | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45856/2021 | Parkeringskontoret Svar sikkerhetsproblem i Kisveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Kolstad | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45852/2021 | Parkeringskontoret Sikkerhetsproblem i Kisveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Kolstad | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45828/2021 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsgebyr - 3110317 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorid Hegglund | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45824/2021 | Parkeringskontoret Svar klage parkeringsgebyr 3110146 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NIDAROS TOUR AS | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45800/2021 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon - 31103617 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Karlsen Rabben | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45737/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 99/183 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sten Harald Nordheim | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53889/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage kontrollsanksjon - 4012395 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anny Tordis Hansen | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45690/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 92/27 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323782 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB EIENDOM AS | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53888/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage kontrollsanksjon - 31103781 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Arne Johansen | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45650/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 99/183 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sten Harald Nordheim | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53691/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage kontrollsanksjon 4012339 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Bentzen | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45481/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 135/124 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ken Gunnar Mathisen | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53559/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage på parkeringsbot 3110372 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Langseth | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45464/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 135/124 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Aspen Mathisen | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53502/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar betalt parkering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Karl Amundsen | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45395/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 135/124 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ken Gunnar Mathisen | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53400/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Betalt parkering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Karl Amundsen | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45357/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 139/15 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddbjørg Åshild Bech | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53056/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage kontrollsanksjon 3110307 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Karl Amundsen | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45243/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 21/65/121 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Ødegård Strifeldt | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53054/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage på kontrollsanksjon- 4012389 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Synnøve Edvardsen Valla | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45232/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 135/124 og 135/134 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Truls Wright-Nilssen | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53044/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage på parkeringsgebyr - 3110317 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorid Hegglund | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45175/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 92/27 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB EIENDOM AS | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52888/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage kontrollsanksjon 4012339 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Bentzen | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45153/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 135/134 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Truls Wright-Nilssen | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52521/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar lage på saksnummer 3110180 Kjøretøy YE 78975 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Bjørnli | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45027/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 135/124 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Truls Wright-Nilssen | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52520/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage kontrollsanksjon 3110307 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Karl Amundsen | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 44995/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 21/65/121 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Ødegård Strifeldt | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52511/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage parkeringsgebyr 3110146 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NIDAROS TOUR AS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 44989/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 4/58 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Alfred Forseng | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52451/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage parkeringsgebyr 3110146 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NIDAROS TOUR AS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44622/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 153/3 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Anne Høgseth | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52446/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage på parkeringsgebyr - 0040123895 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synnøve Edvardsen Valla | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44416/2021 | Parkeringskontoret Kvitttering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 20/874 og 20/1285 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LARS MEYERS GATE 23 BORETTSLAG | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52347/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage på parkeringsgebyr saksnummer 3110180 Kjøretøy YE 78975 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Bjørnli | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44410/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 20-1298 er ført inn i matrikkelen. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROY EIENDOM AS | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52276/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage på parkeringsbot - Sak 3110273 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Skjellnes | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43922/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 139/15 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørg Åshild Bech | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52139/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage gebyr 3110167 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Raz Ahmadzai | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43912/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 153/3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Anne Høgseth | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52116/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage parkeringsbot, saksnr 3110277 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313782 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Selnes | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43903/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 22/584 er ført inn i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LINEA AS | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51918/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage på parkeringsbot - Sak 3110273 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Skjellnes | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43648/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 22/584 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINEA AS | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51878/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage gebyr 3110167 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Raz Ahmadzai | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43577/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjon ved erverv av fast eiendom - Bergmannsveien 31 - 133/428. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERGMANNSVEIEN BORETTSLAG | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51531/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage parkeringsbot, saksnr 3110277 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Selnes | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43453/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 20/874 og 20/1285 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LARS MEYERS GATE 23 BORETTSLAG | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51212/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Oversendelse av dokumenter - Klage på forlengelse av snøscooterløype - Kallvatnet - Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49022/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage kontrollsanksjon 4012373 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Holvik | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43299/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 4/58 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Alfred Forseng | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 51058/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Oppnevning av settestatsforvalter - klage etter motorferdsellov- og forskrift http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47422/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage kontrollsanksjon 4012373 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Holvik | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43170/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 30/10 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Taftø | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 50996/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Anmodning om oppnevning av settestatsforvalter - Klagesak - Snøscooterløype Kallvatnet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46859/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage kontrollsanksjon - klage 3109977 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mariusz Stempel | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42906/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Smedveien - 24/386 er ført i matrikkelen. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Hangås | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50848/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar på innsyn i sak 14/4068-279 - Oversendelse av klagebehandling - Endringer i forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43487/2021 | IKT avdelingen Svar klage saksnummer 3210200/reg.nr EB34132 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Mathisen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41981/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 30/10 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein Taftø | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50847/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bestilling av innsyn - Sak: 2014/4068-279 - Oversendelse av klagebehandling - Endringer i forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43486/2021 | IKT avdelingen Svar klage på kontrollsanksjon 3110137 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Løkås | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41978/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Straumsnesveien 179 - 160/36 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB BANK ASA AVD MO I RANA | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50771/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Oversendelse av klagebehandling - Endringer i forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42380/2021 | Byggesak Svar klage kontrollsanksjon - 4012242 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Pedersen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41968/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 30/10 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marita Helen Hanssen | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50747/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage parkeringsgebyr, reg nr NF15867 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Ivar Knutli | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41962/2021 | Parkeringskontoret Vedtak fra kommunestyret 07.09.2021 - sak 89/21 - Klagebehandling - Endringer i lokal forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311904 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42028/2021 | Serviceavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marita Helen Hanssen | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50657/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kontrollsanksjon - klage 3109977 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mariusz Stempel | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41840/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 75/5 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Aronsen | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50610/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage saksnummer 3210200/reg.nr EB34132 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Mathisen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41808/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 75/5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Aronsen | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50543/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage parkeringsgebyr, reg nr NF15867 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Ivar Knutli | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41279/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 147/17/3, 79/1/9 og 87/5/14 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STORFORSHEI NATURKRAFT AS m.fl. | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50432/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage på kontrollsanksjon 3110137 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Løkås | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41190/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Storforshei Naturkraft AS - 147/17/3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORFORSHEI NATURKRAFT AS | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50235/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage kontrollsanksjon - 4012242 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ‪‪‪Terje Pedersen‬‬‬ | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40833/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Storforshei Naturkraft AS - 87/5/14 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORFORSHEI NATURKRAFT AS | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50234/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage parkeringsgebyr, reg nr NF15867 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Ivar Knutli | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40831/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Storforshei Naturkraft AS - 79/1/9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORFORSHEI NATURKRAFT AS | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50233/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage kontrollsanksjon - 31101223 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Laukholm Akselsen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 40829/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Straumsnesveien 179 - 160/36 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB BANK ASA AVD MO I RANA | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 50084/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage saksnummer 4012316 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Strugstad | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40743/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 135/132 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sandra Sakarita Olsen | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49704/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage kontrollsanksjon - 31101223 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Laukholm Akselsen | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40179/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 135/132 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Alfheim Solfjeld | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48940/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage kontrollsanksjon 3110077 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Strand | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40168/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 135/132 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Sakarita Olsen | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48939/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage kontrollsanksjon 4012300 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Hauknes | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40156/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 135/132 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Alfheim Solfjeld | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48937/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar klage parkeringsbot 3110094 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde V Adriansen Øyen | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40135/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 168/5 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GJESBAKK KÅRE MARTIN | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48899/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage kontrollsanksjon 3110068 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Jacobsen | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40096/2021 | Parkeringskontoret Bestilling av innsyn - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 196/1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DAGENS NÆRINGSLIV AS | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48748/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage saksnummer 4012316 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Strugstad | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40088/2021 | Parkeringskontoret Bestilling av innsyn - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 196/1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DAGENS NÆRINGSLIV AS | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48585/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Klage parkering / kvittering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40086/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gbnr. 99/549 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Susanne Brandt Forsmo | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48418/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar på innsyn - sak 2021/68-253 - Klage parkeringsbot 3110094 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS RANA BLAD | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39517/2021 | Serviceavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 96/1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild P Hagen Elvebakk | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48410/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bestilling av innsyn - Sak: 2021/68-253 - Klage parkeringsbot 3110094 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS RANA BLAD | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39515/2021 | Serviceavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 196/1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild P Hagen Elvebakk | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48408/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar på innsyn - sak 2021/68-251 - Klage kontrollsanksjon 3110068 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS RANA BLAD | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39514/2021 | Serviceavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gbnr. 99/549 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Susanne Brandt Forsmo | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48212/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bestilling av innsyn - Sak: 2021/68-251 -Klage kontrollsanksjon 3110068 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS RANA BLAD | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39512/2021 | Serviceavdelingen Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 131/5 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: REDE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47625/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 131/5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REDE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47501/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 24/15 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317382 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Brattli | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47496/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 185/17 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Pettersen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47491/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Konsesjon for erverv av fast eiendom - 93/5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigmunn Sandhei | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 47471/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 75/4 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Aronsen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47458/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Oversendelse til barnevernstjenesten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE BARNEVERN | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52855/2021 | Leder Juridisk avdeling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 185/17 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Pettersen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47457/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Faktisk utdrag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Alexander Schimmelpfennig Nygaard | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52854/2021 | Leder Juridisk avdeling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 24/15 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Brattli | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47366/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 168/5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GJESBAKK KÅRE MARTIN | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47212/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 132/16 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kai Getz Holtet | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 47006/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 118/1 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET JUST AS | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 47000/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 149/2 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pernille Øijord | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 46998/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 140/3 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Jørgen Steinsvik | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 46996/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 185/17 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Berntsen | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 46985/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 140/3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Jørgen Steinsvik | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 46983/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 118/1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET JUST AS | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 46976/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 132/16 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai Getz Holtet | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 46975/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 149/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pernille Øijord | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46824/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 43/1 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: REDE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46799/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 185/17 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Berntsen | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46743/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 185/17 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirin Jacobsen | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46683/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Plurdalsveien 1495 - 43/1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REDE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46678/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 32/37 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SOLLI'S BOLIGSERVICE | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46646/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 176/125 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316512 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Martin Pedersen | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46627/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 185/38 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Unhjem | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46613/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om konsesjonsfrihet oversendt feil person http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Schytte | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46581/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse - egenerklæring om konsesjonsfrihet - Nesnaveien 1783 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Unhjem | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46561/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 176/125 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Martin Pedersen | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46546/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 185/38 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrius Girnius | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46112/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 32/37 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SOLLI'S BOLIGSERVICE | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46021/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53506/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 13/49 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karolina Panasiuk | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45700/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53384/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 93/5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigmunn Sandhei | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45139/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53241/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom -131/980 og 131/981 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvin Trønsdal | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45012/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar vedrørende søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53226/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom -131/980 og 131/981 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvin Trønsdal | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45010/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53216/2021 | Parkeringskontoret Kvittering Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 58/1 m.fl. er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDKREDITT EIENDOM AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44567/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52573/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 93/5 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guri Tokle | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 44550/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52517/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 7/28 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Ersdal | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44549/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Vedr. parkeringsbevis ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA FYSIKALSKE INSTITUTT FOR MANUELL TERAPI ANS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52514/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 93/5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guri Tokle | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44422/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52288/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 7/28 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Ersdal | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44187/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 50964/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 93/5 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Tokle Schytte | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44186/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50832/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Storvollengveien 35 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDKREDITT EIENDOM AS | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44158/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Vedrørende tidligere søknad http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50565/2021 | Parkeringskontoret Søknad om konsesjonsfrihet oversendt feil person http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Schytte | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44134/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50115/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 93/5 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Carina Schytte | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43694/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 50004/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 93/5 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Tokle Storset | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43692/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49878/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 13/49 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karolina Panasiuk | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43688/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om parkeringstillatelse - legitimasjon/ førerkort http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49865/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 75/24 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Krokstrand | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43679/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49863/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 75/24 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Krokstrand | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43481/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48680/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 13/49 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karolina Panasiuk | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43451/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48552/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 93/5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Tokle Storset | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43449/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48440/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 13/2 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Løland | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43221/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48428/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 15/27 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Berg | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43215/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48064/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 93/5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Tokle Schytte | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42990/2021 | Miljø, landbruk og eiendom midlertidig svar anke på avslag for parkeringstillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47880/2021 | Parkeringskontoret Avslag på klage om søknad kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - VR Grill & Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VR GRILL & BAR AS | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45075/2021 | Økonomiavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 13/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Løland | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42462/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Anke på avslag for parkeringstillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47852/2021 | Parkeringskontoret Avslag på klage om søknad kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - E & C Helgeland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45066/2021 | Økonomiavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 13/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv-Tone Stien Nerdal | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42461/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47714/2021 | Parkeringskontoret Avslag på klage om søknad kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Classic Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CLASSIC BAR AS | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 43696/2021 | Økonomiavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 15/27 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Berg | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42341/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Midlertidig svar søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47621/2021 | Parkeringskontoret Vedtak fra kommunestyret 07.09.2021 - sak 80/21 - Behandling av klage på avslag kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - VR Grill og Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311894 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42018/2021 | Serviceavdelingen Kvittering - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 33/18 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Lise Hegglund Vestad | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41989/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47620/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 14/5 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: REDE EIENDOM AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41975/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Vedtak fra kommunestyret 07.09.2021 - sak 79/21 - Behandling av klage på avslag kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - E & C Helgeland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311893 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42017/2021 | Serviceavdelingen Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47619/2021 | Parkeringskontoret Vedtak fra kommunestyret 07.09.2021 - sak 78/21 - Behandling av klage på avslag kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Classic Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311892 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42016/2021 | Serviceavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 14/5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REDE EIENDOM AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41948/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47603/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 59/3 - 59/20 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kine S Storvolleng | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41899/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 98/21 - Behandling av klage på avslag kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - E & C Helgeland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310039 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40164/2021 | Serviceavdelingen Svar søknad om parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45435/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 33/18 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Lise Hegglund Vestad | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41889/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 97/21 - Behandling av klage på avslag kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Classic Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310036 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40161/2021 | Serviceavdelingen Svar søknad om fornying av parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45430/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr.20 bnr. 435 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: REDE EIENDOM AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41887/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 99/21 - Behandling av klage på avslag kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - VR Grill og Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310035 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40160/2021 | Serviceavdelingen Søknad om parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45246/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 20 bnr. 435 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: REDE EIENDOM AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41884/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45222/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsensjonsfrihet gnr. 20 bnr. 435 i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REDE EIENDOM AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41811/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Legeerklæring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45180/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr.20 bnr. 435 i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REDE EIENDOM AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41803/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45062/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 30/45, 30/43 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41286/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Handikap parkering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45059/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 75/4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Aronsen | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41205/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45045/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 59/3 - 59/20 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kine S Storvolleng | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40820/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45000/2021 | Parkeringskontoret Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 30/45, 30/43 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40738/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44702/2021 | Parkeringskontoret Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 21/133 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT LARS NYGAARD | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40084/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar søknad om fornying av parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44699/2021 | Parkeringskontoret Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44688/2021 | Parkeringskontoret Svar søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44637/2021 | Parkeringskontoret Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44633/2021 | Parkeringskontoret Nabovarsel - Vikaveien 14A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASPLAN VIAK AS | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53708/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44627/2021 | Parkeringskontoret Nabovarsel til Rana Kommune - Buegata 15 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Skjerping | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53225/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyret 11.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Frøysa | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51107/2021 | Serviceavdelingen Svar søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44561/2021 | Parkeringskontoret Nabovarsel - Gamle Nesnaveien 15 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53222/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyret 11.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Petter Røssvoll | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51105/2021 | Serviceavdelingen Svar søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44525/2021 | Parkeringskontoret Nabovarsel - Svortdalen 20, 24, 26 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARC ARKITEKTER AS | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52960/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyret 11.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Ellingsen | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 51026/2021 | Serviceavdelingen Festekontrakter Hauknesodden http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Alfred Immonen m.fl. | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50423/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44511/2021 | Parkeringskontoret Nabosamtykke Strandgata 26 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bygg og brannteknikk | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 51972/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyret 11.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Yngve Frøysa m.fl. | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 51022/2021 | Serviceavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50361/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44498/2021 | Parkeringskontoret Svar på nabovarsel - Kongsveien 54 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HJH FJELL OG ANLEGGSENTREPRENØR AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51779/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Tinglysing av festekontakter gnr. 17 bnr. 1 fnr. 35, 178 og 284 i Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49537/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte 12.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Yngve Frøysa | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47826/2021 | Serviceavdelingen Svar søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314319 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44440/2021 | Parkeringskontoret Kvittering nabovarsel til Rana kommune- eiendom 132/435 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Jamtli | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51777/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Signerte festekontrakter - Hauknesodden http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48549/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte 12.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Ellingsen | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47567/2021 | Serviceavdelingen Søknad om fornying av parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44210/2021 | Parkeringskontoret Kvittering nabovarsel til Rana kommune- eiendom 24/198 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kontor Vika | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51766/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte 12.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Petter Røssvoll | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47563/2021 | Serviceavdelingen Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44162/2021 | Parkeringskontoret Hauknesodden - nye festekontrakter til signering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43285/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Strandgata 22-28: Nabosamtykke mot eiendom i Sør http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGG OG BRANNTEKNIKK AS | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 50960/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte 12.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Yngve Frøysa m.fl. | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47440/2021 | Serviceavdelingen Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43976/2021 | Parkeringskontoret Vedtak fra kommunestyret 07.09.2021 - sak 68/21 - Hauknesodden friluftsområde - orientering om økonomiske forhold http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311877 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42001/2021 | Serviceavdelingen Nabovarsel - Kongsveien 54 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HJH FJELL OG ANLEGGSENTREPRENØR AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51541/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjenning av møteprotokoll for kommunestyremøte 12.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Yngve Frøysa m.fl. | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47431/2021 | Serviceavdelingen Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43666/2021 | Parkeringskontoret Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 65/21 - Hauknesodden friluftsområde - orientering om økonomiske forhold http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309965 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40090/2021 | Serviceavdelingen Svar på nabovarsel - Nordmohøgda 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn-Thomas Krystad | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50856/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43553/2021 | Parkeringskontoret Godkjenning av protokoll fra Kommunestyret 07.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Yngve Frøysa | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41986/2021 | Serviceavdelingen Svar på innsyn i sak 16/1150-27 - Opprydding etter vinterens snørydding - Yttraskarveien 130 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52837/2021 | IKT avdelingen Kvittering nabovarsler Oskarbakken 19 inkl. nabosamtykke http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaja Pettersen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50370/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43452/2021 | Parkeringskontoret Godkjenning av protokoll fra Kommunestyret 07.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine S. Antonsen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41932/2021 | Serviceavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1150-172 - Opprydding etter vinterens snørydding - Yttraskarveien 130 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52836/2021 | IKT avdelingen Svar innsyn i sak: 2021/1289-166 Svar på nabovarsel - Åttringsveien 27 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: simon langfjell | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49881/2021 | IKT avdelingen Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 42996/2021 | Parkeringskontoret Godkjenning av protokoll fra Kommunestyret 07.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Ellingsen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41931/2021 | Serviceavdelingen Opprydding etter vinterens snørydding - Yttraskarveien 130 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anni Johanna Langvann | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52289/2021 | Kommunale veier Bestilling innsyn i sak: 2021/1289-166 Svar på nabovarsel - Åttringsveien 27 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simon Langfjell | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49877/2021 | IKT avdelingen Midlertidig svar søknad om fornying av parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 42944/2021 | Parkeringskontoret Godkjenning av protokoll fra Kommunestyret 07.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Yngve Frøysa m.fl. | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41930/2021 | Serviceavdelingen Nabovarsel - Kråkdalen 10 - 132/435 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Johanne Jamtli m.fl. | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49043/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Hull midt i veien - Skellefteåveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Voldsund | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46050/2021 | Kommunale veier Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42915/2021 | Parkeringskontoret Nabovarsel - Smedveien 25 (24/198) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HANDVERKEREN BYGG OG UTLEIE AS | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48927/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Autovernet er satt i min potetåker. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Strand | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43180/2021 | Kommunale veier Søknad om fornying av parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42373/2021 | Parkeringskontoret Nabovarsel - Nordmohøgda 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn-Thomas Krystad | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48754/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Problemer med rullestein. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Strand | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43176/2021 | Kommunale veier Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42007/2021 | Parkeringskontoret Søknad om fristutsettelse på rapportering og sluttbetaling på midler fra næringsfondet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AERNIE AS | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53815/2021 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel Gamle Nesnaveien 54 - gnr. 136 bnr. 1db http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Erik Nygaard | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48478/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Stien til gamleveien er fjernet på Kviteng. Jeg må ordne en annen adkomst enn i dag. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Strand | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43173/2021 | Kommunale veier Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41960/2021 | Parkeringskontoret Søknad om utsettelse av frist for anmodning om sluttutbetaling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SCANDIC MEYERGÅRDEN | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53692/2021 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel - Lars Meyers gate 26 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48465/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41959/2021 | Parkeringskontoret Klage vei / innkjørsel - Fingerdalsveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Guldbjørnsen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41461/2021 | Kommunale veier Utbetalingsanmodning - Park 22 Event AS 2020-0006 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PARK 22 EVENT AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52411/2021 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel - Åttringsveien 27 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALRYGG STUDIO AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48449/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Midlertidig svar søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41957/2021 | Parkeringskontoret Fordeling kommunale næringsfond 2020 - Presiseringer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51548/2021 | Rådmannen Svar på nabovarsel - Gamle Nesnaveien 15 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48431/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41955/2021 | Parkeringskontoret Utbetalingsanmodning - Park 22 Event AS 2020-0006 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PARK 22 EVENT AS | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 50976/2021 | Økonomiavdelingen Nabovarsel - Oskarbakken 19 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaja Pettersen | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48269/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41954/2021 | Parkeringskontoret Klage til behandling - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet - Ny lufthavn - Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52857/2021 | Teknisk Nabovarsel - Lars Meyers gate 26 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48045/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte - Trådsnella http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRÅDSNELLA AS | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47708/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41880/2021 | Parkeringskontoret Tegninger - Skolegata 10 A tomt 20/18/675 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53301/2021 | Byggesak Parkering ved siden av plass for forflytningshemmede ved gågate http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Harald Albertsen | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53137/2021 | Parkeringskontoret Ny lufthavn Mo i Rana - oppsummering av møte 19. november 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52606/2021 | Teknisk Nabovarsel - Åttringsveien 27 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALRYGG STUDIO AS | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48044/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Anmodning om delutbetaling - Digital Footprint AS - Org.nr: 919978309 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIGITAL FOOTPRINT AS | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44145/2021 | Økonomiavdelingen Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 41197/2021 | Parkeringskontoret Tegninger - Skolegata 10 A tomt 20/18/675 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53070/2021 | Byggesak Hensatt henger på kommunalt område http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rayner Jakobsen | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52846/2021 | Parkeringskontoret Tilbakemelding på samarbeids- og gjennomføringsavtale og term sheet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AVINOR AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51263/2021 | Rådmannen Nabovarsel - Gamle Nesnaveien 15 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47954/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Anmodning om utbetaling - Straumen gård http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JØRGEN KRISTIAN BRENDBERG | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42260/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40722/2021 | Parkeringskontoret Svar på forespørsel av eldre tegninger på tomt 20/18/672 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52653/2021 | Byggesak Parkering på fortau i Nordlandsveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Musa Mohameden Ahmed | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52654/2021 | Parkeringskontoret Fremdrift samarbeids- og gjennomføringsavtale ny lufthavn Fagerlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avinor AS | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50455/2021 | Rådmannen Nabovarsel for Gamle Nesnaveien 54 - gnr 136/1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JOHN ERIK NYGAARD | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47845/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - ACR AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ACR AS | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42427/2021 | Økonomiavdelingen Søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39421/2021 | Parkeringskontoret Parkering utenfor skiltet område i Skolegata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Sigurd Bakkejord | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52650/2021 | Parkeringskontoret Svar på innsyn i byggesøknad - Dalsvingen 36 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Grethe Sætran | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52644/2021 | Byggesak Ny lufthavn Mo i Rana - klimagassbudsjett http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AVINOR AS | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47940/2021 | Teknisk Svar på nabovarsel - Svortdalen 20 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARC ARKITEKTER AS | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46600/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning - Straumen Gård 2020-0003 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JØRGEN KRISTIAN BRENDBERG | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40070/2021 | Økonomiavdelingen Svar på innsyn av dokumenter - Petter Dass gate 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Brean | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52632/2021 | Byggesak Parkering på fortau i Nordlandsveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Musa Mohameden Ahmed m.fl. | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51714/2021 | Parkeringskontoret Dispensasjon fra kravet om konsesjon for landingsplass - lufthavn Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46860/2021 | Leder Juridisk avdeling Svar på nabovarsel Finsetveien 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INCUBE AS | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46593/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Etterspør eldre tegninger på tomt 20/18/672 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52402/2021 | Byggesak Svar parkering Skogveien Selfors http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hermann Hasven | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50544/2021 | Parkeringskontoret Svar på nabovarsel - Søderlundmyra 40 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VIKA NÆRINGSEIENDOM AS | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46589/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Forespørsel til høringsinstanser - ny lufthavn Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45811/2021 | Teknisk Etterspør dokumenter i byggesøknad - Dalsvingen 36 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Grethe Sætran | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52320/2021 | Byggesak Svar på innsyn - sak 2015/3454-154 - Parkering Skogveien Selfors http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50442/2021 | IKT avdelingen Svar på nabovarsel - Ole Tobias Olsens gate 25 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIVILINGENIØR JAN KÅRE MICHALSEN AS | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46584/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Ny lufthavn Mo i Rana – Grunnundersøkelser gnr./bnr. 24/7, 25/121, 500/2, 500/3, 500/37 samt på arealer kommunen har ervervet for – og i forbindelse med – etableringen av lufthavna – kontaktinformasjon til entreprenør http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avinor AS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44749/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Midlertidig svar søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/307221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 37348/2021 | Parkeringskontoret Ønsker ny forsendelse - tegninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREMTIND FORSIKRING AS | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52272/2021 | Byggesak Bestilling av innsyn - Sak: 2015/3454-154 - Parkering Skogveien Selfors http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50436/2021 | IKT avdelingen Nabovarsel - Svortdalen 20 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARC ARKITEKTER AS | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45825/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar - Ny lufthavn Mo i Rana - Opplysninger i forbindelse med utførte skogtakster http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Avinor | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44395/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Innsyn - Oskarbakken 19 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaja Pettersen | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52207/2021 | Byggesak Parkering Skogveien Selfors http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hermann Hasven | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49990/2021 | Parkeringskontoret Nabovarsel Finsetveien 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INCUBE AS | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45814/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar innsyn i sak: 2014/720-149 Til orientering - Luftfartstilsynets vurdering av oppdatert søknad om konsesjon for ny lufthavn i Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44287/2021 | IKT avdelingen Tegninger bolighus i Buegata 46A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FREMTIND FORSIKRING AS | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52205/2021 | Byggesak Parkering utenfor skiltet område i Skolegata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Rolf Johansen | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49557/2021 | Parkeringskontoret Nabovarsel - Søderlundmyra 40 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VIKA NÆRINGSEIENDOM AS | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45469/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bestilling innsyn i sak: 2014/720-149 Til orientering - Luftfartstilsynets vurdering av oppdatert søknad om konsesjon for ny lufthavn i Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44285/2021 | IKT avdelingen Innsyn - Oskarbakken 19 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaja Pettersen | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52140/2021 | Byggesak Parkerte biler i Skolegata 23, ved studentbolig i Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Forfang m.fl. | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48253/2021 | Parkeringskontoret Nabovarsel - Ole Tobias Olsens gate 25 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILINGENIØR JAN KÅRE MICHALSEN AS | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45381/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar innsyn i sak 2014/720-149 Til orientering - Luftfartstilsynets vurdering av oppdatert søknad om konsesjon for ny lufthavn i Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44283/2021 | IKT avdelingen Innsyn av dokumenter - Petter Dass gate 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Brean | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52093/2021 | Byggesak Parkering utenfor skiltet område i Skolegata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Johan Fineide | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46325/2021 | Parkeringskontoret Svar på nabovarsel - Engliveien 4C http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45013/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bestilling innsyn i sak: 2014/720-149 Til orientering - Luftfartstilsynets vurdering av oppdatert søknad om konsesjon for ny lufthavn i Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44280/2021 | IKT avdelingen Tegninger bolighus i Buegata 46A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREMTIND FORSIKRING AS | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51907/2021 | Byggesak Svar på nabovarsel - Nygata 96 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIVILINGENIØR JAN KÅRE MICHALSEN AS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45007/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Parkering i park ved Nordland teater http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BIL I NORD AS m.fl. | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44142/2021 | Parkeringskontoret Ny lufthavn Mo i Rana - Opplysninger i forbindelse med varsel om grunnundersøkelser på gnr. 25 bnr. 5 - Spørsmål om trasévalg VA og informasjon om tekniske anlegg, grunnforhold, mv. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AVINOR AS | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43948/2021 | Miljø, landbruk og eiendom 2017/2519 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: christine høvring | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51772/2021 | Byggesak Utbetalingsanmodning - Jernsaksa Frisør AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JERNSAKSA FRISØR AS | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46332/2021 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel -Faringsveien 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Willy Elias Pedersen | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45003/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Til orientering - Luftfartstilsynets vurdering av oppdatert søknad om konsesjon for ny lufthavn i Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUFTFARTSTILSYNET | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43693/2021 | Teknisk Parkering utenfor skiltet område i Skolegata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Arild Åsland | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42478/2021 | Parkeringskontoret Innsyn i kommunens byggetillatelse på eiendommen - Vikaåsen Borettslag gnr. 20/813 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordadvokatfirma - Anne Birgitte Herstad | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50852/2021 | Byggesak Anmodning om sluttutbetaling Stenneset Mat & Vin AS 2021-0072 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STENNESET MAT & VIN AS | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46165/2021 | Økonomiavdelingen Svar innsyn i sak: 2014/720-144 Vedrørende 21-00280-21 - Avinor AS - Flyoperativ vurdering av ulike banelengder for nye Mo i Rana, Fagerlia lufthavn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43569/2021 | IKT avdelingen Nabovarsel - Engliveien 4C http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43318/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Dokumenter egen eiendom - Petter Dass gate 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kay Albert Andersen Kjeldsen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50353/2021 | Byggesak Bestilling innsyn i sak: 2014/720-144 Vedrørende 21-00280-21 - Avinor AS - Flyoperativ vurdering av ulike banelengder for nye Mo i Rana, Fagerlia lufthavn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43567/2021 | IKT avdelingen Nabovarsel - Engliveien 4C http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43282/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Flyfoto, situasjonskart http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Bratteng Rønning | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49776/2021 | Byggesak Bekreftelse på aksept av vilkår - Hit It AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HIT IT AS | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45717/2021 | Økonomiavdelingen Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2014/720137 og 138 - Angående oppstart av anleggsarbeider i forbindelse med bygging av ny lufthavn i Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42465/2021 | IKT avdelingen Nabovarsel - Nygata 96 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILINGENIØR JAN KÅRE MICHALSEN AS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42275/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning Jan Erik Larset W-238 2021-0084 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JAN ERIK LARSET W-238 | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 51054/2021 | Økonomiavdelingen Flyfoto, situasjonskart http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Bratteng Rønning | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49700/2021 | Byggesak Utbetalingsanmodning HIT IT AS 2021-0048 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HIT IT AS | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45701/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2014/720137 og 138 - Angående oppstart av anleggsarbeider i forbindelse med bygging av ny lufthavn i Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42463/2021 | IKT avdelingen Nabovarsel -Faringsveien 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Willy Elias Pedersen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42037/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Anmodning om sluttutbetaling - Bimbo Veikro http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50835/2021 | Økonomiavdelingen Innsyn i søknad om vedtak - Gamle Nesnavei 17 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49206/2021 | Byggesak Bekreftelse på aksept vilkår - Minar AS 2021 - 0064 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Minar AS | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45146/2021 | Økonomiavdelingen Vedrørende 21-00280-21 - Avinor AS - Flyoperativ vurdering av ulike banelengder for nye Mo i Rana, Fagerlia lufthavn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AVINOR AS | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42383/2021 | Teknisk Nabovarsel - Nye Mo i Rana lufthavn - Varsel om grunnundersøkelser - Gbnr 24/7, 25/121, 500/2, 500/3, 500/37 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avinor AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41826/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Bimbo veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50805/2021 | Økonomiavdelingen Spørsmål - tegninger Fabrikkveien 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: H.A.Hansen AS | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49203/2021 | Byggesak Anmodning om utbetaling - Bimbo veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45136/2021 | Økonomiavdelingen Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2014/720- 95, 97, 101, 124, 126 - Bekreftelse av lokale bidrag til ny lufthavn i Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bodø Kommune | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42358/2021 | IKT avdelingen Svar på nabovarsel for Søndre gate 3 - gnr 20/1114 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEIN HAMRE ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41572/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning Nordlandsbuss AS 2021-0074 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLANDSBUSS AS AVD MO I RANA | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50804/2021 | Økonomiavdelingen Spørsmål - tegninger Fabrikkveien 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: H.A.Hansen AS | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48856/2021 | Byggesak Anmodning om sluttbetaling - Helma Drift AS 2021-0061 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELMA DRIFT AS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44681/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2014/720- 95, 97, 101, 124, 126 - Bekreftelse av lokale bidrag til ny lufthavn i Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodø Kommune | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42354/2021 | IKT avdelingen Svar på nabovarsel - Skolegata 23 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIVILINGENIØR JAN KÅRE MICHALSEN AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41551/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjent protokoll i motorferdselsnemnda 26.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Præsteng | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53228/2021 | IKT avdelingen Utbetalingsanmodning Joar Magne Larset 2021-0081 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOAR MAGNE LARSET | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50730/2021 | Økonomiavdelingen Begjæring om innsyn i byggesak - N21300 Torggata 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48115/2021 | Byggesak Bekreftelse på godtatt kompensasjonsordning til Grøven AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44660/2021 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel - Vokterveien 6 - 20/995 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Didiriksen Olaf J P | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41546/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjent protokoll i motorferdselsnemnda 26.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53223/2021 | IKT avdelingen Kvitterng - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999 660 347 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51837/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning - Kroglia Kulturgård http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROGLIA KULTURGÅRD AS | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50349/2021 | Økonomiavdelingen Utbetalingsanmodning - Grøven AS 2021-0073 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44631/2021 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll fra møtet i motorferdselsnemnda 26.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Petter Røssvoll | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53145/2021 | IKT avdelingen Utbetalingsanmodning - Grøven As http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50335/2021 | Økonomiavdelingen Svar på innsyn i byggesak - Nedre Fageråsen 15 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad - Viktor Høgseth | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48095/2021 | Byggesak Utlysningstekst runde 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ru - Kristin Frodahl Rognerud | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44621/2021 | Økonomiavdelingen Vedtak fra kommunestyret 07.09.2021 - sak 70/21 Ny Lufthavn Mo I Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311880 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42004/2021 | Serviceavdelingen Protokoll til godkjenning i motorferdselsnemnda 26.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy m.fl. | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53085/2021 | IKT avdelingen Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969 340 208 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51835/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - TØF Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TØF SERVERING AS | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50251/2021 | Økonomiavdelingen Begjæring om innsyn i byggesak - N21300 Torggata 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48087/2021 | Byggesak Utbetaling - kommunal kompensasjonsordning 2 - Raymond Losvik Bygg AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Luktvasslimo | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44492/2021 | Økonomiavdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - VR Grill og Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VR GRILL & BAR AS | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50248/2021 | Økonomiavdelingen Svar på innsyn - sak 2016/3329-133 - Protokoll til godkjenning fra møtet i motorferdselsnemnda 14.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Arne Arntsen | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48247/2021 | IKT avdelingen Begjæring om innsyn i byggesak - Nedre Fageråsen 15 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad - Viktor Høgseth | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48060/2021 | Byggesak Utbetalingsanmodning - Kraft Dansestudio AS 2021-0052 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KRAFT DANSESTUDIO AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44402/2021 | Økonomiavdelingen Vedr. 21-05079-2 - Nye Mo i Rana lufthavn - Varsel om grunnundersøkelser - Gbnr 24/7 m.fl. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avinor AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41477/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning - VR Grill og Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VR GRILL & BAR AS | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50245/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2016/3329-133 - Protokoll til godkjenning fra møtet i motorferdselsnemnda 14.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Arne Arntsen | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48241/2021 | IKT avdelingen Begjæring om innsyn i byggesak - seksjonering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Solbakken | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47941/2021 | Byggesak Utbetalingsanmodning - Nord mat og Catering AS 2021-0068 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD MAT OG CATERING AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44399/2021 | Økonomiavdelingen Presentasjon/orientering i forbindelse med sak PS 110/21 i kommunestyremøte 11.11.2021 - Kristin Brekke Klausen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321112 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51220/2021 | Serviceavdelingen Utbetalingsanmodning - Tøf Servering AS 2021-0093 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TØF SERVERING AS | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49853/2021 | Økonomiavdelingen Innsynsbegjæring - Straumsnesveien 110 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317815 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Lasse Pedersen | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47929/2021 | Byggesak Godkjent protokoll fra møtet i motorferdselsnemnda 14.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Røssvoll | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47729/2021 | IKT avdelingen Bekreftelse kompensasjon - Jernsaksa Frisør AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JERNSAKSA FRISØR AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44398/2021 | Økonomiavdelingen Anmodning om sluttutbetaling - Skillevollen Motell AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKILLEVOLLEN MOTELL AS | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49728/2021 | Økonomiavdelingen Tilbakemelding vedr. innsynsbegjering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317785 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Grande | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47899/2021 | Byggesak Godkjent protokoll fra møtet i motorferdselsnemnda 14.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Præsteng | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47728/2021 | IKT avdelingen Presentasjon/orientering fra Rana utvikling i kommunestyremøtet 12.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317356 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47470/2021 | Serviceavdelingen Utbetaling - kommunal kompensasjonsordning 2 - Raymond Losvik Bygg AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOSJØEN REGNSKAPSKONTOR AS AVD MOSJØEN | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44286/2021 | Økonomiavdelingen Svar innsyn sak 21/2885-127 Utbetalingsanmodning Mormors Barista AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49712/2021 | IKT avdelingen Protokoll til godkjenning fra møtet i motorferdselsnemnda 14.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy m.fl. | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47727/2021 | IKT avdelingen Begjæring om innsyn i byggesak, GBNR 20/538. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIDE BYGG & ANLEGG AS | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47610/2021 | Byggesak Presentasjon/orientering fra Helse Nord i kommunestyremøtet 12.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317355 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47469/2021 | Serviceavdelingen Anmodning om sluttutbetaling - Classic Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CLASSIC BAR AS | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44242/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2021/2885-127 Utbetalingsanmodning Mormors Barista AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49710/2021 | IKT avdelingen Begjæring om innsyn i byggesak - seksjonering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Solbakken | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47606/2021 | Byggesak Presentasjon/orientering gitt av Kirkens bymisjon i kommunestyremøte 12.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317335 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47449/2021 | Serviceavdelingen Anmodning om sluttutbetaling - kommunal kompensasjonsordning - Skillevollen Motell AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKILLEVOLLEN MOTELL AS | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44231/2021 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll fra møtet i motorferdselsnemnda 02.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Præsteng | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42391/2021 | IKT avdelingen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 96/21 - Ny Lufthavn Mo I Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310025 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40150/2021 | Serviceavdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - Classic bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CLASSIC BAR AS | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49475/2021 | Økonomiavdelingen Innsynsbegjæring - Straumsnesveien 110 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Lasse Pedersen | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47566/2021 | Byggesak Presentasjon gitt av Menon Economics AS om ringvirkninger av etablering av Freyr i kommunestyremøte 12.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317333 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47447/2021 | Serviceavdelingen Anmodning om innsyn i tidligere planvedtak som angår eiendom 14/34 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siw Østerdal m.fl. | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46439/2021 | Kart og arealplan Anmodning om sluttutbetaling - kommunal kompensasjonsordning - Meyer Servering AS - Org.nr: 985007594 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEYER SERVERING AS | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44153/2021 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll fra møtet i motorferdselsnemnda 02.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Petter Røssvoll | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40828/2021 | Serviceavdelingen Bekreftelse aksept av vilkår - Nordlandsbuss AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLANDSBUSS AS | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49461/2021 | Økonomiavdelingen Tilbakemelding vedr. innsynsbegjering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Grande | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47338/2021 | Byggesak Presentasjon/orientering gitt av ordfører Geir Waage i forbindelse med referatsakene om Nye Helgelandssykehuset i formannskapet 05.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316416 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46531/2021 | Serviceavdelingen Anmodning om innsyn i tidligere planvedtak som angår eiendom 14/34 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siw Østerdal m.fl. | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46270/2021 | Kart og arealplan Anmodning om sluttutbetaling - kommunal kompensasjonsordning - Koks AS - 897129442 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOKS AS | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44130/2021 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll fra møtet i motorferdselsnemnda 02.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40821/2021 | Serviceavdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - kommunal kompensasjonsordning runde 3 - Grøven AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49161/2021 | Økonomiavdelingen Svar på innsyn - sak 2021/219- 121 (løpenummer 47044/2021) - Innsynsbegjæring Nesnaveien 794 (Leirfallmoen) - 156/25 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Akvagroup - Sandvik, Petter | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47312/2021 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - Kroglia Kulturgård AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROGLIA KULTURGÅRD AS | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43477/2021 | Økonomiavdelingen Protokoll til godkjenning i motorferdselsnemnda 02.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy m.fl. | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40777/2021 | Serviceavdelingen Svar på innsyn i sak 14/720-126 - Bekreftelse av lokale bidrag til ny lufthavn i Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39476/2021 | Serviceavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 411-A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Fallhei | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53842/2021 | Kommunale veier Bekreftelse på aksept av vilkår - kommunal kompensasjonsordning runde 3 - Jan Erik Larset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JAN ERIK LARSET W-238 | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49160/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2021/219-121 (løpenummer 47044/2021) - Innsynsbegjæring Nesnaveien 794 (Leirfallmoen) - 156/25 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Akvagroup - Sandvik, Petter | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47311/2021 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - Rana frilligsentral 2021 - 0047 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42753/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2014/720-126 - Bekreftelse av lokale bidrag til ny lufthavn i Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39474/2021 | Serviceavdelingen Søknad tilskudd til brøyting av privat atkomstvei - veinummer 552 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Jøran Åstrøm | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53701/2021 | Kommunale veier Manglende samhandling Rana Kommune - Avvik 996428 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53758/2021 | Leder Tildelingskontoret Utbetalingsanmodning Mormors Barista AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA UTVIKLINGSSELSKAP AS | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49152/2021 | Økonomiavdelingen Utbetalingsanmodning Rana frivilligsentral 2021-0047 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42751/2021 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel - Johannesburg 30 - 131/979 (tidligere 131/12/136) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/302489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERDI EIENDOMSTAKST AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 32622/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53941/2021 | IKT avdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat atkomstvei - veinummer 403 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattis Jamtli | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53682/2021 | Kommunale veier Samhandlingsavvik MIR - Akuttmottak - Mangelfull kommunikasjon/informasjon, manglende meldinger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51896/2021 | Leder Tildelingskontoret Bekreftelse på aksept av vilkår - Mormors Barista AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORMORS BARISTA AS | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 48983/2021 | Økonomiavdelingen Innsynsbegjæring Nesnaveien 794 (Leirfallmoen) - 156/25 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oeivind Straumbotn | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47228/2021 | Byggesak Utbetalingsanmodning Minar - en stiftelse 2021-0064 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MINAR - EN STIFTELSE | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42745/2021 | Økonomiavdelingen Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53940/2021 | IKT avdelingen Oppdatert informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53706/2021 | Kommuneoverlege Søknad om tilskudd til brøyting av privat veg- veinummer 661 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vigdis S Seljeli Angelsen | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53613/2021 | Kommunale veier Samhandlingsavvik MIR - Medisinsk avdeling - Mangelfull kommunikasjon/informasjon, manglende meldinger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 48984/2021 | Leder Tildelingskontoret Utbetalingsanmodning Koks AS 2021-0098 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOKS AS | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48924/2021 | Økonomiavdelingen 20/435 Fastsettelsesbrev - forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47644/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Innsynsbegjæring - Steinbakken 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Grande | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47226/2021 | Byggesak Utbetalingsanmodning - Krokstrand AS 2021-0065 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROKSTRAND FJELLPARK AS | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42744/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat atkomstvei - veinummer 406 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johannes Magne Lillevold | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53608/2021 | Kommunale veier Bekreftelse på vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53517/2021 | IKT avdelingen Informasjonsbrev nr. 37 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53201/2021 | Kommuneoverlege Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 985 814 961 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51821/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Utbetaling av tilskudd til finansiering av vannområdekoordinator i vannområde Ranfjorden og Rødøy/Lurøy http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50374/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Aksept av vilkår - Koks AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOKS AS | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48923/2021 | Økonomiavdelingen Innsynsbegjæring i eiendom - Revelveien 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt-Ove Thomassen | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47211/2021 | Byggesak Webinar - Regionale miljøtilskudd i jordbruket 01.10.2021 - presentasjon og kommentarer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46847/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Tilbakemelding på samhandlingsavvik MSJ - Kirurgisk poliklinikk - Manglende meldinger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46490/2021 | Leder Tildelingskontoret Anmodning om sluttutbetaling - Park 22 Event 2021-0056 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PARK 22 EVENT AS | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42740/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53500/2021 | IKT avdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 638 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Olsen Berg | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53503/2021 | Kommunale veier Uke 49 - Fordeling av koronavaksiner per kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53143/2021 | Kommuneoverlege Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 976 612 426 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51820/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Skillevollen Motell AS 2021 - 0078 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKILLEVOLLEN MOTELL AS | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48903/2021 | Økonomiavdelingen Signert samarbeidsavtale om arbeidet i vannområdene Ranfjorden og Rødøy/Lurøy http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48101/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Innsynsbegjæring i byggesaksdokumenter - saksnummer 2021/219-64 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET RIISA & CO ANS | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47197/2021 | Byggesak Svar på melding om avvik mellom kommunene og Helgelandssykehuset - oppfølging av pasient http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46330/2021 | Leder Tildelingskontoret Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 44999/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar på tildeling kompensasjonsordning Visit Plura AS 2021-0051 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VISIT PLURA AS | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42736/2021 | Økonomiavdelingen Søknad tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 783 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Sundrønning | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53466/2021 | Kommunale veier Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53147/2021 | IKT avdelingen Informasjonsbrev nr. 36 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52416/2021 | Kommuneoverlege Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 886 041 802 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51819/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning Folk i Farta AS 2021-0090 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLK I FARTA AS | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48883/2021 | Økonomiavdelingen Innsyn i Byggesak for Gamle Nesnaveien 17 og 19 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINKEL BYGGSERVICE AS | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 47064/2021 | Byggesak Samarbeidsavtale om arbeidet i vannområde Ofotfjorden - til underskrift http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44428/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kommentarer til saksbehandlingen av søknader om regionale miljøtilskudd i jordbruket i Nordland - søknadsomgangen 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44513/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2015/1278 -120 - Melding om avvik mellom kommunene og Helgelandssykehuset - oppfølging av pasient http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS RANA BLAD | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 44013/2021 | Leder Tildelingskontoret Utbetalingsanmodning Visit Plura AS 2021-0051 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VISIT PLURA AS | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42735/2021 | Økonomiavdelingen Søknad tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 402 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarne Kjelen | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53441/2021 | Kommunale veier Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53146/2021 | IKT avdelingen Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999 299 059 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51818/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Informasjonsbrev nr. 35 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51447/2021 | Kommuneoverlege Bekreftelse på innsendelse av høringsuttalelse - Forslag til nye grenseverdier for svevestøv http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50810/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning Meyer Servering AS 2021-0095 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEYER SERVERING AS | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48869/2021 | Økonomiavdelingen Innsynsbegjæring Nesnaveien 794 (Leirfallmoen) - 156/25 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oeivind Straumbotn | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 47044/2021 | Byggesak Samarbeidsavtale om arbeidet i vannområdene Ranfjorden og Rødøy/Lurøy - til underskrift http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44419/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bestilling av innsyn - Sak: 2015/1278 -120 - Melding om avvik mellom kommunene og Helgelandssykehuset - oppfølging av pasient http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS RANA BLAD | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43953/2021 | Leder Tildelingskontoret Bekreftelse på aksept av vilkår - Jernsaksa Frisør AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JERNSAKSA FRISØR AS | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42396/2021 | Økonomiavdelingen Søknad tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 407A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Robertsen | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53438/2021 | Kommunale veier Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 921 502 206 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51817/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51486/2021 | IKT avdelingen Presiseringer rundt testing og forskriftsfesting av tiltak i kommunene http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 50975/2021 | Kommuneoverlege 141/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 02.11.2021 - Forslag til nye grenseverdier for svevestøv - høringsuttalelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319791 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49899/2021 | Serviceavdelingen Anmodning om sluttutbetaling - Park 22 Event AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA UTVIKLINGSSELSKAP AS | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48749/2021 | Økonomiavdelingen Innsynsbegjæring - Steinbakken 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Grande | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46850/2021 | Byggesak Melding om avvik mellom kommunene og Helgelandssykehuset - oppfølging av pasient http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43519/2021 | Leder Tildelingskontoret Bekreftelse på aksept av vilkår - Rana Hundesenter AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA HUNDESENTER AS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42375/2021 | Økonomiavdelingen Rapport - Unntatt Offentlighet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53358/2021 | Kulturavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 799 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAGFORSVEIEN VEILAG | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53412/2021 | Kommunale veier Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51484/2021 | IKT avdelingen Informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50817/2021 | Kommuneoverlege Søknad om regionalt miljøtilskudd til organisert beitebruk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranen Beitelag | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50638/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Vedtak MPR sak 65/21 - Forslag til nye grenseverdier for svevestøv - høringsuttalelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319210 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49318/2021 | Serviceavdelingen Anmodning om sluttutbetaling - Raymond Losvik Bygg AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA UTVIKLINGSSELSKAP AS | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48741/2021 | Økonomiavdelingen Innsynsbegjæring i eiendom - Revelveien 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt-Ove Thomassen | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46846/2021 | Byggesak Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning - Classic Bar AS - 74-2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CLASSIC BAR AS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42302/2021 | Økonomiavdelingen Samhandlingsavvik Rana legevakt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311813 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41938/2021 | Private fastleger Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 421 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MENIGHETSALLEEN VELFORENING | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53393/2021 | Kommunale veier Til Informasjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristensen, Ine m.fl. | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52611/2021 | Kulturavdelingen Bekreftelse på vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50853/2021 | IKT avdelingen Informasjonsbrev nr. 34 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50346/2021 | Kommuneoverlege Utbetalingsanmodning - Raymond Losvik Bygg AS 2021-0099 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAYMOND LOSVIK BYGG AS | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48740/2021 | Økonomiavdelingen Svar på innsyn Verkstedveien 1 del 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IGNIVA AS | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46794/2021 | Byggesak Bekreftelse på aksept av vilkår - Nord Mat og Catering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD MAT OG CATERING AS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42271/2021 | Økonomiavdelingen Svar på samhandlingsavvik MIR - avvik i forbindelse med utskriving http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40091/2021 | Leder Tildelingskontoret Søknad Tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 648 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Olava Skotnes | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53381/2021 | Kommunale veier Til Informasjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø AS | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52608/2021 | Kulturavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50741/2021 | IKT avdelingen Informasjonsbrev nr. 33 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49381/2021 | Kommuneoverlege Utbetalingsanmodning Visit Plura AS 2021-0083 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA UTVIKLINGSSELSKAP AS | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48703/2021 | Økonomiavdelingen Svar på innsyn Verkstedveien 1 del 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IGNIVA AS | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46790/2021 | Byggesak Tilbake til normalen i barnehager og skoler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45049/2021 | Skolesjef Høring - forslag til nye grenseverdier for svevestøv http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43558/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - VR Grill & Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VR GRILL & BAR AS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42269/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om brøytetilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 466 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Magne Stjernen | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53359/2021 | Kommunale veier Referat 17112021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321862 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Rita Helen Jørgensdatter m.fl. | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51970/2021 | Kulturavdelingen Bekreftelse på vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50578/2021 | IKT avdelingen Varsel om mulig omgjøring - reguleringsplan - detaljregulering - Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49889/2021 | Kart og arealplan Utbetalingsanmodning Krokstrand Fjellpark AS 2021-0088 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA UTVIKLINGSSELSKAP AS | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48659/2021 | Økonomiavdelingen Lenke til nettskjema for bestilling av koronavaksine for levering UKE 45 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48468/2021 | Kommuneoverlege Innsynsbegjæring i byggesaksdokumenter - saksnummer 2021/219-64 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET RIISA & CO ANS | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46676/2021 | Byggesak Kunnskap om smitte blant barn og unge http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41441/2021 | Skolesjef Søknad om brøytetilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 139 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Stenhaugmo | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53355/2021 | Kommunale veier Godkjent protokoll fra møtet i utvalg for helse og omsorg 23.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Larsen | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52746/2021 | IKT avdelingen Referat 08112021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321861 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Rita Helen Jørgensdatter m.fl. | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51969/2021 | Kulturavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50524/2021 | IKT avdelingen Utbetalingsanmodning E & C Helgeland AS 2021-0086 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA UTVIKLINGSSELSKAP AS | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48658/2021 | Økonomiavdelingen Brev om arbeidsgiveres ansvar og mulighetsrom overfor ansatte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48437/2021 | Kommuneoverlege Svar på innsyn i sak 15/3666-111 - Anmodning om ny vurdering – klage på vedtak av plan 8064: Detaljregulering av Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47960/2021 | IKT avdelingen Habilitetsvurdering barnevernleder http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/240527 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 53730/2020 | Leder Juridisk avdeling Bekreftelse kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Kraft Dansestudio http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KRAFT DANSESTUDIO AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42033/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 232 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Hugo Eivindsen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53289/2021 | Kommunale veier Godkjent protokoll fra møtet i utvalg for helse og omsorg 23.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Frøysa | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52688/2021 | IKT avdelingen Bekreftelse på vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50431/2021 | IKT avdelingen Referat http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319995 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Hilde Anita Rokkan | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 50103/2021 | Rana Bibliotek Utbetalingsanmodning As Norsk Gjærverk 2021-0077 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48596/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2015/3666-111 - Anmodning om ny vurdering – klage på vedtak av plan 8064: Detaljregulering av Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47958/2021 | IKT avdelingen Endringsforskrift - landlisten 15.10.2021 - til kunngjøring (L)(2015506) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47781/2021 | Kommuneoverlege Svar på innsyn Verkstedveien 1 del 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IGNIVA AS | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46477/2021 | Byggesak Søknad om tilskudd til brøyting av privat atkomstvei - veinummer 787 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Anton Arntzen | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53091/2021 | Kommunale veier Protokoll til godkjenning fra møtet i utvalg for helse og omsorg 23.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Yngve Frøysa m.fl. | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52679/2021 | IKT avdelingen Granheiveien 89 (gnr. 34 bnr. 15 i Rana kommune) - Bebyggelse - Grunnerverv http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320243 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Dag Arnfinn Nilsen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50351/2021 | Byggesak Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50329/2021 | IKT avdelingen Referat møter Bokdagene 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319889 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Hilde Anita Rokkan | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49997/2021 | Rana Bibliotek Utbetalingsanmodning Classic Bar AS 2021-0079 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CLASSIC BAR AS | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48594/2021 | Økonomiavdelingen Svar på innsyn i sak 15/3666-111 - Anmodning om ny vurdering – klage på vedtak av plan 8064: Detaljregulering av Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47908/2021 | IKT avdelingen Informasjon om risiko for immunologisk trombocytopeni (ITP) og venøs tromboemboli (VTE) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STABIL STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47612/2021 | Kommuneoverlege Svar på innsyn Verkstedveien 1 del 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IGNIVA AS | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46471/2021 | Byggesak Bekreftelse på aksept av vilkår - Skillevollen Motell AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKILLEVOLLEN MOTELL AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41944/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 640 B http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Johan Nilsen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52969/2021 | Kommunale veier Ny flyplass i Rana. Grunnerverv (tilleggsareal) fra deres eiendom gnr. 32 bnr. 5. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Asbjørn Solli | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50257/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Intervju av Maja Lunde på bokdagen - lørdag 27.november. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Biblioteket | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49952/2021 | Kulturavdelingen Bekreftelse på vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49887/2021 | IKT avdelingen Godkjent protokoll etter møtet i utvalg for helse og omsorg 26.10.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Larsen | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49151/2021 | IKT avdelingen Utbetalingsanmodning - Nord Mat og catering AS 2021-0096 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD MAT OG CATERING AS | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48577/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2015/3666-111 - Anmodning om ny vurdering – klage på vedtak av plan 8064: Detaljregulering av Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47907/2021 | IKT avdelingen Informasjonsbrev nr. 32 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47522/2021 | Kommuneoverlege Oppsigelse av SFO-plass trekkes tilbake http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46430/2021 | Båsmo Barneskole Bekreftelse på aksept av vilkår - Stenneset Mat og Vin AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STENNESET MAT & VIN AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41941/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 563 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Eirik Lundh | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52967/2021 | Kommunale veier Ny flyplass i Rana. Grunnerverv (tilleggsareal) fra deres eiendom gnr. 32 bnr. 2. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Fagerli | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50256/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Intervju av Maja Lunde på bokdagen - lørdag 27.november. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Biblioteket | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49951/2021 | Kulturavdelingen Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49866/2021 | IKT avdelingen Godkjent protokoll etter møtet i utvalg for helse og omsorg 26.10.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Lillerødvann | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 48990/2021 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - kommunal kompensasjonsordning runde 3 - Kroglia Kulturgård AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROGLIA KULTURGÅRD AS | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48547/2021 | Økonomiavdelingen Anmodning om ny vurdering – klage på vedtak av plan 8064: Detaljregulering av Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Kjørstad m.fl. | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47624/2021 | Kart og arealplan Informasjon om utsending av brev til pasienter angående 3. vaksinasjonsdose http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46779/2021 | Kommuneoverlege Svar på innsyn Verkstedveien 1 del 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IGNIVA AS | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46463/2021 | Byggesak Anmodning om utbetaling - Rana Hundesenter AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA HUNDESENTER AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41940/2021 | Økonomiavdelingen Oppsigelse av SFO-plass trekkes tilbake http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41805/2021 | Gruben Barneskole Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 227 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Målfrid Gjølstad | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52838/2021 | Kommunale veier Kommunikasjon på biblioteket http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Biblioteket | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49950/2021 | Kulturavdelingen Ny flyplass i Rana. Ønsket grunnerverv (tilleggsareal) fra deres eiendom gnr. 32 bnr. 2. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Fagerli | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49788/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjent protokoll etter møtet i utvalg for helse og omsorg 26.10.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Egil Sætermo | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48975/2021 | IKT avdelingen Bekreftelse på vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48763/2021 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - kommunal kompensasjonsordning runde 3 - Folk i Farta AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLK I FARTA AS | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48528/2021 | Økonomiavdelingen Informasjonsbrev nr. 31 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46537/2021 | Kommuneoverlege Svar på innsyn i sak 14/3506-108 - Høringsinnspill til plan 8062 - Beltlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46666/2021 | IKT avdelingen Svar på innsyn - sak 2015/3666-108 - Klagebehandling - reguleringsplan - detaljregulering - Løkberg - Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana no | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46279/2021 | IKT avdelingen Innsyn byggesak - Verkstedveien 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IGNIVA AS | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46193/2021 | Byggesak Anmodning om sluttutbetaling - Kroglia Kulturgård AS - 2021-0069 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROGLIA KULTURGÅRD AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41901/2021 | Økonomiavdelingen Oppsigelse av SFO-plass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41486/2021 | Båsmo Barneskole Søknad tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 793 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Asbjørn Kildal | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52781/2021 | Kommunale veier Kommunikasjon på biblioteket http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Biblioteket | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49949/2021 | Kulturavdelingen Ny flyplass i Rana. Ønsket grunnerverv fra deres eiendom gnr. 32 bnr. 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Asbjørn Solli | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49774/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Protokoll til godkjenning - utvalg for helse og omsorg 26.10.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Ove Larsen. m.fl. | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48974/2021 | IKT avdelingen Bekreftelse på vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48762/2021 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - kommunal kompensasjonsordning runde 3 - Raymond Losvik Bygg AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Raymond Losvik Bygg | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48523/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2014/3506-108 - Høringsinnspill til plan 8062 - Beltlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46663/2021 | IKT avdelingen Informasjonsbrev nr. 31 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46484/2021 | Kommuneoverlege Bestilling av innsyn - Sak: 2015/3666 -108 - Klagebehandling - reguleringsplan - detaljregulering - Løkberg - Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana no | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46277/2021 | IKT avdelingen Mangler info for byggesak - tilsendt info ordredato 22/09/2021 (Norkart) - Laukstø 18 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HANDVERKEREN BYGG OG UTLEIE AS | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45827/2021 | Byggesak Anmodning om sluttutbetaling - E&C Helgeland AS - 2021-0057 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41894/2021 | Økonomiavdelingen Oppsigelse av SFO-plass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41482/2021 | Gruben Barneskole Søknad tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 706A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagfinn Pedersen | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52780/2021 | Kommunale veier Oversikt bokdagene http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Biblioteket | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49948/2021 | Kulturavdelingen Granheiveien 89 (gnr. 34 bnr. 15 i Rana kommune) - Bebyggelse - Grunnerverv http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49164/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48759/2021 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - kommunal kompensasjonsordning runde 3 - Park 22 Event AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PARK 22 EVENT AS | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48515/2021 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll fra møtet i utvalg for helse og omsorg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Jørgen Røssvoll | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46747/2021 | IKT avdelingen Informasjonsbrev nr. 30 fra Koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46363/2021 | Kommuneoverlege Høringsinnspill til plan 8062 - Beltlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christin S Kjerrvang | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 45882/2021 | Kart og arealplan Mangler info for byggesak - tilsendt info ordredato 22/09/2021 (Norkart) - Laukstø 18 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HANDVERKEREN BYGG OG UTLEIE AS | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45784/2021 | Byggesak Klagebehandling - reguleringsplan - detaljregulering - Løkberg - Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45692/2021 | Kart og arealplan Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon for uttransport av skutt elg - Lars Kristian Bjellånes http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43784/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Anmodning om sluttutbetaling - VR Grill & Bar AS - 2021-0062 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VR GRILL & BAR AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41893/2021 | Økonomiavdelingen Digital turne med Livsglede for Eldre http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Livsglede for eldre | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53697/2021 | Helse og omsorg Søknad om brøyting av privat vei - veinummer 414 A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Olav Limstrand | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52432/2021 | Kommunale veier Oversikt bokdagene http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Biblioteket | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49947/2021 | Kulturavdelingen Ettersending av prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48653/2021 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - kommunal kompensasjonsordning, runde 3 - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48445/2021 | Økonomiavdelingen Grunneierforhold ny flyplass i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haug Guro Kristine | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46525/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjent protokoll fra møtet i utvalg for helse og omsorg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Frøysa | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45639/2021 | IKT avdelingen Svar innsyn sak 14/3506-89 Høringssvar reguleringsplan for Beltlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45663/2021 | IKT avdelingen Etterspurte tegninger i byggesak 2021/412 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Nerdal | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45414/2021 | IKT avdelingen Informasjonsbrev nr. 29 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44569/2021 | Kommuneoverlege Melding om saksbehandlingstid - klage - reguleringsplan - detaljregulering - Løkberg - Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44035/2021 | Kart og arealplan Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon for uttransport av skutt elg - Lars Kristian Bjellånes http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midtre Nordland nasjonalparkstyre | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43889/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning - Raymond Losvik Bygg AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAYMOND LOSVIK BYGG AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41767/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 591 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joachim Breivik Myhre | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52265/2021 | Kommunale veier Bokdagene http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Biblioteket | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49946/2021 | Kulturavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48634/2021 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - kommunal kompensasjonsordning runde 3 - Meyer servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEYER SERVERING AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48433/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2014/3506-89 Høringssvar reguleringsplan for Beltlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45660/2021 | IKT avdelingen Godkjent protokoll fra møtet i utvalg for helse og omsorg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Hauknes Lundenes | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45638/2021 | IKT avdelingen Kopi av tegninger i byggesak 2021/412 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Nerdal | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45413/2021 | IKT avdelingen Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42895/2021 | Kommuneoverlege Den internasjonale eldredagen 1. oktober http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42331/2021 | Helse og omsorg Bekreftelse på aksept av vilkår -Krokstrand Fjellpark AS 2021 - 0065 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROKSTRAND FJELLPARK AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41762/2021 | Økonomiavdelingen Klage på vedtak av plan 8064 - Detaljregulering av Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 39550/2021 | Kart og arealplan Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 134 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annette Åsland | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52112/2021 | Kommunale veier Besøk til Rana bibliotek og forfatter Maja Lunde http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Biblioteket | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49945/2021 | Kulturavdelingen Avslag på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Mo Sokn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MO SOKN | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48399/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48291/2021 | IKT avdelingen Protokoll til godkjenning fra møtet i utvalg for helse og omsorg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Frøysa m.fl. | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45635/2021 | IKT avdelingen Innsyn byggesak - Verkstedveien 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IGNIVA AS | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45141/2021 | Byggesak Svar innsyn i sak: 2014/3506-103 Oversendelse av merknader og innsigelser til plan 8062 - Detaljregulering for Beltlia - høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45191/2021 | IKT avdelingen Erosjonssikring av jernbanefylling ved Bjørnheienget i Ranaelva er konsesjonspliktig http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Lian Halten | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45221/2021 | Byggesak Forsendelse av Covid-19-selvtester i uke 37 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42749/2021 | Kommuneoverlege Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - VR GRILL & BAR AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VR GRILL & BAR AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41740/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om brøyting av privat vei - veinummer 696 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole John Johansen | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52111/2021 | Kommunale veier Intervju av Maja Lunde på bokdagen - lørdag 27.november. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Biblioteket | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49944/2021 | Kulturavdelingen Avslag på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - BIL PLUSS MO I RANA AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BIL PLUSS MO I RANA AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48395/2021 | Økonomiavdelingen Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47778/2021 | IKT avdelingen Bestilling innsyn i sak: 2014/3506-103 Oversendelse av merknader og innsigelser til plan 8062 - Detaljregulering for Beltlia - høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45184/2021 | IKT avdelingen Innsyn i byggesaksmappe http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CLAIMS LINK AS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45028/2021 | Byggesak Informasjonsbrev 28 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet - vaksineforsyningen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42684/2021 | Kommuneoverlege Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - VISIT PLURA AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VISIT PLURA AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41739/2021 | Økonomiavdelingen Grunnerverv fra eiendom 33/17 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asle Joar Hansen | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53848/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 784A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Gunnar Johansen | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51919/2021 | Kommunale veier Info http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Biblioteket | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49943/2021 | Kulturavdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - Kommunal kompensasjonsordning runde 3 - Krokstrand Fjellpark AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROKSTRAND FJELLPARK AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48388/2021 | Økonomiavdelingen Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47777/2021 | IKT avdelingen Oversendelse av merknader og innsigelser til plan 8062 - Detaljregulering for Beltlia - høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS AVD TRONDHEIM m.fl. | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44589/2021 | Kart og arealplan Innsyn i byggesaksmappe http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CLAIMS LINK AS | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44244/2021 | Byggesak Informasjonsbrev koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42264/2021 | Kommuneoverlege Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - STENNESET MAT & VIN AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STENNESET MAT & VIN AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41738/2021 | Økonomiavdelingen Grunnerverv fra eiendom33 bnr 17 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asle Joar Hansen | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53746/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 310 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Johan Loftfjell | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51872/2021 | Kommunale veier Prøvingsrapport Mjølanodden renseanlegg, prøve: LAB21-116786 07.10.2021 - 09.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50646/2021 | Vann og avløp Spørsmål http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Biblioteket | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49942/2021 | Kulturavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Kroglia Kulturgård AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KROGLIA KULTURGÅRD AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48387/2021 | Økonomiavdelingen Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46180/2021 | IKT avdelingen Svar - bestilling av innsyn - Sak: 2014/3506-92 Uttalelse - forslag til detaljregulering for Beltlia i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44461/2021 | IKT avdelingen Innsyn - plantegninger - Sjøforsgata 8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Einvik | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 44023/2021 | Byggesak Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Skillevollen Motell AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKILLEVOLLEN MOTELL AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41737/2021 | Økonomiavdelingen Ansvarserklæring smitteverntiltak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barnevernsaksjonen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41809/2021 | Kommuneoverlege Grunnerverv fra eiendom33 bnr 17 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Casedata - aslejoar@casedata.no | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53744/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad for brøyting privat vei - veinummer 426 A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lise Pedersen Kvåle | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51634/2021 | Kommunale veier Vinterlys http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Biblioteket | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49941/2021 | Kulturavdelingen Prøvingsrapport Mjølanodden renseanlegg, prøve: LAB21-116395 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48516/2021 | Vann og avløp Bekreftelse på aksept av vilkår - kommunal kompensasjonsordning runde 3 - Nord Mat og Catering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD MAT OG CATERING AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48386/2021 | Økonomiavdelingen Bekreftelse på vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45845/2021 | IKT avdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2014/3506-92 Uttalelse - forslag til detaljregulering for Beltlia i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44459/2021 | IKT avdelingen Innsyn - Heiloveien 12 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43959/2021 | Byggesak Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Raymond Losvik Bygg AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAYMOND LOSVIK BYGG AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41736/2021 | Økonomiavdelingen Ansvarserklæring smitteverntiltak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnevernsaksjonen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41496/2021 | Kommuneoverlege Grunnerverv fra din eiendom gnr. 33 bnr. 17 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asle Joar Hansen | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53402/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 423 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørjan Skogmo | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51560/2021 | Kommunale veier Nasjonal veterankonferanse for 2022 kanselleres http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvaret | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50633/2021 | Ordfører Referat fra møte 300821 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319832 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Torstein Bergene m.fl. | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49940/2021 | Kulturavdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - kommunal kompensasjonsordning runde 3 - Joar Magne Larset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joar Magne Larset | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48385/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45783/2021 | IKT avdelingen Svar på innsyn - sak 2014/3506-91 - Høringsuttalelse Beltlia boligfelt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44291/2021 | IKT avdelingen Innsyn dokumenter angående Vikabandet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43954/2021 | Byggesak Prøvingsrapport Mjølanodden renseanlegg, prøve: LAB21-114855 - 27.08.2021 - 14.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 43018/2021 | Vann og avløp Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Rana Frivilligsentral http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41735/2021 | Økonomiavdelingen Informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12-15 år http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41220/2021 | Kommuneoverlege Pris - Omtvistet areal mellom eiendom 33/17 - 33/1/6 og 33/44 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asle Joar Hansen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53269/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 695 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Høgli | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51559/2021 | Kommunale veier Referat http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319831 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Rita Helen Jørgensdatter | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49939/2021 | Kulturavdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - kommunal kompensasjonsordning runde 3 - E & C Helgeland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48381/2021 | Økonomiavdelingen KS Nordland høstkonferanse og fylkesmøte 27. og 28. oktober på Quality Hotel Ramsalt, Bodø http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON AVD NORDLAND | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45173/2021 | Serviceavdelingen Bekreftelse på vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 44958/2021 | IKT avdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2014/3506 -91 - Høringsuttalelse Beltlia boligfelt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana no | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44289/2021 | IKT avdelingen Innsynsbegjæring - Granheiveien 87 (gnr. 34 bnr. 12) og Granheiveien 89 (gnr. 34 bnr. 15) i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS AVD PORSGRUNN | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43926/2021 | Byggesak Tomteutredning Helgelandssykehuset HF http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41771/2021 | Teknisk Bekreftelse på aksept av vilkår - Meyer Servering AS 2021-0071 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEYER SERVERING AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41548/2021 | Økonomiavdelingen Prøvingsrapport Mjølanodden renseanlegg, prøve: LAB21-112895 - 15.07.2021 - 06.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41519/2021 | Vann og avløp Informasjonsbrev nr 27 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40729/2021 | Kommuneoverlege Godkjenning av protokoll http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Rønningsen | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53882/2021 | Serviceavdelingen Viser til vårt oversendelse datert 22.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingulf Harry Johansson | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52908/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Gratulerer med dine nye verv som folkevalgt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fransisca Kappfj Herbst | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51553/2021 | Serviceavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - Veinummer 647 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Berg-Mortensen | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51256/2021 | Kommunale veier Referat møte 281021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319830 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Torstein Bergene m.fl. | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49938/2021 | Kulturavdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - kommunal kompensasjonsordning runde 3 - Visit Plura http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VISIT PLURA AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48378/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44642/2021 | IKT avdelingen Svar innsyn sak: 2014/3506-90,91 og92 Høringsuttalelse Beltlia boligfelt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44271/2021 | IKT avdelingen Innsyn - plantegninger - Sjøforsgata 8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Einvik | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43925/2021 | Byggesak Signert svar - kommunal kompensasjonsordning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CLARION COLLECTION HOTEL HELMA | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41481/2021 | Økonomiavdelingen Prøvingsrapport Mjølanodden renseanlegg, prøve: LAB21-114132 - 13.08.2021 - 31.08.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39427/2021 | Vann og avløp Møteprotokoll - formannskapsmøtet 30.11.21 til godkjenning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323775 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Yngve Frøysa m.fl. | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53881/2021 | Serviceavdelingen Skjøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingulf Harry B Johansson | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52597/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Innvilgelse av fritak fra ditt verv som varamedlem i utvalg for helse og omsorg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Petter Konradsen | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51540/2021 | Serviceavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 386 A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elias Halvor Dreyer | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 50963/2021 | Kommunale veier Referat møter Bokdagene 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319829 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Rita Helen Jørgensdatter | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49937/2021 | Kulturavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Raymond Losvik bygg AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAYMOND LOSVIK BYGG AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48341/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling innsyn i sak: 2014/3506-90,91 og 92 Høringsuttalelse Beltlia boligfelt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44264/2021 | IKT avdelingen Bekreftelse på vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44163/2021 | IKT avdelingen Innsynsbegjæring - Stillvassveien 26 A, 8630 Storforshei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Sjonbotn Edvardsen | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43752/2021 | Byggesak Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Rana Hundesenter AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA HUNDESENTER AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41476/2021 | Økonomiavdelingen Godkjenning av protokoll i sak 145/21 budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2022 Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Yngve Frøysa m.fl. | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53533/2021 | Serviceavdelingen Innkalling/dokumenter til møte i kontrollutvalget Rana 03.12.2021, kl. 08.30 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53022/2021 | Rådmannen Ny flyplass i Rana kommune. Overføring av ervervet eiendom gnr. 33 bnr. 66 til Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322331 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingulf Harry Johansson | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52439/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Innvilgelse av fritak fra dine politiske verv i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peter Eide Walseth | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51534/2021 | Serviceavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 559 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Olav Larsen | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50809/2021 | Kommunale veier Oppfølging http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø AS | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49936/2021 | Kulturavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Folk i Farta AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOLK I FARTA AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48340/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43961/2021 | IKT avdelingen Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2014/3506-82, 84,85 og 89 - Detaljregulering for Beltlia boligfelt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 44012/2021 | IKT avdelingen Innsynsbegjæring - byggesaksmappen også på - svenskveien 146, med Gnr 22, Bnr 33 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSLO ADVOKATKONTOR AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43734/2021 | Byggesak Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Nord Mat & Catering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD MAT OG CATERING AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41471/2021 | Økonomiavdelingen Ny flyplass i Rana kommune. Overføring av ervervet eiendom gnr. 33 bnr. 66 til Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øysten Linas Mathisen | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52430/2021 | Miljø, landbruk og eiendom 112/21 Vedtak/Protokollutdrag kommunestyre 11.11.2021 - Fritak fra politisk verv - Lars Petter konradsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321023 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51131/2021 | Serviceavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 718 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Einar Kjemphei | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50808/2021 | Kommunale veier Intervju av Maja Lunde på bokdagen - lørdag 27.november. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49935/2021 | Kulturavdelingen Godkjenning av møteprotokoll fra formannskapet 02.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Helene Jakobsen | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49891/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Classic Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CLASSIC BAR AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48339/2021 | Økonomiavdelingen Innkalling/dokumenter til møte i kontrollutvalget Rana 22.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemnes Kommune - Knut Soleglad | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47774/2021 | Rådmannen Bestilling av innsyn - Sak: 2014/3506-84 - Uttalelse ved offentlig høring - detaljregulering for Beltlia - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 44010/2021 | IKT avdelingen Innsynsbegjæring eiendom på Skonseng - Gnr 50, Bnr 181 (Skonsenghagen 6A og B) og Gnr 50, Bnr 210 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jonny Waltila | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43726/2021 | Byggesak Bekreftelse på vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42920/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Meyer Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEYER SERVERING AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41465/2021 | Økonomiavdelingen 111/21 Vedtak/Protokollutdrag kommunestyre 11.11.2021 - Fritak fra politiske verv i Rana kommune - Peter Eide Walseth http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321022 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51130/2021 | Serviceavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 667 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hugo Kenneth Malmhaug | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50806/2021 | Kommunale veier Førstebibliotekar - Intern utlysing Rana bibliotek http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319826 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø AS | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49934/2021 | Kulturavdelingen Skjøte - 33/66 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Lise Hegglund Vestad | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49868/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjenning av møteprotokoll fra formannskapet 02.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Petter Røssvoll | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49861/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Koks AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOKS AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48338/2021 | Økonomiavdelingen Svar på innsyn i sak 14/3506-89 - Høringssvar reguleringsplan for Beltlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43979/2021 | IKT avdelingen Innsyn - Heiloveien 12 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43680/2021 | Byggesak Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42881/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Minar - En stiftelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MINAR - EN STIFTELSE | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41459/2021 | Økonomiavdelingen Anmodninger til rådmannen fra kontrollutvalget http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40192/2021 | Rådmannen Søknad om tilskudd til brøyting av privat atkomstvei - veinummer 174 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddmund Johan Øvringmo | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50594/2021 | Kommunale veier Svar på tilsendt kontradiksjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø AS | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49933/2021 | Kulturavdelingen Godkjenning av møteprotokoll fra formannskapet 02.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Frøysa | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49860/2021 | Serviceavdelingen Skjøte - 33/66 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Johan Mathisen | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49867/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om fritak fra politiske verv - Peter Eide Walseth http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peter Eide Walseth | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49397/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Meyer Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEYER SERVERING AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48337/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2014/3506-89 - Høringssvar reguleringsplan for Beltlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43951/2021 | IKT avdelingen Innsynsbegjæring - Stillvassveien 26 A, 8630 Storforshei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Sjonbotn Edvardsen | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43674/2021 | Byggesak Prøveattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42458/2021 | Serviceavdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - E & C Helgeland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41457/2021 | Økonomiavdelingen Purring - Rapportering av tilsyn på prioriterte tilsynsområder - haster http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51563/2021 | Byggesak Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 348 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brit Viola Thomassen | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50199/2021 | Kommunale veier Svar på brev av 14.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø AS | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49932/2021 | Kulturavdelingen Godkjenning av møteprotokoll fra formannskapet 02.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Petter Røssvoll m.fl. | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49787/2021 | Serviceavdelingen Anmodning om pantefrafall - gnr. 33 bnr. 68 i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SPAREBANK 1 HELGELAND | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48731/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Grøven AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48336/2021 | Økonomiavdelingen Innsynsbegjæring - byggesaksmappen også på "svenskveien 146, med Gnr 22, Bnr 33 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSLO ADVOKATKONTOR AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43670/2021 | Byggesak Uttalelse - forslag til detaljregulering for Beltlia i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43758/2021 | Kart og arealplan Bekreftelse på aksept av vilkår - Bimbo Veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41451/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41500/2021 | Serviceavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53702/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 652 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levi André Rørapet | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50197/2021 | Kommunale veier Konfidensielt -Til besvarelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø AS | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49931/2021 | Kulturavdelingen Kopi av levert rapport - Konfliktdempende tiltak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49338/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Ny lufthavn i Rana. Grunnervev fra gnr. 33 bnr. 17 - matrikkelbrev, skjøte. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asle Joar Hansen | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48671/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Nord Mat og Catering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD MAT OG CATERING AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48335/2021 | Økonomiavdelingen Høring av mindre endring i byggevareforskriften http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dibk - Ikke svar | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48130/2021 | Byggesak Godkjenning av møteprotokoll fra formannskapet 05.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Lillerødvann | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46529/2021 | Serviceavdelingen Innsynsbegjæring eiendom på Skonseng - Gnr 50, Bnr 181 (Skonsenghagen 6A og B) og Gnr 50, Bnr 210 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jonny Waltila | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43659/2021 | Byggesak Høringsuttalelse Beltlia boligfelt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ytteren miljøbarnehage | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43708/2021 | Kart og arealplan Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41485/2021 | Serviceavdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - Park 22 Event 2021 - 0056 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PARK 22 EVENT AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41446/2021 | Økonomiavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53700/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Underretning til klager - 15359541 1169/21-210 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND POLITIDISTRIKT | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53247/2021 | Leder Psykisk helse og sosiale tjenester Søknad tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 15 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Mari Helgå | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 50000/2021 | Kommunale veier Vedtak MPR sak 62/21 - Nyvalg av personlig vara for Jimmy Losvik i trafikksikkerhetsutvalget http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319207 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49315/2021 | Serviceavdelingen Ny lufthavn i Rana. Grunnerverv fra gnr. 33 bnr. 5 - matrikkelbrev, skjøte. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Ove Ytregård | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48545/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - TØF-Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TØF SERVERING AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48334/2021 | Økonomiavdelingen Kontaktperson i forbindelse med rapportering av gjennomførte tilsyn på prioriterte tilsynsområder http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48127/2021 | Byggesak SV: konfidensielt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø AS | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47085/2021 | Kulturavdelingen Godkjenning av møteprotokoll fra formannskapet 05.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Frøysa | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46528/2021 | Serviceavdelingen Innspill til planforslag - detaljregulering for Beltlia boligfelt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Kjerrvang m.fl. | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43701/2021 | Kart og arealplan Innsyn i byggesaksmappe Steinbakken 7 (22/100) og Steinbakken 11 (22/128) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSLO ADVOKATKONTOR AS | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43564/2021 | Byggesak Anmodning om utbetaling - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41445/2021 | Økonomiavdelingen Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41484/2021 | Serviceavdelingen Sletting av servitutter i grunnboka i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53394/2021 | Oppmåling Søknad om tilskudd brøyting av privat vei - veinummer 655 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Gunnar Halse | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49751/2021 | Kommunale veier Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Mormors Barista AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MORMORS BARISTA AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48333/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om fristilling av vara- verv i helse og omsorg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Petter Konradsen | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48306/2021 | Serviceavdelingen Ny flyplass i Rana kommune. Overføring av ervervet eiendom gnr. 33 bnr. 66 til Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øysten Linas Mathisen | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48283/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Underretning til klager, saken avsluttet 15359541 1169/21-210 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland politidistrikt | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48072/2021 | Merkantil avdeling Se vedlegg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø AS | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47084/2021 | Kulturavdelingen Ny veileder om reindrift og plan og byggningsloven - Til informasjon fra saltfjellet reinbeitedistrikt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SALTFJELLET REINBEITEDISTRIKT | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46488/2021 | Byggesak Godkjenning av møteprotokoll fra formannskapet 05.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Frøysa m.fl. | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46496/2021 | Serviceavdelingen Høringssvar reguleringsplan for Beltlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beboere i Loftfjellveien | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43494/2021 | Kart og arealplan Bekreftelse på aksept av vilkår - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41443/2021 | Økonomiavdelingen Sletting av servitutter i grunnboka i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53391/2021 | Oppmåling Søknad tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 550 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Kjell Bråten | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49323/2021 | Kommunale veier Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - VR Grill & Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VR GRILL & BAR AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48332/2021 | Økonomiavdelingen Ny flyplass i Rana kommune. Overføring av ervervet eiendom gnr. 33 bnr. 66 til Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingulf Harry B Johansson | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48281/2021 | Miljø, landbruk og eiendom 100/21 Vedtak/Protokollutdrag kommunestyre 12.10.2021 Nyvalg av to nye vara i utvalg for miljø, plan og ressurs http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317473 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47587/2021 | Serviceavdelingen Svar på tilsendt kontradiksjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø AS | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47081/2021 | Kulturavdelingen Svar på innsyn i sak 14/3506-81 - Innspill til plan 8062 - detaljregulering for Beltlia - barnerepresentanten i utvalget for plansaker http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43491/2021 | IKT avdelingen Innsyn dokumenter angående Vikabandet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42861/2021 | Byggesak Underretning til klager - 14953385 10924 / 19-210 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND POLITIDISTRIKT | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42908/2021 | Seksjon for brann og redning Godkjenning av møteprotokoll fra valgstyret/samevalgstyret 07.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Birgitte Rønningsen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41945/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Krokstrand AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KROKSTRAND FJELLPARK AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41318/2021 | Økonomiavdelingen Bolig - Skolegata 10A- endring av matrikkel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Murad Bellid A Hessnawi | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53625/2021 | Kart og arealplan Sletting av servitutt i grunnboka. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53390/2021 | Oppmåling Søknad om tilskudd til brøyting av privat atkomstvei 237 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Solveig Alterskjær | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49237/2021 | Kommunale veier Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Krokstrand Fjellpark AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KROKSTRAND FJELLPARK AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48331/2021 | Økonomiavdelingen Ny flyplass i Rana kommune. Overføring av ervervet eiendom gnr. 33 bnr. 66 til Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Johan Mathisen | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48267/2021 | Miljø, landbruk og eiendom 99/21 Vedtak/Protokollutdrag kommunestyre 12.10.2021 Nyvalg av personlig vara for Olav Nyjordet i representantskap i HAF IKS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317471 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47585/2021 | Serviceavdelingen Referat møte 011021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316225 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Torstein Bergene m.fl. | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46341/2021 | Rana Bibliotek Forhåndsvarsel om eiermøte i Helgeland Kraft AS 25. november 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helgelandkraft | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45733/2021 | Serviceavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2014/3506-81 - Innspill til plan 8062 - detaljregulering for Beltlia - barnerepresentanten i utvalget for plansaker http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43490/2021 | IKT avdelingen Innsynsbegjæring - Granheiveien 87 (gnr. 34 bnr. 12) og Granheiveien 89 (gnr. 34 bnr. 15) i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS AVD PORSGRUNN | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42438/2021 | Byggesak Godkjenning av møteprotokoll fra valgstyret/samevalgstyret 07.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Frøysa | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41890/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Kroglia Kulturgård AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KROGLIA KULTURGÅRD AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41317/2021 | Økonomiavdelingen Bolig Nedre Fageråsen 15 endring av matrikkel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NEDRE FAGERÅSEN 15 BORETTSLAG | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53620/2021 | Kart og arealplan Statusoppdatering - Sletting av heftelser på diverse eiendommer i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR BODØ | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53379/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om tilskudd til brøyting av privat atkomstvei 681 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Malfred Kristiansen | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49200/2021 | Kommunale veier Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - E & C Helgeland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48330/2021 | Økonomiavdelingen Ny flyplass i Rana kommune. Overføring av ervervet eiendom gnr. 33 bnr. 66 til Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Lise Hegglund Vestad | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48233/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Ny valg av nye medlemmer i representantskapet for HAF IKS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAF IKS | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47517/2021 | Serviceavdelingen Referat møte 011021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316223 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Torstein Bergene m.fl. | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46339/2021 | Rana Bibliotek Høringsinnspill til detaljregulering for Beltlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Engås m.fl. | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43195/2021 | Kart og arealplan Innsyn i byggesaksmappe Steinbakken 7 (22/100) og Steinbakken 11 (22/128) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSLO ADVOKATKONTOR AS | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42437/2021 | Byggesak Godkjenning av møteprotokoll fra valgstyret/samevalgstyret 07.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Lillerødvann | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41866/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Kraft Dansestudio AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KRAFT DANSESTUDIO AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41315/2021 | Økonomiavdelingen Bolig - Buegata 46 A/B endring av matrikkel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edel Mikalsen | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53545/2021 | Kart og arealplan Godkjent møteprotokoll miljø- plan og ressurs 25.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Præsteng | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53048/2021 | Serviceavdelingen Sletting av servitutter 1967/4191-2/72 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Brendås | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52778/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Anmodning om legeuttalelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND POLITIDISTRIKT | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49862/2021 | Private fastleger Gratulerer med ditt nye verv som folkevalgt i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May-Kristin Bergli m.fl. | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 47481/2021 | Serviceavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting - vegnummer 684 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Silåmo | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49016/2021 | Kommunale veier Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Visit Plura AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VISIT PLURA AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48329/2021 | Økonomiavdelingen Referat møte 011021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316222 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Torstein Bergene m.fl. | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46338/2021 | Rana Bibliotek Svar på innsyn i sak 19/4046-81 - Tillatelse - deling fra grunneiendom 33/5, Steinbekkhaugen - ny flyplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43485/2021 | IKT avdelingen Uttalelse med innsigelse - reguleringsplan for Beltlia - Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 43040/2021 | Kart og arealplan Innsyn i gammel byggesak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gustav Pleym | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41951/2021 | Byggesak Godkjenning av protokoll fra valgstyret/samevalgstyret 07.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Frøysa m.fl. | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41865/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Koks AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOKS AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41313/2021 | Økonomiavdelingen Retting av feil i kartgrunnlag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Tangen | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53437/2021 | Kart og arealplan Godkjent møteprotokoll miljø- plan og ressurs 25.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53021/2021 | Serviceavdelingen Sletting av tinglyst servitutt på gnr. 25 bnr. 125 i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52598/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar på skriftlig spørsmål til kommunestyret 11.11.2021 fra Line Ellingsen (Rødt) vindkraft på Sjonfjellet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321026 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51134/2021 | Serviceavdelingen Gratulerer med nye verv som folkevalgt i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lone Lysholm | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 47476/2021 | Serviceavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat atkomstvei - veinummer 182 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Almli | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48734/2021 | Kommunale veier Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Bimbo veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48327/2021 | Økonomiavdelingen Referat møte 011021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316220 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Torstein Bergene m.fl. | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46336/2021 | Kulturavdelingen Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/303499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 33631/2021 | Serviceavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2019/404681 - Tillatelse - deling fra grunneiendom 33/5, Steinbekkhaugen - ny flyplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43484/2021 | IKT avdelingen Uttalelse ved offentlig høring - detaljregulering for Beltlia - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42942/2021 | Kart og arealplan Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Hit It AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HIT IT AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41312/2021 | Økonomiavdelingen Godkjenning av protokoll fra formannskapet 31.08.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Yngve Frøysa | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40085/2021 | Serviceavdelingen Innsyn i byggesøknaden http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Ronny Tollånes | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 39543/2021 | Byggesak Retting av matrikkelen - Straumen 150/10 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yngvar Tønder | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53278/2021 | Kart og arealplan Sletting av tinglyst servitutt - gnr. 33 bnr. 63 i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52495/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjent møteprotokoll miljø- plan og ressurs 25.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Ronesen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52979/2021 | Serviceavdelingen Svar fra Statens vegvesen angående trafikkavvikling rundkjøring Mjølan, Tverråneset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Larsen, Gaute Ove | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49834/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Park 22 Event AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PARK 22 EVENT AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48324/2021 | Økonomiavdelingen Søknad tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 646A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Arne Olsen | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48070/2021 | Kommunale veier Oppdatert referat fra møte 011021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316219 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Torstein Bergene m.fl. | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46335/2021 | Kulturavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Helma Drift AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELMA DRIFT AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41309/2021 | Økonomiavdelingen Godkjenning av protokoll fra formannskapet 31.08.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Birgitte Rønningsen | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40061/2021 | Serviceavdelingen Avslått retting av matrikkelen - Nesnaveien 114 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Bråten | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53268/2021 | Kart og arealplan Godkjenning av møteprotokoll miljø- plan og ressurs 25.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Præsteng m.fl. | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52964/2021 | Serviceavdelingen Vedtak V18-168-2021 Gangfelt over Storsanddalen ved krysset E12/Storsanddalen - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52574/2021 | Kommunale veier Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52443/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Delegering - Liv- Åse Brosveet Lorentzen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318836 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Linda Solvoll Furuheim m.fl. | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 48944/2021 | Leder Stab Oppvekst og Kultur Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Jan Erik Larset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JAN ERIK LARSET W-238 | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48319/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om brøytetilskudd - veinummer 88 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Otto Kalås | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47854/2021 | Kommunale veier Referat møte 011021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316171 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Torstein Bergene m.fl. | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46287/2021 | Kulturavdelingen NVEs innsigelse - høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering - Beltlia - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42752/2021 | Kart og arealplan Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - E & C Helgeland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41308/2021 | Økonomiavdelingen Godkjenning av protokoll fra formannskapet 31.08.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Lillerødvann | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40060/2021 | Serviceavdelingen Feilretting i matrikkelen - Straumen 150/10 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yngvar Tønder | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52902/2021 | Kart og arealplan Sletting av servitutter i grunnboka http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Einar Jenssen | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52442/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Vedr. 21-90-166 - Vedtak V18-166-2021 Parkering forbudt i Kisveien - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51858/2021 | Kommunale veier Spørsmål til kommunestyret 11.11.2021 - vindkraftanlegg på Sjonfjellet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rødt v/ Line Ellingsen | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49778/2021 | Serviceavdelingen Godkjent møteprotokoll Miljø- plan og ressurs 28.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joachim Hjartøy | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49314/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48316/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 159 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Martin Gjesbakk | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47215/2021 | Kommunale veier Konfidensielt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46127/2021 | Kulturavdelingen Innspill til plan 8062 - detaljregulering for Beltlia - barnerepresentanten i utvalget for plansaker http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnerepresentant i utvalget for plansaker | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42398/2021 | Kart og arealplan Tillatelse - deling fra grunneiendom 33/5, Steinbekkhaugen - ny flyplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune, Byggesaksavdelingen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42318/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Grøven AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41307/2021 | Økonomiavdelingen Delegering - Sigurd Lillebjerka Tverrå http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309421 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 39546/2021 | Kulturavdelingen Feilretting Matrikkel - Nesnaveien 114 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Bråten | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52861/2021 | Kart og arealplan Orientering om sletting av servitutter fra grunnboken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322229 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52337/2021 | Kart og arealplan Godkjent møteprotokoll Miljø- plan og ressurs 28.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lone Lysholm | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49287/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Joar Magne Larset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOAR MAGNE LARSET | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48314/2021 | Økonomiavdelingen FO 37/21 Svar på skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Gerd Jakobsen (AP) kvikkleireområder http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317486 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47600/2021 | Serviceavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46424/2021 | Kommunale veier Konfidensielt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø AS | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46126/2021 | Kulturavdelingen Gratulerer med nytt verv som folkevalgt i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312855 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Olav Nyjordet | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42978/2021 | Serviceavdelingen Innspill til detaljregulering Beltlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Devig Andreassen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42257/2021 | Kart og arealplan Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Classic Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CLASSIC BAR AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41305/2021 | Økonomiavdelingen Din bestilling av innsyn - Sak: 2019/4046 Løpenr: 36746/2021 Dokument tittel: Utbetaling grunnerstatning ny flyplass på Hauan - gjelder gnr. 33 bnr. 17 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad v/Tord Pedersen | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40209/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Utført retting av matrikkelen - 95/6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Pedersen m.fl. | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52770/2021 | Kart og arealplan Slettebegjæring for tinglyste servitutter på diverse eiendommer i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51749/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Vedr. 21-220361-2 - Høring - Gangfelt over Storsanddalen ved krysset E12 Gruben, Esso/Storsanddalen - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49559/2021 | Kommunale veier Godkjent møteprotokoll Miljø- plan og ressurs 28.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Røli | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49286/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Skillevollen Motell AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKILLEVOLLEN MOTELL AS | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48310/2021 | Økonomiavdelingen FO 36/21 Svar på skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Alf Helge Straumfors (Rødt) Helgeland museum, finansiering av vedlikehold http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317484 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47598/2021 | Serviceavdelingen Konfidensielt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø AS | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46034/2021 | Kulturavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 178 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor Trones | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45698/2021 | Kommunale veier Vedtak fra kommunestyret 07.09.2021 - sak 87/21 - Fritak fra politiske verv - Annika Louise Engøy http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annika Louise Wassmo | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42976/2021 | Serviceavdelingen plan 8062 - detaljregulering for Beltlia - offentlig ettersyn - dokumentasjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41943/2021 | Kart og arealplan Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Park 22 Event AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PARK 22 EVENT | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41304/2021 | Økonomiavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2019/4046-78 Utbetaling grunnerstatning ny flyplass på Hauan - gjelder gnr. 33 bnr. 17 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA BLAD AS | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40076/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Vedr. 21-07547-1 - Feil tilgangskode i brev om oppmoding om busetting av flyktningar 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53287/2021 | Flyktningetjenesten Dokumenter knyttet til skjøte, gnr 185/36 dok.nr. 1180/1936 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harry Fossheim | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52645/2021 | Kart og arealplan Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51496/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Forespørsel etter arkivert skiltvedtak Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49368/2021 | Parkeringskontoret Møteprotokoll Miljø- plan og ressurs 28.10.2021 til godkjenning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lone Lysholm m.fl. | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49252/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 3 - Nordlandsbuss AS avd Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLANDSBUSS AS AVD MO I RANA | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48282/2021 | Økonomiavdelingen FO 35/21 Svar på skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Knut Bjarne Derås (SP) utfasing av veteranplan http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317483 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47597/2021 | Serviceavdelingen Notat etter møte med ansatte Rana bibliotek 22.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44695/2021 | Kulturavdelingen Søknad om brøytetilskudd - 2021/2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Arntsberg | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 44009/2021 | Kommunale veier Gratulerer med nye verv som folkevalgt i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lone Lysholm | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42973/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Bimbo Veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41301/2021 | Økonomiavdelingen Feil i matrikkelen for 99/287 - Åkerloveien 16 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Arne Clausen | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52618/2021 | Kart og arealplan Innkalling til rådsmøte Polarsirkelen friluftsråd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51976/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51494/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Oppmoding om busetting av flyktningar i 2022 - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51173/2021 | Flyktningetjenesten Tilskudd for LIS1 – stillinger i kommunehelsetjenesten 2. halvår 2020 og 1. halvår 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49789/2021 | Kommuneoverlege Vedr. 21-220361-2 - Høring - Gangfelt over Storsanddalen ved krysset E12 Gruben, Esso/Storsanddalen - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49051/2021 | Kommunale veier FO 34/21 Svar på skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Nina Mikkelborg (FRP) etter Stormen Sally http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317482 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47596/2021 | Serviceavdelingen Status på innvilget koronastøtte i runde 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VISIT PLURA AS | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47608/2021 | Økonomiavdelingen Godkjent møteprotokoll miljø, -plan og ressurs 30.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Præsteng | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46084/2021 | Serviceavdelingen Foredrag i morgen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44694/2021 | Kulturavdelingen Gratulerer med ditt nye verv som varamedlem av kontrollutvalget i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Storvoll | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 42951/2021 | Serviceavdelingen Søknad tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 164 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Herfinn Arne Lorentzen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42459/2021 | Kommunale veier Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - Jernsaksa Frisør AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JERNSAKSA FRISØR AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41298/2021 | Økonomiavdelingen Garasje på 20/19/1190 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Ivar Haukland m.fl. | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52569/2021 | Kart og arealplan Sletting av servitutter i grunnboka i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51115/2021 | Oppmåling Vedtak V18-150-2021 Parkeringsregulering i Torggata ved Rådhuset - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47827/2021 | Kommunale veier FO 33/21 Svar på skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Gaute Larsen (H), trafikkavvikling Mjølan, Tverråneset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317480 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47594/2021 | Serviceavdelingen 12/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Raymond Losvik Bygg AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316597 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46712/2021 | Serviceavdelingen Fageråsbakkene utbetaling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSBAKKENE AS | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46538/2021 | Økonomiavdelingen Vedr. møteprotokoll miljø, -plan og ressurs 30.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Skansen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46040/2021 | Serviceavdelingen Angående foredrag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44693/2021 | Kulturavdelingen Innkalling til rådsmøte og seminar - Polarsirkelen friluftsråd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42863/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Melding om vedtak fra kommunestyret 07.09.2021 - sak 86/21 - Søknad om fritak fra politiske verv - Maja Røssvoll http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maja Røssvoll | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42945/2021 | Serviceavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 2 - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41281/2021 | Økonomiavdelingen VA-kart for prosjektering, Kryssutbedring E6 Mo i Rana og digital reguleringsplan http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53374/2021 | Vann og avløp Registrert endring i matrikkelen - 64/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yngvar Willy Lauvås | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52468/2021 | Kart og arealplan Mo i Rana Lufthavn, Fagerlia. Sletting av servitutter/rettigheter. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linea - Hugo Lenningsvik | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50621/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Vedtak V18-151-2021 Parkeringsregulering i Ranheimgata - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47833/2021 | Kommunale veier FO 32/21 Svar på skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Johan Petter Røssvoll (SP), Flommen i Ranavassdraget http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317479 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47593/2021 | Serviceavdelingen 127/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Avslag - Mo sokn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316596 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46711/2021 | Serviceavdelingen Godkjent møteprotokoll miljø, -plan og ressurs 30.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Skansen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46032/2021 | Serviceavdelingen Notat etter møte med ansatte Rana bibliotek 220921 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Bergene m.fl. | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44692/2021 | Kulturavdelingen Vedtak fra kommunestyret 07.09.2021 - sak 87/21 - Fritak fra politiske verv - Annika Louise Engøy http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311902 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42026/2021 | Serviceavdelingen Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Fageråsbakkene http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotteristiftelsen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41867/2021 | Park og idrettsanlegg Svarbrev + aksept av vilkår: Kommunal kompensasjonsordning 2 - del 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RU v/Kristin Frodahl Rognerud | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40762/2021 | Økonomiavdelingen Svar Innsyn - kommunens faktura knyttet til kjøp av døgnkontinuerlig tilsyn av psykisk syke fra private aktører. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADRESSEAVISEN AS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53292/2021 | Leder Psykisk helse og sosiale tjenester Søknad om midlertidig endring i matrikkelen - 64/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Lauvås | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52458/2021 | Kart og arealplan Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50563/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Vedr. 21-90-149 - Vedtak V18-149-2021 Parkeringsregulering i Bekkedalsveien - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47691/2021 | Kommunale veier FO 31/21 Svar på skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fa Line Ellingsen (Rødt), nettkapasitet Rana U. og skoleskyss http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317478 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47592/2021 | Serviceavdelingen 126/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Folk i Farta AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316595 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46710/2021 | Serviceavdelingen Prøvingsrapport Mjølanodden renseanlegg, prøve: LAB21-116015 - 21.09.2021 - 05.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46486/2021 | Vann og avløp Godkjent møteprotokoll miljø, -plan og ressurs 30.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lone Lysholm | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46031/2021 | Serviceavdelingen Vedtak fra formannskapet 07.04.2020 - Oppnevning av arbeidsutvalg - Forberedelse til valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten, samt forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315322 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45440/2021 | Serviceavdelingen Møtereferat http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44691/2021 | Kulturavdelingen Vedtak fra kommunestyret 07.09.2021 - sak 86/21 - Søknad om fritak fra politiske verv - Maja Røssvoll http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311901 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42025/2021 | Serviceavdelingen Søknad om spillemidler Fageråsbakken K-105 - anleggsnummer 75040 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41806/2021 | Park og idrettsanlegg Svarbrev + aksept av vilkår: Kommunal kompensasjonsordning 2 - del 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RU v/Kristin Frodahl Rognerud | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40759/2021 | Økonomiavdelingen Innsyn - døgnkontinuerlig tilsyn av psykisk syke fra private aktører http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADRESSEAVISEN AS | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52917/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Brann Skolegata 10A og http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322311 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Astrid Haugane Aas | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52419/2021 | Kart og arealplan Sletting av servitutter fra grunnboken - gnr 25 bnr 125 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rosita Beathe Nilsen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50417/2021 | Kart og arealplan Vedr. 21-90-149 - Vedtak V18-149-2021 Parkeringsregulering i Bekkedalsveien - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47690/2021 | Kommunale veier FO 30/21 Svar på skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Stig Bjarne Haugen (SP), vedlikehold av skoler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317477 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47591/2021 | Serviceavdelingen 125/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Kroglia Kulturgård AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316594 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46709/2021 | Serviceavdelingen Prøvingsrapport Mjølanodden renseanlegg, prøve: LAB21-115521 - 10.09.2021 - 01.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Labora AS | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46140/2021 | Vann og avløp Møteprotokoll miljø, -plan og ressurs 30.09.2021 til godkjenning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lone Lysholm m.fl. | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45855/2021 | Serviceavdelingen Tilleggskommentar http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44690/2021 | Kulturavdelingen Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Fageråsbakken K-74 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSBAKKENE AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41768/2021 | Park og idrettsanlegg Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 92/21 - Kommunal kompensasjonsordning - VR Grill & Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310019 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40144/2021 | Serviceavdelingen Søknad om dispensasjon fra sikringsreglene om båndtvang samt definisjonsendring av begrepet nyttehund som tjenestehund http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Einar Iversen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53214/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar innsyn - Motvind Sjonfjellet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Motvind Sjonfjellet | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52652/2021 | IKT avdelingen Nedre Fageråsen 15 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322310 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Astrid Haugane Aas | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52418/2021 | Kart og arealplan Sletting av servitutter i grunnboka. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50195/2021 | Oppmåling FO 29/21 Svar på skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Vegar Alterås (SP), romsituasjon/kapasitet nye skoler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317474 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47588/2021 | Serviceavdelingen Parkering forbudt i Kisveien - Rana kommune -Vedr. 21-208321-2 - Høring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47202/2021 | Kommunale veier 124/21 Vedtak/Protokollutdrag 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Visit Plura AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316593 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46708/2021 | Serviceavdelingen Notat etter møte 22.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44689/2021 | Kulturavdelingen Innsendt søknad om spillemidler - Fageråsbakken K-40 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSBAKKENE AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41559/2021 | Park og idrettsanlegg Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 91/21 - Kommunal kompensasjonsordning - Visit Plura AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310018 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40143/2021 | Serviceavdelingen Tinglysing av skjøte - gnr. 32 bnr. 56 i Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/288331 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 18473/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjent møteprotokoll Miljø, plan og ressurs 26.08.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/308984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joachim Hjartøy | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 39109/2021 | Serviceavdelingen Svar: Innsyn - Ønskes av Motvind Sjonfjellet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Motvind Sjonfjellet | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52651/2021 | IKT avdelingen Slettet kontaktinstans 46/2-9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sten-Egon Haueng | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 51977/2021 | Kart og arealplan Sletting av servitutt i grunnboka http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50192/2021 | Oppmåling Parkering forbudt i Kisveien - Rana kommune - Vedr. 21-208321-2 - Høring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47201/2021 | Kommunale veier 123/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Classic Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316592 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46707/2021 | Serviceavdelingen Kurs / kompetanseheving http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44684/2021 | Kulturavdelingen Søknad om spillemidler - Fageråsbakken K-10 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSBAKKENE AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41547/2021 | Park og idrettsanlegg Høringsbrev - endring av lov om hundehold http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40109/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 90/21- Kommunal kompensasjonsordning - Stenneset Mat & Vin AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310017 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40142/2021 | Serviceavdelingen 46/2-9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sten-Egon Haueng | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 51975/2021 | Kart og arealplan Innsyn - Lønn rådmann og kommuneoverlege http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALSTAHAUG KOMMUNE | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51873/2021 | Leder HR avdeling Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 50002/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Fv. 7374 - Avslag på søknad om reklame - Grønfjelldal Montessoriskole - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47141/2021 | Kommunale veier 122/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Koks AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316591 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46706/2021 | Serviceavdelingen Melding om avtale/ vedtak om erverv/ tiltredelse av grunn til offentlig veg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 44987/2021 | Kart og arealplan Språkkafe og leksehjelp http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Rana bibliotek | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44512/2021 | Kulturavdelingen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 89/21- Kommunal kompensasjonsordning - Skillevollen Motell AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310011 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40136/2021 | Serviceavdelingen Endring av bygningstype - 20/706 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Brean Olsen m.fl. | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51555/2021 | Kart og arealplan Purring på innsyn - Kvartals/månedsrapporter PPT http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Bjarne Haugen, kommunestyrerepresentant Sp | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 50069/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Sletting av tinglyste servitutter på diverse eiendommer i Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319512 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bane Nor eiendom | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49620/2021 | Miljø, landbruk og eiendom 121/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Meyer Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316590 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46705/2021 | Serviceavdelingen Anmodning om skiltvedtak i Kisveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region nord | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46420/2021 | Parkeringskontoret Tillatelse i Outlook-kalender http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43700/2021 | Kulturavdelingen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 88/21 - Kommunal kompensasjonsordning - Raymond Losvik Bygg AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310008 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40133/2021 | Serviceavdelingen Korrigering av byggtype: Petter Dass gate 2, 20/706 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321442 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Astrid Haugane Aas | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51550/2021 | Kart og arealplan Omsetningsoppgave for alkohol - Park 22 Event AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Park 22 Event AS | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51248/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Godkjent protokoll Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 27.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iren-Marie Owe | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50735/2021 | Serviceavdelingen Sletting av servitutt på gnr. 33 bnr. 63 i Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49612/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Innsyn i kvartals/månedsrapporter PPT http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Senterparti v/Stig Bjarne Haugen | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49455/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren 120/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Nord Mat og Catering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316589 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46704/2021 | Serviceavdelingen Vedr. 20-33011-10 - Invitasjon til uformell innspillsrunde -utkast til forskrift om nasjonalt register for vegdata, trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring m.m. for offentlig veg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46323/2021 | Kommunale veier Tillatelse i Outlook-kalender http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Rana bibliotek | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43699/2021 | Kulturavdelingen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 87/21 -Kommunal kompensasjonsordning - Rana Frivilligsentral http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310007 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40132/2021 | Serviceavdelingen Delegering Seksjonsleder Hilde Solheim Nilsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323274 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53380/2021 | Admin institusjonstjenester Endringsforskrift - innreisekarantene test mv. for reisende fra Sør-Afrika Namibia mm. - til kunngjøring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53203/2021 | Kommuneoverlege Endring av festegrunn 17/1/63 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Skevik | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51070/2021 | Kart og arealplan Godkjent protokoll Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 27.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ernly Eriksen | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50595/2021 | Serviceavdelingen Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49479/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar - Innsynsbegjæring fra Rana idrettsråd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318903 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peter Wright | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49011/2021 | IKT avdelingen Omsetningsoppgave for alkohol - Drikk Godt AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Drikk Godt AS | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49007/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester 119/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - TØF Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316588 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46703/2021 | Serviceavdelingen Vedr. 21-202751-1 - Digital N301 - informasjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46239/2021 | Kommunale veier Obligatorisk innrapportering av elektronisk dødsmelding gjeldene fra 1. januar 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44438/2021 | Kommuneoverlege Referat fra møte 14. september http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312891 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Rita Helen Jørgensdatter m.fl. | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43014/2021 | Kulturavdelingen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 86/21 - Kommunal kompensasjonsordning - Rana Hundesenter AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310004 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40129/2021 | Serviceavdelingen Høringsutvalg vedr. Plura http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES DYKKEFORBUND | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53476/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Delegering Ellen Cecilie Y. Søreng Konstituert Avdelingssykepleier http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321984 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52092/2021 | Admin institusjonstjenester Sletting av servitutter fra grunnboken - gnr 25 bnr 125 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rosita Beathe Nilsen | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49202/2021 | Kart og arealplan Omsetningsoppgave for alkohol - Mormors Barista AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORMORS BARISTA AS | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48639/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Svar innsyn - Vedtak Sjonfjellet vindkraft http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hallstein Hegerholm | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47913/2021 | IKT avdelingen Om testing etter ankomst til Norge og plikt til å vente til testresultatet foreligger – erstatter rundskriv I-3/2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47741/2021 | Kommuneoverlege 118/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Mormors Barista AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316587 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46702/2021 | Serviceavdelingen Buegata 46 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316248 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Astrid Haugane Aas | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46364/2021 | Seksjon for brann og redning Godkjent protokoll - Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 29.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andersen, Kristoffer Einvik | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46322/2021 | Serviceavdelingen Vedr. 21-90-128 - Vedtak V18-128-2021 Parkeringsregulering i Skogveien på Selfors - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45225/2021 | Kommunale veier Referat fra møte 7. september http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312890 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Rita Helen Jørgensdatter m.fl. | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43013/2021 | Kulturavdelingen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 85/21 - Kommunal kompensasjonsordning - Nord Mat & Catering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310003 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40128/2021 | Serviceavdelingen Delegering Cecilie Y.Søreng Konstituert avdelingssykepleier http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321814 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51922/2021 | Admin institusjonstjenester Sletting av rettighet 1978/5810-1/72 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49201/2021 | Kart og arealplan Omsetningsoppgave 2020 ved kino/samfunnshus http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kino og samfunnshus | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48124/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Rundskriv I-5/2021 Om testing etter ankomst til Norge og plikt til å vente til testresultatet foreligger – erstatter rundskriv I-3/2021 (21/1658) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47702/2021 | Kommuneoverlege Svar på innsynsbegjæring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jøran Matsen | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 46974/2021 | Økonomiavdelingen 117/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - VR Grill & Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316586 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46701/2021 | Serviceavdelingen Godkjent protokoll Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 29. 09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGE JAKOBSEN | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46320/2021 | Serviceavdelingen Styresak 110-2021 Nye Helgelandssykehuset – bærekraft, faglig strategisk utviklingsplan og tomtevalg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse Nord | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45123/2021 | Ordfører Oppsett av stedsnavn skilt - Eiteråga http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44582/2021 | Kommunale veier Avklaring jobb oppgaver http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312303 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Hilde Anita Rokkan | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42426/2021 | Kulturavdelingen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 84/21 - Kommunal kompensasjonsordning - Meyer Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310001 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40126/2021 | Serviceavdelingen Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende - Grøven AS - 13.12.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53943/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Godkjenning av møteprotokoll fra møte i utvalg for oppvekst og kultur 23.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Mikkelborg m.fl. | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52884/2021 | Serviceavdelingen Delegering Anne Kristin Lein Avdelingsleder Hauknes barn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321123 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51231/2021 | Admin institusjonstjenester Sletting av servitutter i grunnboka http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Brendås m.fl. | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49195/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Omsetningsoppgave for alkohol - Helma Drift AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helma Drift AS | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48091/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 - Helgeland Museum, finansiering av vedlikehold - fra Alf Helge Straumfors (R) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Helge Straumfors | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 46997/2021 | Serviceavdelingen 116/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Krokstrand Fjellpark AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316585 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46700/2021 | Serviceavdelingen Styresak 109-2021 Nye Helgelandssykehuset – føringer, begrepsavklaring og avgrensing http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse Nord RHF | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45122/2021 | Ordfører Agenda for møtet om veien videre http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45245/2021 | Kommuneoverlege Vedtak V18-122-2021 Endring av avgiftstidsparkering i Nordlandsveien - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43472/2021 | Kommunale veier Avklaring jobb oppgaver http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312301 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Eva-Maria Svartvatn | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42424/2021 | Kulturavdelingen Godkjent protokoll - Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 25.08.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ernly Eriksen | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41302/2021 | Serviceavdelingen Kvittering for innmelding av farlig stoff - Celsa Armeringsstål AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40839/2021 | Seksjon for brann og redning Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 83/21 Kommunal kompensasjonsordning - Minar - En stiftelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309999 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40124/2021 | Serviceavdelingen Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:00:38.512539 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53898/2021 | Rådmannen Anmodning om utbetaling - Skillevollen motell AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKILLEVOLLEN MOTELL AS | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53929/2021 | Økonomiavdelingen Søknad skjenkebevilling - UL Daggry - 08.01.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UL DAGGRY | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53213/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Godkjenning av møteprotokoll fra møte i utvalg for oppvekst og kultur 23.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine Schybaj Antonsen | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52820/2021 | Serviceavdelingen Delegering Anne Kristin Lein Avdelingsleder Nattpatrulien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321119 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51227/2021 | Admin institusjonstjenester Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49486/2021 | Serviceavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48729/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Manglende omsetningstall for alkohol 2020 / 2021 - Fjordgården Mo AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJORDGÅRDEN MO AS | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48085/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Spørsmål til ordfører i Rana. Ønskes besvart i kommunestyremøte 12.10.2021 - Flommen i Ranavassdraget med sideelver den 21.09.20 - Johan Petter Røssvoll http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Johan Petter Røssvoll | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 46995/2021 | Serviceavdelingen 115/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - E & C Helgeland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316583 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46698/2021 | Serviceavdelingen Lønnsnivå leger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BINDAL KOMMUNE | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46284/2021 | Leder HR avdeling Barn under 16 år unntatt plikt til registrering i IRRS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 44020/2021 | Kommuneoverlege Varslingsrutiner http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø AS | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42423/2021 | Kulturavdelingen Svar på innsyn i sak 21/477-61 - Vedr. 21-124392-3 - Høring - Parkeringsregulering i Skogveien ved Skistua - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42278/2021 | IKT avdelingen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 82/21 - Kommunal kompensasjonsordning - Krokstrand AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309998 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40123/2021 | Serviceavdelingen Anmodning om utbetaling - Bimbo veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53914/2021 | Økonomiavdelingen Adm. vedtak: Skjenkebevilling - DIOC 04.12.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DUNDERLAND IRON ORE COMPANY BIG BAND | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 52981/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Godkjenning av møteprotokoll fra møte i utvalg for oppvekst og kultur 23.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mikkelborg, Nina Veronica m.fl. | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52774/2021 | Serviceavdelingen Delegering Elisabeth Rødfjell konstituert avdelingssykepleier Mjølan 2 etg. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320428 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50536/2021 | Admin institusjonstjenester Nyhetsbrev om solarier til kommunene oktober 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 49988/2021 | Administrasjon helse og rehabilitering Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48727/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Omsetningsoppgave for alkohol - Roxys Bowling AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROXYS BOWLING AS | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47945/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Skriftlig spørsmål til kommunestyremøtet 12.10.21 fra Gaute Larsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Larsen | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 46992/2021 | Serviceavdelingen Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - utbedring Tverrgata 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 47011/2021 | Serviceavdelingen 114/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Bimbo Veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316582 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46697/2021 | Serviceavdelingen Lønnsnivå leger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BINDAL KOMMUNE | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45785/2021 | HR avdelingen Varslingsrutiner http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø AS | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42421/2021 | Kulturavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2021/477-61 - Vedr. 21-124392-3 - Høring - Parkeringsregulering i Skogveien ved Skistua - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42277/2021 | IKT avdelingen Endring i innreiserestriksjonsforskriften og revidert rundskriv - familiemedlemmer mv. fra tredjeland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42266/2021 | Kommuneoverlege Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 81/21 - Kommunal kompensasjonsordning - Kroglia Kulturgård AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309997 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40122/2021 | Serviceavdelingen Anmodning om utbetaling - Grøven AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53903/2021 | Økonomiavdelingen Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:59.823051 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53154/2021 | Rådmannen Adm. vedtak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Ungdomslaget Heim 26.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UNGDOMSLAGET HEIM | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52980/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Endring av ansvarsrett - utvidelse av NBR fjellanlegg - Finsetveien 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LINK ARKITEKTUR AS | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52934/2021 | Byggesak Delegering May-Lis Bottolfsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320133 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50241/2021 | Admin institusjonstjenester Godkjenning av møteprotokoll fra møte i utvalg for oppvekst og kultur 26.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine S. Antonsen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49066/2021 | Serviceavdelingen Sletting av servitutter i grunnboka http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Bjørnar Sandberg | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48420/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Omsetningsoppgave for alkohol - Frimurerlogen i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frimurerlogene i Mo i Rana | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47662/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester 113/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Park 22 Event AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316581 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46696/2021 | Serviceavdelingen FO 6/21 Svar på skriftlig spørsmål til formannskapsmøtet 05.10.2021 fra Lars Yngve Frøysa (AP), bredbåndsmidler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316603 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46718/2021 | Serviceavdelingen Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46091/2021 | Serviceavdelingen Lønnsnivå leger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BINDAL KOMMUNE | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45374/2021 | HR avdelingen Søknad om spillemidler til Sagbakken idrettspark klubbhus i fotballhall - Arena Bygg AS - anleggsnummer 74902 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARENA BYGG AS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 44970/2021 | Park og idrettsanlegg status http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Godt Arbeidsmiljø AS | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42420/2021 | Kulturavdelingen Svar innsyn i sak: 2019/4203-58 Søknad om endring av tillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41804/2021 | Serviceavdelingen Vedr. 21-124392-3 - Høring - Parkeringsregulering i Skogveien ved Skistua - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41271/2021 | Kommunale veier Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 80/21 - Kommunal kompensasjonsordning - Kraft Dansestudio AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309995 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40120/2021 | Serviceavdelingen Anmodning om utbetaling - Mormors Barista AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORMORS BARISTA AS | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53896/2021 | Økonomiavdelingen Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:37.998598 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53153/2021 | Rådmannen Adm. vedtak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Rana kunstforening - 28.12.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KUNSTFORENING | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52978/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Midlertidig brukstillatelse - utvidelse av NBR fjellanlegg - Finsetveien 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Link arkitektur -v/Annette Tvedt m.fl. | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52927/2021 | Byggesak Kirkegata 7 - Innglassinger på balkonger og fasade uttrykk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Hopen | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52171/2021 | Byggesak Delegering Konstituert Avd.sykepleier Christian Irgrum Pedersen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319469 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49577/2021 | Admin institusjonstjenester Godkjenning av møteprotokoll fra møte i utvalg for oppvekst og kultur 26.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Bjarne Haugen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49035/2021 | Serviceavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48415/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Forsendelse fra ProSak FNO-2021/002035 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47934/2021 | Juridisk avdeling 112/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Grøven AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316579 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46694/2021 | Serviceavdelingen Svar på innsyn i sak 21/15-41 - Innsyn hos kulturavdelingen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank- Gøran Sundsfjord | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45218/2021 | IKT avdelingen Søknad om spillemidler til Sagbakken Idrettspark- fotballhall - Arena Bygg AS - anleggsnummer 52830 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARENA BYGG AS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 44967/2021 | Park og idrettsanlegg Omsetningsoppgave for alkohol - Verket Musikkfestival AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verket Musikkfestival AS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44665/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Arbeidsavtale http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43488/2021 | Serviceavdelingen Bestilling innsyn i sak: 2019/4203-58 Søknad om endring av tillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41802/2021 | Serviceavdelingen Konkretiseringer, varsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GODT ARBEIDSMILJØ AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41538/2021 | Kulturavdelingen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 79/21 Kommunal kompensasjonsordning - Koks AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309993 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40118/2021 | Serviceavdelingen Vedr. 21-130174-2 - Høring - Parkeringsregulering - Ny i Bekkedalsveien, endringer i Torggata og Ranheimgata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39461/2021 | Kommunale veier Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:14.271494 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53152/2021 | Rådmannen Angående midlertidig brukstillatelse - Finsetveien, gnr/bnr 20/378 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINK ARKITEKTUR AS | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52894/2021 | Byggesak Søknad skjenkebevilling - Røde kors huset Gruben 29.01.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UL DAGGRY | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52768/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Svar innsyn sak 19/828-57 Kirkegata 7 - Innglassinger på balkonger og fasade uttrykk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50567/2021 | IKT avdelingen Godkjenning av møteprotokoll fra møte i utvalg for oppvekst og kultur 26.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Mikkelborg | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49034/2021 | Serviceavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48414/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Delegering Jonathan Hjerpbakk Avdelingsleder http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317336 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 47450/2021 | Admin institusjonstjenester Forsendelse fra ProSak FNO-2021/002035 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47933/2021 | Juridisk avdeling 111/21 Vedtak/Protokollutdrag 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Avslag - Bil Pluss Mo i Rana AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316577 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46692/2021 | Serviceavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2021/15-41 - Innsyn hos kulturavdelingen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank-Gøran sundsfjord | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45216/2021 | IKT avdelingen Omsetningsoppgave for alkohol - Aernie AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AERNIE AS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44663/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Behov for flere opplysninger - søknad om endring av gitt tillatelse - Åttringsveien 27 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALRYGG ARKITEKTUR AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41278/2021 | Byggesak Samlede journalposter - feil og mangler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40800/2021 | Serviceavdelingen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 78/21 Kommunal kompensasjonsordning - Hit It AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309987 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40112/2021 | Serviceavdelingen Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:01:18.787242 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53155/2021 | Rådmannen Søknad skjenkebevilling - Rana Frivilligsentral 02.12.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51741/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Søknad om midlertidig brukstilaltelse og melding om ansvarsrett - Finsetveien 2, fjellanlegg - gbnr 20/378 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINK ARKITEKTUR AS | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 50966/2021 | Byggesak Bestilling av innsyn - Sak: 2019/828-57 Kirkegata 7 - Innglassinger på balkonger og fasade uttrykk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50564/2021 | IKT avdelingen Bankgaranti 73177 - Unimaskion AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPAREBANK 1 HELGELAND | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49706/2021 | Prosjektavdelingen Godkjenning av møteprotokoll fra møte i utvalg for oppvekst og kultur 26.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Bjarne Haugen m.fl. | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49012/2021 | Serviceavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48413/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Delegering Rune Stene Avdelingsleder http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317173 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 47288/2021 | Admin institusjonstjenester 110/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316576 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46691/2021 | Serviceavdelingen Reduksjon i kostnader for drift og forvaltning av Nødnett i 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45132/2021 | Kommuneoverlege Svar på innsynsbegjæring - kommunal coronastøtte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sofie Fraser, E24 | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44729/2021 | Økonomiavdelingen Nasjonale prøver i lesing for 5. trinn - Feil i én av oppgavene http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44727/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Møtebok FNO-2021/002035 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 43932/2021 | Juridisk avdeling Samevalgstyret - svar på spørsmål om forkastelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allan Johansen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42756/2021 | Serviceavdelingen Omsetningsoppgave for alkohol - Tanja's The View http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanja's The View AS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42339/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Søknad om endring av tillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALRYGG ARKITEKTUR AS | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41277/2021 | Byggesak Korrespondanse pr. SMS 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41284/2021 | Kulturavdelingen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 77/21 - Kommunal kompensasjonsordning - Helma Drift AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309986 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40111/2021 | Serviceavdelingen Hauknes marina - skilting http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Westgaard | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51905/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Adm. vedtak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Rana bibliotek 26.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE, Rana bibliotek | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51638/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Utvidelse av Nasjonalbibliotekets fjellanlegg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320106 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50214/2021 | Byggesak Kirkegata 7 - Innglassinger på balkonger og fasade uttrykk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Hopen | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50185/2021 | Byggesak Bankgaranti 73172 Tangen Uteanlegg AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPAREBANK 1 HELGELAND | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49193/2021 | Prosjektavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48412/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Delegering Åse Skjelbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316670 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46785/2021 | Admin institusjonstjenester 109/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Jan Erik Larset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316575 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46690/2021 | Serviceavdelingen Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:01:02.222954 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46029/2021 | Rådmannen Godkjenning av møteprotokoll for møtet i utvalg for oppvekst og kultur 28.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Bjarne Haugen | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45755/2021 | Serviceavdelingen Spørsmål oppvekst og kultur 28.9.21 - romsituasjon Gruben http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Senterpartiet v/Alterås, Vegar | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45427/2021 | Serviceavdelingen Purring - Innsynsbegjæring fra Dagens næringsliv http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dagens Næringsliv v/Gard Oterholm | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44679/2021 | HR avdelingen Nasjonale prøver – kapasiteten til påloggingssystemet er økt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44135/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Prosesskriv http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER NORDLAND | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43946/2021 | Juridisk avdeling Vedtak fra kommunestyret 07.09.2021 - sak 72/21 - Vedrørende ny avtale om revisjonstjenester f.o.m. 01.07.2022.ann http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42866/2021 | Serviceavdelingen Samevalgstyret - svar på spørsmål om forkastelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312632 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Anniken Elisabeth Nordland | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42755/2021 | Folkevalgte organ Omsetningsoppgave for alkohol - Kroglia kulturgård http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kroglia kulturgård | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41982/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Midlertidig brukstillatelse - enebolig - Åttringsveien 27, gbnr. 133/308 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALRYGG ARKITEKTUR AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41221/2021 | Byggesak Korrespondanse pr. SMS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41283/2021 | Kulturavdelingen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 76/21 Kommunal kompensasjonsordning - E & C Helgeland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309985 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40110/2021 | Serviceavdelingen Delegering Svein Helge Fagermo, Stedfortreder Fagsjef http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316530 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 46645/2021 | Admin institusjonstjenester Anmodning om uttalelse jf. alkoholloven § 1-7 - enkelt anledning - Ungdomslaget Heim http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mo i Rana Politistasjon | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51637/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Parkering i Redvald Knudtsons veg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOFJELLPLATÅET BORETTSLAG | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48744/2021 | Parkeringskontoret Sletting av rettighet gnr. 25 bnr. 125 i Rana kommune, ny innsendelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48258/2021 | Oppmåling Melding om endring av tiltakshaver, ny versjon av gjennomføringsplan, kontrollerklæring og plan for UK http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47412/2021 | Byggesak 108/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Joar Magne Larset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316574 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46689/2021 | Serviceavdelingen Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:00:40.13283 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46028/2021 | Rådmannen Godkjenning av møteprotokoll for møtet i utvalg for oppvekst og kultur 28.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine S. Antonsen | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45740/2021 | Serviceavdelingen Purring - Innsynsbegjæring fra Dagens næringsliv http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagens Næringsliv v/Gard Oterholm | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44493/2021 | HR avdelingen Samevalgstyret - svar på spørsmål om forkastelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Ellingsen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42748/2021 | Serviceavdelingen Prosesskriv http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER NORDLAND | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 41535/2021 | Juridisk avdeling Vedlegg til omsetningsoppgave - Kroglia kulturgård http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROGLIA KULTURGÅRD AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41953/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Vedtak fra kommunestyret 07.09.2021 - sak 72/21 - Vedrørende ny avtale om revisjonstjenester f.o.m. 01.07.2022. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311882 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42006/2021 | Serviceavdelingen Info sendt pr. SMS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41270/2021 | Kulturavdelingen Nasjonale prøver 2021 åpner for gjennomføring mandag 6. september http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40757/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 75/21 - Kommunal kompensasjonsordning - Grøven AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309983 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40108/2021 | Serviceavdelingen Anmodning om uttalelse jf. alkoholloven § 1-7 - enkelt anledning - DIOC http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mo i Rana Politistasjon | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51635/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Vedtatt politisk møtekalender 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321639 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51747/2021 | Serviceavdelingen Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48248/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kirkegata 7 - tilleggsinformasjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47376/2021 | Byggesak 107/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Skillevollen Motell AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316573 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46688/2021 | Serviceavdelingen Delegering - Rainer Olsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316183 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Linda Solvoll Furuheim m.fl. | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46299/2021 | Miljøarbeidertjeneste Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:00:15.668129 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46024/2021 | Rådmannen Godkjenning av møteprotokoll for møtet i utvalg for oppvekst og kultur 28.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine S. Antonsen | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45731/2021 | Serviceavdelingen Innsynsbegjæring - kommunal coronastøtte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sofie Fraser, E24 | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43711/2021 | Økonomiavdelingen Samevalgstyret - svar på spørsmål om forkastelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Helene Jakobsen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42747/2021 | Serviceavdelingen Bekreftelse omsetning alkohol - Bimbo veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41554/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Referat møte 30. august 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309962 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40087/2021 | Kulturavdelingen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 74/21 Kommunal kompensasjonsordning - Classic Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309981 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40106/2021 | Serviceavdelingen Krav om oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse etter lov om barneverntjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE BARNEVERN | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40213/2021 | Juridisk avdeling Altinn - Tilgang for å søke digitalt etter hjelpemidler - Rehabiliteringstjenesten 976834429 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323781 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Rana Kommune - Valla, Synnøve Eilen Edvardsen | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53887/2021 | Serviceavdelingen Svar innsyn i sak 20/1482-14 og 15 med tilhørende sak 18/832-5, 6 og 9 - Oppføring av hytte ved Langtjønna og Grønnfjelldalsveien 309 - innsyn Rundmo http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helene Hansen | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53453/2021 | IKT avdelingen Anmodning om uttalelse jf. alkoholloven - enkeltanledning - Rana kunstforening http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mo i Rana Politistasjon | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51631/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester 108/21 Vedtak/Protokollutdrag kommunestyre 11.11.2021 - Politisk møtekalender 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321019 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51127/2021 | Serviceavdelingen Skolevei - Karvebakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Skauge | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48080/2021 | Kommunale veier Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48057/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Melding om endring av tiltakshaver - Kirkegata 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47363/2021 | Byggesak 106/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 05.10.2021 Kommunal kompensasjonsordning - Nordlandsbuss AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316572 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46687/2021 | Serviceavdelingen Delegering Lisbeth Fjellheim Seksjonsleder http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313595 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 43716/2021 | Admin institusjonstjenester Godkjenning av møteprotokoll for møtet i utvalg for oppvekst og kultur 28.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Mikkelborg | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45694/2021 | Serviceavdelingen Delegering- Fritz Griegel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/188720 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Trond Millerjord m.fl. | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 2046/2020 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Innsynsbegjæring fra DN http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DAGENS NÆRINGSLIV AS | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43298/2021 | Leder HR avdeling Samevalgstyret - svar på spørsmål om forkastelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria S Rausandaksel | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42732/2021 | Serviceavdelingen Omsetningsoppgave for alkohol - Bimbo Veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bimbo Veikro AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41498/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01T08:00:20.605675 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40053/2021 | Rådmannen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 73/21 - Kommunal kompensasjonsordning - Park 22 Event AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309980 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40105/2021 | Serviceavdelingen Begjæring til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Nordland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE BARNEVERN | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40212/2021 | Juridisk avdeling Samlede journalposter - melding til kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53564/2021 | Serviceavdelingen Bekreftelse på utsatt klagefrist til 13. desember 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torill Valla | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53148/2021 | Byggesak Søknad om støtte til feiring av Samefolkets dag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAANEN SAEMIEH | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53090/2021 | Kulturavdelingen Altinn - tilgang til Post/arkiv Tone Bruun http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321581 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Olsen, Veronica | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51689/2021 | Serviceavdelingen Adm. vedtak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Gruben mannskor - Mo samfunnshus 13.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321130 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRUBEN MANNSKOR | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51238/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 881017962, 1833-157/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INGER-ANNE HØGSETH | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51365/2021 | Miljø, landbruk og eiendom 139/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 02.11.2021 - Politisk møtekalender 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319789 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49897/2021 | Serviceavdelingen Ønske om henvisningsskilt ved E6 for eiendommene langs Sørlandsveien i Skamdal http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Jørgen Skaalbones | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48074/2021 | Kommunale veier Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses, ny innsendelse. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47893/2021 | Oppmåling Igangsettingstillatelse IV - Kombinert bolig- og næringsbygg – Kirkegata 7/Fridtjof Nansens gate 10 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 46973/2021 | Byggesak Inspeksjonsrapport 30.08.2021 - Nedre Leiråga kraftverk- MIP Miljøkraft AS - Rana kommune, Nordland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47178/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Delegering Seksjonsleder Hilde Solheim Nilsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313593 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 43714/2021 | Admin institusjonstjenester Godkjenning av møteprotokoll for møtet i utvalg for oppvekst og kultur 28.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Bjarne Haugen m.fl. | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45682/2021 | Serviceavdelingen Midlertidig svar - Ber om innsyn: sak 2021000315 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Engeset Gjersdal | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42864/2021 | IKT avdelingen Samevalgstyret - svar på spørsmål om forkastelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Rønningsen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42731/2021 | Serviceavdelingen Omsetningsoppgave for alkohol - Umbukta Fjellstue AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UMBUKTA FJELLSTUE AS | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40724/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01T08:01:15.655877 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40063/2021 | Rådmannen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 72/21 Kommunal kompensasjonsordning - Bimbo Veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309979 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40104/2021 | Serviceavdelingen Prossesskriv til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i nordland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE BARNEVERN | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40208/2021 | Juridisk avdeling Vedtak om avslag på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – Nofence - Elektronisk gjerde - smil 881017962 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INGER-ANNE HØGSETH | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53604/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Anmodning om utsettelse av frist for uttalelse til klage - Klage fra statsforvalteren i Nordland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT TORIL VALLA | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53142/2021 | Teknisk Adm Vedtak: Skjenkebevilling - Grønfjelldal Ungdomslag 13.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØNFJELLDAL UNGDOMSLAG | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51235/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49529/2021 | Serviceavdelingen Vedtak MPR sak 63/21 Politisk møtekalender 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319208 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49316/2021 | Serviceavdelingen Merke fotgjengerovergang - krysset ved Esso Deli de Luca på E12 på Gruben http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ane Müller | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48069/2021 | Kommunale veier Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 32/55 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47884/2021 | Oppmåling INVITASJON TIL BUFDIRS NASJONALE BARNEVERNSKONFERANSE http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47379/2021 | Leder Barne- og familieavdelingen Reviderte erklæring om ansvarsretter og gjennomføringsplan http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonark AS | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 46971/2021 | Byggesak Delegering Konstituert Avdelingssykepleier Caroline Å Sundrønning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313556 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 43677/2021 | Admin institusjonstjenester Samevalgstyret - svar på spørsmål om forkastelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Nyjordet | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42730/2021 | Serviceavdelingen Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01T08:00:50.226352 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40065/2021 | Rådmannen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 71/21 Kommunal kompensasjonsordning- Jernsaksa Frisør AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309978 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40103/2021 | Serviceavdelingen Omsetningsoppgave for alkohol - Askeladden Ressurssenter as http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askeladden Ressursenter as | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40189/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Egenerklæring for fagkyndig/ sakkyndig i barnevernssak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39436/2021 | Juridisk avdeling Innspill til anskaffelse av ambulansebåttjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53886/2021 | Kommuneoverlege Valgbarhet til meddommerutvalg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53762/2021 | Serviceavdelingen Samlede journalposter - beløp http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53568/2021 | Serviceavdelingen Svar innsyn - Rundmo 58/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helene Hansen | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53094/2021 | Byggesak Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 998 892 546 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51854/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 988 265 748 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51828/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner - dokumentet 21/45264-4 - avtale for signering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51245/2021 | Helse og omsorg Tilskudd fra integreringspakke III til kommunene krever innrapportering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51147/2021 | Leder Barne- og familieavdelingen Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 998 892 546 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Øystein Svaleng | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 51017/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Anmodning om uttalelse jf. alkoholloven - enkelt anledning - Grønnfjelldal UL http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mo i Rana Politistasjon | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50453/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester 43/21 Vedtak/Protokollutdrag OK- utvalg 26.10.2021 - Politisk møtekalender 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319058 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49166/2021 | Serviceavdelingen Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 25/125 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47872/2021 | Oppmåling Skilting av ny gate i boligfelt Hammeren http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsti Hasselberg | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47915/2021 | Kommunale veier Ber om revidering av erklæring om ansvarsretter og gjennomføringsplan http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 46963/2021 | Byggesak KS Nordland høstkonferanse og fylkesmøte - 27. og 28. oktober - Bodø http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Rune Bjørkli | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46781/2021 | Rådmannen Avslag på søknad om startlån http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46147/2021 | Serviceavdelingen Delegering Seksjonsleder Lena Handberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312893 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43016/2021 | Admin institusjonstjenester Samevalgstyret - svar på spørsmål om forkastelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mats Hansen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42729/2021 | Serviceavdelingen Vedtak fra formannskapet 31.08.2021 - sak 70/21 - Kommunal kompensasjonsordning - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309977 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40102/2021 | Serviceavdelingen Omsetningsoppgave for alkohol - Kampan Catering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kampan Catering As | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39485/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Hovedutsending brev - Pinkoder Kostra http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53885/2021 | Økonomiavdelingen HDO HF: Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53619/2021 | Kommuneoverlege Innsyn - Rundmo 58/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helene Hansen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52903/2021 | Byggesak Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969 382 385 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51826/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 998892546, 1833-169/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JAN ØYSTEIN SVALENG | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51415/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 988265748, 1833-185/ 71 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KALÅS SAMDRIFT DA | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51346/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad skjenkebevilling - Lysthuset, Grønfjelldalen 13.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØNFJELLDAL UNGDOMSLAG | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50408/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Protokollutdrag Politisk møtekalender 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319050 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49158/2021 | Serviceavdelingen Meddommer - sletting av utvalgsmedlem http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELAND TINGRETT | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48720/2021 | Serviceavdelingen Godkjent bruk av tilskudd gitt til gammelt kulturlandskap. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SLETTEN GÅRD ANS | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 43286/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Skolevei - Karvebakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cecilie Skauge | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47706/2021 | Kommunale veier Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 33/63 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47732/2021 | Oppmåling Innvilger driftstilskudd i Pilot Primærhelseteam over statsbudsjettet 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 47038/2021 | Kommuneoverlege Fjerning av bygning ved Brennåsveien 33. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Freddy Hågensen | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46723/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om igangsettingstillatelse Kirkegata, Mo i Rana, 2019/828-13, delsøknad 4, resterende fag - erklæring om ansvarsretter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46776/2021 | Byggesak Samlede journalposter ( http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46143/2021 | Serviceavdelingen Tilskuddsløsning IMDi Tilskudd: Påminnelse om registrering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTL - INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43534/2021 | Rana Voksenopplæring Samevalgstyret - svar på spørsmål om forkastelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Lillerødvann | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42728/2021 | Serviceavdelingen Informasjon om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41885/2021 | Leder Barne- og familieavdelingen Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 41058/2021 | Serviceavdelingen Omsetningsoppgave for alkohol - Rana kommune v/kinoen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39438/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Høring - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52911/2021 | Kommuneoverlege Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 990 369 372 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51829/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969382385, 1833-29/ 948 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PETTERSEN PER | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51337/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970075038, 1833-54/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIF EGIL AMUNDSEN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51358/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Oversendelse av klage på kommunestyrets vedtak om dispensasjon - hytte ved Langtjønna, gbnr 58/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT TORIL VALLA | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 50931/2021 | Byggesak Søknad skjenkebevilling - Campus Helgeland 04.12.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DUNDERLAND IRON ORE COMPANY BIG BAND | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50384/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50350/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KALÅS SAMDRIFT DA | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47792/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 25/125 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47731/2021 | Oppmåling Søknad om igangsettingstillatelse Kirkegata, Mo i Rana, 2019/828-13, delsøknad 4, resterende fag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46774/2021 | Byggesak Etterlyser svar på henvendelse - skilting av ny vei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsti Hasselberg | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46534/2021 | Kommunale veier Angående kvalitetssikring av meddommerutvalg i perioden 2021-2024 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELGELAND TINGRETT | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46066/2021 | Serviceavdelingen Søknad om endret bruk av tilskudd gitt til gammelt kulturlandskap http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sletten gård | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43038/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Samevalgstyret - svar på spørsmål om forkastelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: - Allan Rognan | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42727/2021 | Serviceavdelingen Startlån ettersendt vedlegg - faktura byggmakker http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2021 | RegistryNumber: 41418/2021 | Serviceavdelingen Omsetningsoppgave for alkohol - Grøven AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39424/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Økt tilgang på pneumokokk polysakkarivaksine (Pneumovax) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39473/2021 | Kommuneoverlege Parkerte kjøretøy som hindrer brøyting på Ytteren http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martynas Kiupelis m.fl. | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52946/2021 | Parkeringskontoret Flommen Sally svar fra forsikring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Aage Olsen | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52811/2021 | Leder areal og miljø Saksliste og vedlegg OSO 09.12.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52154/2021 | Helse og omsorg Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969 226 154 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51836/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912378837, 1833-36/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FISKTJØNNLI GÅRD JOAKIM HOVD | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51413/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990369372, 1833-50/ 35 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: H.A.HEGGLI | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51350/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969650126, 1833-176/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SLETTEN GÅRD ANS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51378/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar innsyn i sak: 2020/1482-46 Klage - kommunestyrets vedtak sak 2020/1482 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - hytte ved Langtjønna - 58/2 (Per Arne Arntsen) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Arne Arntsen | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50800/2021 | IKT avdelingen Adm. vedtak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Selfors ungdomslag Fossetangen 06.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELFORS UNGDOMSLAG | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50223/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 32/56 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47730/2021 | Oppmåling Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47367/2021 | Barnevernstjeneste Høring – Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Finansdepartementet | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46843/2021 | Stab/Sentrale støttetjenester Kostra rapportering til SSB per 3. kvartal 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46644/2021 | Økonomiavdelingen Merke fotgjengerovergang - krysset ved Esso Deli de Luca på E12 på Gruben http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ane Müller | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45787/2021 | Kommunale veier Oppfølging av orientering om meddommere http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45789/2021 | Serviceavdelingen Valgstyret - om skriftlig saksbehandling (møte) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312603 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Geir Waage m.fl. | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42726/2021 | Serviceavdelingen Søknad tilskudd til vedlikehold av privat atkomstvei - veinummer 648 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Olava Skotnes | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53382/2021 | Kommunale veier Prøvingsrapport Mo vannverk, prøve: LAB21-119043 - 23.11.2021 - 26.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53144/2021 | Vann og avløp Henger som hindrer brøyting i Gaukveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA TRANSPORT & MASKIN AS | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52658/2021 | Parkeringskontoret Flom Sally - Grønfjelldalsveien 35. 8630 Storforshei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Roald Martinsen | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52592/2021 | Leder areal og miljø Kvittering -søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969 122 278 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51824/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering -søknad for RMP og OBB for 2021 fra 894 013 222 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51856/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969226154, 1833-42/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER INGE STORBEKKMO | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51428/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bestilling innsyn i sak: 2020/1482-46 Klage - kommunestyrets vedtak sak 2020/1482 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - hytte ved Langtjønna - 58/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Arne Arntsen | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50794/2021 | IKT avdelingen Utvidelse av skjenkebevilling - enkeltanledning 06.11.2021 - Grøven AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50221/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49483/2021 | Serviceavdelingen Protokoll med vedlegg OSO 14.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helgelandssykehuset | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48890/2021 | Helse og omsorg Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2018/2106- 6, 20, 22, 23, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 - Tomannsbolig Forsbakkveien 8A - sending 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Magne Dombestein | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47894/2021 | IKT avdelingen Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 32/54 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47726/2021 | Oppmåling Alkoholloven http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND POLITIDISTRIKT | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47498/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Barneverntjenestens stans av samvær på grunnlag av nødrett - klagerett og klageinstans http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45729/2021 | Barnevernstjeneste Vedr. kvalitetssikring av meddommerutvalg i perioden 2021 - 2024 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HÅLOGALAND LAGMANNSRETT | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45436/2021 | Serviceavdelingen Svar på innsyn i sak 20/1444-45 - Skilting av ny gate i boligfelt Hammeren http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45209/2021 | IKT avdelingen Naturressursskatt – feil opplysning i rapport utsendt 20.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44632/2021 | Økonomiavdelingen Samevalgstyret - svar på spørsmål om forkastelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Sollie | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42725/2021 | Serviceavdelingen Kommunebarometeret 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL RAPPORT AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39541/2021 | Stab/Sentrale støttetjenester Rana kommune – Vassbryaveien – tilråding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53134/2021 | Kulturavdelingen Prøvingsrapport Mo vannverk, prøve: LAB21-118629 16.11.2021 - 19.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52406/2021 | Vann og avløp Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969 642 751 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51822/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Tilbakemelding på spørsmål om bygge- og deleforbud etter pbl. § 28-1 andre ledd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51866/2021 | Leder areal og miljø Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969 120 364 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51832/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar parkering på fortau Nordlandsveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peer Solbakken | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51691/2021 | Parkeringskontoret Midlertidig brukstillatelse, endring av ansvarsrett og tiltakshaver - Bergmannsveien 31 - 133/74 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51578/2021 | Byggesak Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969122278, 1833-138/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVEIN-JOAR ALMLI | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51418/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 894013222, 1833-150/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JØRGEN KRISTIAN BRENDBERG | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51440/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Adm. vedtak: Salgsbevilling - enkeltanledning AS Norsk gjærverk - 11.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50211/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Klage - kommunestyrets vedtak sak 2020/1482 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - hytte ved Langtjønna - 58/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50262/2021 | Teknisk Tilskudd til vintervedlikehold av privat ankomstvei 98893 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole-Martin Lynghei | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49291/2021 | Kommunale veier Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2018/2106- 6, 20, 22, 23, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 - Tomannsbolig Forsbakkveien 8A - sending 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Magne Dombestein | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47853/2021 | IKT avdelingen Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 25/125 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47724/2021 | Oppmåling Vaktvirksomhet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND POLITIDISTRIKT | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47497/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Saksliste og vedlegg OSO 14.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helgelandssykehuset | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45734/2021 | Helse og omsorg Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1444-45 - Skilting av ny gate i boligfelt Hammeren http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45205/2021 | IKT avdelingen Samevalgstyret - svar på spørsmål om forkastelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Waage | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42724/2021 | Serviceavdelingen Nytt opplastet vedlegg - gjeldsbrev http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40844/2021 | Serviceavdelingen Søknad om ferdigattest - Teater-paviljong Black Box - Nordland Teater http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEGGELUND & KOXVOLD AS | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52835/2021 | Byggesak Haster: ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52135/2021 | Leder Serviceavdeling Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 981 426 266 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51834/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering -søknad for RMP og OBB for 2021 fra 995 393 077 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51838/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969 120 682 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51827/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 974 415 348 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51830/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad for RMP og OBB 969 642 751 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51897/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Parkering på fortau Nordlandsveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peer Solbakken | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51640/2021 | Parkeringskontoret Prøvingsrapport - Mo vannverk, prøve: LAB21-117170 - 19.10.2021 - 16.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51782/2021 | Vann og avløp Adressenavn gate 1532 - Gruben http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ørjan Møllersen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51785/2021 | Kulturavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912836592, 1833-50/ 12 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Andersen | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51398/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969120364, 1833-158/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTLAND TERJE | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51336/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Befaring - Bergmannsveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50830/2021 | Byggesak Adm. vedtak: Skjenkebevilling - enkelt anledning - Gruben Damekor - Fossetangen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRUBEN DAMEKOR | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49423/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2018/2106- 6, 20, 22, 23, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 - Tomannsbolig Forsbakkveien 8A - sending 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Magne Dombestein | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47848/2021 | IKT avdelingen Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 32/56 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47723/2021 | Oppmåling Vedrørende melding til Rana kommune om skjenking etter stengetid. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317108 Type: Utgående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47223/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Rapport fra takstmann http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRENDE SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47434/2021 | Leder areal og miljø Søknad om tilskudd til brøyting av vei - veinummer 390 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Peder Lomahaug | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47472/2021 | Kommunale veier Svar på deres henvendelse om meddommerutvalg i perioden 2021-2024 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HÅLOGALAND LAGMANNSRETT | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45399/2021 | Serviceavdelingen Skilting av ny gate i boligfelt Hammeren http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsti Hasselberg | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44618/2021 | Kommunale veier Protokoll med vedlegg OSO 02.09.21. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42914/2021 | Helse og omsorg Samevalgstyret - svar på spørsmål om forkastelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Yngve Frøysa | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42723/2021 | Serviceavdelingen Samlede journalposter - meldinger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40793/2021 | Serviceavdelingen Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999 316 441 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51853/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 981426266, 1833-160/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WENCHE SØRMO | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51416/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Prøvingsrapport Mo vannverk, prøve: LAB21-118277 09.11.2021 - 12.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51449/2021 | Vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51456/2021 | Leder Serviceavdeling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974415348, 1833-63/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BENNY SILÅMO | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51338/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969120682, 1833-172/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GJESBAKK KÅRE MARTIN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51364/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995393077, 1833-124/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LILLEVAND GÅRD Per Steinar Granlund | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51374/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969642751, 1833-100/ 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarne Kjelen | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51401/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om midlertidig brukstillatelse og endring av ansvarsrett og ny tiltakshaver - Bergmannsveien 31 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD MO I RANA | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50775/2021 | Byggesak Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning AS Norsk gjærverk - 11.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49330/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Opprydding etter skoging http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Morisbak | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48389/2021 | Driftssentral verksted lager Gatenavn Gruben http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ørjan Møllersen | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47918/2021 | Kulturavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2018/2106- 6, 20, 22, 23, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 - Tomannsbolig Forsbakkveien - løsning for å ivareta overvann. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Magne Dombestein | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47846/2021 | IKT avdelingen Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 32/55 og 56 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47719/2021 | Oppmåling Søknad om tilskudd til vedlikehold privat vei - veinummer 450 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Gårdvik | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47423/2021 | Kommunale veier Forventningen til beredskap av smittevernutstyr - brev til landets statsforvaltere og kommuner http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 46999/2021 | Kommuneoverlege Purring på klage - Endring av busstopp - Haugen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Leiråmo | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43894/2021 | Kommunale veier Bygge- og deleforbud http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronja Karita Kristensen | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43920/2021 | Leder areal og miljø Midlertidig brukstillatelse - Nordland Teater - teaterpaviljong (black box) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEGGELUND & KOXVOLD AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43643/2021 | Byggesak Til samevalgstyret - trenger svar på sak om forkastelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Waage m.fl. | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42722/2021 | Serviceavdelingen Anmodning om ytterligere opplysninger sak vedrørende skjenking etter stengetid http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLAND POLITIDISTRIKT | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42332/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Igangsettingstillatelse del 6 - nybygg (rekkehus) - Hammeren boligpark - 23/189 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 40860/2021 | Oppmåling Kostpenger / dokumentasjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestvikheia Barnehage | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53102/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Godkjent protokoll Rana eldreråd 16.11.2021 Ekstramøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagli, Erika | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52973/2021 | Serviceavdelingen Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2022 - foreløpig orientering - oppdatering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52412/2021 | Økonomiavdelingen Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 912 817 083 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51825/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Fellingstillatelse 2021 fro elg - Plurdal/Grønfjelldal elgvald http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Rabben | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51979/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999316441, 1833-176/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TORFINN DALOS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51438/2021 | Miljø, landbruk og eiendom 106/21 Vedtak/Protokollutdrag kommunestyre 11.11.2021 Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Rana - forskjøvet åpningstid etter høring. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321015 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51123/2021 | Serviceavdelingen Prøvingsrapport Mo vannverk, prøve: LAB21-117964 02.11.2021 - 09.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50734/2021 | Vann og avløp Mangler rapportering for Klimasatsprosjektet "Gruben barneskole – støtte merkostnad byggeplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50593/2021 | Miljø, landbruk og eiendom De vaksinerte dør... http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50333/2021 | Serviceavdelingen Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 06.11.2021 - Grøven AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49296/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Fjerning av busker etter trefelling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Bjørklund Morisbak | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48049/2021 | Leder bydrift Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 32/55 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47717/2021 | Oppmåling Søknad om regionale miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJELEN BJARNE | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47769/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Ferdigattest - tomannsbolig - Forsbakkveien 8A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47518/2021 | Byggesak Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Sofie Sæther | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43941/2021 | Kommunale veier Søknad om midlertidig brukstillatelse - Nordland Teater - BlackBox http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEGGELUND & KOXVOLD AS | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43489/2021 | Byggesak Svar på innsyn i sak 2021/1220 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS RANA BLAD | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43303/2021 | IKT avdelingen Informasjon om at de er valgt inn som vara til stemmestyret ved Gruben krets http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rennemo, Magnus | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42361/2021 | Serviceavdelingen Nytt gatenavn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310640 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Hilde Anita Rokkan | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40765/2021 | Kart og arealplan Søknad om igangsetting - Hammeren boligpark - 23/189 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40172/2021 | Oppmåling Endring av busstopp - Haugen / Båsmoveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Leiråmo | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39484/2021 | Kommunale veier Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 02.12.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53679/2021 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll Rana eldreråd 16.11.2021 Ekstramøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Oesterdal | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52178/2021 | Serviceavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969180510, 1833-31/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SOLLI ØYVIND | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51435/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987783176, 1833-61/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GUNNHILD FAGERJORD | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51423/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 874487112, 1833-127/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SNEFJELLÅ GÅRD | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51385/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912817083, 1833-77/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTRE NYLAENG GÅRD OLSEN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51362/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Prøvingsrapport - Mo vannverk, prøve: LAB21-117964 - 02.11.2021 - 05.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50342/2021 | Vann og avløp 138/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 02.11.2021 - Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Rana - forskjøvet åpningstid etter høring. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319788 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49896/2021 | Serviceavdelingen Oppfølging av sak - Vann- og avløpsanlegg - Sørlandsveien 467 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Therese Molvik Haukland | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49918/2021 | Byggesak Adm. vedtak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Willy Andersen - Fossetangen - 30.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Willy Andersen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 48917/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2022 - foreløpig orientering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48043/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om produksjonstilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJELEN BJARNE | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47766/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 32/55 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47715/2021 | Oppmåling Svar på henvendelse fra nabo - Forsbakkveien 8A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Olsen m.fl. | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47345/2021 | Byggesak Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Sjonfjellet Vindpark Holding AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Njordr - Stig Tanum | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45786/2021 | Rådmannen Innsyn i valgprotokoll 2021 uten signaturer, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Prosjekt Åpne Valgdata | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45880/2021 | Serviceavdelingen Invitasjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: .. | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 43733/2021 | Ordfører Kvalitetssikring av meddommerutvalg i perioden 2021 - 2024 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HÅLOGALAND LAGMANNSRETT | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45230/2021 | Serviceavdelingen Bestilling innsyn i sak 2021/1220 - journalposter 34, 35, 36, 37 og 38 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS RANA BLAD | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43300/2021 | IKT avdelingen Informasjon om at du er valgt inn som medlem i stemmestyret ved Gruben krets http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sundseth, Bork | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42360/2021 | Serviceavdelingen Delegering - Tove Kristiansen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/292684 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 22820/2021 | Miljøarbeidertjeneste Påminnelse. Kunngjøring og innkalling til årsmøte 2021 Norsk kulturskoleråd Nordland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk kulturskoleråd Nordland | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40178/2021 | Rana kulturskole Purring - Trefjerning - Båsmoveien 30 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim Andre Gustavsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39447/2021 | Park og idrettsanlegg Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 18.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52071/2021 | Økonomiavdelingen Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 970 992 820 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51841/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999286240, 1833-59/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORVOLLENG GÅRD | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51412/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 891953682, 1833-157/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERNT IVAR BJERKE | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51348/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjent protokoll Rana eldreråd 27.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erika Sagli | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50628/2021 | Serviceavdelingen Svar på din klage på åpningstider barnehager http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simon Larsen Langmo | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49249/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad skjenkebevilling - enkeltanledning Ungdomshuset i Straumbygda 26.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNGDOMSLAGET HEIM | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48861/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Prøvingsrapport - Mo vannverk, prøve: LAB21-117338 - 19.10.2021 - 22.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48638/2021 | Vann og avløp Sletting av servitutter i grunnboka, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47701/2021 | Oppmåling Utbetalingsbrev høsten 2021 - Lærerspesialistutdanning 2021-kullet, 1. semester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47752/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Forlengelse av midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47299/2021 | Byggesak Svar på innsyn i sak 15/4051 - Avslutning av sak - Tilsyn - Ytteren skole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46670/2021 | IKT avdelingen Innsyn i Valgprotokoll 2021, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Prosjekt Åpne Valgdata | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45741/2021 | Serviceavdelingen Svar på innsyn - sak 2020/1830-32 - Bestilling innsyn i sak: 2020/1830-25 Ekstraordinær generalforsamling - innkalling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Liberg | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45665/2021 | IKT avdelingen Ber om mer dokumentasjon - tilsyn spesialundervisning 2019 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43510/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Uttalelse Sally - Nevermoveien 34 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Adriansen m.fl. | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42872/2021 | Leder areal og miljø 12/21 Vedtak/Protokollutdrag valgstyre/samevalgstyre 07.09.2021 Søknad om fritak fra stemmestyret - ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312230 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42353/2021 | Serviceavdelingen Delegering - Svein Varem http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/292682 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Linda Solvoll Furuheim m.fl. | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 22818/2021 | Miljøarbeidertjeneste Midlertidig svar på din henvendelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Twitteriatet for valgkontroll | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53258/2021 | Serviceavdelingen Tilgang til Feidetjenester via rolle som ansatt i Visma FLyt SKole for ansatte i PPT http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323168 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Pål Stian Sjåvik m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53274/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969461366, 1833-31/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GÅSKJØNNLI PER | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51356/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985299110, 1833-59/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JØRN COLDEVIN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51384/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970992820, 1833-79/ 9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEINAR PEDERSEN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51382/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Sletting av servitutter i grunnboka, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 47609/2021 | Oppmåling Styringsrapport til skattekreditor for periode 10/2021, sendt 02.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49698/2021 | Økonomiavdelingen 45/21 Vedtak/Protokollutdrag OK- utvalg 26.10.2021 - Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Rana - forskjøvet åpningstid etter høring. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319060 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49168/2021 | Serviceavdelingen Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - Rana kunstforening - 28.12.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA KUNSTFORENING | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48767/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - hytte ved Langtjønna 58/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT TORIL VALLA | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47765/2021 | Byggesak Utbetalingsbrev høsten 2021 - Lærerspesialistfunksjon 2021 - 1. semester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47747/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Prøvingsrapport - Mo vannverk, prøve: LAB21-116944 - 12.10.2021 - 15.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 47775/2021 | Vann og avløp Tillatelse- endring - Forsbakkveien 8A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 46592/2021 | Byggesak Godkjent ny protokoll Rana eldreråd 29.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Østerdal | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47156/2021 | Serviceavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2015/4051-39 - Avslutning av sak - Tilsyn - Ytteren skole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46667/2021 | IKT avdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1830-32 -Bestilling innsyn i sak: 2020/1830-25 Ekstraordinær generalforsamling - innkalling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Liberg | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45661/2021 | IKT avdelingen Innsyn i Valgprotokoll 2021, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Prosjekt Åpne Valgdata | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45371/2021 | Serviceavdelingen Uttalelse Sally http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Aage Olsen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42739/2021 | Leder areal og miljø 11/21 Vedtak/Protokollutdrag valgstyret/samevalgstyret 07.09.2021 Søknad om fritak fra stemmestyret - ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312229 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42352/2021 | Serviceavdelingen Ber om mer dokumentasjon - tilsyn spesialundervisning 2019 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41237/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Delegering - Aina Konradsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/292666 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Linda Solvoll Furuheim m.fl. | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 22802/2021 | Miljøarbeidertjeneste Bekreftelse av nettleie - gatelys Saltfjellveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINEA AS | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53644/2021 | Kommunale veier Klage på manglende behandling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mikail Fagereng | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53217/2021 | Serviceavdelingen Tilsynsrapport - bruk av kostpenger - Kirkebakken kulturbarnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN KIRKEBAKKEN BARNEHAGE | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52585/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 996 277 305 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51833/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 988299391, 1833-139/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Sletten | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51405/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974368900, 1833-130/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Johan Loftfjell | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51400/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Forespørsel om oppfølgingsplan for sykemeldt arbeidstaker http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV RANA | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49756/2021 | Ytteren skole Svar til Uninett - varsel om endret rutine for fakturering fra 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UNINETT AS | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49400/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Klage åpningstider barnehager http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMTAS PROSJEKT AS | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48900/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Selfors ungdomslag Fossetangen 06.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELFORS UNGDOMSLAG | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48524/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Sletting av servitutter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47605/2021 | Oppmåling 97/21 Vedtak/Protokollutdrag kommunestyre 12.10.2021 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - hytte ved Langtjønna 58/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317465 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47579/2021 | Serviceavdelingen Prøvingsrapport Mo vannverk, prøve: LAB21-116706 - 05.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Labora | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 47033/2021 | Vann og avløp Godkjent protokoll Rana eldreråd 29.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mary Ann Dahl | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46855/2021 | Serviceavdelingen Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2021, sendt 04.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46242/2021 | Økonomiavdelingen Avslutning av sak - Tilsyn - Ytteren skole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune, seksjon for byggesak | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46105/2021 | Leder prosjekt Søknad om forlengelse av brukstillatelse - Tomannsbolig Forsbakkveien 8A - gnr. 99/591 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45844/2021 | Byggesak Akseeierbok Sjonfjellet vindpark http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOTVIND SJONFJELLET | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44565/2021 | Rådmannen Forsendelse av materiell til Nordland fylkeskommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313785 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43906/2021 | Serviceavdelingen Melding om vedtak av reguleringsplan 3078 - Svenskveien 195 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Vonstad m.fl. | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42492/2021 | Kart og arealplan Uttalelse Sally http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddny Helen Martinsen m.fl. | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42738/2021 | Leder areal og miljø Tilbakemelding grunneiendom gnr 94/26 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Brekke Arnesen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42474/2021 | Oppmåling Innvilgelse - Fritak fra ditt verv i stemmestyret http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sønvisen, Annette Mari | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42348/2021 | Serviceavdelingen Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323630 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53736/2021 | Serviceavdelingen Referat fra møte i samarbeidsutvalget Langnes barnehage 29.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Langnes barnehage | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53596/2021 | Barnehageavdelingen Samlede journalposter - lest vedtaksbrev http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53589/2021 | Serviceavdelingen Tilsynsrapport - bruk av kostpenger - Tusenbein barnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TUSENBEIN BARNEHAGE SA | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 52583/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Bekreftelse av nettleie - gatelys Malmgata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINEA AS MO I RANA | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53235/2021 | Kommunale veier Deres klage vil ikke bli behandlet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Twitteriatet for valgkontroll | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52564/2021 | Serviceavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974363771, 1833-170/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Herfinn Arne Lorentzen | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51408/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996277305, 1833-23/ 8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLVANG GÅRD V/ SISSEL FJELLVANG | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51386/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970561846, 1833-86/ 11 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHANSEN ANSTEN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51387/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar innsyn i sak: 2019/79-35 og 36 Vedtak om tvangsmulkt: egenmeldt sykefravær (RA-0182) 3. kvartal 2021 - org.nr. 918127801 Per persaveien 3, Rana bibliotek og Rana voksenopplæring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321108 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51216/2021 | IKT avdelingen 107/21 Vedtak/Protokollutdrag kommunestyre 11.11.2021 Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2022-2023 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321016 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51124/2021 | Serviceavdelingen Søknad om midler i forbindelse med jakt- og fisketiltak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NEDRE RANAELVA FORVALTNINGSLAG SA | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50589/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Innkalling dialogmøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV RANA | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49755/2021 | Ytteren skole Uninett - varsel om endret rutine for fakturering fra 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNINETT AS | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49399/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning,Gruben mannskor - Mo samfunnshus 13.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRUBEN MANNSKOR | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48522/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Søknad om ferdigattest for oppføring av nybygg i Sjøveien 6 og 8 - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkplan AS | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48569/2021 | Oppmåling Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47340/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Godkjent protokoll Rana eldreråd 29.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Østerdall | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46853/2021 | Serviceavdelingen Prøvingsrapport - Mo vannverk - 28.09.2021 - 04.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46285/2021 | Vann og avløp Vi trenger mer tid - søknad om endring - Tomannsbolig Forsbakkveien 8A - 99/591 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45029/2021 | Byggesak Valgprotokoller fra stemmestyrene - sametingsvalg 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313770 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43891/2021 | Serviceavdelingen Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2021, sendt 20.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43882/2021 | Økonomiavdelingen Svar på innsyn i sak 19/64-35 - Vedtak MPR sak 50/21 - Plan 3078: Svenskveien 195 - Sluttbehandling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne- Anette Kvig | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42395/2021 | IKT avdelingen Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/4419-36 - Uttalelse til søknad om deling av grunneiendom gnr 94 bnr 26 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Arnesen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42446/2021 | IKT avdelingen Innvilgelse - Fritak fra stemmestyret http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergene, Torstein | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42347/2021 | Serviceavdelingen Vedrørende Nevermoen 42 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fredrik Eidissen Langnes | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42034/2021 | Leder areal og miljø Svar på innsyn i sak 20/1482-37 - Vedtak MPR sak 44/21 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - hytte ved Langtjønna 58/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: pera-ar | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41462/2021 | Serviceavdelingen Tilsynsrapport - bruk av kostpenger - Skonseng naturbarnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKONSENG NATURBARNEHAGE | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52504/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Godkjenning av endringer detaljplan, Røvassåga kraftverk, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52089/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Referat fra møte i samarbeidsutvalget - Ytteren miljøbarnehage 16.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: YTTEREN BARNEHAGE | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52160/2021 | Barnehageavdelingen Klage på protokollen , Stortingsvalget 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Twitteriatet for valgkontroll | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51914/2021 | Serviceavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913150805, 1833-65/ 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HANS-MARIUS KRISTENSEN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51421/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 977227186, 1833-141/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRN OLAV LILLEALTER | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51431/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992389532, 1833-87/ 9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ISELIN-IREN MIKALSEN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51433/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bestilling innsyn i sak: 2019/79-35 og 36 Vedtak om tvangsmulkt: egenmeldt sykefravær (RA-0182) 3. kvartal 2021 - org.nr. 918127801 Per persaveien 3, Rana bibliotek og Rana Voksenopplæring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51214/2021 | IKT avdelingen Avslag på søknad om startlån http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 51036/2021 | Serviceavdelingen 44/21 Vedtak/Protokollutdrag OK-utvalget 26.10.2021 - Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2022-2023 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319059 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49167/2021 | Serviceavdelingen Svar på innsyn - Vedtak fra kommunestyre angående gatelys http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Gjeseth | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49247/2021 | IKT avdelingen Adm. vedtak: Skjenkebevilling - Wilja Musikk - 22- 23.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WILJA MUSIKK Jill Larsdotter Lyngøy | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48137/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Svar på innsyn i sak 20/12887-33 - Oppsummering togtransport til Grønnfjelldalen i forbindelse med stengt Fv. 7374 - Sally http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47971/2021 | IKT avdelingen Ny innsendelse av sletting av servitutter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47293/2021 | Oppmåling Søknad på midler fra opphjelp jakt og fiske 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANAVASSDRAGET FISKEFORVALTNING SA | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47087/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46150/2021 | Serviceavdelingen Søknad om ferdigattest - Sjøvegen vest - Sjøvegen 8 - 12-mannsbolig http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45819/2021 | Oppmåling Prøvingsrapport - Mo vannverk, prøve: LAB21-114803 - 07.09.2021 - 28.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45386/2021 | Vann og avløp Søknad om ferdigattest - tomannsbolig Forsbakkveien 8A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44510/2021 | Byggesak Valgprotokoller fra stemmestyrene - Stortingsvalg 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313766 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43887/2021 | Serviceavdelingen NVEs tilbakemelding på henvendelse i forbindelse med Innsigelse - regplan. 8076: Detaljregulering for områder rundt tidligere Alteren skole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Hagerup | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43782/2021 | Kart og arealplan Bestilling av innsyn - Sak: 2019/4419-36 - Uttalelse til søknad om deling av grunneiendom gnr 94 bnr 26 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Arnesen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42445/2021 | IKT avdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2019/64-35 - Vedtak MPR sak 50/21 - Plan 3078: Svenskveien 195 - Sluttbehandling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanna-Anette Kvig | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42393/2021 | IKT avdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1482-37 - Vedtak MPR sak 44/21 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - hytte ved Langtjønna 58/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: pera-ar | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41460/2021 | Serviceavdelingen Flomskade - Nevermoveien 28 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Bratt | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41444/2021 | Leder areal og miljø Utsendelse av saker til behandling i valgstyret/samevalgstyret 07.09.2021 som er unntatt offentlighet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Morten Waage m.fl. | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41577/2021 | Serviceavdelingen Godkjent protokoll Rana eldreråd 25.08.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ersagli | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41203/2021 | Serviceavdelingen Styringsrapport til skattekreditor for periode 08/2021, sendt 02.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40709/2021 | Økonomiavdelingen Tilsynsrapport - bruk ev kostpenger - Skonseng naturbarnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKONSENG NATURBARNEHAGE | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 52501/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 915 084 400 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51839/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Verdens minnedag for trafikkofre 21.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYGG TRAFIKK | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51988/2021 | Kommunale veier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969228440, 1833-185/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TORE JULIUSSEN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51430/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Referat fra møte i Samarbeidsutvalget - Mjølan barnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MJØLAN BARNEHAGE | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51491/2021 | Barnehageavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976098471, 1833-190/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BENTE FUGLSTAD | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51351/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Vann i veigrøft - Thomas Hågensensvei 6 og 8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Hell | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51140/2021 | Kommunale veier Sammensatte rapporter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50851/2021 | Serviceavdelingen Vedtak om tvangsmulkt: egenmeldt sykefravær (RA-0182) 3. kvartal 2021 - Rana bibliotek og Rana voksenopplæring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50360/2021 | HR avdelingen Bestilling innsyn - Vedtak fra kommunestyre angående gatelys http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Gjeseth | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49246/2021 | IKT avdelingen Ferdigattest - nybygg - Sjøveien 6 og 8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 45790/2021 | Oppmåling Tilsynsynsrapport 23.8.2021, Røvassåga kraftverk, Rana kommune. NVEs referanse: 202005192-23 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 48416/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende - Selfors UL - 30.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Willy Andersen | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 48046/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Bestilling av innsyn - Sak: 2020/12887-33 - Oppsummering togtransport til Grønnfjelldalen i forbindelse med stengt Fv. 7374 - Sally http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47970/2021 | IKT avdelingen Høringsuttalelse - Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2022-2023 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hauknes skole | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47421/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47161/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46591/2021 | Serviceavdelingen Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46148/2021 | Serviceavdelingen Prøvingsrapport Mo vannverk, prøve: LAB21-116018 21.09.2021 - 24.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45127/2021 | Vann og avløp Vedtak fra kommunestyret 16.05.2017 - Strategi for digitalisering i Rana kommune 2017 - 2032 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313536 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 43657/2021 | Serviceavdelingen Informasjon om spørreundersøkelse om valggjennomføringen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43562/2021 | Serviceavdelingen Svar innsyn i sak: 2020/432-25,26,29 og 30 - Samordnet uttalelse med innsigelse - Detaljreguleringsplan for området rundt tidligere Alteren skole - Plan-ID 8076 - Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marion Brun | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43465/2021 | IKT avdelingen Avvisningsvedtak frist feil/mangel utløpt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42336/2021 | Serviceavdelingen Vedtak fra kommunestyret 07.09.2021 - sak 76/21 - Plan 3078: Svenskveien 195 - Sluttbehandling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311887 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42011/2021 | Serviceavdelingen Uttalelse til søknad om deling av grunneiendom gnr 94 bnr 26 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41447/2021 | Oppmåling Godkjent protokoll Rana eldreråd 25.08.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Oesterdal | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41193/2021 | Serviceavdelingen Samlede journalposter rundt lukking av sak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41232/2021 | Serviceavdelingen Søknad om endring av gitt tillatelse - tomannsbolig Forsbakkveien 8A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41269/2021 | Byggesak Søknad om fritak fra stemmestyret 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41213/2021 | Serviceavdelingen Bygge og deleforbud http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Therese Hege Kristensen Hansen | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40175/2021 | Leder areal og miljø Høring – etterutdanning for spesialister i allmennmedisin - endringer i helsepersonelloven http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52131/2021 | Kommuneoverlege Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970223231, 1833-193/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EGIL HERMANN JOHANSEN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51434/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986433090, 1833-94/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANDI MERETE RØSSVOLL | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51359/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969404400, 1833-117/ 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGE GULDVIK | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51344/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 915084400, 1833-171/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØLI GÅRD & ELTEKNIKK | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51388/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Sammensatte rapporter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 50850/2021 | Serviceavdelingen Vedtak om tvangsmulkt: egenmeldt sykefravær (RA-0182) 3. kvartal 2021 - org.nr. 918127801 Per persaveien 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 50357/2021 | HR avdelingen Ulovlighetsoppfølging - brudd på brann- og lydskille mellom bruksenheter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Skotnes | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48842/2021 | Byggesak Vedlikehold av gang og sykkelvei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mikael Sternang | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48739/2021 | Kommunale veier Lys i Klokkerhagen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torfinn Arnstein Nerdal | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47837/2021 | Kommunale veier Svar innsyn sak 20/12887-33 Oppsummering togtransport til Grønnfjelldalen i forbindelse med stengt Fv. 7374 - Sally http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47935/2021 | IKT avdelingen Søknad om skjenkebevilling - Wilja Musikk - 22- 23.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WILJA MUSIKK Jill Larsdotter Lyngøy | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47948/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Tilleggsopplysning til tidligere innsendt innspill - Plan 2190 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Svendsen m.fl. | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47425/2021 | Kart og arealplan Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47160/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Behovsmelding med søknad om startlånmidler for 2022 åpner 6. desember http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46478/2021 | Serviceavdelingen Trafikkofrenes dag - 21. november 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45885/2021 | Kommunale veier Prøvingsrapport - Mo vannverk - 14.09.2021 - 17.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43913/2021 | Vann og avløp Valgprotokoll for valgstyret - stortingsvalget 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313346 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43467/2021 | Serviceavdelingen Bestilling innsyn i sak: 2020/432-25,26,29 og 30 - Samordnet uttalelse med innsigelse - Detaljreguleringsplan for området rundt tidligere Alteren skole - Plan-ID 8076 - Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marion Brun | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43459/2021 | IKT avdelingen Søknad om fritak fra stemmestyret 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41204/2021 | Serviceavdelingen Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 41061/2021 | Serviceavdelingen Svar på spørsmål om saksbehandling av deling av grunneiendom - Sandmo, gnr. 94/26 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Arnesen | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40069/2021 | Oppmåling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969340410, 1833-23/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asmund Oddgeir Amundsen | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51402/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995718170, 1833-157/ 12 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MELKEBARTEN SAMDRIFT DA | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51427/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Rapportering på bruk av sommerjobb- og aktivitetstilskudd 2021 - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50582/2021 | Økonomiavdelingen Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49568/2021 | Serviceavdelingen Delegering - Peter Østbergh http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319236 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 49344/2021 | Leder bydrift Høring - Endringer i spesialistforskriften http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48540/2021 | Kommuneoverlege Bestilling av innsyn - Sak: 2020/12887-33 Oppsummering togtransport til Grønnfjelldalen i forbindelse med stengt Fv. 7374 - Sally http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 47930/2021 | IKT avdelingen Skjenkebevilling - enkeltanledning - Rana bibliotek 26.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE, Rana bibliotek | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47586/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47159/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Inspeksjonsrapport 30.08.2021 - Øvre Leiråga kraftverk - MIP Miljøkraft AS - Rana kommune, Nordland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Thon Bråten | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47179/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Svar på brev fra Rana kommune;vurdering - ulovlighetsoppfølging http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joakim Wist Larsen m.fl. | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47170/2021 | Byggesak Svar innsyn i sak 2021/220-31 Avløpskum ved Jonas Buddes vei 8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46661/2021 | IKT avdelingen Aktuell informasjon om influensavaksineringen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46258/2021 | Kommuneoverlege Slukket gatelys http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnulf Schanche | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46041/2021 | Kommunale veier Undersøkelse Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2021 - Helse og omsorg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46083/2021 | Leder Hjemmebaserte tjenester Høring - skolerute for grunnskolen i Rana for skoleåret 2022- 2023 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anni Breivik m.fl. | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45015/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Epost fra Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314428 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Magnhild Heidi Aabø | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44548/2021 | Kommunale veier Valgprotokoll for samevalgstyret - sametingsvalget 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313342 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43463/2021 | Serviceavdelingen Svar innsyn i sak: 2020/432-31 Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for området rundt tidligere Alteren skole - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marion Brun | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43197/2021 | IKT avdelingen Prøvingsrapport Mo vannverk, prøve: LAB21-115290 - 07.09.2021 - 10.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 42472/2021 | Vann og avløp 2015/3030 - Fjerning av to bygg på din eiendom http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Navis Supply | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53383/2021 | Byggesak Anmodning om opplysninger fra lege http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE BARNEVERN | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53089/2021 | Juridisk avdeling Påminnelse - skriftlig tilsyn fra barnehagemyndigheten med bruk av foreldrepenger i barnehager i Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirkebakken Barnehage m.fl. | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52438/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992158832, 1833-94/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LARS PETTER RØSSVOLL | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51425/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987455012, 1833-185/ 48 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ODD ARNE OLSEN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51368/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969225719, 1833-110/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ODD LANGVANN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51340/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 991963359, 1833-156/ 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVEIN HELGE STRAUMBOTN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51335/2021 | Miljø, landbruk og eiendom 103/21 Vedtak/Protokollutdrag kommunestyre 11.11.2021 Vedlikeholdsfond http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321008 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51116/2021 | Serviceavdelingen Grunnboksrapport http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317213 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Trude Lillevik | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47328/2021 | Kart og arealplan Oppsummering togtransport til Grønnfjelldalen i forbindelse med stengt Fv. 7374 - Sally http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47576/2021 | Teknisk Adm. vedtak: Skjenkebevilling - enkeltanledning -Dansekameratan 23.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DANSEKAMERATAN | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47313/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Saken gjelder gnr. 34 bnr. 22 i knr. 1833 Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47158/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Oppussing av bad i Nerheia 9 – dere må sende inn søknad med ansvarlig foretak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Caroline S Holmgren m.fl. | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 47005/2021 | Byggesak Startlån ettersendt vedlegg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46796/2021 | Serviceavdelingen Bestilling innsyn i sak: 2021/220-31 Avløpskum ved Jonas Buddes vei 8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46659/2021 | IKT avdelingen Undersøkelse Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2021 - oppvekst og kultur http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46081/2021 | Rana Bibliotek Gatelys ute av drift - Sørveien på Gruben http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simon Hanssen | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45788/2021 | Kommunale veier Evaluering - svar spørreskjema sendt til valgmedarbeiderne etter valgdagen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315758 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45874/2021 | Serviceavdelingen Influensavaksinering 2021/2022 - aktuelt informasjonsmateriell fra FHI http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45428/2021 | Kommuneoverlege Rapportering på bruk av sommerjobb- og aktivitets-tilskudd 2021 med tidsfrist http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44552/2021 | Stab/Sentrale støttetjenester Inspeksjonsrapport 30.08.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44155/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Kommentarer - Planforslag 2190 - Nytt fortau i Skolegata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Handå | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43981/2021 | Kart og arealplan Bestilling innsyn i sak: 2020/432-31 Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for området rundt tidligere Alteren skole - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marion Brun | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43185/2021 | IKT avdelingen Midlertidig delegering - Hilde Steinan http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311827 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 41952/2021 | Leder bydrift RANA KOMMUNE, 38797441 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - YA63372 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - servicesalg | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53772/2021 | Økonomiavdelingen Samlede journalposter - behandling i sak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53569/2021 | Serviceavdelingen Dokumentasjon på fjerning av bygg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy Johnsen | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53033/2021 | Byggesak Angående kosttilsyn, vi ønsker dokumentasjon fra dere http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestvikheia Barnehage | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52423/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990117292, 1833-102/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERIT KRISTIN SAKRIHEI | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51424/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 870570392, 1833-103/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Konrad Lillerødvann | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51407/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984969171, 1833-176/ 19 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALEKSANDER SOLVANG | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51437/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - Krokstrand Fjellpark AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROKSTRAND FJELLPARK AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51477/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987642548, 1833-59/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEIDI STUVLAND | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51357/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969384620, 1833-6/ 36 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRN LYNGHEI | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51366/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969383349, 1833-147/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulla Hermansen | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51403/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869265152, 1833-105/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØVASSMO ASBJØRN LANDE | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51391/2021 | Miljø, landbruk og eiendom 102/21 Vedtak/Protokollutdrag kommunestyre 11.11.2021 Revisjon av kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321001 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51109/2021 | Serviceavdelingen Opplysninger gitt til Rana barnevern http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE BARNEVERN | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50623/2021 | Juridisk avdeling 135/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 02.11.2021 - Vedlikeholdsfond http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319785 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49893/2021 | Serviceavdelingen Signert : Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Rana ungdomsskole - Utvidelse av stilling - 50 % fast http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Xue Aanes Fiskvik | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48977/2021 | HR avdelingen Igangsettingstillatelse (IG 3) - riving av eldre bolighus - Båsmosjyen 39 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Bratland Pedersen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47310/2021 | Byggesak Søknad om skjenkebevilning - manglende tilbakemelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dansekameratene | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47225/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47157/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om startlån, del 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46827/2021 | Serviceavdelingen Støy fra Storgata for Hanna Bechsvei 2 til 72. Gruben borettslag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRUBEN BORETTSLAG | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46536/2021 | Kommunale veier Undersøkelse Egenmeldt sykefravær 3. kvartal 2021 - adm. tekniske tjenester og areal og miljø http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46080/2021 | Leder areal og miljø Utsendelse av sak til behandling av formannskapet 05.10.2021 som er unntatt offentligheten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Morten Waage m.fl. | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45763/2021 | Serviceavdelingen Vurdering av sak – ulovlighetsoppfølging – brudd på brann- og lydskille mellom bruksenheter i Nerheia 9 og 11 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND AVD BODØ | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45477/2021 | Byggesak Informasjonsbrev om influensavaksinasjon 2021/2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45415/2021 | Kommuneoverlege Svar på innsyn i sak 18/1504-30 - Ønske om gatelys ved skolealleen, Gruben http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45203/2021 | IKT avdelingen Svar gitt til Valgdirektoratet i evalueringsundersøkelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oslo Economics | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44394/2021 | Serviceavdelingen Rapportering på bruk av sommerjobb- og aktivitets-tilskudd 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 44294/2021 | Stab/Sentrale støttetjenester NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for fortau i skolegata - Rana kommune - Nordland fylke http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Lillefloth | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43689/2021 | Kart og arealplan Tilsagn om OU-midler - Rana kommune sendt fra KS Konsern http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42342/2021 | Leder HR avdeling Referat møte 27.10.2021 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53295/2021 | Kulturavdelingen Tilleggsdokumentasjon - Tusenbein barnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TUSENBEIN BARNEHAGE SA | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52405/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969 122 928 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51842/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - Folk i Farta AS 2021-0115 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLK I FARTA AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51476/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969707713, 1833-116/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INGEBRIGTSEN BIRGER | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51439/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976299965, 1833-126/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOR IVAN JOHANSEN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51395/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969611120, 1833-139/ 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOSTEIN BAKKEN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51376/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994735713, 1833-118/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JANNE LEIRÅMO JOHANSEN ENGVOLL GÅRD | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51377/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913070461, 1833-187/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRANK LARSEN NYSTAD | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51347/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Omfordeling av midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51154/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om startlån http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50625/2021 | Serviceavdelingen 134/21 Vedtak/Protokollutdrag formannskapet 02.11.2021 - Revisjon av kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319784 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49892/2021 | Serviceavdelingen Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49551/2021 | Serviceavdelingen Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Rana ungdomsskole - Utvidelse av stilling - 50 % fast http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48714/2021 | HR avdelingen Etterspørring av dokumentasjon på at forholdet er rettet opp i - Nordlandsveien 80 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Hannes Andreas Johnsen | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 47604/2021 | Byggesak Samisk parallellnavn for Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ørjan Møllersen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47490/2021 | Kulturavdelingen Midlertidig brukstillatelse - bolig og garasje - Båsmosjyen 39 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Bratland Pedersen | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47283/2021 | Byggesak Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47155/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om startlån, del 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46784/2021 | Serviceavdelingen Søknad om skjenkebevilling - Gruben mannskor - 13.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRUBEN MANNSKOR | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 46744/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Budsjett - 2022-2025 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46626/2021 | Økonomiavdelingen Avløpskum ved Jonas Buddes vei 8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Storfjord | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 45871/2021 | Driftssentral verksted lager RANA KOMMUNE, 38797441 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - YA68448 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - servicesalg | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46027/2021 | Økonomiavdelingen Rana kommune 1 års amortisering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - Ole Fredrik Hynne | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45459/2021 | Regnskap og skatteavdeling Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1504-30 - Ønske om gatelys ved skolealleen, Gruben http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45202/2021 | IKT avdelingen Sametingsvalg 2021 - Rapporter fra EVA http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313864 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43985/2021 | Serviceavdelingen Innspill til planforslag 2190 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn-Terje Roland m.fl. | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43164/2021 | Kart og arealplan Industrikommunene | Fellesuttalelse om forslag om avgift på landbasert vindkraft http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lund og co v/ Marte Enger | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41456/2021 | Rådmannen Høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget Selfors barnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/303794 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 33926/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Tilbakemelding - Nerheia 9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Skotnes | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40046/2021 | Byggesak Tilsagn om OU-midler - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39443/2021 | Leder HR avdeling Ny lufthavn Mo i Rana - Melding om avvik - sporskader i nedslagsfelt til drikkevannskilde. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323727 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Hilde Sofie Hansen m.fl. | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 53833/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Startlån ettersendt vedlegg - faktura http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53745/2021 | Serviceavdelingen Kvittering på avlevert personalarkiv http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52832/2021 | Leder HR avdeling Tilbakemelding tilsyn - bruk av kostpenger - Vestvikheia barnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTVIKHEIA BARNEHAGE | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52348/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969122928, 1833-175/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STENHAUG BÆRGARTNERI | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51410/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974369257, 1833-48/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DAG ARE NYGARD | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51426/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - Visit Plura AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VISIT PLURA AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51475/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984913656, 1833-172/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EVA ANNIE JENSSEN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51354/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993968129, 1833-158/ 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROBERT FJELLSTAD | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51397/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969227517, 1833-185/ 71 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KALÅS TOR OTTO | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51392/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Referat fra samarbeids-/skolemiljøutvalgsmøte Utskarpen skole 04.11.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320781 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 50889/2021 | Utskarpen barne- og ungdomsskole Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49192/2021 | Serviceavdelingen Aksept tilbud om lån 300,0 mill kr - Kommunalbanken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Jenny Dvergsdal | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 48981/2021 | Økonomiavdelingen Vedtak - utvidelse av stilling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318592 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48704/2021 | HR avdelingen Planarbeid Freyr http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Tuva Cathrine Daae | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48261/2021 | Kart og arealplan Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Nordland - informasjon om arbeidet og invitasjon til møte - Vedr. 21-01310-2 - http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riksantikvaren | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47308/2021 | Kulturavdelingen Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47154/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Samisk navn på Mofjellet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ørjan Møllersen | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47110/2021 | Kulturavdelingen Økonomiplan følgeskriv - 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46624/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om riving av eksisterende, eldre bolighus - Båsmosjyen 39 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Bratland Pedersen | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46539/2021 | Byggesak RANA KOMMUNE, 38797441 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - YA68450 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - servicesalg | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46026/2021 | Økonomiavdelingen Adm. vedtak: Skjenkebevilling - Rana kunstforening - 05.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KUNSTFORENING | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45482/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Ønske om gatelys ved skolealleen, Gruben http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miriam Haueng | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44701/2021 | Kommunale veier Kum nedenfor Nygata 67 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ståle Briel | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44568/2021 | Vann og avløp Antall forhåndsstemmer mottatt - fordelt på dag og lokalitet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313859 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43980/2021 | Serviceavdelingen Informasjon om oppdatert rundskriv for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - kommentarer til regelverk - 2021/18 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43559/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Uttalelse - forslag til detaljregulering for fortau i Skolegata i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 42943/2021 | Kart og arealplan Søknad om kommunal kompensasjonsordning - Raymond Losvik Bygg AS - 2021-0067 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAYMOND LOSVIK BYGG AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41992/2021 | Økonomiavdelingen Industrikommunene | Fellesuttalelse om forslag om avgift på landbasert vindkraft http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311304 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Robert Pettersen m.fl. | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 41429/2021 | Ordfører 2015/3030 - innvilgelse av fristutsettelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Navis Supply | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39463/2021 | Byggesak Svar på innsyn i sak 21/2716-27 Høringsuttalelse - Snøskuterløype i Virvassdalen - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53637/2021 | Serviceavdelingen Samlede journalposter - faktura http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53567/2021 | Serviceavdelingen Ferdigattest - Fageråsbakkene http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53487/2021 | Byggesak Samlede journalposter - utbetaling og vedtak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53513/2021 | Serviceavdelingen Svar innsyn i sak: 2019/375-26 Oversendelse av merknader etter høring og offentlig ettersyn av plan 2180 - Detaljregulering for Kvartalet Furuholmgården http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53041/2021 | IKT avdelingen Ettersending av dokumentasjon - oversikt kostpenger - Tusenbein Barnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TUSENBEIN BARNEHAGE SA | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52325/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - Kroglia Kulturgård AS 2021-0113 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROGLIA KULTURGÅRD AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51474/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969642689, 1833-179/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alvind Gunnar Åsheim | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51404/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992946857, 1833-103/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IVAR TOMAS STORRØDVANN HØGSET | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51379/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 877288862, 1833-187/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEINAR SJONBOTN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51355/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Endring av ansvarsretter - ny bolig - Vatnaveien 20 A, 18/106 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HANDVERKEREN BYGG OG UTLEIE AS | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49376/2021 | Byggesak Tilbud Rana kommune Grønt lån - KLP http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP BANKEN AS | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 48941/2021 | Økonomiavdelingen Svar på bestilling av dokumentasjon om innbygger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48926/2021 | IKT avdelingen Saksfremstilling - utvidelse av stilling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318585 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48697/2021 | HR avdelingen Planarbeid Freyr http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Tuva Cathrine Daae | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48266/2021 | Kart og arealplan Samisk navn på Mofjellet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Brevik Kjærstad | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47108/2021 | Kulturavdelingen Svar - Forespørsel om bekreftelse ang. vegrett 1995/1143-1/72 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robin Patrick Kibsgaard | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 47021/2021 | Kart og arealplan Premieprognose - 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46623/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om midlertidig brukstillatelse - bolig - Båsmosjyen 39 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Bratland Pedersen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46272/2021 | Byggesak Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46185/2021 | Serviceavdelingen Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende -Dansekameratan 23.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DANSEKAMERATAN | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45439/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Stortingsvalg 2021- Rapporter fra EVA http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313857 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43978/2021 | Serviceavdelingen Rapport til aksjonærene - 30.06.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELAND INVEST AS | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43947/2021 | Økonomiavdelingen Vedtak fra kommunestyret 07.09.2021 - sak 71/21 - Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311881 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42005/2021 | Serviceavdelingen Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40183/2021 | Kulturavdelingen Svar innsyn - Sak: 2021/22-2 Tilbakemelding på epost "kloakk opp fra bakken i boligfelt på Alterneset" http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39532/2021 | Serviceavdelingen Bestilling av innsyn i sak 2021/2716-27 Høringsuttalelse - Snøskuterløype i Virvassdalen - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53635/2021 | Serviceavdelingen Klimagassbudsjett og regnskap - Sluttavvirkning Hauan http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Avinor | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53452/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Startlån ettersendt vedlegg - faktura http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53465/2021 | Serviceavdelingen Endringstillatelse - Fageråsbakkene http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53199/2021 | Byggesak Referat samhandlingsmøtet med kommuner 26.11.21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53259/2021 | Helse og omsorg Svar innsyn i sak: 2019/1756 -26 Forsøpling i Ormenggata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53053/2021 | IKT avdelingen Bestilling innsyn i sak: 2019/375-26 Oversendelse av merknader etter høring og offentlig ettersyn av plan 2180 - Detaljregulering for Kvartalet Furuholmgården http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53037/2021 | IKT avdelingen Tilsynsrapport - bruk av kostpenger - Tusenbein barnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TUSENBEIN BARNEHAGE SA | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52323/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - Munin Kaffehus AS 2021-0101 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUNIN KAFFEHUS AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51473/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970161880, 1833-117/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELIAS GULLVIKMO | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51422/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990455775, 1833-32/ 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SOLLI'S BOLIGSERVICE | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51417/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49485/2021 | Serviceavdelingen KST-vedtak fullmakt låneopptak 300 mill. kr http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318826 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Jenny Dvergsdal m.fl. | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 48934/2021 | Økonomiavdelingen Protokoll fra representantskapsmøte HAF IKS 22. okt. 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49002/2021 | Teknisk Svar på spørsmål om bestilling av kopi av personalmapper http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48881/2021 | HR avdelingen Endring av ansvarsrett - Vatnaveien 20 A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HANDVERKEREN BYGG OG UTLEIE AS | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48290/2021 | Byggesak Samisk paralellnavn for Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ørjan Møllersen | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47106/2021 | Kulturavdelingen Forespørsel om bekreftelse ang. vegrett 1995/1143-1/72 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robin Patrick Kibsgaard m.fl. | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 47019/2021 | Kart og arealplan GKRS - Regnskap - 2021/2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46622/2021 | Økonomiavdelingen Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46093/2021 | Serviceavdelingen Finansieringsbevis http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45753/2021 | Serviceavdelingen Jegerprøven - eksamen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Skogseth Leirvik | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45133/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - Plura Lounge 02.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VISIT PLURA AS | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45160/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Båsmo barneskole - melding om ny ansvarsrett http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HENT AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44579/2021 | Byggesak Innspill detaljregulering fortau Skolegata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Karoline Svendsen m.fl. | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 42741/2021 | Kart og arealplan Søknad om kommunal kompensasjonsordning - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41942/2021 | Økonomiavdelingen Gatelys slukket - Ole Bangs vei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idar Sandvik-Mikalsen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41841/2021 | Kommunale veier Bestilling av innsyn - Sak: 2021/220-27 Tilbakemelding på epost "kloakk opp fra bakken i boligfelt på Alterneset" http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 39516/2021 | Serviceavdelingen Samlede journalposter - loggført kontakt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53590/2021 | Serviceavdelingen Salgskvittering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53267/2021 | Serviceavdelingen Ferdigattest - Gruben barneskole - Storsanddalen 8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SPINN ARKITEKTER AS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 52970/2021 | Byggesak Prøvingsrapport P2112565 fra SINTEF Norlab AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 52991/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Høringsuttalelse - Snøskuterløype i Virvassdalen - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53055/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Bestilling innsyn i sak: 2019/1756-26 Forsøpling i Ormenggata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53043/2021 | IKT avdelingen Referat fra samarbeidsmøtet den 19. november -21 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52833/2021 | Helse og omsorg Uttalelse- Detaljreguleringsplan for Furuholmengården- Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 52849/2021 | Kart og arealplan Tilsynsrapport - bruk ev kostpenger - Skonseng naturbarnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKONSENG NATURBARNEHAGE | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 52319/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om ferdigattest - Fageråsbakkene http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51632/2021 | Byggesak Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913585976, 1833-63/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51409/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - Nord Mat og Catering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD MAT OG CATERING AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51472/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969264315, 1833-121/ 9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRANLUND HARALD | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51396/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Signert : Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Selfors sykehjem avd. Solstua - Helgestilling/rekr.stilling (2021/3042) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monja Kristin Ovesen | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 49966/2021 | HR avdelingen Innkommet innspill ved høring og offentlig ettersyn av plan 2187 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tuva Cathrine Daae | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 49068/2021 | Kart og arealplan Egenrapportering Engveien barnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Engveien barnehage | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49608/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren FO/16/21 Svar på kriftlig spørsmål til administrasjon fra Nils Notler (AP) OK- møte 26.10.2021 - skolemat ungdomsskolen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319078 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49186/2021 | Serviceavdelingen Anmodning om tilbud på grønt lån http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOMMUNALBANKEN AS | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 48931/2021 | Økonomiavdelingen Gjeldsbrev http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48576/2021 | Serviceavdelingen Oppretting av feil i "Innkalling til representantskapsmøte" http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 48579/2021 | Teknisk Referat fra møte i tverrfaglig team 15.10.21 - Hauknes skole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48255/2021 | Hauknes skole Endring i tilgangen til Helsedirektoratets søknadsskjema for å søke om tilskudd på Altinn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48252/2021 | Serviceavdelingen Bestilling av kopi av personalmapper - svar http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47330/2021 | Leder HR avdeling Navnesak - stedsnavn Lilleåsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ørrjan Møllersen | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47206/2021 | Kulturavdelingen Sletting av servitutter i grunnboka, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 46984/2021 | Oppmåling GKRS - Regnskap - 2021/2022 Pdf http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46621/2021 | Økonomiavdelingen Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV AS | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46048/2021 | NAV avdeling 2 Startlån ettersendt vedlegg - brev fra bank http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 45511/2021 | Serviceavdelingen Adm. vedtak: Skjenkebevilling Rana kunstforening (erstatter vedtak. nr. 2020/12921-26) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KUNSTFORENING | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 44955/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Utbetaling av tilskudd til Den kulturelle skolesekken i Rana kommune 2021-2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 44538/2021 | Skolesjef Avslag på tilbud om stilling ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/290662 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Susanne Sørmo Larssen | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 20802/2021 | Rana ungdomsskole Høring i navnesak om samiske parallellnavn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Lorentz | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43892/2021 | Kulturavdelingen Kommende korrigeringer av søknad og sluttdokumentasjon for ferdigattest Vatnaveien /Iversen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HANDVERKEREN BYGG OG UTLEIE AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 43702/2021 | Byggesak Innspill til planforslag 2190 - detaljregulering av fortau Skolegata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Carlsen Loe | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 42346/2021 | Kart og arealplan Søknad om kommunal kompensasjonsordning - Kroglia Kulturgård AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROGLIA KULTURGÅRD AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41937/2021 | Økonomiavdelingen SFO - innvilgelse av redusert foreldrebetaling i SFO 2021-2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/309958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40083/2021 | Lyngheim Barneskole Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323625 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53731/2021 | Serviceavdelingen Salg og lagringstillatelse av pyroteknisk vare http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Europris AS | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 53785/2021 | Seksjon for brann og redning Samlede journalposter - kjøp av leilighet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53553/2021 | Serviceavdelingen Skogfaglig vurdering - Fjerning og erstatning av regulert bevaringsverdige trær i Lars Meyers gate 23 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323357 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Ida Martine Solheim Nilsen | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53463/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Samlede journalposter - lest vedtaksbrev http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53514/2021 | Serviceavdelingen Protokollutdrag Sluttbehandling - endringer i forskrift om rekreasjonskjøring med snøskuter i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322945 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53052/2021 | IKT avdelingen Bekreftelse på ferdigstilt arbeider ifm ferdigattest - Gruben barneskole - Storsanddalen 8 - gnr./bnr. 21/80 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPINN ARKITEKTER AS | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52965/2021 | Byggesak Signert gjeldsbrev http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52926/2021 | Serviceavdelingen Forsøpling i Ormenggata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barbro Anna Søfting | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52431/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Oversendelse av merknader etter høring og offentlig ettersyn av plan 2180 - Detaljregulering for Kvartalet Furuholmgården http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD MO I RANA m.fl. | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52453/2021 | Kart og arealplan Tilsynsrapport - bruk av kostpenger - Moltekarten gårds og naturbarnehage A/S http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOLTEKARTEN GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 52172/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Invitasjon til samarbeidsmøte mellom kommunene på Helgeland, Statsforvalter i Nordland og Helgelandssykehuset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51876/2021 | Helse og omsorg Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - Grøven AS 2021-0104 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51471/2021 | Økonomiavdelingen Oversendelse av skjøte for gnr. 20 bnr. 19 fnr. 1528 - Kongsveien 48. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGSPARKEN AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51502/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Avgjørelse i tilsynssak på klage fra ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50213/2021 | Leder Barne- og familieavdelingen FO 15/21 Svar på skriftlig spørsmål til administrasjon fra Christine S. Antonsen (H) OK- møte 26.10.2021 - venteliste barnehager http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319077 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49185/2021 | Serviceavdelingen Har dere glemt å søke om ferdigattest - Mellomvika 31 og 33 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49205/2021 | Byggesak Signert : Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Selfors sykehjem avd. Solstua - Helgestilling/rekr.stilling sykepl.student (2021/3042) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monja Kristin Ovesen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 49058/2021 | HR avdelingen Utbetalingsanmodning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48239/2021 | Serviceavdelingen Søknad om endring av gitt tillatelse - Fageråsbakkene http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 47433/2021 | Byggesak Svar på bestilling av dokumentasjon om innbygger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 47230/2021 | Administrasjon barne og familieavdeling Nøkkeltall - GKRS - Regnskap - 2021/2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46617/2021 | Økonomiavdelingen Kommentar til innspill ved offentlig ettersyn - Plan 2187 Thomas von Westens gate 10 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46572/2021 | Kart og arealplan Innkalling til møte i tverrfaglig team 15.10.21 - Hauknes skole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 46419/2021 | Hauknes skole Sletting av servitutter, ny innsendelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46257/2021 | Oppmåling Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46187/2021 | Serviceavdelingen Egenrapportering Mjølan barnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 46113/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Protokoll styremøte 23.09.2021 HAF IKS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 45372/2021 | Teknisk Svar på innsyn i sak 14/3039-24 - Inspeksjonsrapport Rana Gruber http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45199/2021 | IKT avdelingen Adm. vedtak: Skjenkebevilling - Rana kunstforening - 29.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314593 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KUNSTFORENING | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 44713/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Samiske parallellnavn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA HISTORIELAG | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43888/2021 | Kulturavdelingen Valgdirektoratets svar angående mottak av to tilsvarende stemmegivinger samme dag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALGDIREKTORATET | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 43900/2021 | Serviceavdelingen Utbetalingsbrev lån 20210311 i Kommunalbanken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNALBANKEN AS | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 43320/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om kommunal kompensasjonsordning - Raymond Losvik bygg AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAYMOND LOSVIK BYGG AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 41936/2021 | Økonomiavdelingen Byggoppfølging saker i Vatnaveien 20 A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HANDVERKEREN BYGG OG UTLEIE AS | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40741/2021 | Byggesak Helsearbeiderfaget - ny faglig leder http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 40810/2021 | HR avdelingen Samlede journalposter - loggført kontakt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53581/2021 | Serviceavdelingen Utbetalingsanmodning for driftstilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ÅARJELHSAEMIEN TEATERE AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 53464/2021 | Kulturavdelingen Salgskvittering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53244/2021 | Serviceavdelingen Endring av dato ferdigstillelse - søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkplan | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53061/2021 | Byggesak Fyrverkeri fører til store lidelser for dyr og mennesker http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 53136/2021 | Seksjon for brann og redning Utbetalingsanmodning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52667/2021 | Serviceavdelingen Tilsynsrapport - kostpenger - Barnas Hus http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNAS HUS | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52157/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Sak til motorferdselsnemnda 26.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy m.fl. | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52184/2021 | IKT avdelingen NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljregulering - Kvartalet Furuholmgården - plan 2180 – Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 51927/2021 | Kart og arealplan Ber om utsatt frist for endelig rapport for Daloselva. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51746/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - E & C Helgeland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51470/2021 | Økonomiavdelingen Mo pg. - Retur av signert tillegg til festekontrakt - Avg nr. 0421-0609 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLYSNINGSVESENETS FOND | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51139/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Søknad om ferdigattest - Gruben barneskole - Storsanddalen 8 - gnr./bnr. 21/80 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPINN ARKITEKTER AS | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 50655/2021 | Byggesak Invitasjon til samarbeidsmøte mellom kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50191/2021 | Helse og omsorg Faktura http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 50177/2021 | Serviceavdelingen Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49491/2021 | Serviceavdelingen Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49518/2021 | Serviceavdelingen FO 14/21 Svar på skriftlig spørsmål til administrasjon fra Carina Hoff-Johansen (AP) OK-møte 26.10.2021 - Ventelister PPT http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319075 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49183/2021 | Serviceavdelingen ***** ***** - Takker nei til tilbud om ansettelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318735 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 48847/2021 | HR avdelingen Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - fanansieringsbevis http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 48228/2021 | Serviceavdelingen Bestilling av kopi av personalmapper http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIV I NORDLAND | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47174/2021 | HR avdelingen Innvilget tilskudd til fellesfyrverkeri - nyttårsaften 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Dehlin | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 47150/2021 | Serviceavdelingen Premiesatser 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 46615/2021 | Økonomiavdelingen Sletting av servitutter i grunnboka, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/316131 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 46247/2021 | Oppmåling Egenrapportering - Selfors barnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELFORS BARNEHAGE | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 45870/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Ferdigmeldinger riving Strandgata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALRYGG ARKITEKTUR AS | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 45822/2021 | Byggesak Innkommet innspill ved høring og offentlig ettersyn av plan 2187 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tuva Cathrine Daae | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 44683/2021 | Kart og arealplan Bestilling av innsyn - Sak 14/3039-24 - Inspeksjonsrapport Rana Gruber http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45195/2021 | IKT avdelingen Innkalling til representantskapsmøte HAF IKS 22.10.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/315007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 45125/2021 | Teknisk Skatteoppgjør http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/314906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 45026/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Høringsuttalelse om samiske stedsnavn i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/313384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Raanen Saemieh forening | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 43505/2021 | Kulturavdelingen Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage - 2021/2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 42952/2021 | Barnehageavdelingen Tilbud låneopptak til investeringer for 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNALBANKEN AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 42048/2021 | Økonomiavdelingen Søknad om kommunal kompensasjonsordning - Folk i Farta AS - 2021-0090 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLK I FARTA AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 41908/2021 | Økonomiavdelingen Startlån ettersendt vedlegg - skifteavtale http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2021 | RegistryNumber: 41393/2021 | Serviceavdelingen Ettersendelse av vedlegg til driftstilskudd kulturvirksomhet (KF-109A-1833) Ref: QIU4V4 - journalpost 15 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/311170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRUBEN MUSIKKORPS | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 41295/2021 | Kulturavdelingen Søknad om skjenkebevilling - Rana kunstforening - 29.09.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/310059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA KUNSTFORENING | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 40184/2021 | Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Samlede journalposter - loggført telefonkontakt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 53563/2021 | Serviceavdelingen Faktura http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/323125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 53231/2021 | Serviceavdelingen Midlertidig brukstillatelse - boligblokk - Lars Meyers Gate 23 - 20/874 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 52993/2021 | Byggesak Ber om redegjørelse for tiltak - forholdstall mellom lærere og elever http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 52931/2021 | Skolesjef Salg og lagringstillatelse av pyroteknisk vare http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joker Utskarpen | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52685/2021 | Seksjon for brann og redning Vedtak - finansiering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52647/2021 | Serviceavdelingen Endelig vedtak - klage avvisning på grunnlag av manglende rettslig klageinteresse - gnr/bnr 8/1 i Rana tas ikke til følge http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 52619/2021 | Teknisk Tilsynsrapport - bruk av kostpenger - Moltekarten gårds og naturbarnehage A/S http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/322002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOLTEKARTEN GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 52110/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Ber om utsatt frist for endelig rapport for Daloselva. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Sæter | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51745/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Fwd: Diverse saker http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Zar Eiendom | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 51564/2021 | Byggesak Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - Sletten Gård ANS 2021-0127 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SLETTEN GÅRD ANS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 51469/2021 | Økonomiavdelingen Vedrørende høring - Detaljregulering for Kvartalet Furuholmgården http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/321063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NVE v/Steinar Lillefloth | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 51171/2021 | Kart og arealplan Mo pg - Korrespondanse vedrørende restanser - Avg nr 0421-0609 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/320891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLYSNINGSVESENETS FOND | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 50999/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49502/2021 | Serviceavdelingen Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 49550/2021 | Serviceavdelingen FO 13/21 Svar på skriftlig spørsmål til administrasjon fra Nils Notler (AP) OK - møte 26.10.2021 - aktivitetsutstyr Rana ungdomsskole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319074 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 49182/2021 | Serviceavdelingen Uttalelse - snøskuterløype i Virvassdalen, Norge http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/318551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arjeplog kommun | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 48663/2021 | Miljø, landbruk og eiendom Fakturakopi