Postliste http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.rana.kommune.no Innkalling til møte i ansvarsgruppen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25928/2022 | IKT avdelingen Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22500/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25001/2022 | IKT avdelingen Ankomstmelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24929/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24924/2022 | IKT avdelingen MELDING TIL LØNNINGSKTR.: PERMISJON http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24888/2022 | IKT avdelingen Vedrørende melding om behov for koordinator i spesialisthelsetjenesten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24786/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24797/2022 | Seksjon for service Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24699/2022 | Seksjon for service Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24139/2022 | IKT avdelingen Referat ansvarsgruppemøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24541/2022 | Seksjon for service Møteinnkalling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24529/2022 | Seksjon for service AVLYST BOSETTING http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24454/2022 | Seksjon for service Avbrudd i bosetting den 18.05.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24500/2022 | Seksjon for service Brev til barneverntjenesten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24558/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24281/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24230/2022 | IKT avdelingen Samværsplan 2022-2023 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24161/2022 | IKT avdelingen Statsforvalterens overprøving av kommunalt vedtak om bruk av tvang - ***** ***** ***** ***** ***** - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24042/2022 | IKT avdelingen MELDING TIL LØNNKTR.: PERMISJON http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24021/2022 | IKT avdelingen INNMELDING LØNN - FORLENGELSE PROGRAMTID http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23802/2022 | IKT avdelingen Brev fra advokat Fladvad http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23816/2022 | IKT avdelingen Oversendelse av IOP for skoleåret 2021-22 (oktober til juni) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23758/2022 | IKT avdelingen Orientering om mottatt henvisning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23471/2022 | IKT avdelingen Anmodning om opplysninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23470/2022 | IKT avdelingen Kommunal bolig - eie/leie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23107/2022 | IKT avdelingen Oppsummering samarbeidsmøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22740/2022 | IKT avdelingen BOF inkassol.§ 10 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22517/2022 | IKT avdelingen Ukentlig oversikt, FHI data 18.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24879/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Høring - Forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24768/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Ukentlig oversikt, FHI data 2022-05-11 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24239/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Ukentlig oversikt, FHI data 04.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22834/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22447/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22430/2022 | IKT avdelingen Ukentlig oversikt, FHI data 27.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21517/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Ukentlig oversikt, FHI data 20.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20296/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22388/2022 | Seksjon for service Ukentlig oversikt, FHI data 13.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20011/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Søknad om omsorgsbolig http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22243/2022 | Seksjon for service Ukentlig oversikt, FHI data 2022-04-06 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18939/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Innkalling til ansvarsgruppe http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22084/2022 | IKT avdelingen Møte med HOD 05.04.2022 kl 10:00 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18456/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin MELDING TIL LØNN - STANS I UTBETALING http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22129/2022 | IKT avdelingen Referat kommunemøte 18.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16637/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Samtykke fra Fauske videregående skole 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22003/2022 | IKT avdelingen 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 132 - Covid-19-håndtering (14.03.2022 - 17:13) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15834/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Referat etter samarbeidsmøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21903/2022 | IKT avdelingen Referat kommunemøte 11.03.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15634/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Brev om avvikling av anbefaling om 24-timers svartid for NAT/PCR-analyser http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15383/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Informasjon til statsforvaltere og kommuner om oppdatering i STAF-rapporteringsløsningen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15368/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Ukentlig oversikt, FHI data 09.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15168/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Ankomstmelding bosetting 10.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21897/2022 | Seksjon for service Ukentlig oversikt, FHI data 2022-03-02 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14514/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Søknad om pleie- og omsorgstjenester - sykehjemsplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21708/2022 | IKT avdelingen Situasjonsrapport Nr. 128 - Covid-19-håndtering (01.03.2022 - 08:43) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14286/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Referat fra kommunemøte 25.0.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13843/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Søknad om pleie- og omsorgstjenester - psykisk -rus http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21697/2022 | IKT avdelingen Avvikling av Covid-19-retningslinje for jevnlig testing og bruk av munnbind av ansatte i helse- og omsorgstjenesten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13842/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Ukentlig oversikt, FHI data 23.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13196/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Situasjonsrapport Nr. 126 - Covid-19-håndtering (22.02.2022 - 09:12) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12866/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Referat fra samarbeidsmøte 08.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21379/2022 | IKT avdelingen Kommunal bolig - eie/leie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21468/2022 | IKT avdelingen Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20866/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21159/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 21013/2022 | Seksjon for service Mottatt melding - informasjon til PPT http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20606/2022 | IKT avdelingen Melding om bosetting http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20382/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20379/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20251/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20147/2022 | Seksjon for service Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20042/2022 | Seksjon for service referat http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19511/2022 | Seksjon for service Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19125/2022 | IKT avdelingen Samarbeidsavtale - individbaserte tjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18758/2022 | Seksjon for service Vedr. 20-03419-25 - Innkalling til ansvarsgruppemøte 26.04.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18756/2022 | Seksjon for service Innkalling til samarbeidsmøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18775/2022 | IKT avdelingen Anmodning om opplysninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18754/2022 | IKT avdelingen Avlasting http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18749/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18629/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18628/2022 | IKT avdelingen INNMELDING LØNN http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18512/2022 | IKT avdelingen Familietjenesten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18410/2022 | IKT avdelingen Referat fra møte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18362/2022 | IKT avdelingen Invitasjon til seminar i Nordland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18293/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18025/2022 | Seksjon for service Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18022/2022 | Seksjon for service Kommunal bolig - eie/leie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17919/2022 | IKT avdelingen Kommunal bolig - eie/leie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17863/2022 | IKT avdelingen Skattemelding 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17795/2022 | IKT avdelingen Kommunal bolig - eie/leie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17528/2022 | IKT avdelingen Kommunal bolig - eie/leie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17518/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17368/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17221/2022 | IKT avdelingen Innkalling ansvarsgruppemøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE BARNEVERN | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17022/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16965/2022 | IKT avdelingen Søknad om helse- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16756/2022 | Seksjon for service Innkalling ansvarsgruppemøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2022 | RegistryNumber: 16598/2022 | IKT avdelingen Utvidet avlastning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16493/2022 | IKT avdelingen Melding om dokumenttilsyn - krav om opplysninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16393/2022 | IKT avdelingen Kommunal bolig - omsorgsbolig http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16213/2022 | IKT avdelingen Flyttemelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16149/2022 | IKT avdelingen Flyttemelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16148/2022 | IKT avdelingen Flyttemelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15928/2022 | IKT avdelingen Flyttemelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15906/2022 | IKT avdelingen Innkalling Ansvarsgruppemøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15960/2022 | IKT avdelingen MELDING TIL LØNNKTR.. UTBETALING AV INTRO.STØNAD http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15934/2022 | IKT avdelingen Klage på enkeltvedtak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15989/2022 | Seksjon for service MELDING LØNN - STANS I UTBETALING GRUNNET PERMISJON http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15895/2022 | Seksjon for service Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15856/2022 | IKT avdelingen Invitasjon til samarbeidsmøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15748/2022 | Seksjon for service Innkalling til ansvarsgruppemøte 31.03.2022 SRL http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune, helsesøstertjenesten | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15442/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15515/2022 | IKT avdelingen Fullt innsyn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15216/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15159/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15158/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15101/2022 | IKT avdelingen Kompetanseløftet 3 - Forespørsel fra PPT - Rana om kontakt for videre drøfting av kompetansebehov og tiltak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14861/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14825/2022 | IKT avdelingen Ber om supplerende opplysninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14757/2022 | IKT avdelingen Søknad om helse- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14673/2022 | Seksjon for service Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14579/2022 | IKT avdelingen Skriv fra samarbeidsmøtet 15.02.22, Harstad skole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14474/2022 | IKT avdelingen Rapport etter utredning og observasjon på ***** ***** 04.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14374/2022 | IKT avdelingen Ankomstmelding bosetting 02.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14112/2022 | IKT avdelingen Ankomstmelding bosetting/familiegjenforening 10.03.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14096/2022 | IKT avdelingen Bruk av tvang og makt ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14104/2022 | IKT avdelingen Referat fra ansvarsgruppemøte på skolen den 10.02.2022 - AJ http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13615/2022 | IKT avdelingen Anmodning om opplysninger - Legevaktjournal - pasient ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12675/2022 | IKT avdelingen Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12611/2022 | Seksjon for service Søknad om pleie- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12608/2022 | Seksjon for service Klage på parkeringsgebyr, 3111066 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronald Skjømming | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25297/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon, 3111514 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351331 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Neshagen | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25280/2022 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsbot 4012417 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25271/2022 | Parkeringskontoret Klage parkeringsgebyr, 31115140 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Neshagen | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25220/2022 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsbot 4012417 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25090/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon - 3111536 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asif Mohammadi | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24911/2022 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsgebyr - 1115363 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asif Mohammadi | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24869/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon - 4012786 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Rødsand | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24196/2022 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon - 4012786 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cato Rødsand | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23217/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 3111430 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24728/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon- 3111077 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Karl Amundsen | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24513/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon - 40128258 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24505/2022 | Parkeringskontoret Midlertidig svar klage parkeringsgebyr 3111430 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24409/2022 | Parkeringskontoret Klage parkeringsgebyr 3111430 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24392/2022 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsgebyr - 3111077 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Karl Amundsen | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24369/2022 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsgebyr - 40128258 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23898/2022 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsbot http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jenny Davidsen | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23676/2022 | Parkeringskontoret Svar klage å parkeringsbot saksnr.4012852 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Karen Guðbjörnsdóttir | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23667/2022 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsbot http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jenny Davidsen | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23569/2022 | Parkeringskontoret Klage å parkeringsbot saksnr.4012852 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Karen Guðbjörnsdóttir | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23566/2022 | Parkeringskontoret Svar klage parkeringsgebyr 3111443 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Jonny Eliassen | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22012/2022 | Parkeringskontoret Klage parkeringsgebyr 3111443 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Jonny Eliassen | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22006/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Helander Olsen | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21866/2022 | Parkeringskontoret Svar - klage kontrollsanksjon 4012828 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martine Stenmo | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21838/2022 | Parkeringskontoret Klage parkeringsbot. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Helander Olsen | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21736/2022 | Parkeringskontoret Klage parkeringsgebyr 4012828 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martine Stenmo | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21449/2022 | Parkeringskontoret Klage parkering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21244/2022 | Parkeringskontoret Klage parkering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21152/2022 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsbot - 4012817 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Einmo | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21014/2022 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsbot - 4012817 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy Einmo | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20996/2022 | Parkeringskontoret Svar klage - kontrollsanksjon 3111379 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ilias Potouridis | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20932/2022 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon - saksnummer 31113798 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gudmund Thoresen | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20925/2022 | Parkeringskontoret Svar klage - Parkeringsbot - Saksnummer 3111280 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20898/2022 | Parkeringskontoret Klage - kontrollsanksjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ilias Potouridis | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20512/2022 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon - saksnummer 31113798 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gudmund Thoresen | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20491/2022 | Parkeringskontoret Klage - Parkeringsbot - Saksnummer 3111280 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20479/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon - 3111329 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paricom Boateng | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19233/2022 | Parkeringskontoret Svar klage - parkeringsbot - 4012763 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Myhre | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19039/2022 | Parkeringskontoret Svar klage - parkeringsbot - 3111306 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hermann Anbakk | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18993/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 4012741 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Haaberg | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18955/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 4012775 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18938/2022 | Parkeringskontoret Svar klage saksnr 4012772 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18773/2022 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon - 311329 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paricom Boateng | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18638/2022 | Parkeringskontoret Klage - parkeringsbot - 4012763 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Myhre | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18555/2022 | Parkeringskontoret Klage - parkeringsbot - 3111306 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margrete Mjøen | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18553/2022 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsbot http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tobias Johansen Tysnes | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18387/2022 | Parkeringskontoret Svar klage på kontrollsanksjon - 4012751 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nataliia Krainia | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18360/2022 | Parkeringskontoret Svar klage gebyr 31111278 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Theodor Bjørnådal Lund | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18327/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon - 3111301 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjarne André Arntsen | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18326/2022 | Parkeringskontoret Klage på ileggelse av kontrollsanksjon 4012581 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gislaug Øygarden | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18306/2022 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon 4012741 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Haaberg | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18238/2022 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon 4012775 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18237/2022 | Parkeringskontoret Parkeringsbot http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tobias Johansen Tysnes | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 17989/2022 | Parkeringskontoret Klage saksnr 4012772 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Jacobsen | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17922/2022 | Parkeringskontoret Svar kontrollsanksjon - 3111301 - Tilhørende jp. 525 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarne André Arntsen | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17907/2022 | Parkeringskontoret Klage på ileggelse av kontrollsanksjon 4012581 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Øygarden Selfors | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17806/2022 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon - 40127516 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nataliia Krainia | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17769/2022 | Parkeringskontoret Parkeringsbot 311112782 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Theodor Bjørnådal Lund | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17699/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 3111288 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emil Andersen | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17603/2022 | Parkeringskontoret Svar klage parkeringsbot 3111212 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Naimi Krokstrand | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17594/2022 | Parkeringskontoret Svar klage på kontrollsanksjon 4012730 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Solveig Blikra | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17534/2022 | Parkeringskontoret Dokumentasjon fra sykehuset - Kontrollsanksjon 3111301 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17516/2022 | Parkeringskontoret Svar klage på kontrollsanksjon - 40127318 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Hopstad | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17438/2022 | Parkeringskontoret Midlertidig svar klage kontrollsanksjon - 3111301 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjarne André Arntsen | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17402/2022 | Parkeringskontoret Klage kontrollsankjon - 3111301 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarne André Arntsen | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17391/2022 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon 3111288 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emil Andersen | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17274/2022 | Parkeringskontoret Svar klage på kontrollsanksjon - 40127466 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Krokstrand | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17267/2022 | Parkeringskontoret Svar klage på kontrollsanksjon 4012743 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Skogvold | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17239/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon, 3111199 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Brekke Klausen | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17235/2022 | Parkeringskontoret Svar klage på kontrollsanksjon - 4012684 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17232/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 40127235 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Bjørnstad | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17228/2022 | Parkeringskontoret Svar klage parkeringsbot saksnummer 4012718 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benedikte Skaret Nilssen | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17117/2022 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Skogvold | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16916/2022 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon 40127312 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Hopstad | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16884/2022 | Parkeringskontoret Klage parkeringsbot 3111212 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naimi Krokstrand | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16860/2022 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon 4012730 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Solveig Blikra | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16852/2022 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsgebyr - 40127318 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Hopstad | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16831/2022 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsgebyr - 40127466 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Krokstrand | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16830/2022 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsgebyr http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Skogvold | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16702/2022 | Parkeringskontoret Klage parkeringsgebyr, 31111990 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Brekke Klausen | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16283/2022 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon - 4012684 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16238/2022 | Parkeringskontoret Klage parkeringsgebyr, 40127235 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Bjørnstad | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16215/2022 | Parkeringskontoret Klage parkeringsbot saksnummer 4012718 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Benedikte Skaret Nilssen | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15742/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 40126971 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Fornes | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15496/2022 | Parkeringskontoret Klage parkeringsgebyr 40126971 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Fornes | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15461/2022 | Parkeringskontoret Svar klage på kontrollsanksjon - 4012675 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Matias Karlsen | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15327/2022 | Parkeringskontoret Svar klage på kontrollsanksjon - 4012680 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tobias Nilssen | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15314/2022 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon - 40126757 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Matias Karlsen | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15163/2022 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon - 40126807 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tobias Nilssen | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15162/2022 | Parkeringskontoret Svar klage på kontrollsanksjon - 3111134 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Hagen | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14979/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon 3111159 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nawal Aziz | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14973/2022 | Parkeringskontoret Svar klage over kontrollsanksjon 3111084 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Larssen Bergem | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14936/2022 | Parkeringskontoret Svar ønsker begrunnelse på kontrollsanksjon - 3111132 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erlend Storvolleng | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14852/2022 | Parkeringskontoret Ønsker begrunnelse på kontrollsanksjon - 3111132 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Storvolleng | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14830/2022 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon - 31111347 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Hagen | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14789/2022 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nawal Aziz | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14788/2022 | Parkeringskontoret Klage over kontrollsanksjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Larssen Bergem | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14702/2022 | Parkeringskontoret Klage på kontrollsanksjon - 40126666 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Gårdvik | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14490/2022 | Parkeringskontoret Svar klage på parkeringsbot - 3111044 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Arne Gruben | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14029/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon - 31110380 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Hanto | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13625/2022 | Parkeringskontoret Svar klage gebyr 3111048 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Henriksen | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13580/2022 | Parkeringskontoret Klage på parkeringsbot - 3111044 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Arne Gruben | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13530/2022 | Parkeringskontoret Klage kontrollsanksjon - 31110380 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Hanto | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13149/2022 | Parkeringskontoret Klage på ilagt parkeringsgebyr http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Henriksen | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12834/2022 | Parkeringskontoret Klage gebyr 3111048 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Henriksen | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12716/2022 | Parkeringskontoret Svar klage kontrollsanksjon - klage nr. 3110984 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Anna Hauknes | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12456/2022 | Parkeringskontoret Svar tilbakemelding på svar på klage 3111019 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/337499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Fillingsnes Sjøset | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 11474/2022 | Parkeringskontoret Skannet dokument vedlagt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23214/2022 | Legevakt Hygienesertifikat Aleksandra Lehman http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21880/2022 | Legevakt Hygieneinspeksjon Rignator http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eide Rignator | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21764/2022 | Legevakt Hygienesertifikat Nordfrakt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21260/2022 | Legevakt Rana Express SSC http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20795/2022 | Legevakt Extension m/v Feed Helgeland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19078/2022 | Legevakt Hygienesertifikat m/v Feed Helgeland stemplet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19077/2022 | Legevakt Hygienesertifikat Mai Lehman stemplet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19075/2022 | Legevakt Extension Mai Lehman http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19074/2022 | Legevakt Hygienesertifikat Wilson Ghent - Stemplet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19073/2022 | Legevakt Extension Wilson Ghent http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19072/2022 | Legevakt Hygienesertifikat m/v Rix Emerald http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19069/2022 | Legevakt Hygienesertifikat M/v Rix Emerald http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19058/2022 | Legevakt Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr. 94/7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Anita Rødvand m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25773/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 176/2 og 176/38 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Victoria Fenes | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25348/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 23/7 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Gundersen | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25295/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom 176/118 er ført i matrikkelen. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: YTRE RANA HISTORIELAG | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25290/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 37/1 er ført i matrikkelen. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill Karin Fagerdal m.fl. | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25283/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 37/1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Tore Fagerdal | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24920/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 37/1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill Karin Fagerdal | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24918/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 37/1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim Robert Fagerdal | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24917/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 176/2 og 176/38 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Victoria Fenes | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24730/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom – 176/118 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: YTRE RANA HISTORIELAG | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24499/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 120/14 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT PETER WRIGHT m.fl. | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24238/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 23/7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Gundersen | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24146/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 20/910 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: REDE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23968/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Innsendelse av egenerklæringer - 138/74 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK m.fl. | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23923/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 17/50 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Bjerkli Guttormsen | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23796/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 17/50 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Bjerkli Guttormsen | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23754/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Koksverksgata - 20/910 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REDE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23211/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 61/12 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Alvilde Heggelund m.fl. | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22851/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 17/50 er ført i matrikkelen. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Angermo | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22441/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 61/12 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aimy Soheila Heggelund | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22429/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 61/12 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Alvilde Heggelund | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22427/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 17/50 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Angermo | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22066/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 198/62 - er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MÅEHVIE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22027/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Flostrandveien 612 - 198/62 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MÅEHVIE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 21986/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 105/14 er ført i matrikkelen. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona-Lisa Ødegård m.fl. | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21281/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 20 bnr 1307 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HHO - GRUPPEN AS | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20969/2022 | Seksjon for kart og arealplan Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 20 bnr 1307 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HHO - GRUPPEN AS | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20766/2022 | Seksjon for kart og arealplan Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 128/5 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Rolstad | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20555/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 75/14 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Skevik | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20552/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 75/14 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Skevik | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20488/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom -75/14 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Arntzen Skevik | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20487/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 128/5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Rolstad | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20485/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 105/14 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona-Lisa Ødegård | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20242/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 105/14 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Svanheim Nilsen | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20241/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 20/1299 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BAZAR AS | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20137/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 202/1299 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BAZAR AS | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19750/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 20/538/1604 og 20/538/1647 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET HELGELAND DA | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19253/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 20/538/1604 og 20/538/1647 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET HELGELAND DA | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19248/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 147/76 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19052/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring konsesjonsfrihet - 24/406 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bohlingruppen | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19046/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring konsesjonsfrihet - 87/9 er ført i matrikkelen. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iselin Mikalsen | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 18997/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 20/143 er ført i matrikkelen. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS AVD HELGELAND | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18994/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 21/133 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT LARS NYGAARD | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18969/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring konsesjonsfrihet - 21/133 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT LARS NYGAARD | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18727/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 20/143 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS AVD HELGELAND | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18479/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring konsesjonsfrihet - 87/9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iselin Mikalsen | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18441/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bohlingruppen | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18354/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 147/76 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17805/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 95/3 og 4 er ført i matrikkelen. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Hågensen m.fl. | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 15678/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 95/3 og 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Hågensen m.fl. | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15627/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring konsesjonsfrihet - 20/918 og 24/218 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET HELGELAND DA | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14982/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring konsesjonsfrihet - 20/918 og 24/218 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET HELGELAND DA | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14797/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 20/721 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOOPERATIVEN KJØPESENTER AS | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14253/2022 | Seksjon for kart og arealplan Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 24/291er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOHLIN MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13619/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 24/289 er ført i matrikkelen. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOHLIN MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13610/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæringer konsesjonsfrihet - eiendommene gnr 33/2 og 33/16 - er ført i matrikkelen - http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339635 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET HELGELAND DA | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13606/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 194/5 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Venes | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13600/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 89/12 er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steffen Tomasdal | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13596/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 194/5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Venes | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13173/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Tilbakemelding - Egenerklæringer konsesjonsfrihet - eiendommene gnr 33/2 og 33/16 - er ført i matrikkelen - http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET HELGELAND DA | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13145/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar -Egenerklæringer konsesjonsfrihet - eiendommene gnr 33/2 og 33/16 - er ført i matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET HELGELAND DA | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 12917/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 24/291 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BOHLIN MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12626/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 24/289 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BOHLIN MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12624/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REDE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12438/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kunnskapsprøven i alkoholloven - salgsbevilling - May Britt Rostad http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345865 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Maila Chatrine Arntsen | Journaldato: 12.04.2022 | RegistryNumber: 19827/2022 | Seksjon for service Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 89/12 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steffen Tomasdal | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12430/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Nabovarsel Midtre gate 2 - gbnr. 20/87 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WSP NORGE AS | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 24991/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Nabovarsel for Hammerveien 11A t - gnr 22/363 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PRODECO AS | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24915/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Nytt foreløpig svar om forventet saksbehandlingstid http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15727/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Oversendelse til barnevernstjenesten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE BARNEVERN | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25817/2022 | Juridisk avdeling Nabovarsel for Terminalveien 2 - 20/533 og 20/659 i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASPLAN VIAK AS | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24232/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Stevning fra mors advokat http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Marie Jansen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25815/2022 | Juridisk avdeling Nabovarsel for Forsbakkveien 8B http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23929/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Fylkesnemndas vedtak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25813/2022 | Juridisk avdeling Nabovarsel for Ole Tobias Olsens gate 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23928/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på nabovarsel- Riving av bygninger ved Nasjonalbiblioteket http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daae Tuva Cathrine | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23801/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Forkynnelse av vedtak i saksportalen - ProSak FNO-2021/003001 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20901/2022 | Juridisk avdeling Svar på nabovarsel for Ole Tobias Olsens gate 25 - 20/356 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23797/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Oversendelse til barnevernstjenesten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE BARNEVERN | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14716/2022 | Juridisk avdeling Svar på nabovarsel - Sjoneidveien 38 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRE-KON AS | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23785/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Oversendelse til barnevernstjenesten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE BARNEVERN | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13790/2022 | Leder Juridisk avdeling Svar på nabovarsel for Hauabakken 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Johansen | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23684/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Prosesskriv til fylkesnemnda http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13788/2022 | Leder Juridisk avdeling Svar på nabovarsel for Holmenveien 9 til RANA KOMMUNE (872418032) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23683/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Diverse korrespondanse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana barneverntjeneste | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13630/2022 | Leder Juridisk avdeling Nabovarsel for riving av bygninger ved Nasjonalbiblioteket - Finsetveien 2 - 20/278 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD MO I RANA | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23672/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Korrespondanse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana barneverntjeneste | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13628/2022 | Leder Juridisk avdeling Nabovarsel for Ole Tobias Olsens gate 25 - 20/356 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23178/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Korrespondanse - samvær http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana barneverntjeneste | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13627/2022 | Leder Juridisk avdeling Svar på nabovarsel for Tjærahågen 12, 131/492 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor-Håkon Lynghei | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23176/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på nabovarsel - gbnr. 20/445 til Rana kommune (872418032) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23174/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på innsynskrav - Nabovarsel for Holmenveien 9 til RANA KOMMUNE (872418032) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22826/2022 | Seksjon for service Bestilling av innsyn - Sak: 2021/1289 Nabovarsel for Holmenveien 9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22823/2022 | Seksjon for service Nabovarsel - Sjoneidveien 38 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRE-KON AS | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22438/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Nabovarsel for Hauabakken 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cecilie Johansen | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22141/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Nabovarsel for Holmenveien 9 til RANA KOMMUNE (872418032) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 21966/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Nabovarsel for Tjærahågen 12, 131/492 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor-Håkon Lynghei | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21160/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Nabovarsel - gbnr. 20/445 til Rana kommune (872418032) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20995/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på nabovarsel Ormbakken 2- Rana Kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346903 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kontor Vika | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20859/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Nabovarsel for kommende byggesøknad i Nordhammeren 15 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Handverkeren bygg og utleie AS | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20735/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Nabovarsel Ormbakken 2 - 131/58 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HANDVERKEREN BYGG OG UTLEIE AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20531/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Mobil AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOBIL AS | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21168/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Nordhammeren 15 - 23/28 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HANDVERKEREN BYGG OG UTLEIE AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20529/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning Mobil AS 2021-0139 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOBIL AS | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21158/2022 | Økonomiavdelingen Avslag på klage om søknad kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Sletten Gård ANS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SLETTEN GÅRD ANS | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20742/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel for Stuffen 3 - 133/148 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragni K N Storvolleng | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20342/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Avslag på søknad om støtte om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Shadowmaker AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346785 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SHADOWMAKER AS | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20741/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel for Strandgata 13A - 20/65 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20323/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på nabovarsel - Brennåsen Vest for Kristentjønna - gbnr. 25/4 med flere http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20320/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning - Rana Frivilligsentral http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20324/2022 | Økonomiavdelingen Utbetalingsanmodning Mo Taxisentral AS 2022-0037 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MO TAXISENTRAL AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20585/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel - Nesnaveien 59 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD MO I RANA | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20316/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning - Ben Håvard Olsen Saur http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BEN HÅVARD OLSEN SAUR | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20481/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Stuffen 3 - 133/148 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragni K N Storvolleng | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20031/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Nabovarsel for Strandgata 13A - 20/65 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20030/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Nabovarsel - Nesnaveien 59 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD MO I RANA | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19704/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak/protokollutdrag - kommunestyresak 47/22 - Behandling av klage på avslag kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Sletten Gård ANS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345089 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19051/2022 | Seksjon for service Nabovarsel - Brennåsen Vest for Kristentjønna - gbnr. 25/4 med flere http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19330/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kvittering nabovarsel- 132/72 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Solbakken | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18546/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Roxys Bowling AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROXYS BOWLING AS | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 17972/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel for Storgata, Svenskveien, Grusveien - 22/509 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18539/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Roxys Bowling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROXYS BOWLING AS | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17877/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel for Stien 14 - 13/62 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18536/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 68/22 - Behandling av klage på avslag kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Sletten Gård ANS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343912 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17875/2022 | Seksjon for service Svar på nabovarsel for Finsetveien 10 - 20/378 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18531/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 67/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Roxys Bowling AS, ny behandling av sak 33/2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343911 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17874/2022 | Seksjon for service Nabovarsel - Løvbergveien 35 - 132/72 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Solbakken | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18432/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAYMOND LOSVIK BYGG AS | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17184/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel for Langfjellveien 101, Rana til RANA KOMMUNE (872418032) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim Roger H Krokstrand | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18311/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning - Tanjas The View AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TANJA'S THE VIEW AS | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16933/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel - Holmenveien 9 - 131/77 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18309/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning - Tanjas kjøkken AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TANJA'S KJØKKEN AS | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16864/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Finsetveien 10 - 20/378 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18080/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning Kroglia Kulturgård AS 2022-0035 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROGLIA KULTURGÅRD AS | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16671/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Storgata, Svenskveien, Grusveien - 22/509 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17706/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsmodning Arctic Circle Raceway AS 2022-0040 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC CIRCLE RACEWAY AS | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16487/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Stien 14 - 13/62 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17529/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning Stenneset Mat & Vin AS 2022-0012 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STENNESET MAT & VIN AS | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16486/2022 | Økonomiavdelingen Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14311/2022 | Parkeringskontoret Nabovarsel for Langfjellveien 101, Rana til RANA KOMMUNE (872418032) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim Roger H Krokstrand | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17453/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning Raymond Losvik Bygg AS 2022-0021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAYMOND LOSVIK BYGG AS | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16485/2022 | Økonomiavdelingen Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12490/2022 | Parkeringskontoret Nabovarsel - Holmenveien 9 - 131/77 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17423/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning Vitensenter Nordland AS 2022-0041 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VITENSENTER NORDLAND AS | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16483/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel for Mellomvika 38 - gnr 20/917 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17114/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning FAI RUMORE AS 2022-0024 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAI RUMORE AS | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16473/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel for Andfjellet bru - Storforshei - 147/16 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17108/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Anmodning om sluttutbetaling - Bimbo Veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16270/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel for Hammerveien 111, - gnr 23/24 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Marius Kristoffersen | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17106/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Anmodning om sluttutbetaling - Roxys Bowling AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROXYS BOWLING AS | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16253/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel - Saltfjellveien, Engveien, Tuvollveien, Sportsalleen, Søsterveien, Krokveien, Ormenggata Rana kommune - 1833/99/558/0/0 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17076/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utlysningstekst - runde 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RU | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15999/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel for Kirkegata 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17075/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom NORDLANDSBANEN km 518,2 – 530,5, GBNR. 54/17 med flere - Vilt-/sikringsgjerde mellom Illhullia tunnel og Storforsen tunnel - Nabovarsel/ Varsel om planlegging av tiltak og søknad om dispensasjon - http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS AVD TRONDHEIM SLUPPENVEGEN | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15879/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Visit Plura AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VISIT PLURA AS | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15644/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Mellomvika 38 - gnr 20/917 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15860/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Anmodning om sluttutbetaling - Fjordgården Mo AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJORDGÅRDEN MO AS | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15534/2022 | Økonomiavdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - Eirik Holst Drosje http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIRIK HOLST DROSJE | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15528/2022 | Økonomiavdelingen Svar innsyn i sak: 2021/1289-229 Nabovarsel - Saltfjellveien, Engveien, Tuvollveien, Sportsalleen, Søsterveien, Krokveien, Ormenggata Rana kommune - 1833/99/558/0/0 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341331 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15301/2022 | IKT avdelingen Bestilling innsyn i sak: 2021/1289-229 Nabovarsel - Saltfjellveien, Engveien, Tuvollveien, Sportsalleen, Søsterveien, Krokveien, Ormenggata Rana kommune - 1833/99/558/0/0 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15297/2022 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - Munin Kaffehus AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUNIN KAFFEHUS AS | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15332/2022 | Økonomiavdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - Munin Coffeeroasters AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUNIN COFFEEROASTERS AS | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15331/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Andfjellet bru - Storforshei - 147/16 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15077/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Arctic Circle Raceway http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC CIRCLE RACEWAY AS | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15329/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Hammerveien 111, - gnr 23/24 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Marius Kristoffersen | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15070/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Anmodning om sluttutbetaling - Eirik Holst Drosje http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIRIK HOLST DROSJE | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15212/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel Vatnaveien 53- 19/17 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kontor Vika | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14963/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Stenneset Mat & Vin AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STENNESET MAT & VIN AS | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15210/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel - Saltfjellveien, Engveien, Tuvollveien, Sportsalleen, Søsterveien, Krokveien, Ormenggata Rana kommune - 1833/99/558/0/0 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14862/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Tanja`s the View http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TANJA'S THE VIEW AS | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15175/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Kirkegata 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14613/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Tanjas kjøkken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TANJA'S KJØKKEN AS | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15173/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel for Polarsirkelen Lufthavn- anleggsvei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14568/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Kroglia kulturgård http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROGLIA KULTURGÅRD AS | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15145/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel for Polarsirkelen Lufthavn- utslippsledning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14565/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Rust vinbar (Fai Rumore AS) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rust Vinbar | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15143/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel for Kongsveien 50 - 20/18 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340593 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSSELSKAPET RANHEIM AS | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14563/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Ben Håvard Olsen Saur http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ben Håvard Olsen Saur | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15140/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel for Per Persaveien 13 - 131/546 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASPLAN VIAK AS | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14537/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning - Munin Kaffehus AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUNIN KAFFEHUS AS | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15113/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel for Brakkebakken 22, 24 - gnr 133/1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14536/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning - Munin Coffeeroasters AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUNIN COFFEEROASTERS AS | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15111/2022 | Økonomiavdelingen Svar på nabovarsel for Sportsalleen 21 - gnr 99/32 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14535/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Anmodning om sluttutbetaling - Nord Mat og Catering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD MAT OG CATERING AS | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14966/2022 | Økonomiavdelingen Oppstart av planarbeid - Steinbekken næringsområde (3082) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRIDA EIENDOM AS | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14512/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Koks AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERKANTIL CONSULT AS | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14958/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Kongsveien 50 - 20/18 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSSELSKAPET RANHEIM AS | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13983/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Bimbo Veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14834/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Vatnaveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HANDVERKEREN BYGG OG UTLEIE AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13187/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Skillevollen Motell AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKILLEVOLLEN MOTELL AS | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14822/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Polarsirkelen Lufthavn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13166/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Folk i farta AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLK I FARTA AS | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14724/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Polarsirkelen Lufthavn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13160/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Tip Toe Dansestudio 2022 - 0010 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TIP TOE DANSESTUDIO | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14711/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Per Persaveien 13 - 131/546 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASPLAN VIAK AS | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12648/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Stien Utleie AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIEN UTLEIE AS | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14687/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Brakkebakken 22, 24 - gnr 133/1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12469/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Tøf Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TØF SERVERING AS | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14509/2022 | Økonomiavdelingen Nabovarsel for Sportsalleen 21 - gnr 99/32 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12356/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Anmodning om sluttutbetaling - Tøf Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TØF SERVERING AS | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14508/2022 | Økonomiavdelingen Mangler i leveranse- bestilt på E-torget http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontor Vika | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25274/2022 | Seksjon for kart og arealplan Utbetalingsanmodning - Berg-Hansen Nord-Norge AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERG-HANSEN NORD-NORGE AS AVD MO I RANA | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14500/2022 | Økonomiavdelingen Byggeår Mo bo- og servicesenter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Eliassen | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25234/2022 | Seksjon for byggesak Anmodning om sluttbetaling - Koks AS 2022-0034 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOKS AS | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14425/2022 | Økonomiavdelingen Innsynsbegjæring, tegninger mv. - Langneshøgda 3B, 20/739 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRE-KON AS | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25073/2022 | Seksjon for byggesak Anmodning om sluttutbetaling - Erlend Vidar Larsos Kristiansen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ERLEND VIDAR LARSOS KRISTIANSEN | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14377/2022 | Økonomiavdelingen Byggesaker for Mjølan barnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune Barnehagemyndighet | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24754/2022 | Seksjon for byggesak Utbetalingsanmodning - Yttervik AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: YTTERVIK AS | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14365/2022 | Økonomiavdelingen Svar på innsyn i tegninger fra byggesak Strandaveien 6 og 8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASPLAN VIAK AS | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21381/2022 | Seksjon for byggesak Bekreftelse på aksept av vilkår - Yttervik AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: YTTERVIK AS | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14354/2022 | Økonomiavdelingen Innsyn i tegninger fra byggesak Strandaveien 6 og 8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASPLAN VIAK AS | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21378/2022 | Seksjon for byggesak Utbetalingsanmodning - Grøven AS 2022/0003 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14240/2022 | Økonomiavdelingen Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25407/2022 | IKT avdelingen Kart og tegninger- Svalbardgata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Gruben bofellesskap | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21249/2022 | Seksjon for byggesak Bekreftelse på aksept av vilkår - Grøven AS 2022-0003 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14239/2022 | Økonomiavdelingen Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25405/2022 | IKT avdelingen Svar på innsynskrav - Flerbrukshallen på Gruben - tegninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gry Lamo | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21233/2022 | Seksjon for byggesak Utbetalingsanmodning Meyer Servering AS 2022-0032 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEYER SERVERING AS | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14110/2022 | Økonomiavdelingen Bekreftelse på vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24868/2022 | IKT avdelingen Kart over området vi disponerer - Svalbardgata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Gruben bofellesskap | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20537/2022 | Seksjon for byggesak Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24865/2022 | IKT avdelingen Flerbrukshallen på Gruben - tegninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry Lamo | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18914/2022 | Seksjon for byggesak Bekreftelse på aksept av vilkår - Meyer Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEYER SERVERING AS | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14013/2022 | Økonomiavdelingen Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24739/2022 | IKT avdelingen Svar på innsynsbegjæring - Revelmyra 23 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344815 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mariell Andreassen Einmo | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18777/2022 | Seksjon for byggesak Bekreftelse på aksept av vilkår - Helgeland Transport Service AS - 2021-0005 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELAND TRANSPORT SERVICE AS AVD MO I RANA | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13967/2022 | Økonomiavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24569/2022 | IKT avdelingen Innsynsbegjæring - Revelmyra 23 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mariell Andreassen Einmo | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18260/2022 | Seksjon for byggesak Bekreftelse på aksept av vilkår - Mo Taxisentral AS - 2022-0037 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MO TAXISENTRAL AS | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13966/2022 | Økonomiavdelingen Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24190/2022 | IKT avdelingen Svar på innsyn Mo Handelspark - tegninger fra byggesak i 2009 gnr 20 brnr 953 Plantasjen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGHERRERÅDGIVEREN AS | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16694/2022 | Seksjon for byggesak Bekreftelse på aksept av vilkår - Nord Mat og Catering AS 2022-0016 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD MAT OG CATERING AS | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13964/2022 | Økonomiavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24151/2022 | IKT avdelingen Svar på innsyn i byggesak - Plantasjen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Terje Bjerkmo | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16688/2022 | Seksjon for byggesak Aksept av vilkår, bekreftelse - MO1N AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MO1N AS | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13770/2022 | Økonomiavdelingen Godkjenning av møteprotokoll - kommunestyremøte 18.5.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Frøysa | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25085/2022 | Seksjon for service Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23905/2022 | IKT avdelingen Mo Handelspark - tegninger fra byggesak i 2009 gnr 20 brnr 953 Plantasjen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGHERRERÅDGIVEREN AS | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15997/2022 | Seksjon for byggesak Bekreftelse på aksept av vilkår - Mormors Barista AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORMORS BARISTA AS | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13748/2022 | Økonomiavdelingen Godkjenning av møteprotokoll - kommunestyremøte 18.5.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røssvoll, Johan Petter | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25084/2022 | Seksjon for service Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23903/2022 | IKT avdelingen Innsyn i byggesak - Plantasjen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: dag.terje.bjerkmo@coop.no | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15985/2022 | Seksjon for byggesak Utbetalingsanmodning - AS Norsk Gjærverk 2021-0137 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13727/2022 | Økonomiavdelingen Godkjenning av møteprotokoll - kommunestyremøte 18.5.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rausandaksel Maria Saltirova | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25079/2022 | Seksjon for service Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23760/2022 | IKT avdelingen Eldre tegninger for 1833-133/97 Løkka 15, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15315/2022 | Seksjon for byggesak Bekreftelse på aksept av vilkår - 2022-0036 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend V L Kristiansen | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13726/2022 | Økonomiavdelingen Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23742/2022 | IKT avdelingen Svar på innsynskrav - Anmodning om sluttutbetaling - Væxt Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22812/2022 | Seksjon for service Godkjenning av møteprotokoll - kommunestyret 05.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Rønningsen | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18979/2022 | Seksjon for service Eldre tegninger for 1833-133/97 Løkka 15, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15146/2022 | Seksjon for byggesak Utbetalingsanmodning - Park 22 Event AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PARK 22 EVENT AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13592/2022 | Økonomiavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23737/2022 | IKT avdelingen Bestilling av innsyn - Anmodning om sluttutbetaling - Væxt Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22809/2022 | Seksjon for service Godkjenning av møteprotokoll- kommunestyret 05.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Frøysa | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18978/2022 | Seksjon for service Svar på innsyn i tegninger fra rundt 1996 - Åkerloveien 6 - 99/177 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14818/2022 | Seksjon for byggesak Bekreftelse på aksept av vilkår - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13582/2022 | Økonomiavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23736/2022 | IKT avdelingen Anmodning om sluttutbetaling - Væxt Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆXT MO I RANA AS | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22055/2022 | Økonomiavdelingen Godkjenning av møteprotokoll - kommunestyret 05.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røssvoll, Johan Petter | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18965/2022 | Seksjon for service Svar på innsyn i dokumentasjon hytte Storforshei - Nabbvollen 73/16 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PROTECH CONSULT AS | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14817/2022 | Seksjon for byggesak Utbetalingsanmodning - Classic Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CLASSIC BAR AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13575/2022 | Økonomiavdelingen Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23560/2022 | IKT avdelingen Utbetalingsanmodning - Straumen Gård http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Straumen Gård | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18433/2022 | Økonomiavdelingen Svar innsyn i sak 2016/300-190 Godkjenning av møteprotokoll kommunestyremøte 15.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell inge L | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14935/2022 | IKT avdelingen Innsyn i tegninger fra rundt 1996 - Åkerloveien 6 - 99/177 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGESØK-TEGNING-BYGGTEKNISKE TJENESTER NILSSEN | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14379/2022 | Seksjon for byggesak Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Stenneset Mat & Vin AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339593 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STENNESET MAT & VIN AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13564/2022 | Økonomiavdelingen Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23557/2022 | IKT avdelingen Bestilling innsyn i sak: 2016/300- 190 Godkjenning av møteprotokoll kommunestyremøte 15.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell inge L | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14933/2022 | IKT avdelingen Innsyn i dokumentasjon hytte Storforshei - Nabbvollen 73/16 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROTECH CONSULT AS | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14349/2022 | Seksjon for byggesak Utbetalingsanmodning Meyergården Turisthotell - 2020-0024 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEYERGÅRDEN TURISTHOTELL AS | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14108/2022 | Økonomiavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Meyer Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339592 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEYER SERVERING AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13563/2022 | Økonomiavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22877/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Visit Plura AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VISIT PLURA AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13559/2022 | Økonomiavdelingen Innsyn tegninger - Hagaveien 22- 131/354 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRENDE SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12685/2022 | Seksjon for byggesak Godkjenning av møteprotokoll kommunestyremøte 15.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranafrp - Nina Mikkelborg | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12479/2022 | Seksjon for service Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22059/2022 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - Minar http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MINAR - EN STIFTELSE | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13552/2022 | Økonomiavdelingen Henvendelse om byggetillatelse med videre oppfølging - 20/538 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AL Langnes borettslag | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12676/2022 | Seksjon for byggesak Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20910/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Yttervik AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: YTTERVIK AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13551/2022 | Økonomiavdelingen Innsyn tegninger - Hagaveien 22- 131/354 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRENDE SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12627/2022 | Seksjon for byggesak Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20871/2022 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - Vitensenter Nordland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VITENSENTER NORDLAND AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13550/2022 | Økonomiavdelingen Gamle bilder - Sjøbakken, Ytteren (Jonas Buddes vei 11) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Frydenlund Rostad | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12620/2022 | Seksjon for byggesak Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20867/2022 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - VR Grill & Bar http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VR GRILL & BAR AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13538/2022 | Økonomiavdelingen Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20740/2022 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - E&C Helgeland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13536/2022 | Økonomiavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20705/2022 | IKT avdelingen Utbetalingsanmodning - Tip Toe Dansestudio http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TIP TOE DANSESTUDIO SISSEL VENES | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13532/2022 | Økonomiavdelingen Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18466/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Tøf Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TØF SERVERING AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13456/2022 | Økonomiavdelingen Parkerte biler på privat parkeringsplass ved Torget eiendom http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eileen Fredriksen m.fl. | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24872/2022 | Parkeringskontoret Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18464/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Koks AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOKS AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13453/2022 | Økonomiavdelingen Autovernet er satt i min potetåker - manglende tilbakemelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Arne Strand | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25114/2022 | Gravemelding Kommunale veier Flytting av parkerte kjøretøy i Nordlandsveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Weldeab G Tesfamaryam | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24400/2022 | Parkeringskontoret Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18438/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Erlend Vidar Larsos Kristiansen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ERLEND VIDAR LARSOS KRISTIANSEN | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13450/2022 | Økonomiavdelingen Bil borttauet uten kommunikasjon / varsling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Jørgensen | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24126/2022 | Parkeringskontoret Autovernet er satt i min potetåker - manglende tilbakemelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Arne Strand | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19701/2022 | Gravemelding Kommunale veier Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344405 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18367/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Mo Taxisentral AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MO TAXISENTRAL AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13449/2022 | Økonomiavdelingen Notifikasjon ny lufthavn i Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25282/2022 | Juridisk avdeling Bil som står forlatt på parkering ved Revelneset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ambesajr Abrha Atebrhan | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18729/2022 | Parkeringskontoret Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18226/2022 | IKT avdelingen Hull i veien - klage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Moxness | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16848/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Ben Håvard Olsen Saur http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BEN HÅVARD OLSEN SAUR | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13446/2022 | Økonomiavdelingen Tillatelse til å legge avløpsrør ut i Ranaelva, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21902/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Hensatt bil på Bustnes http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Antonsen | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 17965/2022 | Parkeringskontoret Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17959/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Eirik Holst Drosje http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIRIK HOLST DROSJE | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13445/2022 | Økonomiavdelingen Spørsmål fra ESA tilknyttet notifisering av offentlig støtte til ny lufthavn i Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19332/2022 | Juridisk avdeling Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17956/2022 | IKT avdelingen Parkert bil i privat innkjørsel på Mjølan http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Axel Jenssen | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17611/2022 | Parkeringskontoret Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Grøven AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13442/2022 | Økonomiavdelingen Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17576/2022 | IKT avdelingen Finansieringsavtale med Avinor http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AVINOR AS | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14787/2022 | Rådmannen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Arctic Circle Raceway AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC CIRCLE RACEWAY AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13441/2022 | Økonomiavdelingen Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17575/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Vitensenter Nordland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VITENSENTER NORDLAND AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13438/2022 | Økonomiavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17527/2022 | IKT avdelingen Rettelse - Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Classic Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CLASSIC BAR AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13437/2022 | Økonomiavdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17514/2022 | IKT avdelingen Parkering på snuplass for buss http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Sæterstad Kulseng | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17048/2022 | Parkeringskontoret Rettelse - Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Fai Rumore AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAI RUMORE AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13436/2022 | Økonomiavdelingen Parkering på snuplass for buss på Bustnes http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Braaten | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16902/2022 | Parkeringskontoret Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16492/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Berg-Hansen Nord-Norge AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERG-HANSEN NORD-NORGE AS AVD MO I RANA | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13433/2022 | Økonomiavdelingen Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342526 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16491/2022 | IKT avdelingen Utvidelse av parkering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Myrvang | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14583/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Kroglia Kulturgård AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KROGLIA KULTURGÅRD AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13430/2022 | Økonomiavdelingen Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 7. og 8. juni http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/294004 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Anniken Elisabeth Nordland | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 24139/2021 | Folkevalgte organ Svar angående vielse 13. august 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15986/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Fjordgården Mo AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FJORDGÅRDEN MO AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13427/2022 | Økonomiavdelingen Utvidelse av parkering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fredrik Myrvang | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12837/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Godkjent protokoll - Motorferdselsutvalget 20.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Petter Røssvoll | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25713/2022 | IKT avdelingen Spørsmål om vielse 13. august 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15883/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Fai Rumore AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAI RUMORE AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13424/2022 | Økonomiavdelingen Parkering på snuplass ved Skillevollen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karina Martinsen Olsen | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12452/2022 | Parkeringskontoret Godkjent protokoll - motorferdsutvalget 20.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Præsteng | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25711/2022 | IKT avdelingen Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15859/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Minar - en stiftelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MINAR - EN STIFTELSE | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13294/2022 | Økonomiavdelingen Protokoll til godkjenning - motorferdsutvalget 20.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Præsteng, Mari m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25710/2022 | IKT avdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15724/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - E & C Helgeland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13291/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent - motorferdselsutvalget 28.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22127/2022 | IKT avdelingen Prøvingsattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15558/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Tanjas The View AS. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TANJA'S THE VIEW AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13285/2022 | Økonomiavdelingen Bekreftelse aksept av vilkår - Wilja Musikk Jill Larsdotter Lyngøy http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WILJA MUSIKK Jill Larsdotter Lyngøy | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24612/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll - motorferdselsutvalget 28.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Petter Røssvoll | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21874/2022 | IKT avdelingen Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15191/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Classic Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CLASSIC BAR AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13281/2022 | Økonomiavdelingen Bekreftelse aksept av vilkår - Berg- Hansen Nord-Norge AS, avd. Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERG-HANSEN NORD-NORGE AS AVD MO I RANA | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24610/2022 | Økonomiavdelingen Protokoll til godkjenning - motorferdselsutvalget 28.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy m.fl. | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21873/2022 | IKT avdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15187/2022 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - Skillevollen Motell AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKILLEVOLLEN MOTELL AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13272/2022 | Økonomiavdelingen Utbetalingsanmodning - Wilja musikk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WILJA MUSIKK Jill Larsdotter Lyngøy | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24028/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll - motorferdselsnemnda 07.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Præsteng | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19384/2022 | IKT avdelingen Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15052/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - VR Grill & Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VR GRILL & BAR AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13270/2022 | Økonomiavdelingen Bekreftelse aksept av vilkår - Tanja's Kjøkken AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TANJA'S KJØKKEN AS | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23945/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll - motorferdselsnemnda 07.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Petter Røssvoll | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19348/2022 | IKT avdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15048/2022 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - Skillevollen Motell AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKILLEVOLLEN MOTELL AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13269/2022 | Økonomiavdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår- Tanja's The View AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TANJA'S THE VIEW AS | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23939/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll - motorferdselsnemnda 07.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19224/2022 | IKT avdelingen Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14318/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Rana Frivilligsentral http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13267/2022 | Økonomiavdelingen Utbetalingsanmodning Bimbo Veikro AS 2022-0049 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23741/2022 | Økonomiavdelingen Protokoll til godkjenning - motorferdselsnemnda 07.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy m.fl. | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19178/2022 | IKT avdelingen Bekreftelse på vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14315/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Tanja´s kjøkken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TANJA'S KJØKKEN AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13261/2022 | Økonomiavdelingen Protokollutdrag - Kommunestyrets behandling av sak 18/2022 i møte den 15.02.2022 – Behandling av klage på avslag kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 4 - Munin Coffeeroasters AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338501 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12472/2022 | Seksjon for service Utbetalingsanmodning Berg-Hansen Nord-Norge AS 2022-0044 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERG-HANSEN NORD-NORGE AS AVD MO I RANA | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23708/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll - motorferdselsnemnda 10.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Præsteng | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15490/2022 | IKT avdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14280/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Raymond Losvik Bygg AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAYMOND LOSVIK BYGG AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13255/2022 | Økonomiavdelingen Protokollutdrag - Kommunestyrets behandling av sak 18/2022 i møte den 15.02.2022 –Behandling av klage på avslag kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 4 - Munin Coffeeroasters AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338492 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12463/2022 | Seksjon for service Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24882/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Roxys Bowling AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy Pedersen | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23634/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll - motorferdselsnemnda 10.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Petter Røssvoll | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15488/2022 | IKT avdelingen Bestilling av vielse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14115/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Stien Utleie AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIEN UTLEIE AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13252/2022 | Økonomiavdelingen Protokollutdrag - Kommunestyrets behandling av sak 17/2022 i møte den 15.02.2022 – Behandling av klage på avslag kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 4 - Munin Kaffehus AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338490 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12461/2022 | Seksjon for service Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24396/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Grøven AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grøven AS | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23616/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll - motorferdselsnemnda 10.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15363/2022 | IKT avdelingen Melding om gjennomført vigsel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13832/2022 | Seksjon for service Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Mobil AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOBIL AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13249/2022 | Økonomiavdelingen Presentasjon - Arctic Race 2022 - kommunestyremøtet 15.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338967 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12938/2022 | Seksjon for service Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23918/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning - Grøven AS 2022-0057 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23617/2022 | Økonomiavdelingen Protokoll til godkjenning - motorferdselsnemnda 10.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy m.fl. | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15343/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Helgeland Transportservice AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELGELAND TRANSPORT SERVICE AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13244/2022 | Økonomiavdelingen Protokollutdrag - Kommunestyret sin behandling av sak 4/2022 i møte den 15.02.2022 – Spørsmål om frisklivssentral og forebyggende helsetjenester: http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338440 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12411/2022 | Seksjon for service Sletting av servitutter i grunnboka - 22/125 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rosita Beathe Nilsen | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23685/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Mo Taxisentral as http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MO TAXISENTRAL AS | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23464/2022 | Økonomiavdelingen Svar innsyn i sak 2016/3329 -149,150,151 og 152 Protokollgodkjenning motorferdselsnemnda 17.02.2022 med link til Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340994 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell inge L | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14964/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Folk i Farta AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOLK I FARTA AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13243/2022 | Økonomiavdelingen Protokollutdrag - Kommunestyret sin behandling av sak 3/2022 i møte den 15.02.2022 – Oppfølging av spørsmål stilt i formannskapet 08.02.2022 om koronavtalen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338438 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12409/2022 | Seksjon for service Bekreftelse, kommunal kompensasjonsordning runde 7 - Krokstrand Fjellpark AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROKSTRAND FJELLPARK AS | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23185/2022 | Økonomiavdelingen Bestilling innsyn i sak: 2016/3329-149,150,151 og 152 Godkjent protokoll - motorferdselsnemnda 17.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell inge L | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14953/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Bimbo Veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13242/2022 | Økonomiavdelingen Protokollutdrag - Kommunestyret sin behandling av sak 2/2022 i møte den 15.02.2022 - Spørsmål om fastlegemangel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338434 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12405/2022 | Seksjon for service Sletting av servitutter i grunnboka http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Fjeld m.fl. | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22820/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Bimbo Veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21448/2022 | Økonomiavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Mormors Barista AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339269 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MORMORS BARISTA AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13240/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll - motorferdselsnemnda 17.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Petter Røssvoll | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12613/2022 | IKT avdelingen Protokollutdrag - Kommunestyret sin behandling av sak 1/2022 i møte den 15.02.2022 Interpellasjon – Bildeling i Mo i Rana sentrum: http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338427 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12398/2022 | Seksjon for service Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22816/2022 | Oppmåling Svar på innsynskrav - Bekreftelse på aksept av vilkår - Munin Coffeeroasters AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22848/2022 | Seksjon for service Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Munin Kaffehus AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MUNIN KAFFEHUS AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13239/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll - motorferdselsnemnda 17.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12474/2022 | IKT avdelingen Bestilling av innsyn - Bekreftelse på aksept av vilkår - Munin Coffeeroasters AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22845/2022 | Seksjon for service Sletting av heftelser fra gnr 25 bnr 125 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22473/2022 | Seksjon for kart og arealplan Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Munin Coffeeroasters AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MUNIN COFFEEROASTERS AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13238/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll - motorferdselsnemnda 17.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lone Lysholm | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12467/2022 | IKT avdelingen Svar på innsynskrav - Bekreftelse på aksept av vilkår - Munin kaffehus AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22844/2022 | Seksjon for service Sletting av heftelser fra gnr 33 bnr 66 og 68 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348509 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22465/2022 | Seksjon for kart og arealplan Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Skillevollen Motell AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKILLEVOLLEN MOTELL AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13236/2022 | Økonomiavdelingen Protokoll til godkjenning - motorferdselsnemnda 17.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy m.fl. | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12375/2022 | IKT avdelingen Informasjonsbrev om vaksinasjon i kommunene høsten 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23565/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Bestilling av innsyn - Bekreftelse på aksept av vilkår - Munin kaffehus AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22841/2022 | Seksjon for service Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 21975/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rølielev-Hauknes sausankelagsforening | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15955/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Nord Mat og Catering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD MAT OG CATERING AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13234/2022 | Økonomiavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2016/3329-138, 139, 140, 141 Protokoll i motorferdselsnemnda 26.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Inge L | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12354/2022 | IKT avdelingen Svar på manglende samhandling Rana kommune - Avvik 1001609 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24881/2022 | Leder Tildelingskontoret Bekreftelse på aksept av vilkår - Snorre Luneng http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUNENG SNORRE | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22254/2022 | Økonomiavdelingen Sletting av servitutt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21190/2022 | Oppmåling Informasjonsbrev om ytterligere dose koronavaksine http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20386/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13232/2022 | Økonomiavdelingen Svar på avvik 1000009472 Manglende tilbakemelding på PLO http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24877/2022 | Leder Tildelingskontoret Utbetalingsanmodning - Park 22 Event AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PARK 22 EVENT AS | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22042/2022 | Økonomiavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15935/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Informasjonsbrev nr. 45 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15641/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Tip Toe dansestudio http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TIP TOE DANSESTUDIO SISSEL VENES | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13228/2022 | Økonomiavdelingen Svar på avvik 1000009470 Manglende tilbakemelding på PLO http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24876/2022 | Leder Tildelingskontoret Bekreftelse på aksept av vilkår - Munin kaffehus AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUNIN KAFFEHUS AS | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22023/2022 | Økonomiavdelingen Sletting av servitutt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21175/2022 | Oppmåling Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laupen beitelag | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15936/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Brev til landets kommuner om å opprettholde system for selvregistrering av positivt svar på selvtest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15041/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Bekreftelse på aksept av vilkår - Park 22 Event AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PARK 22 EVENT AS | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12901/2022 | Økonomiavdelingen Svar på avvik 1000009468 Manglende tilbakemelding på PLO http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24870/2022 | Leder Tildelingskontoret Bekreftelse på aksept av vilkår - Munin Coffeeroasters AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUNIN COFFEEROASTERS AS | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22021/2022 | Økonomiavdelingen Sletting av servitutter i grunnboka - 25/125 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Brendås | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20902/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnådal og omegn beitelag | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15937/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Anbefalinger om testing av barn og unge, koronasertifikat og testtilbud i kommunene http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14338/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Utbetalingsanmodning Folk i Farta AS 2022-0025 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLK I FARTA AS | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12899/2022 | Økonomiavdelingen Utbetalingsanmodning - Fjordgården Mo AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJORDGÅRDEN MO AS | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 21994/2022 | Økonomiavdelingen Samhandlingsavvik ut MIR - Kirurgisk avdeling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21787/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Sletting av servitutter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20530/2022 | Oppmåling Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvandalsrabben beitelag SA | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15938/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - Park 22 Event AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PARK 22 EVENT AS | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12884/2022 | Økonomiavdelingen Informasjonsbrev nr. 44 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12377/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Etterbetaling erverv av gnr. 33 bnr. 63. Gjelder Polarsirkelen lufthavn. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351835 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Marita Hansdatter Norum | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25784/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning - Folk og Røvere AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLK OG RØVERE AS | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 21968/2022 | Økonomiavdelingen Avvik 1000009472 Manglende tilbakemelding på PLO http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21308/2022 | Leder Tildelingskontoret Sletting av servitutt 32/54 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Vist | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20506/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak/protokollutdrag - RS 7/22 - Opprettelse av vannområdeutvalg for Ranfjorden vannområde http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344965 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18927/2022 | Seksjon for service Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranen beitelag | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15944/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 6 - MO1N AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MO1N AS | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12881/2022 | Økonomiavdelingen Velkommen til Eiendomsrettsseminar 21. - 22. september 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351834 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Marianne Fredriksen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25783/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning - Roxys Bowling AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROXYS BOWLING AS | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21825/2022 | Økonomiavdelingen Avvik 1000009470 Manglende tilbakemelding på PLO http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21292/2022 | Leder Tildelingskontoret Sletting av heftelser - 32/55 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tomas André Falkheim m.fl. | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18478/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Økonomisk bidrag til vannovervåking 2022 - Rødøy/Lurøy vannområde og Ranfjorden vannområde http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17929/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lasken beitelag | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15953/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning Minar - en stiftelse 2022-0001 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MINAR - EN STIFTELSE | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12364/2022 | Økonomiavdelingen Ny lufthavn i Rana. Grunnerverv fra gnr. 33 bnr. 3 - etterbetaling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Johan Furuheim | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25780/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Melding om saksbehandlingstid - klage - detaljregulering - Løkberg - plan-ID 8064 - Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24726/2022 | Seksjon for kart og arealplan Utbetalingsanmodning - VR Grill & Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VR GRILL & BAR AS | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21786/2022 | Økonomiavdelingen Avvik 1000009468 Manglende tilbakemelding på PLO http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21291/2022 | Leder Tildelingskontoret Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18012/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Avslag på søknad om tilskudd fra Klima- og miljøprogrammet (KMP) – tilskudd til fylkesvise tiltak i Nordland 2022 – Landbruksdag i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16878/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning Stien Utleie AS 2022-0018 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIEN UTLEIE AS | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12363/2022 | Økonomiavdelingen Forespørsel om opplysninger med deres referanse 2015/3666-136 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350752 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24703/2022 | Seksjon for kart og arealplan Faktura ut til dødsboet etter ***** ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348481 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Marita Hansdatter Norum | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22437/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Tilbakemelding på Innsigelse Rana kommune faktura 32201282 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21203/2022 | Leder Tildelingskontoret Utbetalingsanmodning Koks AS 2022-0047 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOKS AS | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21304/2022 | Økonomiavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18010/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad - Klima- og miljøprogrammet (KMP) – tilskudd til fylkesvise tiltak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16876/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning Mormors Barista AS 2022-0020 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORMORS BARISTA AS | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12361/2022 | Økonomiavdelingen Forespørsel om opplysninger med deres referanse 2015/3666-136 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24179/2022 | Seksjon for kart og arealplan Rettet areal for ervervet eiendom gnr. 33 bnr. 70 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adv. Olaf Fjalstad | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22432/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Koks AS 2022-0047 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOKS AS | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21303/2022 | Økonomiavdelingen Samhandlingsavvik ut MIR - Kirurgisk avdeling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19748/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18006/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Årsberetning for Ranfjorden og Rødøy/Lurøy vannområde 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgersen, Morten (Polarsirkelpostalen Træna kommune) m.fl. | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16420/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning - MO1N AS - 2022-0008 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MO1N AS | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12360/2022 | Økonomiavdelingen Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 593 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Arne Sætermo | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24003/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Svar på innsyn i sak 15/3666-135 - Vedtak MPR sak 31/22 Klage på vedtak 15.02.2022 av plan 8064: detaljregulering for Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24010/2022 | IKT avdelingen Utbetalingsanmodning Meyer Servering AS 2022-0061 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEYER SERVERING AS | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21232/2022 | Økonomiavdelingen Etterbetaling erverv av gnr. 33 bnr. 63. Gjelder Polarsirkelen lufthavn. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346804 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Marita Hansdatter Norum | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20760/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Avvik Rana legevakt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEMNES KOMMUNE | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19102/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17544/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Signert samarbeidsavtale om arbeidet i Ranfjorden og Rødøy/Lurøy vannområde http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hemnes kommune | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15514/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 592 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Arne Sætermo | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24000/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Bestilling av innsyn - Sak: 2015/3666-135 -Vedtak MPR sak 31/22 Klage på vedtak 15.02.2022 av plan 8064: detaljregulering for Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24009/2022 | IKT avdelingen Utbetalingsanmodning - Helgeland Transport Service AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELAND TRANSPORT SERVICE AS | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20981/2022 | Økonomiavdelingen Ny lufthavn i Rana. Grunnerverv fra gnr. 33 bnr. 3 - etterbetaling. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Johan Furuheim | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20747/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Avvik Rana legevakt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEMNES KOMMUNE | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18334/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Sletting av rettigheter - ny oppfordring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rosita Beathe Nilsen m.fl. | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17141/2022 | Seksjon for kart og arealplan Signert samarbeidsavtale om arbeidet i Ranfjorden og Rødøy/Lurøy vannområde http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hattfjelldal kommune | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15513/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Klage på vedtak av plan 8064 - detaljregulering av Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23639/2022 | Seksjon for kart og arealplan Bekreftelse på aksept av vilkår - Mormors Barista AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORMORS BARISTA AS | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20907/2022 | Økonomiavdelingen Arealoverføring fra 33/3 til 33/63, http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346790 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Dag Arnfinn Nilsen | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20746/2022 | Oppmåling Sletting av heftelser - gnr 33 bnr 64 og bnr 68 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17138/2022 | Seksjon for kart og arealplan Signert samarbeidsavtale om arbeidet i Ranfjorden og Rødøy/Lurøy vannområde http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lurøy kommune | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15512/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak MPR sak 31/22 Klage på vedtak 15.02.2022 av plan 8064: detaljregulering for Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349608 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23563/2022 | Seksjon for service Bekreftelse på aksept av vilkår - Park 22 Event AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PARK 22 EVENT AS | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20909/2022 | Økonomiavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18007/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Signert samarbeidsavtale om arbeidet i Ranfjorden og Rødøy/Lurøy vannområde http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rødøy kommune | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15511/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Mo1n AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MO1N AS | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20903/2022 | Økonomiavdelingen Sletting av erklæring om rettighet på gnr. 33 bnr. 70 i Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17113/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Tinglysing av skjøte - gnr. 33 bnr. 66 i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17093/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Helgeland Transportservice AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELAND TRANSPORT SERVICE AS AVD MO I RANA | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20875/2022 | Økonomiavdelingen Vedtak/protokollutdrag - kommunestyresak 34/22 - Presisering av dokumentdatoer for plan 8064 - Detaljregulering for Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345049 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19011/2022 | Seksjon for service Sletting av erklæring om rettighet på gnr. 33 bnr. 68 i Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17101/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på innsyn i sak 19/4046-130 - Ny flyplass i Rana. Grunneieraksept for endring av mastekonstruksjon og kabling av 132 kV linje over den nye flyplassen i Rana. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16143/2022 | IKT avdelingen SIGNERT SAMARBEIDSAVTALE OM ARBEIDET I RANFJORDEN OG RØDØY-LURØY VANNOMRÅDE http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lurøy kommune | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13175/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20873/2022 | Økonomiavdelingen Svar på innsyn - sak 2015/3666-126 - Anke plan 8064 - Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS RANA BLAD | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18996/2022 | IKT avdelingen Sletting av erklæring om rettighet på gnr. 33 bnr. 67 i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17099/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bestilling av innsyn - Sak: 2019/4046-130 - Ny flyplass i Rana. Grunneieraksept for endring av mastekonstruksjon og kabling av 132 kV linje over den nye flyplassen i Rana. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16139/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20872/2022 | Økonomiavdelingen Bestilling av innsyn - sak 2015/3666-126 - Anke plan 8064 - Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS RANA BLAD | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18991/2022 | IKT avdelingen Sletting av heftelse, gnr. 25 bnr. 125, i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 16652/2022 | Oppmåling Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15675/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - Meyer Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEYER SERVERING AS | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20781/2022 | Økonomiavdelingen Løkberg - Klagebehandling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Erik Nygaard | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17800/2022 | Seksjon for kart og arealplan Samtykke til sletting av heftelse - Gnr. 25 bnr. 125 i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16230/2022 | Seksjon for kart og arealplan Ny flyplass i Rana. Grunneieraksept for endring av mastekonstruksjon og kabling av 132 kV linje over den nye flyplassen i Rana. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15408/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bekreftelse på aksept av vilkår - E & C Helgeland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20772/2022 | Økonomiavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16018/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Ny flyplass i Rana. Grunneieraksept for endring av mastekonstruksjon og kabling av 132 kV linje over den nye flyplassen i Rana. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15198/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12644/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Siste påminnelse: Kommunenes erfaringer med koronapandemien i barnehagesektoren http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKNING - NIBR | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23104/2022 | Barnehageavdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - Folk og Røvere AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLK OG RØVERE AS | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20734/2022 | Økonomiavdelingen Vedtak MPR sak 18/22 Presisering av dokumentdatoer for plan 8064 - Detaljregulering for Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343411 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17375/2022 | Seksjon for service Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16017/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Grunnerverv ny lufthavn på Helgeland i Rana kommune. Gjelder eiendommen gnr. 33 bnr. 66 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adv. Ivar Chr. Andersskog | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15068/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning - Krokstrand Fjellpark AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROKSTRAND FJELLPARK AS | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20707/2022 | Økonomiavdelingen Kommunenes erfaringer med koronapandemien i barnehagesektoren http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NIBR | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20484/2022 | Barnehageavdelingen Ny versjon av anke plansak Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Asbjørn Kjørstad m.fl. | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15969/2022 | Seksjon for kart og arealplan Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16016/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Ny flyplass - Grunneieraksept http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIP INDUSTRINETT AS | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14989/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Avslag på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Stien Utleie AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346662 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIEN UTLEIE AS | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20618/2022 | Økonomiavdelingen Anke plan 8064 - Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Kjørstad | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15916/2022 | Seksjon for kart og arealplan Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15330/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Tinglysing av skjøte - gnr. 33 bnr. 66 i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 14820/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Krokstrand Fjellpark AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KROKSTRAND FJELLPARK AS | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20616/2022 | Økonomiavdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Munin Kaffehus AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MUNIN KAFFEHUS AS | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20614/2022 | Økonomiavdelingen Sletting av servitutter i grunnboka http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15047/2022 | Oppmåling Svar innsyn sak 15/3666-119 Tilleggsopplysning i Løkberg/Lauvset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christoffer Hansen | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12454/2022 | IKT avdelingen Opplysninger til saken vedr. Sagforsveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Skansen | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24717/2022 | Seksjon for kart og arealplan Godkjent protokoll fra utvalg for helse og omsorg 03.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Lillerødvann | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23096/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Munin Coffeeroaster AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MUNIN COFFEEROASTERS AS | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20613/2022 | Økonomiavdelingen Sletting av servitutter gnr 32/55 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Johanne Evanger m.fl. | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14918/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Protokollutdrag - Kommunestyrets behandling av sak 12/2022 i møte den 15.02.2022 - Sluttbehandling for plan 8064: Detaljregulering for Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338482 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12453/2022 | Seksjon for service Innsynsbegjæring - Monolitten - Mo i Ranas styggeste bygning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Bentzen | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25115/2022 | IKT avdelingen Tinglyst omnummerering av 185/96/1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kay-Andre Kristoffersen m.fl. | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23134/2022 | Seksjon for kart og arealplan Godkjent protokoll - utvalg for helse og omsorg 03.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Myrheim | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22766/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Wilja Musikk Jill Larsdotter Lyngøy http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WILJA MUSIKK Jill Larsdotter Lyngøy | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20612/2022 | Økonomiavdelingen Sletting av heftelse 1982/2270/72 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14612/2022 | Seksjon for kart og arealplan Bestilling av innsyn - Sak: 2015/3666-119 Tilleggsopplysning i Løkberg/Lauvset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christoffer Hansen | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12448/2022 | IKT avdelingen Begjæring om innsyn ifølge offentlighetsprinsippet til Rana Kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Myndighetsfakta | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 24988/2022 | Økonomiavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23121/2022 | Seksjon for kart og arealplan Godkjent protokoll -utvalg for helse og omsorg 03.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Nyjordet | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22509/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - E & C Helgeland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20604/2022 | Økonomiavdelingen Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14045/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Varsel om vedtak av plan 8064- Detaljregulering for Løkberg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GREBKØL EIENDOM AS m.fl. | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 12347/2022 | Seksjon for kart og arealplan Innsynskrav - Lønn og ansiennitet Areal og miljø http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tekna- gruppen i Rana kommune | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24567/2022 | HR- og organisasjonsavdeling Varsel om endring av matrikkelen 19/38 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fred Roar Soløy m.fl. | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 22475/2022 | Seksjon for kart og arealplan Protokoll til godkjenning fra utvalg for helse og omsorg 03.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elise Nyjordet m.fl. | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22506/2022 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - VR Grill & Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VR GRILL & BAR AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20603/2022 | Økonomiavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14041/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vi ønsker opplysninger fra deg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel H Ånonli Holdahl | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 12937/2022 | Seksjon for service Innsyn - Plantegninger diverse eiendommer COOP http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop Midt-Norge | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24457/2022 | Seksjon for kart og arealplan Varsel om endring av matrikkelen 19/7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mariell Nilsen m.fl. | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22464/2022 | Seksjon for kart og arealplan Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Tanja's The View AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TANJA'S THE VIEW AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20592/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll - utvalg for helse og omsorg 22.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Yngve Frøysa | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17127/2022 | IKT avdelingen Retur av tinglyst dokument - sletting av servitutter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13744/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kontaktinformasjon til folkevalgt og taushetserklæring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel H Ånonli Holdahl | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13691/2022 | Seksjon for service Protokollutdrag Kommunal kompensasjonsordning - Park 22 Event AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/336409 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 10384/2022 | Seksjon for service Innsynsbegjæring - Monolitten - Mo i Ranas styggeste bygning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Bentzen | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23912/2022 | IKT avdelingen Matrikkelendring 153/2 - hjemmel http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnfinn Petter Småli | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21546/2022 | Seksjon for kart og arealplan Utbetalingsanmodning Mo Taxisentral AS 2022-0063 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MO TAXISENTRAL AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20589/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll - utvalg for helse og omsorg 22.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Katrin Aas | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17035/2022 | IKT avdelingen Sletting av servitutt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sindre Ytregård | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13570/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Gratulerer med nytt verv som folkevalgt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kitty Lovise Neeraas | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25352/2022 | Seksjon for service Kartlegging planstatus leve hele livet i Nordland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25132/2022 | Helse og omsorg Behov for VA-data: Eksisterende VA Helgelandssykehuset Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23145/2022 | Vann og avløp Matrikkelendring 153/2 - konsesjonsforhold http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnfinn Petter Småli | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21460/2022 | Seksjon for kart og arealplan Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Meyer Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEYER SERVERING AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20588/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent protokoll - utvalg for helse og omsorg 22.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Nyjordet | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16961/2022 | IKT avdelingen Sletting av servitutt 1962/2501-2/72 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Solli m.fl. | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13181/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Problemrapport - Kariåsveien må kostes http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Ruud | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25718/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Fritak fra verv som varamedlem til eldrerådet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrun Vistnes Pedersen | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25350/2022 | Seksjon for service Pensjonistforberedende samtale om frivillighet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland eldreråd | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24605/2022 | HR- og organisasjonsavdeling Svar på Byggetekniske tegninger - Nygata 131A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore William Braathen | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21788/2022 | Seksjon for byggesak Registrering av bygg på 89/16/1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KVANNVATN KRAFT AS | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21329/2022 | Seksjon for kart og arealplan Utbetalingsanmodning Snorre Luneng 2022-0062 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SNORRE LUNENG | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20586/2022 | Økonomiavdelingen Protokoll til godkjenning fra utvalg for helse og omsorg 22.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elise Nyjordet m.fl. | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16946/2022 | IKT avdelingen Sletting av servitutter i grunnboka - dokumentnr. 1948/1511-2/72 - gnr.25 bnr.125 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birgit Eline Olsen | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12665/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Støy fra E12 og mulighet for støyvegger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Skjelbakken | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25656/2022 | Gravemelding Kommunale veier Gratulerer med nytt verv som folkevalgt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Lillerødvann | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25347/2022 | Seksjon for service Innsynsbegjæring: landbruks/skogsveier http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21739/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bolig Nesnaveien 759 endring av matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jim Rune Fuglstad | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21278/2022 | Seksjon for kart og arealplan Sletting av heftelse, gnr. 25 bnr. 125 i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12388/2022 | Oppmåling Trafikksikkerhet- fartshumper- Mjølanveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Gabrielsen | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25246/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Gratulerer med nytt verv som folkevalgt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Bjarne Haugen | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25346/2022 | Seksjon for service Undersøkelse godgjøring medlemmer av kommunale medvirkningsråd - resultat http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22400/2022 | Helse og omsorg Nesnaveien 759 - brann http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347320 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Astrid Haugane Aas | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21276/2022 | Seksjon for kart og arealplan Byggetekniske tegninger - Nygata 131A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore William Braathen | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21266/2022 | Seksjon for byggesak Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Berg-Hansen Nord-Norge avd. Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERG-HANSEN NORD-NORGE AS AVD MO I RANA | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20584/2022 | Økonomiavdelingen Sletting av servitutter i grunnboka. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12362/2022 | Oppmåling Gratulerer med nytt verv som folkevalgt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Allan Bruland Rognan | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25341/2022 | Seksjon for service Trafikksikkerhet- fartshumper- Mjølanveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Gabrielsen | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25143/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Purring på innsynskrav - faktura fra Atea AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347294 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANGELL ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21250/2022 | Økonomiavdelingen Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21170/2022 | Helse og omsorg Melding til tinglysning , omnummerering av185/1/11 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21217/2022 | Seksjon for kart og arealplan Utbetalingsanmodning Munin Kaffehus AS 2022-0043 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUNIN KAFFEHUS AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20583/2022 | Økonomiavdelingen Sletting av servitutt i grunnboka http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12359/2022 | Oppmåling Gratulerer med et nytt valg som folkevalgt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Cantona Eldorsen | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25339/2022 | Seksjon for service Vei - Bjerkalleen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Krommen | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25097/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Innsynskrav, tilsyn med skog http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 21016/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetalingsanmodning Munin Coffeeroasters AS 2022-0071 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUNIN COFFEEROASTERS AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20582/2022 | Økonomiavdelingen Invitasjon til seminar om senior entreprenørskap http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20155/2022 | Helse og omsorg Varsel om mulig endring av grenser langs Sagforsveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leonore Forseng | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 19349/2022 | Seksjon for kart og arealplan Sletting av servitutt i grunnboka http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12357/2022 | Oppmåling Midlertidig fritak fra politiske verv http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Røli | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25337/2022 | Seksjon for service Lav kum ved innkjørsel til bolighus på Selfors http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lone Lysholm | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25083/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Tilbud digitalisering kommunale arkiv http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24715/2022 | IKT avdelingen Godkjenning av protokoll - formannskapsmøtet 10.5. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røssvoll, Johan Petter | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23995/2022 | Seksjon for service Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Grøven AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØVEN AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20575/2022 | Økonomiavdelingen Innsynsbegjæring fra VG http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VG v/Martin Sorge Folkvord | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20384/2022 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på nabovarsel for Øverdalsveien 175 i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 19862/2022 | Seksjon for byggesak Grense mot vei - Sagforsveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Skansen | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 17993/2022 | Seksjon for kart og arealplan Invitasjon til konferansen Ein bustad for heile livet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Senteret for et aldersvennlig Norge | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18050/2022 | Helse og omsorg Sletting av servitutter i grunnboka http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12349/2022 | Oppmåling Protokollutdrag k-sak 65/22 - Suppleringsvalg - 2 nye varamedlemmer til kommunestyret http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351176 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25125/2022 | Seksjon for service Purring på svar - Lav kum ved innkjørsel til bolighus på Selfors m/bilder http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lone Lysholm | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 24989/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Godkjenning av protokoll - formannskapsmøtet 10.5. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Frøysa | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23982/2022 | Seksjon for service Signert protokoll fra Representantskapsmøtet 20.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22390/2022 | IKT avdelingen Høring - søknad om gjeterhytte i reindrifta ved Jalggisoajvve - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21783/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Tanja's Kjøkken AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TANJA'S KJØKKEN AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20572/2022 | Økonomiavdelingen Svar Innsynsbegjæring Institusjonsavdelingen sak : 2021/15-106 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordic Nurse | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20148/2022 | Administrasjon institusjonstjenester Kopi av svar på nabovarsel for eiendommen gnr 131 bnr 953 i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17978/2022 | Seksjon for byggesak Boligstatus i Matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17212/2022 | Seksjon for kart og arealplan Purring på svar angående skolebuss i Revelheigata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gry Ingeborg Lamo | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 14382/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Godtgjørelse kommunale medvirkningsråd og andre råd og utvalg - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13224/2022 | Seksjon for service Protokollutdrag - K-sak 64/22 - Fritak fra verv som varamedlem til eldrerådet - valg av nytt varamedlem http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351175 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25124/2022 | Seksjon for service Spørsmål om status på Ånesveien og utbedring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kai Andre Bolme | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24891/2022 | Gravemelding Kommunale veier Godkjenning av protokoll - formannskapsmøtet 10.5. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rønningsen, Hilde Birgitte | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23981/2022 | Seksjon for service Vedtak Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om flytting av elementlavvo - Jon-Anders Kuhmunen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20915/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Koks AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOKS AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20569/2022 | Økonomiavdelingen Svar innsynsbegjæring - kontaktinfo Hjemmetjeneste Rana Kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordic Nurse | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20135/2022 | Avdeling for hjemmebaserte tjenester Retting av matrikkelen - grense mellom 22/193 og 22/97 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16938/2022 | Seksjon for kart og arealplan Purring på svar angående skolebuss i Revelheigata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry Ingeborg Lamo | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14233/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Godtgjørelse kommunale medvirkningsråd og andre råd og utvalg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12709/2022 | Seksjon for service Protokollutdrag - K-sak 63/22 - Søknad om permisjon fra politisk verv http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351174 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25123/2022 | Seksjon for service Henvendelse om falleferdig gjerde - Sagbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BARNEHAGEN SMÅTROLL AS | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24572/2022 | Park og idrettsanlegg Invitasjon til elevforestilling med Kraft Dansestudio 31. mai http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kraft Dansestudio | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24503/2022 | Ordfører Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Folk og Røvere AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOLK OG RØVERE AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20567/2022 | Økonomiavdelingen Revisjonsberetning 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkiv i Nordland | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20133/2022 | IKT avdelingen Innsynsbegjæring - tilbakemelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345790 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordic Nurse | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19752/2022 | Helse og omsorg Godkjenning av protokoll - formannskapsmøte 05.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røssvoll, Johan Petter | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18956/2022 | Seksjon for service Varsel om retting i matrikkelen - 185/1/11 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kay-Andre Kristoffersen m.fl. | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16923/2022 | Seksjon for kart og arealplan Henvendelse om falleferdig gjerde - Sagbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNEHAGEN SMÅTROLL AS | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24130/2022 | Park og idrettsanlegg Velkommen til Fremtidens kommuner, juni 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arendal Kommune | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24120/2022 | Seksjon for service Ang. fritak fra kommunale verv http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peter Eide Walseth | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23610/2022 | Seksjon for service Utbetalingsanmodning - Chroma Mat AS 2022-0056 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CHROMA MAT AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20565/2022 | Økonomiavdelingen Purring på innsynskrav -faktura fra Atea AS.pdf http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANGELL ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19456/2022 | Økonomiavdelingen Midlertidig stans i mottak av uttrekk fra sak-/arkivsystem og fagsystem http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKIV I NORDLAND | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19009/2022 | IKT avdelingen Godkjenning av protokoll - formannskapsmøte 05.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Birgitte Rønningsen m.fl. | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18915/2022 | Seksjon for service Prøvingsrapport VA-avdelingen, Mjølanodden renseanlegg, prøve: LAB22-123391 - 11.03.2022 - 30.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 17983/2022 | Vann og avløp Spørsmål om boligstatus i Matrikkelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16757/2022 | Seksjon for kart og arealplan Fartsdempende tiltak i Almveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Martin Asphaug | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24129/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Dokument 202200359-11 KVU Nord-Norgebanen, invitasjon til KVU-verksted i Tromsø - Dokument 202200359-11 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JERNBANEDIREKTORATET | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23568/2022 | Seksjon for service Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - VR Grill & Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VR GRILL & BAR AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20561/2022 | Økonomiavdelingen Innsynsbegjæring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDIC NURSE AS | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19329/2022 | Helse og omsorg Innkalling og sakliste til representantskapsmøte 20. april 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18750/2022 | IKT avdelingen Godkjenning av protokoll - formannskapet 29.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarl Stian Johansson m.fl. | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17955/2022 | Seksjon for service Prøvingsrapport - VA-avdelingen, Mjølanodden renseanlegg, prøve: LAB22-122888 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17176/2022 | Vann og avløp Krav om retting i matrikkelen / Punktfeste 185/1/11 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kay-Andre Kristoffersen | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16407/2022 | Seksjon for kart og arealplan Svar innsyn sak 21/220-103 Vei - Bjerkalleen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23820/2022 | IKT avdelingen Bekreftelse på aksept av vilkår - Fai Rumore as http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAI RUMORE AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20560/2022 | Økonomiavdelingen Svar på innsynskrav http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19163/2022 | Seksjon for service Påminnelse om påmelding til årets kontaktkonferanse for arkivmedarbeidere 20.-21. april 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18745/2022 | IKT avdelingen Prøvingsrapport VA-avdelingen, Mjølanodden renseanlegg, prøve: LAB22-122333 11.02.2022 - 18.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16636/2022 | Vann og avløp Feil i matrikkelen - buepunkt på grenser kodet som linjer - gnr 22/97 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15468/2022 | Seksjon for kart og arealplan Innkalling til felles fylkesmøte for KS Nordland, KS Troms og KS Finnmark - april 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON AVD NORDLAND | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15115/2022 | Ordfører Bestilling av innsyn - Sak: 2021/220-103 - Bjerkalleen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23819/2022 | IKT avdelingen Utbetalingsanmodning - Fai Rumore AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAI RUMORE AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20559/2022 | Økonomiavdelingen Innsynskrav fra Rana Blad http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19158/2022 | Seksjon for service Invitasjon og påmelding til kontaktkonferansen 20.-21. april 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkiv i Nordland | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16468/2022 | IKT avdelingen Viser til forespørsel om oppdaterte opplysninger - 140/7/10 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Marit Flågeng | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12623/2022 | Seksjon for kart og arealplan Vei - Bjerkalleen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Krommen | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23231/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Ettersendt dokument til møte i kontrollutvalget Rana 29.04.2022, kl. 08.30 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21230/2022 | Rådmannen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Mo Taxisentral AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MO TAXISENTRAL AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20558/2022 | Økonomiavdelingen Purring på innsynskrav -faktura fra Atea AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344053 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANGELL ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 18015/2022 | Økonomiavdelingen Søknad om permisjon fra politiske verv ifm avvikling av foreldrepermisjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Røli | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17701/2022 | Seksjon for service Tilsagn om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2022 - Ulla Hermansen - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17612/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Innspill til tomteutredningsrapporten fra Alstahaug kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALSTAHAUG KOMMUNE | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24382/2022 | Teknisk Svar på innsyn - sak 2021/220-99 - Løst kumlokk -Lars Meyersgate http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana no | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22518/2022 | IKT avdelingen Innkalling/dokumenter til møte i kontrollutvalget Rana 29.04.2022, kl. 08.30 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Soleglad | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20762/2022 | Rådmannen Utbetalingsanmodning - Tanjas The Wiew AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TANJA'S THE VIEW AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20557/2022 | Økonomiavdelingen Purring på innsynskrav -faktura fra Atea AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANGELL ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17914/2022 | Økonomiavdelingen Tilsagn om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2022 - Svein-Joar Almli - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17277/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om fritak fra verv - Rana eldreråd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Vistnes Pedersen | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14606/2022 | Seksjon for service Vedtak V18-40-2022 Parkeringsregulering i Torggata ved Rådhuset - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23906/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Godkjent møteprotokoll miljø, plan og ressurs 05.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røssvoll, Johan Petter | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23555/2022 | IKT avdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2021/220-99 - Løst kumlokk -Lars Meyersgate http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana no | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22516/2022 | IKT avdelingen Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Snorre Luneng http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SNORRE LUNENG | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20556/2022 | Økonomiavdelingen Tilsagn om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader i 2022 - Bjørnådal og omegn beitelag - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17278/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på henvendelse om møte med Helse Nord om tomtevalg og tarmkreftkirurgi http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14873/2022 | Teknisk Gratulerer med ditt nye verv som folkevalgt i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Søfting Berg m.fl. | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 12930/2022 | Seksjon for service Godkjent møteprotokoll miljø, plan og ressurs 05.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Præsteng, Mari | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23465/2022 | IKT avdelingen Lav kum ved innkjørsel til bolighus på Selfors http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lone Lysholm | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22137/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Parkering forbudt i Redvald Knudtsons vei - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21692/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20554/2022 | Økonomiavdelingen Tilsagn om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2022 - Ansten Johansen - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17230/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Innsynskrav faktura fra Atea AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANGELL ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16378/2022 | Økonomiavdelingen Møte med Helse Nord om tomtevalg og tarmkreftkirurgi http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD RHF | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14726/2022 | Ordfører Vedtak/Protokollutdrag - Kommunestyrets behandling av sak 15/2022 i møte den 15.02.2022 – Nyvalg av to nye vara i utvalg for oppvekst og kultur http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338489 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12460/2022 | Seksjon for service Godkjent møteprotokoll miljø, plan og ressurs 05.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lone Lysholm Steen | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23459/2022 | IKT avdelingen Løst kumlokk -Lars Meyersgate http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thore Michalsen | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 21961/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Midlertidig parkering forbudt på Trekanten - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21690/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Utbetalingsanmodning - Tanja's Kjøkken AS 2022-0068 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TANJA'S KJØKKEN AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20544/2022 | Økonomiavdelingen Tilsagn om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2022 - Kvandalsrabben beitelag - Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17137/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Innsyn i kostnader knyttet mot innkjøp av tjenester fra vikarbyrå http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk sykepleierforbund | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16249/2022 | Økonomiavdelingen Godkjenning av møteprotokoll miljø, plan og ressurs 05.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349503 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Petter Røssvoll m.fl. | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23458/2022 | IKT avdelingen Svar på innsyn i sak 21/477-96 - Høring - Parkering forbudt Sagbakken stadion - frist 22. mai http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347509 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21465/2022 | IKT avdelingen Løst kumlokk Lars Meyersgate http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thore Michalsen | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20890/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Chroma Mat AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CHROMA MAT AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20541/2022 | Økonomiavdelingen Tilsagn om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2022 - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17097/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Innsyn i antall årsverk, ledere og lønn i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Sivertsen | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13845/2022 | HR- og organisasjonsavdeling Bestilling av innsyn - Sak: 21/477-96 - Høring - Parkering forbudt Sagbakken stadion - frist 22. mai http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21464/2022 | IKT avdelingen Vei vedlikehold - Hasselbomsvei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn-Erlend Krokstrand | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21295/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Helgeland Transportservice AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELGELAND TRANSPORT SERVICE AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20538/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent møteprotokoll miljø, plan og ressurs 24.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røssvoll, Johan Petter | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17349/2022 | IKT avdelingen Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2022 - Janne Leiråmo Johansen - Rana - delvis innvilging av søknad http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16764/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Innsyn i antall årsverk, ledere og lønn i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Sivertsen | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13607/2022 | HR- og organisasjonsavdeling Høring - Parkering forbudt Sagbakken stadion - frist 22. mai http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20714/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Vei vedlikehold - Hasselbomsvei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn-Erlend Krokstrand | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20519/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7-Park 22 Event AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PARK 22 EVENT AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20534/2022 | Økonomiavdelingen Godkjent møteprotokoll miljø, plan og ressurs 24.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Præsteng, Mari | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17348/2022 | IKT avdelingen Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2022 - Tore Juliussen - Rana - delvis innvilging av søknad http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16765/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Oversendelse til barnevernstjenesten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE BARNEVERN | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13189/2022 | Leder Juridisk avdeling Protokollutdrag - F-sak FO 1/22 Skriftlig spørsmål til formannskapet fra Lars Frøysa (AP) om forliksrådet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350049 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24004/2022 | Seksjon for service Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Fai Rumore AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAI RUMORE AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20532/2022 | Økonomiavdelingen Spørsmål om status på Ånesveien og utbedring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai Andre Bolme | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20236/2022 | Gravemelding Kommunale veier Svar på innsyn i sak 21/477-92 - Høring - Umiddelbar endring i N301 - Skilting på motorvei - Vedrørende 21-264143-6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19770/2022 | Seksjon for service Godkjent møteprotokoll miljø, plan og ressurs 24.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jimmy Alexander Losvik | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17291/2022 | IKT avdelingen Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2022 - Vegard Albert Skogmo - Rana - delvis innvilging av søknad http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16457/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Hevingskjennelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helgeland tingrett | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13188/2022 | Leder Juridisk avdeling Innsyn i antall årsverk, ledere og lønn i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Sivertsen | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12628/2022 | HR- og organisasjonsavdeling Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24773/2022 | Parkeringskontoret Offentlig høring av forslag til kravspesifikasjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23998/2022 | Seksjon for byggesak Ordførerens svar på spørsmål om forliksrådet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349939 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Pettersen, Robert | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23894/2022 | Seksjon for service Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Roxys Bowling AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROXYS BOWLING AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20520/2022 | Økonomiavdelingen Bestilling av innsyn i sak 21/477-92 - Høring - Umiddelbar endring i N301 - Skilting på motorvei - Vedrørende 21-264143-6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19768/2022 | Seksjon for service Skade på bil etter brøyting http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trym Kristian Markussen | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18966/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Godkjenning av møteprotokoll miljø, plan og ressurs 24.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343319 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Petter Røssvoll (johan.rossvoll@rana.kommune.no) m.fl. | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17283/2022 | IKT avdelingen Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2022 - Myrås Gård - Rana - delvis innvilging av søknad http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16456/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Ettersendelse reisebevis http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24638/2022 | Parkeringskontoret Utbetalingsanmodning - Mormors Barista AS 2022-0051 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORMORS BARISTA AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20515/2022 | Økonomiavdelingen Anmodning om midlertidig skiltvedtak for Trekanten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Oddgeir Handeland m.fl. | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19426/2022 | Parkeringskontoret Svar på innsyn i sak 21/220-89 - Om svar på klage på brøyting i Steinbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17722/2022 | IKT avdelingen Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2022 - Hans-Marius Kristensen - Rana - innvilging av tilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16455/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24626/2022 | Parkeringskontoret Skriftlig spørsmål til formannskapet ev. kommunestyret om forliksrådet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Y Frøysa | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22874/2022 | Seksjon for service Utbetalingsanmodning -MO1N AS 2022-0053 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MO1N AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20514/2022 | Økonomiavdelingen Høring - Umiddelbar endring i N301 - Skilting på motorvei - Vedrørende 21-264143-6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19082/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Bestilling av innsyn - Sak: 2021/220-89 - Om svar på klage på brøyting i Steinbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17720/2022 | IKT avdelingen Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2022 - Randi M. Sollien-Røssvoll - Rana - innvilging av søknad http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16454/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24397/2022 | Parkeringskontoret Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Fjordgården Mo AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FJORDGÅRDEN MO AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20511/2022 | Økonomiavdelingen Protokollutdrag - FO 6/22 - Svar på spørsmål til kommunestyret 5. april 2022 om tilfluktsrom - fra Christine S. Antonsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344969 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18931/2022 | Seksjon for service Vedtak 18-31-2022 Midlertidig parkeringsregulering på E12 Rauvatnet - Umskardtunnelen - Påsken 2022 - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18707/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Brøyting Snefjellåveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Emil Ramstad | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17700/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Søknad om parkeringstillatelse - legeerklæring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24393/2022 | Parkeringskontoret Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Mormors Barista AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MORMORS BARISTA AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20507/2022 | Økonomiavdelingen Protokollutdrag - FO 5/22 - Svar på interpellasjon om gatelag i fotball http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344966 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18928/2022 | Seksjon for service Høring - Parkering forbudt i Redvald Knudtsons vei - Vedr. 22-59702-2 - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17566/2022 | Parkeringskontoret Delegering - Ståle Krokstrand http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348858 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Linda Solvoll Furuheim m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 22814/2022 | Rana u, avd. Mo u. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24236/2022 | Parkeringskontoret Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - MO1N AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MO1N AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20503/2022 | Økonomiavdelingen Spørsmål til kommunestyret 5. april 2022 om tilfluktsrom - fra Christine S. Antonsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Antonsen, Christine S | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17913/2022 | Seksjon for service Anmodning om skiltvedtak i Redvald Knudtsons vei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Oddgeir Handeland m.fl. | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17426/2022 | Parkeringskontoret Om svar på klage på brøyting i Steinbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Guttormsen | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17182/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Årsrapport - 21/22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25753/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23930/2022 | Parkeringskontoret Utbetalingsanmodning - E & C Helgeland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20480/2022 | Økonomiavdelingen Innkalling til generalforsamling i Helgeland Kraft AS 28. april 2022. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELAND KRAFT AS | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19702/2022 | Seksjon for service Delegering - Rainer Bergersen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343989 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Linda Solvoll Furuheim m.fl. | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17951/2022 | Leder Stab Oppvekst og Kultur Svar fra ordfører på spørsmål fra Hilde Rønningsen om Hauknesstranda og luktproblemer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Waage, Geir | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17851/2022 | Seksjon for service Svar - Ønske om fjerning av snø som er i veien for sikt - Tjønnveien/Granåsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Lisa H Utstrand | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17118/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Tillatelse til å arrangere Polarsirkelrittet 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16007/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Søknad om fornying av parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23762/2022 | Parkeringskontoret Svar på søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7 - Bimbo Veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20381/2022 | Økonomiavdelingen Delegering - Rainer Bergersen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343013 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Linda Solvoll Furuheim m.fl. | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 16977/2022 | Leder Stab Oppvekst og Kultur Spørsmål til ordfører - Hauknesstranda og luktproblemer grunnet råtten tang http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Rønningsen | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17850/2022 | Seksjon for service Svar - Brøyting i Steinbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Guttormsen | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17090/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Vedtak V18-22-2022 Underskilt til Gågatesone i Mo sentrum - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12839/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Avlyst bosetting http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune - flyktningetjeneten | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25363/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om fornying av parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23761/2022 | Parkeringskontoret Delegering Berit Jensen Avdelingsleder http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348470 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22426/2022 | Administrasjon institusjonstjenester Vedtak/protokollutdrag -formannskapssak 94/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Wilja Musikk Jill Larsdotter Lyngøy http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344945 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18907/2022 | Seksjon for service Delegering - Tor- Egil Horn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343011 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Linda Solvoll Furuheim m.fl. | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 16975/2022 | Leder Stab Oppvekst og Kultur Svar- Klage på brøyting Spælamoen 8 Ytteren http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iren Sørfjordmo | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17061/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Anmodning om Skiltvedtak for deler av Gågatesone i Mo sentrum http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region nord | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12420/2022 | Parkeringskontoret Bosetting av flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25292/2022 | Flyktningetjenesten Referat fra samarbeidsmøte 12.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25105/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Delegering Elisabeth Rødfjell Avdelingsleder http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348468 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22424/2022 | Administrasjon institusjonstjenester Midlertidig svar søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22344/2022 | Parkeringskontoret Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 95/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Avslag - Stien Utleie AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344941 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18903/2022 | Seksjon for service Delegering - Ketil Bergersen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342937 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Linda Solvoll Furuheim m.fl. | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 16901/2022 | Leder Stab Oppvekst og Kultur Interpellasjon til kommunestyremøtet om Rana FK Gatelag 05.04.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jakobsen, Gerd Helene | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17629/2022 | Seksjon for service Svar på innsyn - sak 2021/220-68 - Brøyting Nesnaveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS Rana Blad | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16935/2022 | IKT avdelingen Samtykke til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25020/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Påminnelse, Rapportering antall flyktninger i kommunene i Nordland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23841/2022 | Flyktningetjenesten Søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22019/2022 | Parkeringskontoret Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 93/22 - Kommunal kompensasjonsordning - VR Grill & Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344940 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18902/2022 | Seksjon for service Bestilling av innsyn - Sak: 2021/220-68 -Brøyting Nesnaveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS RANA BLAD | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16931/2022 | IKT avdelingen Delegering Lise Hovind Hjelmdal Avdelingsleder http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341904 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15869/2022 | Administrasjon institusjonstjenester Referat samarbeidsmøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune, helsesøstertjenesten | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 24956/2022 | Toranesgata 69 Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21515/2022 | Parkeringskontoret Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 92/22 -Kommunal kompensasjonsordning - Tanja's The View AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344938 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18900/2022 | Seksjon for service Bosetting av flyktninger - vedrørende referanse 17-03403-39 - http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16256/2022 | Flyktningetjenesten Skraping av Hammerveien / Nordhammeren http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Martiniussen | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15885/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Delegering Elisabeth Mjelle seksjonsleder http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341412 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15382/2022 | Administrasjon institusjonstjenester Avslag søknad om tilskudd til private veier http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Hugo Eivindsen m.fl. | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25038/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Bekreftelse på mottatt melding vedrørende ***** ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24886/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:00:20.552910493 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.05.2022 | RegistryNumber: 22091/2022 | Økonomiavdelingen Sakspapirer til årsmøte i Polarsirkelen friluftsråd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21451/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21509/2022 | Parkeringskontoret Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 91/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Tanja's Kjøkken AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344937 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18899/2022 | Seksjon for service Skraping av Ånesveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ester Johanne Pettersen | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15884/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Delegering Hege Tønder Avdelingsleder http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340967 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 14937/2022 | Administrasjon institusjonstjenester Tildeling av tilskudd for private veier budsjettåret 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Mari Helgå m.fl. | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 24863/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Sakkyndig vurdering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PPT RANA | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24873/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:01:06.652506514 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.05.2022 | RegistryNumber: 22092/2022 | Økonomiavdelingen Innkalling til årsmøte i Polarsirkelen friluftsråd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21450/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21496/2022 | Parkeringskontoret Prøvingsrapport - Mjølanodden renseanlegg 24.03.2022-21.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Labora AS | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20610/2022 | Vann og avløp Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 90/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Snorre Luneng http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344936 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18898/2022 | Seksjon for service Skade på bil som følge av brøyting - Lilleåsen 26 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trym Kristian Markussen | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15876/2022 | Gravemelding Kommunale veier Søknad om tilskudd til vedlikehold av privat atkomstvei - veinummer 780A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Skivik | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23997/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Sakkyndig vurdering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PPT RANA | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23843/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:01:26.346751784 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.05.2022 | RegistryNumber: 22093/2022 | Økonomiavdelingen Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21477/2022 | Parkeringskontoret Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 89/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Roxys Bowling AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344934 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18896/2022 | Seksjon for service Skraping av Hammerveien / Nordhammeren http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Martiniussen | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15824/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Søknad om tilskudd til vedlikehold av privat atkomstvei - veinummer 465 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarne Margido Taftø | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23994/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Anmodning om opplysninger fra skole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23688/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:00:45.775373075 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.05.2022 | RegistryNumber: 22094/2022 | Økonomiavdelingen Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21330/2022 | Parkeringskontoret Informasjon til kommuner om videre beredskap ved grenseoverganger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19693/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 88/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Park 22 Event AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344933 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18895/2022 | Seksjon for service Skraping av Ånesveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ester Johanne Pettersen | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15717/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Adm. vedtak: Skjenkebevilling enkelt anledning - Rana Kunstforening 15.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KUNSTFORENING | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24602/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Søknad om tilskudd til vedlikehold av privat atkomstvei - veinummer 67 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Karstein Sjonsti | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23990/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Samtykke til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23515/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Statnett SF - Fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for Statnetts kraftledninger og retting av utskrevet eiendomsskatt - jf. dom fra Borgarting lagmannsrett 11. oktober 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATNETT SF | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21639/2022 | Økonomiavdelingen Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21293/2022 | Parkeringskontoret Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 87/22- Kommunal kompensasjonsordning - Munin Kaffehus AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344932 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18894/2022 | Seksjon for service Skade på bil som følge av brøyting - Lilleåsen 26 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trym Kristian Markussen | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15310/2022 | Gravemelding Kommunale veier Innmelding av LIS1-lege i direkte oppgjørsavtale for Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13220/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Søknad om tilskudd til vedlikehold av privat atkomstvei - veinummer 681 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Malfred Kristiansen | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23988/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Elevdokument http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22909/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Svar søknad om parkeringstillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21280/2022 | Parkeringskontoret Søknad skjenkebevilling - Moment 15.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA KUNSTFORENING | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19123/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-04-01T08:00:47.101786212 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18227/2022 | Økonomiavdelingen Ønske om fjerning av snø som er i veien for sikt - Tjønnveien/Granåsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Lisa Utstrand | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15307/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Søknad om tilskudd til vedlikehold av privat atkomstvei - veinummer 686 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Berge | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23985/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Fritak fra båndtvangsbestemmelsene ? http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steffen Winther Trones | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22191/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Anmodning om opplysninger fra skole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune barneverntjenesten | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21779/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Misbruk av parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21020/2022 | Parkeringskontoret Adm. vedtak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Utskarpen Bygdelag 09.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UTSKARPEN BYGDELAG | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18746/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-04-01T08:01:31.063934958 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18224/2022 | Økonomiavdelingen Brøyting i Steinbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Guttormsen | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15147/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Faktura http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25797/2022 | Seksjon for service Svar- Søknad om tilskudd privat ankomstvei - veinummer 538 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Knapstad | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23798/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Godkjenning av møteprotokoll fra møtet i utvalg for oppvekst og kultur 04.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Erik Andersen | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23082/2022 | Seksjon for service Anmodning om opplysninger fra skolen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune barneverntjenesten | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21781/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Svar søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20329/2022 | Parkeringskontoret Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 86/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Munin Coffeeroasters AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344927 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18889/2022 | Seksjon for service Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-04-01T08:01:09.663986386 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18223/2022 | Økonomiavdelingen Søknad om dispensasjon fra båndtvang http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SALTEN FUGLEHUNDKLUBB | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17280/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Anmodning om uttalelse jf. alkoholloven § 1-7 - enkelt anledning - Utskarpen Bygdelag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mo i Rana Politistasjon | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16763/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Klage på brøyting Spælamoen 8 Ytteren http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iren Sørfjordmo | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15028/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Godkjent protokoll for Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 05.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ernly Eriksen | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24596/2022 | IKT avdelingen Godkjenning av møteprotokoll fra møtet i utvalg for oppvekst og kultur 04.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Helge Straumfors | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23081/2022 | Seksjon for service Melding fra saksbehandler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22180/2022 | Seksjon for service Svar vedlegg til søknad om parkeringstillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20118/2022 | Parkeringskontoret Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 85/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Mormors Barista AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344923 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18885/2022 | Seksjon for service Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-04-01T08:00:20.168441986 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18212/2022 | Økonomiavdelingen Anmodning om uttalelse jf. alkoholloven - enkelt anledning - Ungdomslaget Heim http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mo i Rana Politistasjon | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16760/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Svar - Brøyting Yterheia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Olsen | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14984/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Søknad tilskudd til brøyting av privat vei - veinummer 465 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Julie Taftø | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14827/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Søknad om dispensasjon - gjennomføring av arrangementer 2022 - 2027 - Saltfjellet landskapsvernområde - Bodø jeger- og fiskeforening http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14616/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Godkjent protokoll for Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 05.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Volden | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24595/2022 | IKT avdelingen Altinn - tilgang til skogfondsystemet på hovedorg.nr. - Asle Lifjell http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350547 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Jakobsen, Torhild Marie | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24502/2022 | Seksjon for service Godkjenning av møteprotokoll fra møtet i utvalg for oppvekst og kultur 04.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine Schybaj Antonsen | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22962/2022 | Seksjon for service Vedtak om individbaserte tjenester og innhenting av samtykke http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21595/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Faktura Montér http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20919/2022 | Seksjon for service Vedlegg til søknad om parkeringstillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20102/2022 | Parkeringskontoret Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 84/22 - Kommunal kompensasjonsordning - MO1N AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344919 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18881/2022 | Seksjon for service Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-03-15T09:01:06.996690957 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15863/2022 | Rådmannen Søknad om skjenkebevilling ved enkeltanledning/ambulerende - manglende tilbakemelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DANSEKAMERATAN | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15716/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Svar- Kommunale gatelys - Gardsbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Sæterdal Widsteen | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14972/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Ettersendelse av dokumenter til settestatsforvalter sak 22/3790 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24445/2022 | Seksjon for byggesak Altinn - tilgang til hjelpemiddelformidling mellom kommuner og NAV - behovsmelding - Marte Dahle - Rehabiliteringstjenesten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andersen, Svein Arne | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23553/2022 | Seksjon for service Godkjenning av møteprotokoll fra møtet i utvalg for oppvekst og kultur 04.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christine Schybaj Antonsen m.fl. | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22945/2022 | Seksjon for service Søknad om tilskudd til privat adkomstvei - veinr. 403 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattis Jamtli | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22288/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Innhenting av opplysninger i forbindelse med evaluering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune barneverntjenesten | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20299/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Vedlegg til søknad om parkeringskort http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20076/2022 | Parkeringskontoret Godkjent protokoll for Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 31.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Volden | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19325/2022 | IKT avdelingen Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 83/22- Kommunal kompensasjonsordning - Mo Taxisentral AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344916 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18878/2022 | Seksjon for service Melding fra saksbehandler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18349/2022 | Seksjon for service Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-03-15T09:00:45.609855027 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15862/2022 | Rådmannen Melding om avtale og vedtak om erverv og tiltredelse av grunn til offentlig vei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15476/2022 | Seksjon for kart og arealplan Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - Utskarpen ungdomshus - 09.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTSKARPEN BYGDELAG | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15195/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Brøyting Yterheia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Olsen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14659/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Varsel om stor snøskredfare: Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Salten, Svartisen og Helgeland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND AVD BODØ | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23476/2022 | Avdeling for bydrift Søknad om tilskudd til privat ankomstvei - veinr. 466 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Magne Stjernen | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22225/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Svar på innsyn i sak 20/1482-69 - Orientering om oppnevning av settestatsforvalter - Klage etter plan- og bygningsloven http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22307/2022 | IKT avdelingen Tilgangsforespørsel til Gardsbakken 4B bofelleskap - sykefraværsstatesikk- Eva Kristin Kristiansen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348411 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: noreply@altinn.no | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22367/2022 | Seksjon for service Invitasjon til ansvarsgruppemøte den 12.05.22 på skolen. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad kommune | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20109/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19761/2022 | Parkeringskontoret Godkjent protokoll for Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 31.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iren-Marie Owe | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19324/2022 | IKT avdelingen Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 82/22 -Kommunal kompensasjonsordning - Meyer Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344915 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18877/2022 | Seksjon for service Godkjenning av møteprotokoll for møtet i utvalg for oppvekst og kultur 23.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Erik Andersen | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17225/2022 | Seksjon for service Faktura http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17064/2022 | Seksjon for service Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-03-15T10:30:17.792106856 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15890/2022 | Rådmannen Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - ungdomshuset i Straumbygda - 29.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNGDOMSLAGET HEIM | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15161/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Brøyting Storforshei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn-Erlend Krokstrand | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14564/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1482-69 - Orientering om oppnevning av settestatsforvalter - Klage etter plan- og bygningsloven http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22305/2022 | IKT avdelingen Søknad om tilskudd til privat ankomstvei - veinr. 174 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddmund Øvringmo | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22064/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Høring av forslag til forskrift om naturfaretilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22044/2022 | Avdeling for bydrift Bekreftelse til barnehageavdelingen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 19848/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19760/2022 | Parkeringskontoret Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 81/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Krokstrand Fjellpark AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344913 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18875/2022 | Seksjon for service Godkjenning av møteprotokoll for møtet i utvalg for oppvekst og kultur 23.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine S. Antonsen | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17181/2022 | Seksjon for service Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-03-15T09:00:19.916262878 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15853/2022 | Rådmannen Delegering Berit Harsvik Hauknes http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/329764 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Lill-Hege Knudsen m.fl. | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 3754/2022 | Administrasjon institusjonstjenester Faktura http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.03.2022 | RegistryNumber: 15605/2022 | Seksjon for service Klage på brøyting - Brennstadmoen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Michelle Olea Nystad | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14324/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Søknad om tilskudd til privat adkomstvei - vei nr. 696 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole John Johansen | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22063/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Orientering om oppnevning av settestatsforvalter - Klage etter plan- og bygningsloven http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT TORIL VALLA | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21640/2022 | Seksjon for byggesak Oppmålingsforretninger langs Brennåsveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana kommune, seksjon Areal og miljø v/Florian Kindl | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20990/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Midlertidig svar søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19758/2022 | Parkeringskontoret Varsel om økt snøskredfare - Helgeland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19705/2022 | Avdeling for bydrift Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 80/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Koks AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344912 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18874/2022 | Seksjon for service Avslag på søknad om endring av gitt tillatelse for innglassing av 3 verandaer - Kombinert bolig- og næringsbygg – Kirkegata 7/Fridtjof Nansens gate 10 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18537/2022 | Seksjon for byggesak Godkjenning av møteprotokoll for møtet i utvalg for oppvekst og kultur 23.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Veronica Mikkelborg | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17180/2022 | Seksjon for service Faktura flisekompaniet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14971/2022 | Seksjon for service Brøyting Nesnaveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Ræstad | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14310/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Søknad om tilskudd til vedlikehold privat ankomstvei - veinummer 647 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Berg-Mortensen | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21855/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Oppnevning av settestatsforvalter - klage etter plan- og bygningsloven http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21453/2022 | Seksjon for byggesak Kvittering for innmelding av farlig stoff - YX Storforshei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20018/2022 | Seksjon for brann og redning Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19757/2022 | Parkeringskontoret Ny funksjonalitet for å sende post med sensitive opplysninger til Altinn via SvarUt - Tildelt arkivet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345503 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Olsen, Veronica | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19465/2022 | Seksjon for service Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 79/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Helgeland Transportservice AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344911 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18873/2022 | Seksjon for service Vedlegg til sakkyndig vurdering - EMM http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PPT RANA | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18427/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Midlertidig svar på søknad om endring av gitt tillatelse - Kirkegata 7 - Innglassinger på balkonger og fasade uttrykk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Hopen | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 17985/2022 | Seksjon for byggesak Godkjenning av møteprotokoll for møtet i utvalg for oppvekst og kultur 23.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Mikkelborg m.fl. | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17178/2022 | Seksjon for service Revisjonsseminar for LVKs medlemskommuner i Nordland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16761/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Brøyting Nesnaveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Ræstad | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 14309/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Utvidet varsel om snøskredfare fra NVE for Nordland - Helgeland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16489/2022 | Avdeling for bydrift Melding fra søker - fakturaer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14400/2022 | Seksjon for service Registrering av dødsfall - legeerklæringer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELAND TINGRETT | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12444/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Du er innvilget fritak fra ditt verv som meddommer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Berg | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24553/2022 | Seksjon for service Søknad om tilskudd til vedlikehold privat ankomstvei - veinummer 67 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Jamtli | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21703/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Kvittering for innmelding av farlig stoff - YX Storforshei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20016/2022 | Seksjon for brann og redning Svar innsyn sak 20/1482-64 Anmodning om oppnevning av settestatsforvalter i klagesak etter plan- og bygningsloven http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20145/2022 | IKT avdelingen Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19755/2022 | Parkeringskontoret Altinn - tilgang til å levere Avtale midlertidig lønnstilskudd- NAV - Gardbakken 4B - 993576050 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345346 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Johnsen, Frank | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19308/2022 | Seksjon for service Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 78/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Grøven AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344910 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18872/2022 | Seksjon for service Parkert bil som hindrer brøyting på snuplass i Brennstadmoen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Bjørge | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17542/2022 | Parkeringskontoret Varsel om snøskredfare fra NVE for Nordland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16371/2022 | Avdeling for bydrift Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning - innglassing - Kirkegata 7 - 20/521. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16219/2022 | Seksjon for byggesak Startlån diverse vedlegg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12907/2022 | Seksjon for service Protokollutdrag - Kommunestyrets behandling av sak 20 i møte den 15.02.2022 – Uttalelse om lokalisering av tarmkreftkirurgien ved Helgelandssykehuset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338495 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12466/2022 | Seksjon for service Uttalelse fra revisor vedr. bruk av tilskuddsmidler fra Nordland fylkeskommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deloitte | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24643/2022 | Økonomiavdelingen Søknad om fritak som meddommer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Berg | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24550/2022 | Seksjon for service Søknad om tilskudd til vedlikehold privat ankomstvei - veinummer 426 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lise Pedersen Kvåle | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21702/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1482-64Anmodning om oppnevning av settestatsforvalter i klagesak etter plan- og bygningsloven http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20143/2022 | IKT avdelingen Svar på innsyn - sak 2020/1444-64 - Purring på svar - Økt trafikk i nabolag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS Rana Blad | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19772/2022 | IKT avdelingen Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19740/2022 | Parkeringskontoret Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 77/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Folk og Røvere AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344909 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18871/2022 | Seksjon for service Tilgang til Statens vegvesen sine sider via Altinn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344551 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Dreyer, Jakob | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18513/2022 | Seksjon for service Parkering til hinder for brøyting http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elise Børvik | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15377/2022 | Parkeringskontoret Varsel om stor snøskredfare, faregrad 4 for Helgeland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14905/2022 | Avdeling for bydrift Svar på spørsmål om nabovarslng - Kirkegata 7 - Innglassinger på balkonger og fasade uttrykk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Hopen | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14601/2022 | Seksjon for byggesak Brøyting av gangsti - Storgata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Janne Drageset | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14305/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Avslutning av sak - Midlertidig brukstillatelse - Nasjonalbibliotekets fjellanlegg - Gnr/bnr 20/378 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LINK ARKITEKTUR AS | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12422/2022 | Seksjon for byggesak Faktura - Montèr http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12480/2022 | Seksjon for service Prøvingsrapport - Mo vannverk, prøve: LAB22-125084 - 10.05.2022 - 13.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24706/2022 | Vann og avløp Rapportering folkehelsemidler 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn-Are Melvik | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24632/2022 | Økonomiavdelingen Prosesskriv http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELGELAND TINGRETT | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 19101/2022 | Juridisk avdeling Du er er innvilget fritak fra ditt verv som meddommer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonny Mulstad | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23764/2022 | Seksjon for service Søknad om tilskudd til vedlikehold privat ankomstvei - veinummer 406 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johannes Lillevold | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21699/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Orientering om anmodning om settestatsforvalter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT TORIL VALLA | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20012/2022 | Seksjon for byggesak Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19739/2022 | Parkeringskontoret Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1444-64 - Purring på svar - Økt trafikk i nabolag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS RANA BLAD | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19769/2022 | IKT avdelingen Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 76/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Fjordgården Mo AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344907 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18869/2022 | Seksjon for service Parkering til hinder for brøyting http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim Rainer Haaberg | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15376/2022 | Parkeringskontoret Spørsmål om nabovarsling - Kirkegata 7 - Innglassinger på balkonger og fasade uttrykk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Hopen | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14600/2022 | Seksjon for byggesak Kommunale gatelys - Gardsbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Sæterdal Widsteen | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13949/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Økt snøskredfare i deler av Nordland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13975/2022 | Avdeling for bydrift Prosjekt Nasjonalbibliotekets Fjellanlegg. Ad. midlertidig brukstillatelse gitt 25.11.2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12421/2022 | Seksjon for byggesak Avtaler om folkehelsearbeid mellom kommuner og fylkeskommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23911/2022 | Økonomiavdelingen Prøvingsrapport Mo vannverk, prøve: LAB22-124857 03.05.2022 - 06.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23621/2022 | Vann og avløp Søknad om varig fritak som meddommer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonny Mulstad | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23705/2022 | Seksjon for service Søknad om tilskudd til vedlikehold av privat atkomstvei - veinummer 402 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Kjelen | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20947/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Anmodning om oppnevning av settestatsforvalter i klagesak etter plan- og bygningsloven http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 12.04.2022 | RegistryNumber: 19834/2022 | Seksjon for byggesak Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19738/2022 | Parkeringskontoret Purring på svar - Økt trafikk i nabolag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ina Hangås | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19216/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Oversendelse av nye dokumenter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE BARNEVERN | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18948/2022 | Juridisk avdeling Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 75/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Fai Rumore AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344906 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18868/2022 | Seksjon for service Kunngjøring om igangsetting av temaplan "Plan for klima og bærekraft" http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leirfjord kommune | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18033/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Hvordan skifte eier på en bil med slettet org.nr. /bedriftsnummer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343000 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 16964/2022 | Seksjon for service Parkert bil som hindrer brøyting http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGSERVICE HELGELAND AS m.fl. | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15338/2022 | Parkeringskontoret Endringstillatelse - Kombinert bolig- og næringsbygg – Kirkegata 7/Fridtjof Nansens gate 10 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14519/2022 | Seksjon for byggesak Brøyting Sisakveien på Gruben http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338715 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siw Konstanse Ravn m.fl. | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12686/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Svar - Gangvei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Haugane Jentoftsen | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 17445/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Avtaler om folkehelsearbeid mellom kommuner og fylkeskommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Hege Mortensen | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23840/2022 | Økonomiavdelingen Prøvingsrapport - Mo vannverk, prøve: LAB22-124602 - 26.04.2022 - 06.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23564/2022 | Vann og avløp Du er innvilget fritak fra ditt verv som meddommer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21198/2022 | Seksjon for service Søknad om tilskudd privat ankomstvei - veinr. 663 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Seljeli Angelsen | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20869/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Svar på innsyn i sak 20/1482-61 Oversendelse av klage - Vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Gnr/bnr 58/2 Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19794/2022 | Seksjon for service Svar søknad om parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19445/2022 | Parkeringskontoret Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 74/22 - Kommunal kompensasjonsordning - E & C Helgeland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344905 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18867/2022 | Seksjon for service Anmodning om opplysninger - LSR http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18543/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Oversendelse av dokumenter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16733/2022 | Juridisk avdeling Parkerte biler som hindrer brøyting http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jean Pedersen Haugen | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15217/2022 | Parkeringskontoret Altinn - Tilgang til å lese svar på "søknad om tilskudd til ekspertbistand" - Mjølan sykehjem http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341182 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Fjellheim, Lisbeth | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15152/2022 | Seksjon for service Søknad om endring av gitt tillatelse, plassering trafo - tilsvar flere opplysninger - Kirkegata - 2019/828-62 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12664/2022 | Seksjon for byggesak Strøing av fortau i Langneset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Bakke | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12682/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Søknad om fritak for meddommervervet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20917/2022 | Seksjon for service Søknad om tilskudd til sommervedlikehold av privat ankomstvei - Flostrandveien 412 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Mari Helgå | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20526/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Prøvingsrapport - Mo vannverk, prøve: LAB22-124056 - 05.04.2022 - 08.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19699/2022 | Vann og avløp Bestilling av innsyn i sak 2020/1482-61 Oversendelse av klage - Vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Gnr/bnr 58/2 Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19792/2022 | Seksjon for service Svar søknad om parkeringstillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19410/2022 | Parkeringskontoret Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 73/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Chroma Mat AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344903 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18865/2022 | Seksjon for service Anmodning om opplysninger - KSR http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18542/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Økt trafikk i nabolag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ina Hangås | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17224/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Prosesskriv http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELGELAND TINGRETT | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 16020/2022 | Juridisk avdeling Sikkerhetssone i Stålhallen - Mo I Rana - bekreftelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17112/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Parkerte biler til hinder for brøyting http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irma Burokaite m.fl. | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15084/2022 | Parkeringskontoret Mørke gatelys - Langbergan http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Siri Sætermo Nordheim | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 12674/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Altinn - fjerning av tilgang til Lage Solhaug http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338971 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Olsen, Veronica | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12942/2022 | Seksjon for service Protokollutdrag - K-sak 51/22 - Ny avtale om revisjonstjenester fra og med 01.07..2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351147 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25096/2022 | Seksjon for service Søknad om tilskudd privat ankomstvei - vei nr. 1437 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yngve Larsen | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20151/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Prøvingsrapport - Mo vannverk, prøve: LAB22-123803 - 29.03.2022 - 08.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19697/2022 | Vann og avløp Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19382/2022 | Parkeringskontoret Høyesterett - kommunestyret velger meddommere http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345361 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Thorsvik, Are | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19323/2022 | Seksjon for service Oversendelse av klage - Vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Gnr/bnr 58/2 Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19122/2022 | Seksjon for byggesak Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 72/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Bimbo Veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344902 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18864/2022 | Seksjon for service Sakkyndig vurdering - AVV http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PPT RANA | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18552/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Dypt hull i vei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Alf Nilsen Øverås | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17046/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Parkering til hinder for brøyting http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald-Petter Jenssen m.fl. | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15082/2022 | Parkeringskontoret Debitorskifte garanti - bankgaranti nr 73165 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPAREBANK 1 HELGELAND | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24389/2022 | Prosjektavdelingen Tilsynsrapport http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19430/2022 | Vann og avløp Du er innvilget fritak fra ditt verv meddommer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19306/2022 | Seksjon for service Søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19031/2022 | Parkeringskontoret Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 71/22 - Kommunal kompensasjonsordning - Berg-Hansen Nord-Norge AS, avd Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344901 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18863/2022 | Seksjon for service Vedtak/protokollutdrag - kommunestyresak 37/22 - Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – Hytte ved Langtjønna – Gnr/bnr 58/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345058 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19020/2022 | Seksjon for service Søknad om tilskudd privat ankomstvei - veinummer 538 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Knapstad | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18762/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Sakkyndig vurdering - EJG http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PPT RANA | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18428/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Gangvei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørjan Haugane Jentoftsen | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16459/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Parkering til hinder for brøyting http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLAND OPPUSSING AS | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15081/2022 | Parkeringskontoret Søknad om fritak som meddommer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19034/2022 | Seksjon for service Vedtak/protokollutdrag - formannskapssak 70/22- Kommunal kompensasjonsordning - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344900 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18862/2022 | Seksjon for service Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344775 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18737/2022 | Parkeringskontoret Søknad om tilskudd privat ankomstvei - veinummer 134 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annette Åsland | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18650/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Samtykke til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18300/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Prøvingsrapport Mo vannverk, prøve: LAB22-123629 - 22.03.2022 - 25.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17417/2022 | Vann og avløp Vedtak MPR sak 15/22 Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – Hytte ved Langtjønna – Gnr/bnr 58/2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343403 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17367/2022 | Seksjon for service Informasjon om høring - 60 tonn totalvekt på veger i BkT8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15459/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Parkering til hinder for brøyting http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Michelle Olea Nystad | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15063/2022 | Parkeringskontoret Godkjenner rapportering på tilskudd - primærhelseteam http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24160/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Ny avtale om revisjonstjenester fra 01.07.2022 - Behandlingssak til kommunestyret fra kontrollutvalget http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22789/2022 | Rådmannen Svar søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18564/2022 | Parkeringskontoret Søknad om tilskudd til vintervedlikehold av privat ankomstvei - 187 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Johannessen | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18443/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Samtykke til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18291/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Svar på spørsmål om hvordan man kan få fritak fra sitt verv som meddommer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lene Vold | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17563/2022 | Seksjon for service Prøvingsrapport - Mo vannverk, prøve: LAB22-123429 - 15.03.2022 - 18.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16433/2022 | Vann og avløp Vedtak - tillatelse til å graving ved fv. 810 - gnr. 174 bnr. 74 - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21671/2022 | Prosjektavdelingen Innvilger driftstilskudd til primærhelseteam 2. kvartal 2022 over statsbudsjettet 2022 kap. 762, post 63 sendt fra Helsedirektoratet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19358/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Svar søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18556/2022 | Parkeringskontoret Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18655/2022 | Seksjon for service Søknad om tilskudd til sommervedlikehold av privat ankomstvei - veinummer 187 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Johannessen | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18442/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Innkalling ansvarsgruppemøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17980/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Spørsmål om hvordan man kan få fritak fra sitt verv som meddommer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lene Vold | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17524/2022 | Seksjon for service Prøvingsrapport VA-avdeling, Mo vannverk, prøve: LAB22-122562 23.02.2022 - 14.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15836/2022 | Vann og avløp Presisering vedrørende målgrupper og tilskudd for utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDI | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12459/2022 | Flyktningetjenesten Velkommen til Kommuneøkonomikonferansen 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS agenda | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25351/2022 | Rådmannen Gravearbeid utført uten tillatelse på fv. 810 ved gnr. 174 bnr. 74, Utskarpen i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21670/2022 | Prosjektavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 998892546, 1833-169/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JAN ØYSTEIN SVALENG | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19896/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 881017962, 1833-157/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INGER-ANNE HØGSETH | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19967/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Godkjent rapportering PHT 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18919/2022 | Private fastleger Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18498/2022 | Parkeringskontoret Søknad om tilskudd til sommervedlikehold av privat ankomstvei - veinummer 593 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Sætermo | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18439/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Sakkyndig vurdering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PPT for videregående opplæring i Nordland fylkeskommune | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17481/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Sak lukket http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14429/2022 | Seksjon for service Prøvingsrapport Mo vannverk, prøve: LAB22-122769 - 23.02.2022 - 28.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14038/2022 | Vann og avløp Samisk parallellnavn for Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ørjan Møllersen | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24767/2022 | Kulturavdelingen Protokoll med vedlegg - OSO 02.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24562/2022 | Helse og omsorg Vedtak om tvangsmulkt - Egenmeldt sykefravær - Tekniske tjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23647/2022 | Avdeling for prosjekt Regionale konferanser om tilflytting og rekruttering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23575/2022 | Flyktningetjenesten PS 32/22 Vedtak/Protokollutdrag - Utvalg for oppvekst og kultur 04.05.2022 - Støtte til markering Samefolkets dag 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349136 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23092/2022 | Seksjon for service Arbeidsvarslingsplan - planoverganger på Nordlandsbanen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Kleiven Trafikkskilting AS | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21279/2022 | Prosjektavdelingen Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18493/2022 | Parkeringskontoret Søknad om tilskudd til privat ankomstvei - veinummer 793 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Kildal | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17867/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Øystein Svaleng | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15964/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 881017962, 1833-157/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INGER-ANNE HØGSETH | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13931/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Ferdigattest - Nybygg, lager- og kontorbygg - ferdigattesten gjelder ikke 2. etasje mellom akse 6 og 8 - Mellomvika 40 gnr 20/1192 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FERRA CONSULT AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13200/2022 | Seksjon for byggesak Sak lukket http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13602/2022 | Seksjon for service Prøvingsrapport Mo vannverk, prøve: LAB22-122586 - 15.02.2022 - 18.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12488/2022 | Vann og avløp Samiske parallellnavn for lufthavn og jernbanestasjon - Kartverkets navnesak 2021-543 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ørjan Møllersen | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24755/2022 | Kulturavdelingen Vedrørende manglende ferdigattest - Kontorbygg - Søndre gate 3A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MBA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23895/2022 | Seksjon for byggesak Vedtak om tvangsmulkt - Egenmeldt sykefravær - Rana voksenopplæring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23643/2022 | Rana Voksenopplæring Saksliste OSO 02.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20035/2022 | Helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 988265748, 1833-185/ 71 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KALÅS SAMDRIFT DA | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19961/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969382385, 1833-29/ 948 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PETTERSEN PER | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19927/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Godkjent rapportering tilskudd akuttmedisinforskriften http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18917/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Svar søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18487/2022 | Parkeringskontoret Søknad tilskudd til vedlikehold / ombygging / nybygging av privat atkomstvei - veinummer 784A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Gunnar Johansen | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17552/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Vedlegg til enkeltvedtak skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16453/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Påminnelse og utvidelse av frist til 15.mars: Kommuneplankonferansen 2022,i Kirkenes, 25. og 26. april, Scandic Thon hotell http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forum for kommunal planlegging | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15071/2022 | Rådmannen Sluttrapport - Mellomvika 40 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FERRA CONSULT AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13171/2022 | Seksjon for byggesak Prøvingsrapport Mo vannverk, prøve: LAB22-122399 - 15.02.2022 - 18.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12486/2022 | Vann og avløp Stedsnavnloven - kunngjøring til heimesida http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ørjan Møllersen | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24456/2022 | Kulturavdelingen Samhandlingskonferansen Helgeland 8. og 9. juni. 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24229/2022 | Helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969122278, 1833-138/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVEIN-JOAR ALMLI | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19932/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970075038, 1833-54/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIF EGIL AMUNDSEN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19933/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 894013222, 1833-150/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JØRGEN KRISTIAN BRENDBERG | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19910/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 990369372, 1833-50/ 35 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: H.A.HEGGLI | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19954/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kostra rapportering til SSB per 1. kvartal 2022 - Adgang til rapportering er åpnet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19263/2022 | Økonomiavdelingen SISTE FRIST - Krav om innrapportering for utbetaling av tilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19138/2022 | Rana Voksenopplæring Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18480/2022 | Parkeringskontoret Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2022 - Rana bibliotek http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18318/2022 | Kulturavdelingen Søknad om tilskudd - veinummer 411 A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ankjell Johan Forsbø | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17258/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Bekreftelse på mottak av melding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16405/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Pettersen | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15950/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kalås Samdrift DA | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15943/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Tilsvar manglende ferdigattest - Kontorbygg - K2 Mobekkleira - Søndre gate 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MBA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14894/2022 | Seksjon for byggesak Sak lukket http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14427/2022 | Seksjon for service Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 998892546, 1833-169/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339970 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JAN ØYSTEIN SVALENG | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13941/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Sluttrapport -Mellomvika 40 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FERRA CONSULT AS | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13142/2022 | Seksjon for byggesak Saksliste og agenda OSO 09.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helgelandssykehuset | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12921/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Vedrørende skjenkekontroll foretatt ved Niveau 13.05.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25325/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Nye Helgelandssykehuset - Invitasjon til møte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merethe Myrvang m.fl. | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22334/2022 | Teknisk Gruben barneskole – støtte merkostnad byggeplass - utbetaling jf. tidligere tilsagnsbrev http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21474/2022 | Avdeling for prosjekt Kunngjøring Stedsnavnloven 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346292 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Trond Oerjan Moellersen | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20248/2022 | Kulturavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969226154, 1833-42/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER INGE STORBEKKMO | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19964/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Høring – ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19442/2022 | Barnevernstjeneste Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2022 - Hauknes skole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18317/2022 | Hauknes skole Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18031/2022 | Parkeringskontoret Søknad om tilskudd til vedlikehold av privat vei - veinummer 783 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asle Olav Ødegård | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16731/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: H. A. Heggli | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15951/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15966/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein-Joar Almli | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15939/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar innsyn i sak: 2018/1910-50 Utskarpen - dagligvare, kafè og drivstoffanlegg – Flostrandveien 2 og Nesnaveien 1400 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15296/2022 | IKT avdelingen Søknad - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - smil, 969382385 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PETTERSEN PER | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14366/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 988265748, 1833-185/ 71 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KALÅS SAMDRIFT DA | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14017/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970075038, 1833-54/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIF EGIL AMUNDSEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13972/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Fortsatt mangler i søknad om ferdigattest for hele tiltaket med unntak av 2. etasje - Mellomvika 40 - 20/1192 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FERRA CONSULT AS | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12336/2022 | Seksjon for byggesak 06/01446-185 - Vassbryveien i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22262/2022 | Kulturavdelingen Telefonmøte med daglig leder 19.04.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347782 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Tim Heine Seterdal | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21738/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Vedtak - avkjørselstillatelse fra fv 7372 til eiendommen gnr 94 bnr 26 i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21241/2022 | Oppmåling Kunngjøring og klage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346283 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Trond Oerjan Moellersen | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20239/2022 | Kulturavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969650126, 1833-176/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SLETTEN GÅRD ANS | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 19929/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912378837, 1833-36/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FISKTJØNNLI GÅRD JOAKIM HOVD | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19968/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Referat fra samarbeidsmøte mellom Helgelandssykehuset, kommuner på Helgeland og Statsforvalteren i Nordland den 8.4.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19716/2022 | Helse og omsorg Høring av forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19438/2022 | Barnevernstjeneste Dekningsstatistikk for Barnevaksinasjonsprogrammet 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19136/2022 | Barne- og familieavdelingen Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2022 - Båsmo barneskole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18315/2022 | Båsmo Barneskole Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18014/2022 | Parkeringskontoret Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Storbekkmo | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15954/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Utbetaling av tilskudd - Klimanettverk Nord-Norge http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15646/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bestilling innsyn i sak: 2018/1910-50 Utskarpen - dagligvare, kafè og drivstoffanlegg – Flostrandveien 2 og Nesnaveien 1400 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15293/2022 | IKT avdelingen Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969382385, 1833-29/ 948 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PETTERSEN PER | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14022/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969122278, 1833-138/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVEIN-JOAR ALMLI | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13908/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 894013222, 1833-150/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JØRGEN KRISTIAN BRENDBERG | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13944/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990369372, 1833-50/ 35 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: H.A.HEGGLI | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13898/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2022, sendt 19.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 24985/2022 | Økonomiavdelingen Elgvaldet Skamdal/ Skamdalsaksla. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Johansen | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24705/2022 | Seksjon for byggesak Svar på innsyn i sak 14/221-45 - Avslag på søknad om skadefelling av jerv vest i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350069 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24024/2022 | IKT avdelingen Vassbryveien i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ørjan Møllersen | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22034/2022 | Kulturavdelingen Kunngjøring med klagerett http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346281 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Trond Oerjan Moellersen | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20237/2022 | Kulturavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969642751, 1833-100/ 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJELEN BJARNE | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19950/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969120364, 1833-158/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTLAND TERJE | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19893/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kontrollrapport http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollør | Journaldato: 12.04.2022 | RegistryNumber: 19829/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Invitasjon til møte - Helgelandssykehuset HF http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19488/2022 | Rådmannen Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2022 - Rana ungdomsskole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18314/2022 | Rana ungdomsskole Søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17536/2022 | Parkeringskontoret Har dere glemt å søke om ferdigattest? - Tilbygg kontorbygg - Terminalveien 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HHO - GRUPPEN AS | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16887/2022 | Seksjon for byggesak Ansvarsgruppemøte - 17.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15333/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Tillatelse - fradeling fra 94/26 for å opprette nye grunneiendommer - Sandmo http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Helen Jamtli m.fl. | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15098/2022 | Oppmåling Utskarpen - dagligvare, kafè og drivstoffanlegg – Flostrandveien 2 og Nesnaveien 1400 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14804/2022 | Seksjon for byggesak Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969650126, 1833-176/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SLETTEN GÅRD ANS | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13895/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969226154, 1833-42/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER INGE STORBEKKMO | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13909/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912378837, 1833-36/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FISKTJØNNLI GÅRD JOAKIM HOVD | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13902/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Behov for praksisplasser for grunnskolelærerstudenter ved Nord universitet studiested Nesna / Mo i Rana studieåret 2022-2023 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD UNIVERSITET NESNA | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12896/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Klimasats - støtte merkostnad byggeplass - Gruben barneskole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12464/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Elgjakt Hemnes Rana, ny informasjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Johnny Pettersen | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24552/2022 | Seksjon for byggesak Godkjent protokoll fra Rana eldreråd 05.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erika Sagli | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24590/2022 | IKT avdelingen Tilskudd kommunalt rusarbeid 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24419/2022 | Miljøarbeidertjenesten Bestilling av innsyn - Sak: 2014/2211-45 - Avslag på søknad om skadefelling av jerv vest i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24023/2022 | IKT avdelingen Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2022, sendt 06.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23540/2022 | Økonomiavdelingen Vassbryveien i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 21985/2022 | Kulturavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 995393077, 1833-124/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LILLEVAND GÅRD Per Steinar Granlund | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19890/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 981426266, 1833-160/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WENCHE SØRMO | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19948/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969120682, 1833-172/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GJESBAKK KÅRE MARTIN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19946/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Referat fra samarbeidsmøte mellom Helgelandssykehuset, kommuner på Helgeland og Statsforvalteren i Nordland den 1.4.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18559/2022 | Helse og omsorg Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2022 - Familietjenesten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18310/2022 | Barne- og familieavdelingen Ettersendt legeerklæring - referanse XS4MHG - jp 43 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17247/2022 | Parkeringskontoret Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjarne Kjelen | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15941/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Utland | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15948/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om utsettelse ferdigattest - Utskarpen butikk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14721/2022 | Seksjon for byggesak Svar på innsyn - Sak 2019/4419 - 42 - Uttalelse til søknad om deling av grunneiendom 94/26 - Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Brekke Arnesen | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14489/2022 | IKT avdelingen Godkjent protokoll fra Rana eldreråd 05.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Østerdal | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24589/2022 | IKT avdelingen Svar på innsyn i sak 14/2211- 45 - Avslag på søknad om skadefelling av jerv vest i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350053 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24008/2022 | IKT avdelingen Svar på innsyn i sak 20/1091-44 - Klage på vedtak - grensekryssende elgvald i Skamdal/Urland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24015/2022 | IKT avdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999316441, 1833-176/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TORFINN DALOS | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19940/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 974415348, 1833-63/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BENNY SILÅMO | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19891/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2022, sendt 04.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 18424/2022 | Økonomiavdelingen Egenmeldt sykefravær 1.kvartal 2022 - Rana Voksenopplæring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18304/2022 | Rana Voksenopplæring Referat fra samarbeidsmøte mellom Helgelandssykehuset, kommuner på Helgeland og Statsforvalteren i Nordland den 25.3.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17531/2022 | Helse og omsorg Svar legeerklæring - parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17218/2022 | Parkeringskontoret Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341977 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Martin Gjesbakk | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15942/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjonstilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJELEN BJARNE | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15894/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Sørmo | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15952/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15956/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Anmodning om opplysninger fra skole - OAH http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15179/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Svar på innsyn - sak 2019/4419 - 41 - Uttalelse til søknad om deling av grunneiendom 94/26 - Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Brekke Arnesen | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14487/2022 | IKT avdelingen Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969120364, 1833-158/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339933 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UTLAND TERJE | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13904/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedlegg til søknad - årsmøteprotokoll 2021- Rana Revmatikerforening http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA REVMATIKERFORENING | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25240/2022 | Kulturavdelingen UO - Referat utførergruppen 09.05.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: POLARSIRKELEN VGS v/ K. Strand, B. Oddvang, K. Møllevik | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25048/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Bestilling av innsyn - Sak: 20/1091-44 - Klage på vedtak - grensekryssende elgvald i Skamdal/Urland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24012/2022 | IKT avdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2014/2211-45 - Avslag på søknad om skadefelling av jerv vest i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24007/2022 | IKT avdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912836592, 1833-50/ 12 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KVERNHUSHEIA GÅRD KAREN LOVISE ANDERSEN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19902/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak/protokollutdrag - kommunestyresak 43/22 - Samisk parallellnavn for Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345082 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19044/2022 | Seksjon for service Godkjent protokoll fra Rana eldreråd 31.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erika Sagli | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18696/2022 | IKT avdelingen Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2022 - Helse og omsorg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18288/2022 | Avdeling for hjemmebaserte tjenester Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17214/2022 | Parkeringskontoret Referat fra samarbeidsmøte 18.03.2022 samt oppdatert referat fra 11.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helgelandssykehuset | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16696/2022 | Helse og omsorg Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2022, sendt 18.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16359/2022 | Økonomiavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benny Silåmo | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15945/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torfinn Dalos | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15963/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bestilling av innsyn - Sak: 2019/4419 - 41 og 42 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Brekke Arnesen | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14485/2022 | IKT avdelingen Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 981426266, 1833-160/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WENCHE SØRMO | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14031/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969642751, 1833-100/ 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJELEN BJARNE | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14020/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995393077, 1833-124/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LILLEVAND GÅRD Per Steinar Granlund | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13936/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969120682, 1833-172/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GJESBAKK KÅRE MARTIN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13926/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom OU - Referat utførergruppen 09.05.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLAND POLITIDISTRIKT v/ T H. Bogen, R. Arras og K. Storler m.fl. | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25044/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om fravik fra minstearealet 2022, Plurdalen og Grønfjelldalen hjorteviltvald http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Martin Grundstrøm | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24925/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Klage på avslag skadefelling av jerv i vestre deler av Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA SAU OG GEIT | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23920/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Klage på vedtak om å si opp avtalen med Hemnes kommune om grensekryssende elgvald http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Bjørn Myrheim m.fl. | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23618/2022 | Teknisk Felling av trær på kommunal grunn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simon Solvoll Larsen | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22418/2022 | Park og idrettsanlegg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912817083, 1833-77/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTRE NYLAENG GÅRD OLSEN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19955/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Godkjent protokoll Rana eldreråd 31.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Øesterdal | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18694/2022 | IKT avdelingen Egenmeldt sykefravær 1.kvartal 2022 - Tekniske tjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18285/2022 | Avdeling for areal og miljø Invitasjon 40-års jubilant 2020 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/250825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: innbyggere | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 64021/2020 | Seksjon for servicetjenester Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17111/2022 | Parkeringskontoret Protokoll /referat med vedlegg fra overordnet samarbeidsorgan OSO 09.03.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helgelandssykehuset HF | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16262/2022 | Helse og omsorg Sakkyndig vurdering til skolestart http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15083/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Styringsrapport til skattekreditor for periode 02/2022, sendt 02.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14478/2022 | Økonomiavdelingen Svar innsyn i sak 2019/4419-42 Uttalelse til søknad om deling av grunneiendom 94/26 - Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Tore Langvann | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14484/2022 | IKT avdelingen Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999316441, 1833-176/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TORFINN DALOS | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14014/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974415348, 1833-63/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BENNY SILÅMO | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13994/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912836592, 1833-50/ 12 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KVERNHUSHEIA GÅRD KAREN LOVISE ANDERSEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14088/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Avslag på søknad om skadefelling av jerv vest i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23580/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar innsyn i sak 2020/1091-1-44 Valdgrense mellom Hemnes Nord og Rana syd - 9/9 eposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23551/2022 | IKT avdelingen Foreløpig svar på søknad - Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22417/2022 | Økonomiavdelingen UO - Referat utførergruppen 25.04.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klaus Ivar Winther Storler m.fl. | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22358/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987783176, 1833-61/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GUNNHILD FAGERJORD | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 19956/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 874487112, 1833-127/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SNEFJELLÅ GÅRD | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19887/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kopi av svar på klage på protokolleringen i Rana kommune ved stortingsvalget 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19454/2022 | Seksjon for service Invitasjon 25-års jubilant 2020 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/250321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innbyggere | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 63517/2020 | Seksjon for servicetjenester Avtal om leie av Umbukta fjellstue - versjon 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/290489 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 20629/2021 | Leder Serviceavdeling Vedtak MPR sak 10/22 Samisk parallellnavn for Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343391 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17355/2022 | Seksjon for service Jakt på valdet Snasen, Fagerjord og Granlia 1 og 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Granli | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17246/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16918/2022 | Parkeringskontoret Søknad tilskudd kulturarrangement - Rana Filmklubb 04.06.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA FILMKLUBB | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16227/2022 | Kulturavdelingen Helgelandssykehuset HF - invitasjon til møte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15996/2022 | Rådmannen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Østre Nylaeng gård Olsen | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15940/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bestilling innsyn i sak: 2019/4419-42 Uttalelse til søknad om deling av grunneiendom 94/26 - Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Tore Langvann | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14483/2022 | IKT avdelingen Rapport etter utredning og observasjon på ***** ***** 04.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14375/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Spørsmål angående reguleringsplansak - utarbeidelse av konsekvensutredning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25075/2022 | Seksjon for kart og arealplan Klage på vedtak - grensekryssende elgvald i Skamdal/Urland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Jørgen Skaalbones | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23483/2022 | Teknisk Søknad om kulturmidler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: POSTPENSJONISTENES LANDSFORBUND AVD. MO | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22230/2022 | Kulturavdelingen Samtykke til utførergruppen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA UNGDOMSSKOLE | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20953/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Korrespondanse om VA - Nesnaveien 51 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune, vann og avløp | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20051/2022 | Seksjon for byggesak Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970992820, 1833-79/ 9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEINAR PEDERSEN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19889/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969180510, 1833-31/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SOLLI ØYVIND | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19905/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999286240, 1833-59/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORVOLLENG GÅRD | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19913/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969461366, 1833-31/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GÅSKJØNNLI PER | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19969/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 891953682, 1833-157/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERNT IVAR BJERKE | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19976/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom PS 13/22 Vedtak/Protokollutdrag - utvalg for oppvekst og kultur - Samisk parallellnavn for Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343235 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17199/2022 | Seksjon for service Legeerklæring - parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16861/2022 | Parkeringskontoret Kommentar til referat - Referat fra samarbeidsmøte 11.3.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15560/2022 | Helse og omsorg Svar innsyn i sak 2019/4419-41 Uttalelse til søknad om deling av grunneiendom 94/26 - Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Tore Langvann | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14481/2022 | IKT avdelingen Oversendelsesbrev - vedtak i skolemiljøsak - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14301/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912817083, 1833-77/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTRE NYLAENG GÅRD OLSEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13991/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987783176, 1833-61/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GUNNHILD FAGERJORD | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13893/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 874487112, 1833-127/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SNEFJELLÅ GÅRD | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13920/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Innspill i sak detaljregulering Langvassheia grustak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vigdis E Pedersen Hauahei | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24854/2022 | Seksjon for kart og arealplan Oversendelse av plandokumenter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplan Viak | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24600/2022 | Seksjon for kart og arealplan Angående vedtak om oppsigelse av avtale for grensekryssende elgvald mellom Hemnes og Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemnes kommune | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22415/2022 | Seksjon for byggesak Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996277305, 1833-23/ 8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLVANG GÅRD V/ SISSEL FJELLVANG | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 19959/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Mangler i søknad om ferdigattest - Etablering av ubetjent bensinstasjon - Nesnaveien 51 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIVILINGENIØR JAN KÅRE MICHALSEN AS | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19461/2022 | Seksjon for byggesak UO - Referat utførergruppen 28.03.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne K Kristoffersen m.fl. | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17755/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16624/2022 | Parkeringskontoret Strømabonnement gatelys Saltfjellveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINEA AS | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16675/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Pedersen | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15961/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Referat fra samarbeidsmøte 11.3.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15559/2022 | Helse og omsorg 202002726 - NVEs innsigelse til plan 8076: Detaljregulering for tidligere Alteren skole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION MIDT-NORGE | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15137/2022 | Seksjon for kart og arealplan Bestilling innsyn i sak: 2019/4419-41 Uttalelse til søknad om deling av grunneiendom 94/26 - Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Tore Langvann | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14480/2022 | IKT avdelingen Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 891953682, 1833-157/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13953/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969461366, 1833-31/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GÅSKJØNNLI PER | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13890/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999286240, 1833-59/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STORVOLLENG GÅRD | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13913/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969180510, 1833-31/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SOLLI ØYVIND | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14000/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Sakkyndig vurdering -barnehagebarn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PPT RANA | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14027/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Svar på søknad om midler til fisketiltak 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANAVASSDRAGET FISKEFORVALTNING SA | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12639/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på informasjon om Mo brannkommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 24928/2022 | IKT avdelingen Referat dialogmøte - detaljregulering Steinsundtjern planID 6023 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplan Viak | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24592/2022 | Seksjon for kart og arealplan NVEs trekker innsigelse - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Langvassheia grustak - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24606/2022 | Seksjon for kart og arealplan Informasjon fra valgkomiteen i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24584/2022 | Seksjon for service Innsyn i tilsynsrutiner hjemmeundervisning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK Nyheter | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23739/2022 | Skoleavdelingen Invitasjon til deltakelse i Program for folkehelsearbeid i kommunene – Kilder til livskvalitet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23650/2022 | Økonomiavdelingen Følgebrev kontrakt- snøskuterløype i Virvassdalen og p-plass på Andfjellneset http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG ELVERUM | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22052/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Spørsmål angående skolebudsjett http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Rødvand | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20941/2022 | Administrasjon skole Vedr klage på kommunestyrets vedtak i sak 38/22 - Grensekryssende elgvald - Rana/Hemnes http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20238/2022 | Teknisk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970561846, 1833-86/ 11 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHANSEN ANSTEN | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 19899/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 988299391, 1833-139/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MARIANNE SLETTEN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19906/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 974368900, 1833-130/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE JOHAN LOFTFJELL | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19960/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985299110, 1833-59/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JØRN COLDEVIN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19963/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Varsel om opphør av ordningen med lærerspesialister http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345732 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19694/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om kulturmidler - Psoriasis- og eksemforbundet Mo http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET MO | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16875/2022 | Kulturavdelingen UO - Referat utførergruppen 14.03.22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klaus Ivar Winther Storler m.fl. | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16712/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om ferdigattest - Nesnaveien 51 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILINGENIØR JAN KÅRE MICHALSEN AS | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16297/2022 | Seksjon for byggesak Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fjellvang gård v/Sissel Fjellvang | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15949/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16128/2022 | Parkeringskontoret Informasjon om møte mellom Helse Nord, Helgelandssykehuset og 11 kommuner http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15128/2022 | Teknisk 202002726 - Innsigelse til plan 8076: Detaljregulering for tidligere Alteren skole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15136/2022 | Seksjon for kart og arealplan Sakkyndig vurdering - barnehagebarn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PPT RANA | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14032/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970992820, 1833-79/ 9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEINAR PEDERSEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14089/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Uttalelse til søknad om deling av grunneiendom 94/26 - Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13213/2022 | Oppmåling Svar på søknad om midler til fisketiltak 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NEDRE RANAELVA FORVALTNINGSLAG SA | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12631/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Forespørsel om midlertidig alternativ mottaksplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utlendingsdirektoratet | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25400/2022 | Flyktningetjenesten Bekreftelse på samtykker http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjensidige | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25391/2022 | Økonomiavdelingen Etterlyser svar på innsyn i mapper fra barnehage og skoler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIV I NORDLAND | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24444/2022 | IKT avdelingen Melding om vedtak - Rana kommune sier opp avtalen med Hemnes kommune om grensekryssende elgvald i Skamdal/Urland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEMNES KOMMUNE | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20097/2022 | Seksjon for byggesak Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 915084400, 1833-171/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØLI GÅRD & ELTEKNIKK | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19921/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Oversendelse av klagebehandling - Endringer i forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19497/2022 | Seksjon for byggesak Vedtak/protokollutdrag - Kommunestyresak 24/22 - Bygging av nye gymsaler - Båsmo og Selfors barneskoler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345018 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18980/2022 | Seksjon for service Meld deg på LVKs Revisjonsseminar for Nordland – mandag 4. april 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17533/2022 | Seksjon for service Søknad om kulturmidler - Rana Knivmakerforening http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA KNIVMAKERFORENING | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16693/2022 | Kulturavdelingen Søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16015/2022 | Parkeringskontoret Referat fra samarbeidsmøte 04.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15040/2022 | Helse og omsorg Innspill til neste folkehelsemelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14696/2022 | Økonomiavdelingen Svar på deres e-post som vi mottok25.02.2022 vedrørende manglende ferdigattest - Nesnaveien 51 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIVILINGENIØR JAN KÅRE MICHALSEN AS | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14044/2022 | Seksjon for byggesak Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996277305, 1833-23/ 8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FJELLVANG GÅRD V/ SISSEL FJELLVANG | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14002/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985299110, 1833-59/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JØRN COLDEVIN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14009/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974368900, 1833-130/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE JOHAN LOFTFJELL | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13891/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 988299391, 1833-139/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARIANNE SLETTEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13928/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970561846, 1833-86/ 11 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHANSEN ANSTEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13921/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Uttalelse til søknad om deling av grunneiendom 94/26 - Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13212/2022 | Oppmåling Sakkyndigvurdering. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12859/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Takk for din henvendelse angående utleie av bolig til flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nikolai Oliver Jentoft-Åsheim | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25037/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Tilbakekalling av vedtak om bosetting - Vedrørende 22-11774-3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24677/2022 | Flyktningetjenesten Prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24775/2022 | Seksjon for service Informasjon om Mo brannkommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350487 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIV I NORDLAND | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24442/2022 | IKT avdelingen Uttalelse 2. gangs høring - reguleringsplan - Langvassheia grustak - planID 5017 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23880/2022 | Seksjon for kart og arealplan Vedtak om tillatelse til økt lagringskapasitet - Miljøteknikk Terrateam http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22362/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om elevrådsstipend 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORFORSHEI BARNE- OG UNGDOMSSKOLE | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 21984/2022 | Skoleavdelingen Utbetaling av lån - videretildeling 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20950/2022 | Seksjon for service Uttalelse til kunngjøring om detaljregulering for fortau i Skolegata i Rana Kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINEA AS | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20751/2022 | Seksjon for kart og arealplan Attest - ansettelsesforhold http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stolpe Kim Christer | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20718/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 992389532, 1833-87/ 9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ISELIN-IREN MIKALSEN | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 19920/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 913150805, 1833-65/ 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HANS-MARIUS KRISTENSEN | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 19937/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 977227186, 1833-141/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRN OLAV LILLEALTER | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19945/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Klage på vedtak, grensekryssende elgvald Rana/Hemnes http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Johnny Pettersen | Journaldato: 12.04.2022 | RegistryNumber: 19847/2022 | Teknisk Vedtak/protokollutdrag - kommunestyresak 29/22 - Klagebehandling – Endringer i lokal forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345037 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18999/2022 | Seksjon for service Melding fra saksbehandler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18674/2022 | Seksjon for service Vedtak/protokollutdrag - Formannskapssak 54/22 - Bygging av nye gymsaler - Båsmo og Selfors barneskoler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343889 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17852/2022 | Seksjon for service Innkalling til valgmøte LVK 24.08 - 26.08.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemnes Kommune | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16638/2022 | Seksjon for service Søknad kulturmidler - Lokalradioens Venner http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOKALRADIOENS VENNER (LRV) | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16210/2022 | Kulturavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Røli Gård & Elteknikk | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15958/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15648/2022 | Parkeringskontoret Oversendelse av tillatelse - Nettilknytning og elektriske anlegg i Røvassåga kraftverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øistein Løvstad | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14649/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Påminnelse - Digitalisering og IKT i offentlig sektor http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14517/2022 | Rådmannen Referat fra samarbeidsmøte den 25.2.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14589/2022 | Helse og omsorg Søknad om ny frist for ferdigattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILINGENIØR JAN KÅRE MICHALSEN AS | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13826/2022 | Seksjon for byggesak Invitasjon til innspillsmøte 11. mars om ny folkehelsemelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13151/2022 | Økonomiavdelingen Bekreftelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12662/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Svar på utslippstillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Brekke Arnesen | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12706/2022 | Oppmåling Bolig til flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nikolai Jentoft- Åsheim | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24710/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Vedr. 17-03403-46 - Bosetting av flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24524/2022 | Flyktningetjenesten Prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2022 | RegistryNumber: 23600/2022 | Seksjon for service Prospekt Gruben http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23495/2022 | Seksjon for service Gjeldsbrev http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22770/2022 | Seksjon for service Svar på forespørsel om kopi av personalmappe http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21778/2022 | HR- og organisasjonsavdeling Søknad om elevrådsstipend 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BÅSMO BARNESKOLE | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21602/2022 | Skoleavdelingen Omsetningsoppgave for alkohol - Stien Utleie AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stien utleie as | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20037/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970223231, 1833-193/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EGIL HERMANN JOHANSEN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19943/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 976098471, 1833-190/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BENTE FUGLSTAD | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19917/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969228440, 1833-185/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TORE JULIUSSEN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19915/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Klage på vedtak, grensekryssende elg vald http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Johnny Pettersen | Journaldato: 12.04.2022 | RegistryNumber: 19839/2022 | Teknisk Brev til Samferdselsdepartementet, KVU for E6 og transportsystemet i Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19439/2022 | Teknisk Startlån 2022 - oversendelse av signert låneavtale http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19457/2022 | Seksjon for service Kunngjøring om vedtak av plan 2190: detaljregulering for fortau i Skolegata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND m.fl. | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19298/2022 | Seksjon for kart og arealplan Rana kommune - Reguleringsplaner - Kunngjøring - Planforslag for Langvassheia grustak - Høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AVINOR AS | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18936/2022 | Seksjon for kart og arealplan Kommunestyrets vedtak - budsjett 2022 økonomiplan 2022-2025 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343835 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 17798/2022 | Økonomiavdelingen Vedtak MPR sak 16/22 Klagebehandling – Endringer i lokal forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343405 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17369/2022 | Seksjon for service Søknad kulturmidler - Ungdomslaget Framhjålp http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNGDOMSLAGET FRAMHJÅLP | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16209/2022 | Kulturavdelingen Startlån ettersendte vedlegg - Fakturaer, elektro og rør http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16144/2022 | Seksjon for service LVK - Regionmøte Nordland torsdag 17. mars http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14908/2022 | Seksjon for service Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14355/2022 | Parkeringskontoret Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992389532, 1833-87/ 9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ISELIN-IREN MIKALSEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13927/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 915084400, 1833-171/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØLI GÅRD & ELTEKNIKK | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13937/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913150805, 1833-65/ 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339964 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HANS-MARIUS KRISTENSEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13935/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974363771, 1833-170/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HERFINN LORENTZEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14010/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 977227186, 1833-141/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN OLAV LILLEALTER | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13903/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Digitalisering av papirpublikasjoner fra Helsedirektoratet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13163/2022 | Rådmannen Anmodning om opplysninger fra skole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12659/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Referat samhandlingsmøte 18.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helgelandssykehuset | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12489/2022 | Helse og omsorg Finansiering GIL Eiendom AS - bygging allaktivitetshus http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/301473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SPAREBANK 1 HELGELAND | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 31606/2021 | Økonomiavdelingen Takk for din henvendelse angående utleie av bolig til flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Jarlesdatter Aspen | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24651/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Bestilling av sesonginfluensavaksine 2022 - 2023 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24504/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Vedr. 17-03403-47 - Bosetting av flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24527/2022 | Flyktningetjenesten Prospekt Olderveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23542/2022 | Seksjon for service Gjeldsbrev http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22769/2022 | Seksjon for service Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22201/2022 | Seksjon for service Innsyn i mapper fra barnehage og skole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIV I NORDLAND | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21475/2022 | IKT avdelingen Oppussing av bad i Nerheia 9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joakim Wist Larsen m.fl. | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 20974/2022 | Seksjon for byggesak Søknad om elevrådsstipend for 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elevrådet v/Ytteren barneskole | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20976/2022 | Skoleavdelingen Oppdatering av kommunale kontakter vedrørende utskrivningsklare pasienter og koordinerende enhet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20054/2022 | Leder Tildelingskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969404400, 1833-117/ 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGE GULDVIK | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19912/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986433090, 1833-94/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANDI MERETE RØSSVOLL | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19953/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Klage på vedtak, grensekryssende elgvald Rana/Hemnes http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Johnny Pettersen | Journaldato: 12.04.2022 | RegistryNumber: 19807/2022 | Teknisk Omsetningstall for alkohol - Bimbo Veikro AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIMBO VEIKRO AS | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19190/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Barnehageplass - ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE BARNEVERN | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18973/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Vedtak/protokollutdrag - kommunestyresak 33/22 - Sluttbehandling av plan 2190: Detaljregulering for fortau i Skolegata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345046 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19008/2022 | Seksjon for service Planforslag for Langvassheia grustak- Rana kommune - høringsuttalelse. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18733/2022 | Seksjon for kart og arealplan Behovsmelding Husbanken - planlagt møte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17091/2022 | Seksjon for service Søknad kulturmidler - Gullbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GULLBAKKEN | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16200/2022 | Kulturavdelingen Melding fra saksbehandler- faktura lagt til betaling http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14542/2022 | Seksjon for service Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14314/2022 | Parkeringskontoret Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970223231, 1833-193/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EGIL HERMANN JOHANSEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13910/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969228440, 1833-185/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TORE JULIUSSEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13900/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976098471, 1833-190/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BENTE FUGLSTAD | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13918/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Sakkyndig vurdering - barnehagebarn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12615/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Finansieringsbevis http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25227/2022 | Seksjon for service Tilsagnsbrev - sommerjobbtilskudd for ungdom 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24722/2022 | Økonomiavdelingen Ønsker dokumentasjon angående ras - Saltfjellveien 110 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Hanne Eriksen | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24640/2022 | Avdeling for bydrift Prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24566/2022 | Seksjon for service Vedr. 17-03403-48 - Bosetting av flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24528/2022 | Flyktningetjenesten Bolig til flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Jarlesdatter Aspen | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23612/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Nytt opplastet vedlegg - prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23457/2022 | Seksjon for service Svar på innsyn - sak 2021/3463-35 -Manglende info til berørte vedrørende flyplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS RANA BLAD | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22481/2022 | IKT avdelingen Loggført kontakt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22205/2022 | Seksjon for service Kopi av personalmappe http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIV I NORDLAND | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 21015/2022 | IKT avdelingen Prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20765/2022 | Seksjon for service Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 995718170, 1833-157/ 12 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MELKEBARTEN SAMDRIFT DA | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19892/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969340410, 1833-23/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASMUND ODDGEIR AMUNDSEN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19944/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Melding om vedtak – Rana kommune sier opp avtalen med Hemnes kommune om grensekryssende elgvald i Skamdal/Urland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Jørgen Skaalbones m.fl. | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19496/2022 | Seksjon for byggesak Tilbakemelding - Barnehagesøknad mottatt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18269/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Høring - Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18361/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Feil dato i kunngjøring om høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AVINOR AS m.fl. | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18059/2022 | Seksjon for kart og arealplan Invitasjon til å søke elevrådsstipend for 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343856 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Vegard Andre Olsen m.fl. | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17819/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Omsetningsoppgave for alkohol - Milano Mo i Rana AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Milano Mo i Rana AS | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17519/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Vedtak MPR sak 20/22 Sluttbehandling av plan 2190: Detaljregulering for fortau i Skolegata http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343415 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17379/2022 | Seksjon for service Søknad om kulturmidler - Motvind Sjonfjellet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOTVIND SJONFJELLET | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16197/2022 | Kulturavdelingen Svar parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14304/2022 | Parkeringskontoret Svar på innsyn i sak 21/2266 del 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340311 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT TORIL VALLA | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14281/2022 | IKT avdelingen Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969404400, 1833-117/ 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELGE GULDVIK | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13901/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986433090, 1833-94/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANDI MERETE RØSSVOLL | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13912/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Innkalling til skolebegynnermøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12429/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Spørsmål - Utvidelse av altan - Skogbrynet 79 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Rossi | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25697/2022 | Seksjon for byggesak Endelig vedtatt plan - dokumenter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350839 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24788/2022 | Seksjon for kart og arealplan Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedrørende flyktninger fra Ukraina http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24005/2022 | Flyktningetjenesten Nytt opplastet vedlegg - prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23882/2022 | Seksjon for service Takk for din henvendelse angående utleie av bolig til flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Steinfjell | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23523/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Bestilling av innsyn - Sak: 2021/3463-35 - Manglende info til berørte vedrørende flyplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS RANA BLAD | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22476/2022 | IKT avdelingen Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22223/2022 | Seksjon for service Vedtaksbrev lest og loggført kontakt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22179/2022 | Seksjon for service Utbetalingsanmodning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21854/2022 | Seksjon for service Vedtak V18-34-2022 Regulerende skilting i Lyngheim ved Lyngheim skole - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21204/2022 | Seksjon for samferdsel, park og idrett Prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20764/2022 | Seksjon for service Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969383349, 1833-147/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ULLA HERMANSEN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19930/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 991963359, 1833-156/ 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVEIN HELGE STRAUMBOTN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19897/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Aksept - tilbud om sommerjobbtilskudd 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19274/2022 | Stab/Sentrale støttetjenester Vedtak/protokollutdrag - kommunestyresak 38/22 - Vurdering av samarbeidsavtalen om grensekryssende elgvald mellom Rana og Hemnes kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345061 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19023/2022 | Seksjon for service Tilbakemelding - Barnehagesøknad mottatt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18268/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Svar på innsyn i sak 20/894- 34 - Bekymringsmelding - Steinskred Illhøllia, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17725/2022 | IKT avdelingen Kunngjøring om at planforslag for Langvassheia grustak er lagt ut til høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaia Therese Strandjord m.fl. | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17418/2022 | Seksjon for kart og arealplan PS 15/22 Vedtak/Protokollutdrag - utvalg for oppvekst og kultur 23.03.2022 - Elevrådsstipend 2022 - oppnevnelse av jury og dato for jurymøte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343237 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17201/2022 | Seksjon for service Vedr. innlevert omsetningsoppgave 2021-2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegar Bergli | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16839/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Søknad kulturmidler - Rana Lokallag av NFU http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA LOKALLAG AV NFU | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16171/2022 | Kulturavdelingen Klasselister fra Mo Folkeskole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Viggo Solberg | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16118/2022 | IKT avdelingen Svar på innsyn i sak 21/2266 del 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT TORIL VALLA | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14273/2022 | IKT avdelingen Parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14290/2022 | Parkeringskontoret Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995718170, 1833-157/ 12 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MELKEBARTEN SAMDRIFT DA | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13911/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969340410, 1833-23/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASMUND ODDGEIR AMUNDSEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13943/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Spesialpedagogisk rapport, februar 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12341/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Protokollutdrag - Kommunestyrets behandling av sak 5/2022 i møte den 15.02.2022 – Oppdragsbrev Rana Byggdrift KF 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338462 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12433/2022 | Seksjon for service Tiltak på dam Andfiskvatn, dam Småvatnan og dam Fisklausvatn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24745/2022 | Seksjon for byggesak Trekk av bosettingssak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23916/2022 | Flyktningetjenesten Takk for din henvendelse angående utleie av bolig til flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Langås Nilsen | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23522/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Info om startlånsordningen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22148/2022 | Seksjon for service Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22219/2022 | Seksjon for service Manglende info til berørte vedrørende flyplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Åsland | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22040/2022 | Avdeling for areal og miljø Opplastet vedlegg - fastprisavklaring http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 21957/2022 | Seksjon for service Finansiering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21721/2022 | Seksjon for service Opplastet vedlegg - prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20701/2022 | Seksjon for service Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969384620, 1833-6/ 36 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRN LYNGHEI | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 19898/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 994735713, 1833-118/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JANNE LEIRÅMO JOHANSEN ENGVOLL GÅRD | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19904/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 992158832, 1833-94/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LARS PETTER RØSSVOLL | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19907/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 869265152, 1833-105/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØVASSMO ASBJØRN LANDE | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19941/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969225719, 1833-110/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ODD LANGVANN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19928/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987455012, 1833-185/ 48 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ODD ARNE OLSEN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19971/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Automatisk tilbakemelding - Varsel om vedtak av reguleringsplan 2180 - detaljregulering for kvartalet Furuholmgården http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19506/2022 | Seksjon for kart og arealplan Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18684/2022 | Seksjon for service Bestilling av innsyn - Sak: 2020/894 -34 - Bekymringsmelding - Steinskred Illhøllia, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17724/2022 | IKT avdelingen Vedtak MPR sak 21/22 Plan 5017: Forslag til detaljregulering for Langvassheia grustak, 2. gangs høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343416 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17380/2022 | Seksjon for service Tilbud om sommerjobbtilskudd 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16749/2022 | Stab/Sentrale støttetjenester Forlengelse av midlertidig brukstillatelse - ny frist for ferdigattest - Moment, Midtre gate 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16100/2022 | Seksjon for byggesak Omsetningsoppgave for alkohol - China-bao restaurant AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: China-bao restaurant AS | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16366/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Søknad kulturmidler - U.L. Huskallen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: U.L.HUSKALLEN | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16168/2022 | Kulturavdelingen Aksept av tilbud sertifikat 50 mill. kr. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sparebank 1 Markets | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 14847/2022 | Økonomiavdelingen Svar på forespørsel om kopi av klasselister - Mo Folkeskole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15221/2022 | IKT avdelingen Svar på innsyn i sak 21/2266 del 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT TORIL VALLA | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14268/2022 | IKT avdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969383349, 1833-147/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13960/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 991963359, 1833-156/ 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVEIN HELGE STRAUMBOTN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13930/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Legeattest - ***** ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13568/2022 | Parkeringskontoret Protokollutdrag - Kommunestyrets behandling av sak 3/2022 i møte den 15.02.2022 – Oppfølging av vedtak budsjett økonomiplan 2022-2025 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338453 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12424/2022 | Seksjon for service Bekymringsmelding - gabionmur ved leilighet Sjøveien 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sjøveien vest Borettslag 2 | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23921/2022 | Seksjon for byggesak Takk for din henvendelse angående utleie av bolig til flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude Flønes Bond | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23520/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Ny korrigert søknad om ferdigattest - 20/271 Flerbrukshall http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUGAAS ENTREPRENØR AS | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22982/2022 | Oppmåling Opprettelse av jaktfelt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Johnny Pettersen | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22125/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Sak lukket http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22147/2022 | Seksjon for service Vedr. 17-03403-44 - Bosetting av flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 21989/2022 | Flyktningetjenesten Grunnlagsdata for vedtak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347761 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21717/2022 | Seksjon for service Vannkilde på eiendommen 34/7 i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avinor | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20706/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Opplastet vedlegg - prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20687/2022 | Seksjon for service Nytt opplastet vedlegg - prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20354/2022 | Seksjon for service Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984969171, 1833-176/19 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALEKSANDER SOLVANG | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 19973/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987642548, 1833-59/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEIDI STUVLAND | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19972/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 870570392, 1833-103/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONRAD LILLERØDVANN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19952/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 976299965, 1833-126/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOR IVAN JOHANSEN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19919/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 990117292, 1833-102/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERIT KRISTIN SAKRIHEI | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19936/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969707713, 1833-116/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INGEBRIGTSEN BIRGER | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19901/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969122928, 1833-175/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STENHAUG BÆRGARTNERI | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19911/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper - kystlynghei - Svinøya http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19695/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom God avkastning gir rom for tilføring til kundenes premiefond http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19724/2022 | Økonomiavdelingen Varsel om vedtak av reguleringsplan 2180 - detaljregulering for kvartalet Furuholmgården http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: A/L Sentrum Borettslag m.fl. | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19280/2022 | Seksjon for kart og arealplan Lønn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19346/2022 | Seksjon for service ***** ***** - to nyankomne barn uten fødselsnummer: opplysninger til søknad om barnehageplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344126 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18088/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Opplastet vedlegg - prospekt Selfors http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17365/2022 | Seksjon for service Vedtak MPR sak 13/22 Vurdering av samarbeidsavtalen om grensekryssende elgvald mellom Rana og Hemnes kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343397 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17361/2022 | Seksjon for service Bekymringsmelding - Steinskred Illhøllia, Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jordskredvarsling NVE | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17179/2022 | Avdeling for bydrift Omsetningsoppgave for alkohol - VR Grill & Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VR GRILL & BAR AS | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16281/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Søknad om forlenget frist for ferdigattest http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD MO I RANA | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15981/2022 | Seksjon for byggesak Søknad kulturmidler - Rana Lokallag av Fortidsminneforeningen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA LOKALLAG AV FORTIDSMINNEFORENINGEN | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16167/2022 | Kulturavdelingen Kopi av klasselister http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIV I NORDLAND | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15129/2022 | IKT avdelingen Anbudsresultat forespørsel sertifikatlån 50 mill. kr http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Theodor Bangstad | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14844/2022 | Økonomiavdelingen Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14533/2022 | Seksjon for service Svar på innsyn i sak 21/2266 del 1 - Eiendomsgrense Bech/ Næstby http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT TORIL VALLA | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14074/2022 | IKT avdelingen Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994735713, 1833-118/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JANNE LEIRÅMO JOHANSEN ENGVOLL GÅRD | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13929/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869265152, 1833-105/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØVASSMO ASBJØRN LANDE | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13923/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969384620, 1833-6/ 36 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN LYNGHEI | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13932/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969225719, 1833-110/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ODD LANGVANN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14015/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987455012, 1833-185/ 48 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340048 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ODD ARNE OLSEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14019/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992158832, 1833-94/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LARS PETTER RØSSVOLL | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13990/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Purring på svar - Salg av leilighet i Eldres borettslag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Angermo | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13546/2022 | KF Bygg Boligseksjon Midlertidig svar søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13262/2022 | Parkeringskontoret Protokollutdrag - Kommunestyrets behandling av sak 2/2022 i møte den 15.02.2022 – Budsjettreguleringer budsjett 2022 – budsjettavtale på Stortinget: http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338442 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12413/2022 | Seksjon for service Protokoll fra representantskapsmøte i HAF april 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23623/2022 | Seksjon for service Takk for din henvendelse angående utleie av bolig til flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Helge Granlund | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23514/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Korrigert søknad om ferdigattest - 20/271 Flerbrukshall http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUGAAS ENTREPRENØR AS | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22979/2022 | Oppmåling Bygge tilbygg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Aspdal Hansen | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22428/2022 | Seksjon for byggesak Svar på innsyn i sak 20/6643-30 - Dispensasjon for fjerning av tre regulert til bevaring - delvis innvilgelse - Lars Meyers gate 23 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22309/2022 | IKT avdelingen Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22203/2022 | Seksjon for service Loggført kontakt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22199/2022 | Seksjon for service Vedr. 17-03403-45 - Bosetting av flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 21990/2022 | Flyktningetjenesten Kjøpekontrakt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21666/2022 | Seksjon for service Kvittering - Ventelistetall 1. tertial 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20146/2022 | Leder Tildelingskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969611120, 1833-139/ 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOSTEIN BAKKEN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19975/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 913070461, 1833-187/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRANK LARSEN NYSTAD | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19888/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 993968129, 1833-158/ 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROBERT FJELLSTAD | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19938/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper - slåttemark - Tverrvassgården http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19690/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Lønn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19345/2022 | Seksjon for service Prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19444/2022 | Seksjon for service Referat fra møte i tverrfaglig team 01.04.22 - Hauknes barneskole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PPT Rana, Barnevernet i Rana, helsesykepl. Cathrine Fagerdal | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19067/2022 | Hauknes skole Oppfølging hogst - referat fra befaring 30.mars 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344108 Type: Internt notat med oppfølging | Avs/Mot: Asle Lifjell m.fl. | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18070/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak/protokollutdrag - kommunstyresak 31/22 - Sluttbehandling for plan 2180 - Detaljregulering for kvartalet Furuholmgården http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345040 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19002/2022 | Seksjon for service Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18661/2022 | Seksjon for service Tilleggsdokumentasjon vedr. ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17921/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren FO 2/22 svar på skriftlig spørsmål fra Christine S. Antonsen (H) OK-møte 23.03.2022 - trivselsledere http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343247 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17211/2022 | Seksjon for service MPR sak 13/22 - Vurdering samarbeidsavtale om grensekryssende elgvald Rana og Hemnes http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Johnny Pettersen | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17056/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Oppdatert prognose 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17081/2022 | Økonomiavdelingen Sak lukket http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16735/2022 | Seksjon for service Omsetningsoppgave for alkohol - Hefra Dagligvare og Kafe http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEFRA DAGLIGVARE OG KAFE AS | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16242/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15962/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Grunneieravtale for elgjakt Ågskardet Urland 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Johnny Pettersen | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16125/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad kulturmidler - Langvassgrenda Bygde- og Ungdomslag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANGVASSGRENDA BYGDE- OG UNGDOMSLAG | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16166/2022 | Kulturavdelingen Forespørsel sertifikatlån 50 mill. kr http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Swedbank m.fl. | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 14840/2022 | Økonomiavdelingen Melding om vedtak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14581/2022 | Seksjon for service Innsynsbegjæring - Eiendomsgrense Bech/Næstby http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14067/2022 | Seksjon for kart og arealplan Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987642548, 1833-59/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEIDI STUVLAND | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14021/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 870570392, 1833-103/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONRAD LILLERØDVANN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13997/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984969171, 1833-176/ 19 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALEKSANDER SOLVANG | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14084/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990117292, 1833-102/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERIT KRISTIN SAKRIHEI | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14085/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976299965, 1833-126/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TOR IVAN JOHANSEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13892/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969707713, 1833-116/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INGEBRIGTSEN BIRGER | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13919/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Startlån vedlegg prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13795/2022 | Seksjon for service Søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 13185/2022 | Parkeringskontoret Takk for din henvendelse angående utleie av bolig til flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Pettersen | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23503/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om ferdigattest - Flerbrukshall Mjølan http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUGAAS ENTREPRENØR AS | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22963/2022 | Oppmåling Bestilling av innsyn - Sak: 20/6643-30 - Dispensasjon for fjerning av tre regulert til bevaring - delvis innvilgelse - Lars Meyers gate 23 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana No | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22308/2022 | IKT avdelingen Purring på svar - Eiendom innenfor hensynssone - Dunderlandsveien 105 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REDE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22304/2022 | Seksjon for byggesak Gjeldsbrev http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348003 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 21959/2022 | Seksjon for service Industrikommunene - Innkalling til årsmøte og seminar 27.06.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21907/2022 | Rådmannen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 974369257, 1833-48/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DAG ARE NYGARD | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19965/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969227517, 1833-185/ 71 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KALÅS TOR OTTO | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19934/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984913656, 1833-172/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EVA ANNIE JENSSEN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19894/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Rapportering på ventetider - frist 25.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 12.04.2022 | RegistryNumber: 19815/2022 | Innsatsteamet Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper - slåttemark - Gåstjønnlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19689/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bud på eiendom http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19443/2022 | Seksjon for service Vedtak og vedtaksgrunnlag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19343/2022 | Seksjon for service Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18678/2022 | Seksjon for service Innkalling til representantskapsmøte - 29. 04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18296/2022 | Seksjon for service Vedr. 17-03403-41 - Bosetting av flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18087/2022 | Flyktningetjenesten Tilleggsdokumentasjon vedr. barnehageplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17885/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Tilrådninger kommunal kompensasjonsordning, runde 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RU | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17395/2022 | Økonomiavdelingen Innkalling til møte i tverrfaglig team 01.04.22 - Hauknes barneskole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PPT Rana, Barnevernet i Rana, helsesykepleier Cathrine Fagerdal | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17289/2022 | Hauknes skole Vedtak MPR sak 17/22 Sluttbehandling for plan 2180 - Detaljregulering for kvartalet Furuholmgården http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343407 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17371/2022 | Seksjon for service Svar på spørsmål om viltutvalgets vedtak om grensekryssende elgvald i møte 10 mars 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Johnny Pettersen | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 16304/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom FO 1/22 svar på skriftlig spørsmål fra Nina Mikkelborg (FRP) OK-møte 23.03.2022 - trapp Gruben barneskole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343246 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17210/2022 | Seksjon for service Møte idag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17080/2022 | Økonomiavdelingen Dokumenter tilknyttet vannkilden i Fagerlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLAND POLITIDISTRIKT | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 16957/2022 | Avdeling for areal og miljø Omsetningstall for alkohol - Hefra Dagligvare og Kafe AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEFRA DAGLIGVARE OG KAFE AS | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16240/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Søknad kulturmidler - Rana fotoklubb http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA FOTOKLUBB | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16163/2022 | Kulturavdelingen Midlertidig brukstillatelse - Ny barneskole - Båsmoveien 45 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HENT AS | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15050/2022 | Seksjon for byggesak Melding fra søker http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14520/2022 | Seksjon for service Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14394/2022 | Seksjon for service Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 911551330, 1833-151/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELIN SKAAR | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13938/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969122928, 1833-175/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STENHAUG BÆRGARTNERI | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13906/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993968129, 1833-158/ 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROBERT FJELLSTAD | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13992/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969611120, 1833-139/ 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOSTEIN BAKKEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13993/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913070461, 1833-187/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRANK LARSEN NYSTAD | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13988/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar søknad om parkeringstillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12492/2022 | Parkeringskontoret Saken er trukket av rekvirent og avsluttes http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Angell Krane m.fl. | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12570/2022 | Seksjon for kart og arealplan Uttalelse med innsigelse - reguleringsplan for endret atkomstvei fra E12 til Mo i Rana lufthavn Fagerlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24501/2022 | Seksjon for kart og arealplan Takk for din henvendelse angående utleie av bolig til flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Sivertsen Fjellvang | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23490/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Varsel om adressetildeling ny tomt på 175/18 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Sagvik m.fl. | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22434/2022 | Seksjon for kart og arealplan Byggesøknad? Vedlikehold? http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Røsvoll Hanssen | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22117/2022 | Seksjon for byggesak Besøk i forbindelse med seiersdagen 9.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Russlands generalkonsul i Kirkenes Nikolay Konygin | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22107/2022 | Ordfører Utbetalingsanmodning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21313/2022 | Seksjon for service Befaring - trær regulert til bevaring i dagens situasjon - Lars Meyers gate 23. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggesaksavdelingen v/ Ida Martine Solheim | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20960/2022 | Seksjon for byggesak Innkalling til generalforsamling i Visit Helgeland 28.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Visit Helgeland | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20602/2022 | Rådmannen Innkalling og påmelding til Rådsmøte i Helgeland Museum 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helgeland Museum | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20590/2022 | Seksjon for service Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 990455775, 1833-32/ 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SOLLI'S BOLIGSERVICE | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 19962/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 877288862, 1833-187/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEINAR SJONBOTN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19947/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969642689, 1833-179/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ÅSHEIM ALVIND | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19949/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper - slåttmark - Håjen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19688/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Nytt opplastet vedlegg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19321/2022 | Seksjon for service Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18663/2022 | Seksjon for service Vedr. 17-03403-40 - Bosetting av flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18086/2022 | Flyktningetjenesten Varsel om tilsynsavgift http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BELEGGSENTERET AS m.fl. | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18003/2022 | Merkantil enhet Svar - forespørsel om prioritert barnehageplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17739/2022 | Barnehageavdelingen Oljeutskillere i 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Perpetuum | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17777/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Opplastet vedlegg - prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17356/2022 | Seksjon for service Søknad om kommunal kompensasjonsordning - Kroglia Kulturgård AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROGLIA KULTURGÅRD AS | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17047/2022 | Økonomiavdelingen Vannkilde http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342966 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Hilde Sofie Hansen | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16930/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Omsetningsoppgave for alkohol - Stian Eilertsen AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Eilertsen AS | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16153/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Søknad kulturmidler - Utskarpen Bygdelag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTSKARPEN BYGDELAG | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16162/2022 | Kulturavdelingen Ferdigattest - enebolig - Vatnaveien 20 A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HANDVERKEREN BYGG OG UTLEIE AS | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15565/2022 | Seksjon for byggesak Protokoll, styremøte HAF IKS, 17.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helgeland Avfallsforedling | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15067/2022 | Teknisk Vedrørende søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HENT AS | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14588/2022 | Seksjon for byggesak Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984913656, 1833-172/ 3 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EVA ANNIE JENSSEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14012/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992946857, 1833-103/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IVAR TOMAS STORRØDVANN HØGSET | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13905/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969227517, 1833-185/ 71 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KALÅS TOR OTTO | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14087/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974369257, 1833-48/ 4 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DAG ARE NYGARD | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14001/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Tilbakemelding vedr. grensejustering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Krane | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12569/2022 | Seksjon for kart og arealplan Prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12482/2022 | Seksjon for service Vedr. 19-02063-54 - Rana kommune - Reguleringsplaner - Høring og offentlig ettersyn - Plan 3087 - Detaljregulering for endret atkomstvei fra E12 til Mo i Rana lufthavn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avinor AS | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24278/2022 | Seksjon for kart og arealplan Prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23980/2022 | Seksjon for service Svar på innsynskrav - Bolig til leie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22862/2022 | Seksjon for service Hjelp til eventuell byggesøknad http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steffen Førnes | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 21996/2022 | Seksjon for byggesak Dispensasjon for fjerning av tre regulert til bevaring - delvis innvilgelse - Lars Meyers gate 23 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 20896/2022 | Seksjon for byggesak Bosetting for ukrainere som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTLENDINGSDIREKTORATET REGION NORD | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21700/2022 | Flyktningetjenesten Innvilgelse av startlån http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21177/2022 | Seksjon for service Sak til motorferdselsutvalget 28.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy m.fl. | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20539/2022 | IKT avdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970161880, 1833-117/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELIAS GULLVIKMO | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19958/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 913585976, 1833-63/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JACK MIKAEL SILÅMO | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19903/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper - slåttmark - Grønfjell http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19687/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Loggført kontakt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18353/2022 | Seksjon for service Adresseendring-/tildeling Nesnaveien 390-406 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343782 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Myhre m.fl. | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17745/2022 | Seksjon for kart og arealplan Uttalelse om behov for fortrinn ved tildeling av barnehageplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PPT RANA | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17410/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om kommunale kompensasjonsmidler - Krokstrand Fjellpark AS 2022-0067 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROKSTRAND FJELLPARK AS | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17045/2022 | Økonomiavdelingen Finansieringsbevis http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16840/2022 | Seksjon for service Søknad om kommunal støtte til idrett og friluftsliv - UL Daggry http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UL DAGGRY | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16626/2022 | Park og idrettsanlegg Spørsmål til oppvekst- og kulturutvalget 23.mars http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Antonsen, Christine S | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16634/2022 | Seksjon for service Forlengelse av midlertidig brukstillatelse - ny frist for ferdigattest - Mellomvika 31 og 33 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT ASA m.fl. | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16097/2022 | Seksjon for byggesak Ettersendt godkjent omsetningstall Kiwi Ytteren http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NG KIWI MIDT-NORGE AS | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15921/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Søknad kulturmidler - Hammernes Forsamlingshus http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAMMERNES FORSAMLINGSHUS | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16161/2022 | Kulturavdelingen Nytt opplastet vedlegg - prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15967/2022 | Seksjon for service Innkalling til ordinær generalforsamling i Helgeland Invest AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELAND INVEST AS | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15871/2022 | Økonomiavdelingen Vedtak/protokollutdrag - Viltutvalget 10.03.2022 - sak 5/22- Vurdering av samarbeidsavtalen om grensekryssende elgvald mellom Rana og Hemnes kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341858 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15827/2022 | Seksjon for service Søknad om ferdigattest - Vatnaveien 20 A http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HANDVERKEREN BYGG OG UTLEIE AS | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 15285/2022 | Seksjon for byggesak Årsrapporter for kontroll av utskillere i Rana kommune - ny utgave http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NIRAS NORGE AS AVD LIERSTRANDA | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14695/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990455775, 1833-32/ 7 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13954/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 877288862, 1833-187/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEINAR SJONBOTN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13989/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969642689, 1833-179/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅSHEIM ALVIND | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13998/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om midlertidig brukstillatelse - 20/1469-8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HENT AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13588/2022 | Seksjon for byggesak Søknad om parkeringstillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12712/2022 | Parkeringskontoret Vennlig påminnelse - Invitasjon fra Visit Helgeland til felles digitalt møte om fremtidig strategi for destinasjonsarbeidet i regionen - tirsdag 22. februar kl. 9-13 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Essensi | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12634/2022 | Rådmannen Protokoll gnr 17 bnr 138 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Krane | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12568/2022 | Seksjon for kart og arealplan Oppsigelse av SFO-plass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25778/2022 | Gruben Barneskole Prøvingsrapport Røssvoll vannverk, prøve: LAB22-125086 10.05.2022 - 20.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25334/2022 | Seksjon for vann og avløp Purring på svar - Forsøpling, miljø, klima http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barbro Anna Søfting | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24711/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad skjenkebevilling - Kammersalen 01.06.2022 - 02.06.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA KULTURSKOLE | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24625/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Svar innsyn sak 22/558-27 Uttalelse - offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for endret atkomstveg fra E12 til Mo i Rana lufthavn - Fagerlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24013/2022 | IKT avdelingen Midlertidig svar i forbindelse med klage på tilbud om barnehageplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23147/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Ferdigattest - påbygg, tilbygg, bruksendring og fasadeendring - Ranheimgata 24 - 20/1016 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Freddy Mulstad | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22847/2022 | Seksjon for byggesak Bestilling av innsyn - Bolig til leie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22860/2022 | Seksjon for service Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22186/2022 | Seksjon for service Svar på nabovarsel for tiltak på gnr. 131 bnr. 143 - fv. 810 - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21548/2022 | Seksjon for byggesak Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedr. flyktninger fra Ukraina – 29. april 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21457/2022 | Flyktningetjenesten Ferdigattest - tilbygg - Nedre Fageråsen 12 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Nerdal | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21528/2022 | Oppmåling Ang: Innsigelse på varsel på innkreving av tvangsmulkt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21211/2022 | Vann og avløp Inntektsstatus http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Rana | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21171/2022 | Seksjon for service Svar på høring fra seksjon for samferdsel, park og idrett: Fjerning og erstatning av trær regulert til bevaring - Lars Meyers gate 23 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - Lauvås, Anita | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20893/2022 | Seksjon for byggesak Innvilgelse av tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret gitt over statsbudsjettets 0621.63 for 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20736/2022 | NAV Rana Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969264315, 1833-121/ 9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRANLUND HARALD | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19966/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper - slåttemark - Kjelen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19446/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Saker til motorferdselsnemnda 07.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy m.fl. | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18075/2022 | IKT avdelingen Avtale http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/241366 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 54569/2020 | Juridisk avdeling Svar ang adresseendring Nesnaveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Solveig Alterskjær | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17188/2022 | Seksjon for kart og arealplan Søknad om kommunale kompensasjonsmidler - Munin Kaffehus AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUNIN KAFFEHUS AS | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17044/2022 | Økonomiavdelingen Søknad kommunal støtte til idrett og friluftsliv - Utskarpen Idrettslag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTSKARPEN IDRETTSLAG | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16208/2022 | Park og idrettsanlegg Nytt opplastet vedlegg - prospekt Gruben http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 16190/2022 | Seksjon for service Søknad om kulturmidler - Nordlysbuen - et medmenneskelig møte http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLYSBUEN - ET MEDMENNESKELIG MØTE | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15854/2022 | Kulturavdelingen Politisk sak 9 -21 - arkivsak 2020-1091 - Elgvaldgrenser http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Johnny Pettersen | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15462/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Angående utsettelse - Mellomvika 31 og 33 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSSELSKAPET RANHEIM AS | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15531/2022 | Seksjon for byggesak Vår skade 466544, deres bil YA70181 (KLPREF466544-MO402) http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP Skadeforsikring AS | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15174/2022 | Miljøterapeutisk avdeling Finansieringsbevis http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 15194/2022 | Seksjon for service Omsetningsoppgave for alkohol - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15109/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Samlede meldinger - diverse vedlegg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14557/2022 | Seksjon for service Delegert klagebehandling - Avvisning av klage - Renovering av dam på Austre Kvitvatn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 12851/2022 | Seksjon for byggesak Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970161880, 1833-117/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELIAS GULLVIKMO | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13996/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom NINA rapport 2081 Daloselva http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina - Morten Andre Bergan | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14095/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913585976, 1833-63/ 2 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JACK MIKAEL SILÅMO | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13897/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Årsrapporter for kontroll av utskillere i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NIRAS NORGE AS AVD LIERSTRANDA | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13778/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Bytte av barnehageplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga-Lill Larsen | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13782/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12868/2022 | Parkeringskontoret Eiendomsgrense Bech/Næstby http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toril Valla | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12567/2022 | Seksjon for kart og arealplan Plan 2187 Thomas von Westens gate 10 - dokumenter i revidert detaljreguleringsplan http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD MO I RANA | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24557/2022 | Seksjon for kart og arealplan Godkjenner rapportering på tilskudd - styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24180/2022 | Barne- og familieavdelingen Tilskuddsbrev 2022 - Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 24268/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Bestilling av innsyn - Sak: 2022/558-27 Uttalelse - offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for endret atkomstveg fra E12 til Mo i Rana lufthavn - Fagerlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24011/2022 | IKT avdelingen Vedtak MPR sak 27/22 Kommunens klagerett vedrørende navneledd raud- og mogres- http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349601 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23556/2022 | Seksjon for service Anmodning om uttalelse jf. alkoholloven - enkelt anledning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mo i Rana Politistasjon | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22984/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Svar på innsynskrav - Bolig til leie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22857/2022 | Seksjon for service Ferdigattest - Ranheimgata 24 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Freddy Mulstad | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22407/2022 | Seksjon for byggesak Begrunnelse for tilbud om barnehageplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rikke Pedersen m.fl. | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20868/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Navnesak - Hammaren og andre navn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ørjan Møllersen | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 21021/2022 | Kulturavdelingen Anmodning om bosetting av flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 21028/2022 | Flyktningetjenesten Vedtak og grunnlag for vedtak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20924/2022 | Seksjon for service Nytt opplastet vedlegg - signatur http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20889/2022 | Seksjon for service Forhåndsvarsel om oppsigelse av SFO-plass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20730/2022 | Selfors Barneskole Vedrørende søknad om tomt på Sagbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mo IL Fotball | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20725/2022 | Park og idrettsanlegg Minner om godkjenning av byggeplaner hvis dere skal søke tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20607/2022 | Prosjektavdelingen Linea AS - Offentlige tillatelser - spørsmål http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AREAL OG EIENDOM AS | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20373/2022 | Seksjon for byggesak Prøvingsrapport - Røssvoll vannverk, prøve: LAB22-124059 - 05.04.2022 - 08.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19700/2022 | Seksjon for vann og avløp Høring av forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19328/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Døgnmulkt avskrevet for en periode http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS INNKREVINGSSENTRAL | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 18013/2022 | Avløpsanlegg-renseanlegg Søknad om ferdigattest - Nedre Fageråsen 12 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Nerdal | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17741/2022 | Oppmåling Lars Meyers gate 23 - status dispensasjonssak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17408/2022 | Seksjon for byggesak Tilbud om forestilling til den kulturelle skolesekken/spaserstokken, forestillingen "Mitt Nabolag" og "Barneforestilling" http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Stejskal | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17352/2022 | Skoleavdelingen Revisorattestert regnskap http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bech, Gry-Hege | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17207/2022 | HR- og organisasjonsavdeling Søknad om kommunale kompensasjonsmidler - Munin Coffeeroaster AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUNIN COFFEEROASTERS AS | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17043/2022 | Økonomiavdelingen Adresseendringer - fritidseiendommer http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Solveig Alterskjær | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16962/2022 | Seksjon for kart og arealplan Søknad kommunal støtte til idrett og friluftsliv - Rana Slalåmklubb http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA SLALÅMKLUBB | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16164/2022 | Park og idrettsanlegg Søknad om kulturmidler - Kystlaget Ranfjord http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTLAGET RANFJORD | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15847/2022 | Kulturavdelingen Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15707/2022 | NAV Rana Utsettelse - Mellomvika 31 og 33 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSSELSKAPET RANHEIM AS | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15484/2022 | Seksjon for byggesak Omsetningsoppgave for alkohol - Classic Bar AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CLASSIC BAR AS | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 15044/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Sak til motorferdselsnemnda 10.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Arnøy m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14691/2022 | IKT avdelingen Bodø kommune - settekommune. Bistand i sak om elgvaldgrense i Rana kommune. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BODØ KOMMUNE | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14291/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Fremgangsmåte ved budgiving - diverse vedlegg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14450/2022 | Seksjon for service Loggført kontakt og vedtaksbrev http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14395/2022 | Seksjon for service Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969264315, 1833-121/ 9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRANLUND HARALD | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13999/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969180421, 1833-141/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HANS GULLESEN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13958/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar - endre barnehageplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13776/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Bilde til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12649/2022 | Parkeringskontoret Eiendomsgrense Bech/Næstby http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordadvokatfirma - Toril Valla | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12566/2022 | Seksjon for kart og arealplan Rapportering oljeutskillere 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNKVÆRN MILJØ OG RENOVASJON AS | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12432/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Årsrapport Ranavassdraget 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statkraft Energi AS | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25395/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Årskonferanse Norges nasjonalparkkommuner 7.-9. juni - Mulig manglende deltakere på påmeldingslista http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES NASJONALPARKKOMMUNER | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24707/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Prøvingsrapport - Sjona Vannverk, prøve: LAB22-124551 - 25.04.2022 - 13.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24704/2022 | Vann og avløp Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 12.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 24555/2022 | Skoleavdelingen Innvilging av midlertidig husdyrkonsesjon for 2022 - Utskarpen biff og bacon DA - Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24526/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Uttalelse - offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for endret atkomstveg fra E12 til Mo i Rana lufthavn - Fagerlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23581/2022 | Seksjon for kart og arealplan Svar på avslag på søknad http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23519/2022 | Skoleavdelingen Adm. vedtak: Skjenkebevilling enkelt anledning - Rana turnforening - 21.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA TURNFORENING | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22969/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Bestilling av innsyn - Bolig til leie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22855/2022 | Seksjon for service Spørsmål til rapportering helsestasjons- og skolehelsetjenesten http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 21830/2022 | Barne- og familieavdelingen Begrunnelse for tildelt barnehageplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20797/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Forhåndsvarsel om oppsigelse av SFO-plass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20727/2022 | Gruben Barneskole Nytt opplastet vedlegg - prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20855/2022 | Seksjon for service Rapportering av antall bosatte flyktninger i Nordland fylkeskommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20674/2022 | Flyktningetjenesten Eiendom innenfor hensynssone - Dunderlandsveien 105 - spørsmål http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REDE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20309/2022 | Seksjon for byggesak Tilsynsrapport http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19432/2022 | Vann og avløp Innsigelse på varsel på innkreving av tvangsmulkt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17858/2022 | Avløpsanlegg-renseanlegg Har du glemt å søke om ferdigattest? http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Hustad Nerdal | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17710/2022 | Seksjon for kart og arealplan Svar på innsyn i sak 19/4435-25 - Vedrørende søknad om tomt på Sagbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17728/2022 | IKT avdelingen Kartvedlegg - Modulbygg Mo Ungdomsskole http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343317 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17281/2022 | Oppmåling Revisorattestert regnskap http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17197/2022 | HR- og organisasjonsavdeling Søknad om kommunale kompensasjonsmidler - AS Norsk Gjærverk 2022-0052 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17041/2022 | Økonomiavdelingen Oppfølging hogst - referat fra befaring 2.november 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319712 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 49820/2021 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad kommunal støtte til idrett og friluftsliv - Mo Skytterlag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MO SKYTTERLAG | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16160/2022 | Park og idrettsanlegg Søknad om kulturmidler - U.L Freidig http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: U.L. FREIDIG | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15843/2022 | Kulturavdelingen Endring av adresse - Nesnaveien 124 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hogne Haugjord | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15745/2022 | Seksjon for kart og arealplan Status søknad om midlertidig brukstillatelse - Lars Meyers gate 23 - http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15464/2022 | Seksjon for byggesak Omsetningsoppgave for alkohol - Hilde Møllevik AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HILDE MØLLEVIK AS | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14967/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Bekreftelse-prioritet til barnehageplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Engveien barnehage | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13612/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Svar søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12496/2022 | Parkeringskontoret Kunngjøring - tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak - 2023 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12441/2022 | Prosjektavdelingen Valg av nytt styremedlem til Rana Byggdrift KF http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Kristian Rønning m.fl. | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25252/2022 | Seksjon for service Endelig vedtatt plan - dokumenter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350797 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24746/2022 | Seksjon for kart og arealplan Samordning av eventuelle innsigelser til plan 3087 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22813/2022 | Seksjon for kart og arealplan Svar på bestilling av innsyn - Orientering om klageadgang http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22835/2022 | Seksjon for service Svar på innsynskrav - Bolig til leie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22853/2022 | Seksjon for service Svar på innsynskrav - Prøvingsrapport - Sjona Vannverk, prøve: LAB22-124603 - 26.04.2022 - 29.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22822/2022 | Seksjon for service Siste påminnelse angående påmelding til årsmøte 9. juni og årskonferanse 7-9 juni i Norges nasjonalparkkommuner - Påmeldingsfristen er 5. mai kl. 12:00 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges nasjonalparkkommuner | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22452/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22195/2022 | Seksjon for service Oppsigelse av SFO-plass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20387/2022 | Gruben Barneskole Opplastede vedlegg http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20702/2022 | Seksjon for service Invitasjon til kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere - fredagsmøte vedr. flyktninger fra Ukraina http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20319/2022 | Flyktningetjenesten Klage på tilbud om barnehageplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20050/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 889879602, 1833-174/ 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTSKARPEN BIFF OG BACON DA | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19922/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Dokument 17/36377-37 Innvilger tilskudd til Styrking og utvikling av det helhetlige tilbudet over statsbudsjettet 2022 kap. 762, post 60 sendt fra Helsedirektoratet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19460/2022 | Barne- og familieavdelingen IMDi - siste frist - Krav om innrapportering for utbetaling av tilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18637/2022 | Skoleavdelingen Ønsker tilsendt støykart - Ny boligblokk, Vikaåsen, Felt B 5 byggetrinn 3 - Søderlundmyra http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Schybaj Antonsen | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18639/2022 | Seksjon for byggesak Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18656/2022 | Seksjon for service Innvilgelse av klagefrist på navnesak Kartverkets navnesak 9/2016 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17856/2022 | Kulturavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: 2019/4435-25 - Vedrørende søknad om tomt på Sagbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17726/2022 | IKT avdelingen Prøvingsrapport Røssvoll vannverk, Flyplassen, prøve: LAB22-123626 - 22.03.2022-25.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17427/2022 | Seksjon for vann og avløp Oppfølging hogst - referat fra befaring 11.oktober 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/319689 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 49797/2021 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om kommunale kompensasjonsmidler - Wilja Musikk 2022-0065 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WILJA MUSIKK Jill Larsdotter Lyngøy | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17037/2022 | Økonomiavdelingen Taknedløp http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonny Robertsen | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16481/2022 | Avløpsanlegg-renseanlegg Søknad kommunal støtte til idrett og friluftsliv - Rana Kraftsportklubb http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kraftsportklubb | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16159/2022 | Park og idrettsanlegg Søknad om kulturmidler - Ytre Rana Historielag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: YTRE RANA HISTORIELAG | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 15838/2022 | Kulturavdelingen Varsel om adresseendring Nesnaveien 390 - 406 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Myhre m.fl. | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15619/2022 | Seksjon for kart og arealplan Omsetningsoppgave for alkohol - Drikk Godt AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DRIKK GODT AS | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14722/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Hendvendelse mottatt - Søknad om Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14453/2022 | HR- og organisasjonsavdeling Endre barnehageplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helle Jacobsen Ånonli | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13548/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Svar søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12495/2022 | Parkeringskontoret Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i SFO http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12462/2022 | Gruben Barneskole Kommunal overvannsledning til Svortdalen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MO INDUSTRIPARK AS | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 24993/2022 | Vann og avløp Protokollutdrag k-sak 61/22 - Valg av nytt styremedlem til Rana Byggdrift KF http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351171 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25120/2022 | Seksjon for service Skuddpremie - Rolf Lennart Sætermo http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350821 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Maila Chatrine Arntsen | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24770/2022 | Seksjon for service Prøvingsrapport Dalselv vannverk, prøve: LAB22-124859 03.05.2022 - 06.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23619/2022 | Vann og avløp Bestilling av innsyn - Prøvingsrapport - Sjona Vannverk, prøve: LAB22-124603 - 26.04.2022 - 29.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22818/2022 | Seksjon for service Bestilling av innsyn - Sak: 2022/977 Bolig til leie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22850/2022 | Seksjon for service Bestilling av innsyn - Orientering om klageadgang http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22833/2022 | Seksjon for service Innvilget utsatt frist for høring og offentlig ettersyn av plan 3087 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AVINOR AS | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22414/2022 | Seksjon for kart og arealplan Utbetalt uføretrygd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21179/2022 | Seksjon for service Ønsker begrunnelse på tilbud om barnehageplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Steinmo m.fl. | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20726/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20580/2022 | Seksjon for service Bosetting av flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 20082/2022 | Flyktningetjenesten Prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 19109/2022 | Seksjon for service Svar ferdigstilling av vei - Sør-Villen 24 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Helge Haugen | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18689/2022 | Seksjon for byggesak Spørsmål - uthus http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Unhjem | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18256/2022 | Seksjon for byggesak Kartverkets navnesak 9/2016 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17775/2022 | Kulturavdelingen Prøvingsrapport Røssvoll vannverk, prøve: LAB22-123626 - 22.03.2022 - 25.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17419/2022 | Seksjon for vann og avløp Adressetildeling/-endring Nesnaveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RANA KOMMUNE ADM. TEKNISKE TJENESTER | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 15452/2022 | Seksjon for kart og arealplan Vedrørende søknad om tomt på Sagbakken http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MO IDRETTSLAG | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17264/2022 | Park og idrettsanlegg Underskrevet gjeldsbrev http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 17189/2022 | Seksjon for service Oppfølging hogst - referat fra befaring 17. september 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/317350 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 47464/2021 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om kommunale kompensasjonsmidler - Tanjas Kjøkken AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TANJA'S KJØKKEN AS | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16960/2022 | Økonomiavdelingen Oversikt Selfors barnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16635/2022 | Barnehageavdelingen Forhåndsvarsel om oppsigelse av SFO-plass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16657/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Vedtekter Moltekarten gårds- og naturbarnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moltekarten barnehagen | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16299/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Taknedløp http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonny Robertsen | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16443/2022 | Avløpsanlegg-renseanlegg Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, herunder persontilskudd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15973/2022 | Skoleavdelingen Søknad kommunal støtte til idrett og friluftsliv - Rana Turnforening http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA TURNFORENING | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16157/2022 | Park og idrettsanlegg Søknad om kulturmidler - Rana Seniordans http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA SENIORDANS | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15741/2022 | Kulturavdelingen Ny nettside med oversikt over splittede årsverk i de ulike deltjenestene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 1 000 barn i kommunene. http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15652/2022 | Barne- og familieavdelingen Omsetningsoppgave for alkohol - AS Norsk Gjærverk http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS NORSK GJÆRVERK | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14677/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Henvendelse mottatt - 2021/1454 Regnskapsrapportering 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14452/2022 | HR- og organisasjonsavdeling Sak avsluttet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14335/2022 | Seksjon for service utbetaling til søker er utført http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14418/2022 | Seksjon for service Diverse vedlegg - sak lukket http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14424/2022 | Seksjon for service Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 889879602, 1833-174/ 5 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13959/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12494/2022 | Parkeringskontoret Prøvingsrapport Storforshei vannverk, prøve: LAB22-125085 10.05.2022 - 20.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25287/2022 | Vann og avløp Søknad om utsettelse - Lars Meyersgate 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELMAS AS | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25086/2022 | Seksjon for byggesak Kravbrev ifbm. avslag på søknad om byggetillatelse på gnr.90 bnr. 36 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sten-Egon Haueng | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24777/2022 | Seksjon for byggesak Høring - Bostøtten - opprydning og forankring - Rapport fra ekspertgruppe http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 24794/2022 | Seksjon for service Angående søknad om ferdigattester - uthus og fjøs - Jonas Buddes vei http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Erik Hæg | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23822/2022 | Seksjon for byggesak Skuddpremie - Eirik Langfors http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349856 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Maila Chatrine Arntsen | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23811/2022 | Seksjon for service Prøvingsrapport - Dalselv vannverk, prøve: LAB22-124390 - 20.04.2022 - 04.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23100/2022 | Vann og avløp Svar på avslag på søknad på grunn av manglende rapportering for tilskudd mottatt i 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22717/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Svar på innsynskrav - Adm. vedtak: Avslag Skjenkebevilling - enkelt anledning - Anvil MC Arctic Circle Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22831/2022 | Seksjon for service Gjeldsbrev http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22953/2022 | Seksjon for service Leilighet Båsmo - flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Steinfjell | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22113/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Anmodning om utsatt høringsfrist - Høring og offentlig ettersyn av plan 3087: Detaljregulering for endret atkomstvei fra E12 til Mo i Rana lufthavn, Fagerlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AVINOR AS | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22311/2022 | Seksjon for kart og arealplan Høring - Utøvelse av statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22217/2022 | Juridisk avdeling Prøvingsrapport - Sjona Vannverk, prøve: LAB22-124603 - 26.04.2022 - 29.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22013/2022 | Vann og avløp Selvangivelse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21178/2022 | Seksjon for service Barnehageopptaket - tilbud om plass som ikke er besvart http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunale styrere m.fl. | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20504/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 990769591, 1833-187/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LARS ARNE SJONBOTN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19886/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Flyktninger fra Ukraina - økt oppmerksomhet på menneskehandel, fare for utnytting og overgrep av sårbare grupper http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 13.04.2022 | RegistryNumber: 19865/2022 | Flyktningetjenesten Vedtak/protokollutdrag - kommunestyresak 32/22 - Sluttbehandling for plan 2182 - detaljregulering for Nordlandsveien 73 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345044 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19006/2022 | Seksjon for service Finansieringsbevis http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18739/2022 | Seksjon for service Prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 18348/2022 | Seksjon for service Svar på henvendelse vedrørende viltpåkjørsler på Nordlandsbanen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samferdseldepartementet | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 17884/2022 | Ordfører Godkjenning av bygg med kjeller - Spælamoen 8 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnstein Watn | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 17581/2022 | Seksjon for byggesak Utbetalingsanmodning http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17066/2022 | Seksjon for service Søknad om kommunale kompensasjonsmidler - E & C Helgeland AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16958/2022 | Økonomiavdelingen Kunngjøring av vedtak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Oerjan Moellersen | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16953/2022 | Kulturavdelingen Feil i forsendelse av brev - vedlagt korrespondanse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Helge Haugen | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16499/2022 | Seksjon for byggesak Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16685/2022 | Tospråklig enhet Søknad kommunal støtte til idrett og friluftsliv - Rana Svømmeklubb http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA SVØMMEKLUBB | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16156/2022 | Park og idrettsanlegg Holmenveien 13 - separering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonny Robertsen | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16107/2022 | Avløpsanlegg-renseanlegg Oversikt spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurs - Tusenbein barnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15974/2022 | Barnehageavdelingen Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15972/2022 | Skoleavdelingen Søknad om kulturmidler - Rana Slektshistorielag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANA SLEKTSHISTORIELAG | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15718/2022 | Kulturavdelingen Søknad om Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14451/2022 | HR- og organisasjonsavdeling Omsetningsoppgave for alkohol - Niveau http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: E & C HELGELAND AS | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14541/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14435/2022 | Seksjon for service Adressering - Nesnaveien 427 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Roger Johannessen | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13685/2022 | Seksjon for kart og arealplan Prøvingsrapport Røssvoll vannverk, prøve: LAB22-122400 - 15.02.2022-18.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12647/2022 | Seksjon for vann og avløp Midlertidig svar søknad om parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12491/2022 | Parkeringskontoret Individuell avtale - Silje Røssvoll http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351777 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25726/2022 | Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin Signert gjeldsbrev http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25779/2022 | Seksjon for service Skuddpremie - Andreas Storholm http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349855 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Maila Chatrine Arntsen | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 23810/2022 | Seksjon for service Bestilling av innsyn - Adm. vedtak: Avslag Skjenkebevilling - enkelt anledning - Anvil MC Arctic Circle Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RanaNo | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22828/2022 | Seksjon for service Utbetalingsanmodning med diverse http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22425/2022 | Seksjon for service Disponibel bolig vedr. flyktninger fra Ukraina http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Langås Nilsen | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22112/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Dere må sende inn søknad innen 23. mai http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elmas v/ Rune Jacobsen | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22081/2022 | Seksjon for byggesak Loggført kontakt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22234/2022 | Seksjon for service Søknad om tilskudd til digitale læremidler i 2022 - Avslag på søknad på grunn av manglende rapportering for tilskudd mottatt i 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21631/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Svar på innsyn i sak 22/558-20 - Høringsuttalelse - plan 3087: Detaljregulering for endret atkomstvei fra E12 til Mo i Rana lufthavn, Fagerlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21458/2022 | IKT avdelingen Prøvingsrapport - Storforshei vannverk, prøve: LAB22-124388 - 20.04.2022-25.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20957/2022 | Vann og avløp Oversendelse av vedtak i kommunestyremøte - Forvaltningrevisjonsrapporten Vedlikehold av kostbar infrastruktur http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Soleglad | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 20952/2022 | Seksjon for service Spørsmål vedr. barnehageopptak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20462/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 916771223, 1833-58/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTERDAL GÅRD ELI ANITA ÅSTRØM | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 19895/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 917809534, 1833-185/ 23 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNN-KRISTIN KRISTOFFERSEN STRAUMBOTN | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19942/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Ukrainske flyktninger – oversettelse av medbrakte dokumenter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AMMERUD TOLKETJENESTE Branislav Nedic | Journaldato: 12.04.2022 | RegistryNumber: 19843/2022 | Flyktningetjenesten Prøvingsrapport Sjona Vannverk, prøve: LAB22-124060 - 05.04.2022 - 08.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19698/2022 | Vann og avløp Tilsynsrapport http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19431/2022 | Vann og avløp Konsekvenser av endringer i pasientjournalloven om plikt til å betale for og ta i bruk nasjonale e-helseløsninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 18947/2022 | Helse og omsorg Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18680/2022 | Seksjon for service Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18690/2022 | Seksjon for service Tildeling-orientering om valg av leverandør Ei dør inn http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/284984 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 15132/2021 | IKT prosjekt Spørsmål omkring bygging av garasje http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tine Fagerjord | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17428/2022 | Seksjon for byggesak Innspill til forebyggende tiltak mot viltpåkjørsler mellom Mo stasjon og Bolna http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF - Per.Oyvind.Mohus@banenor.no | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17401/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak MPR sak 19/22 Sluttbehandling for plan 2182 - detaljregulering for Nordlandsveien 73 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343414 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17378/2022 | Seksjon for service Søknad om kommunale kompensasjonsmidler - Tanjas The View AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TANJA'S THE VIEW AS | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16914/2022 | Økonomiavdelingen Finansering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16843/2022 | Seksjon for service Søknad om ferdigattest - Jonas Buddes vei 30 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Erik Hæg | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16726/2022 | Seksjon for byggesak Kommentar til kartverkets sak 9/2016 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ørjan Møllersen | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16370/2022 | Kulturavdelingen Angående brev i Altinn - ferdigattest Sør- Villen 24 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine Høvring | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16145/2022 | Seksjon for byggesak Kommunal støtte til idrett og friluftsliv - Røvassdalen Skytterlag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØVASSDALEN SKYTTERLAG | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 16155/2022 | Park og idrettsanlegg Søknad om kulturmidler - BUL MO http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BUL MO | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15682/2022 | Kulturavdelingen Oversikt over spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurs i Storforshei barnehage for 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15632/2022 | Barnehageavdelingen Besvarelse inngående epost http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROBERTSEN JONNY | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15737/2022 | Vann og avløp Nytt opplastet vedlegg - prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 14902/2022 | Seksjon for service Tillatelse til igangsetting - riving av Selfors gym- og svømmehall - Sjøforsgata 28 - 99/88 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana kommune, seksjon for byggesak | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14669/2022 | Prosjektavdelingen 2021/1454 regnskapsrapportering 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 14447/2022 | HR- og organisasjonsavdeling Omsetningsoppgave for alkohol - Askeladden Ressurssenter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASKELADDEN RESSURSSENTER AS | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14276/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Rapportering av bruk av tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 21/22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14391/2022 | Tospråklig enhet Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990769591, 1833-187/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LARS ARNE SJONBOTN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14083/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Refusjon av utgifter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sten-Egon Haueng | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13621/2022 | Seksjon for byggesak Adressering Nesnaveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marion Brun | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13684/2022 | Seksjon for kart og arealplan Utsettelse av ferdigattest - Isbane - Øyjordveien 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOSSMO & YTTEREN IL | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12701/2022 | Seksjon for byggesak Informasjon om bostøtteordningen i 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 12696/2022 | Seksjon for service Ber om mer informasjon - Hytte/fritidshus - Umbukta hyttefelt - 147/2/163 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FELLESFORBUNDET HELGELAND AVD 143 | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 12367/2022 | Seksjon for byggesak Svar søknad parkering for forflytningshemmede http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/337496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 11471/2022 | Parkeringskontoret Innkalling til årsmøte i Ranavassdragets fiskeforvalting SA for 2020 og 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANAVASSDRAGET FISKEFORVALTNING SA | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25740/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Søknad om tilbaketreden som dommer ved Rana forliksråd http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 25737/2022 | Seksjon for service Finansieringsbevis http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25393/2022 | Seksjon for service Uttalelse - offentlig ettersyn av plan 3089 Mo i Rana Lufthavn Fagerlia - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25058/2022 | Seksjon for kart og arealplan Protokollutdrag - K-sak 55/22 - Årsmelding for Rana eldreråd 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351154 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25103/2022 | Seksjon for service Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 976612426 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 24508/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Høringsuttalelse for detaljreguleringsplan 3088 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ninja Karin Hansen | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 23963/2022 | Seksjon for kart og arealplan Utbetaling av tilskudd til regional kulturfestival for funksjonshemmede - Høstfestival 2021 Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23533/2022 | Fritidstjeneste PS 30/22 Vedtak/Protokollutdrag - Utvalg for oppvekst og kultur 04.05.2022 - Tilskudd til kulturarrangement - Mo i Rana Pride 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349134 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 23090/2022 | Seksjon for service Spørsmål til budsjett og økonomiplan http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/325709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana Næringsforening | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 55813/2021 | Økonomiavdelingen Hus i Utskarpen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Flønes Bond | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22111/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22211/2022 | Seksjon for service Orientering om klageadgang http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANVIL MC ARCTIC CIRCLE MO I RANA | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 21963/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Universell utforming Rana kommune - 05.05.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Volden | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21479/2022 | Miljøterapeutisk avdeling Bestilling av innsyn - Sak: 2022/558-20 -Høringsuttalelse - plan 3087: Detaljregulering for endret atkomstvei fra E12 til Mo i Rana lufthavn, Fagerlia http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Blad | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 21456/2022 | IKT avdelingen Nytt opplastet vedlegg - prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2022 | RegistryNumber: 20860/2022 | Seksjon for service Skuddpremie - Per O Pettersen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346783 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Maila Chatrine Arntsen | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 20739/2022 | Seksjon for service Svar - begrunnelse på vedtak om barnehageplass http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20448/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 920131247, 1833-44/ 1 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKAR GÅRD DA | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19951/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Kriterier for utleieboliger til flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lurøy kommune | Journaldato: 12.04.2022 | RegistryNumber: 19816/2022 | Flyktningetjenesten Prøvingsrapport - Sjona Vannverk, prøve: LAB22-123800 - 29.03.2022 - 08.04.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19696/2022 | Vann og avløp Ansiennitets- og lønnsberegning - ***** ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345541 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19503/2022 | HR avdelingen Tilsynsrapport http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19429/2022 | Vann og avløp Varsel om vedtak av plan 2182 - detaljregulering for Nordlandsveien 73 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343307 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELGELAND KRAFT AS m.fl. | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 17271/2022 | Seksjon for kart og arealplan Vedtak/protokollutdrag - kommunestyresak 39/22 - Forvaltningsrevisjonsrapporten Vedlikehold av kostbar infrastruktur http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345065 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 19027/2022 | Seksjon for service Kontoinformasjon http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/344726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 18688/2022 | Seksjon for service Vedlegg bankopplysninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17729/2022 | Seksjon for service Vedtak MPR sak 12/22 - Innspill til forebyggende tiltak mot viltpåkjørsler mellom Mo stasjon og Bolna http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343396 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17360/2022 | Seksjon for service Tilskudd til kjøp av digitale læremidler - skoleeier kan søke http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 17068/2022 | Skoleavdelingen Avslutning av tilsynssak - Kvalifikasjoner i foretak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDBERG ILDFAST DRIFT AS | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 16869/2022 | Seksjon for byggesak Søknad om kommunale kompensasjonsmidler - Meyer Servering AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEYER SERVERING AS | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16913/2022 | Økonomiavdelingen Nytt opplastet vedlegg - kjøpekontrakt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16795/2022 | Seksjon for service Foreløpige fordelingstall for 2022 og endelige fordelingstall for 2019 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN INNTEKTSREGNSKAPET FOR SKATT OG FOLKETRYGD | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16750/2022 | Stab/Sentrale støttetjenester Kunngjøring av vedtak - navneleddet Raud- i Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ørjan Møllersen | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16369/2022 | Kulturavdelingen Prøvingsrapport - Dalselv vannverk, prøve: LAB22-123431 - 15.03.2022 - 18.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 16435/2022 | Vann og avløp Ferdigattest - rullestolrampe - Jernbanegata 22 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUSFLIDEN AS | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 15830/2022 | Seksjon for byggesak Tilbakemelding ferdigattest - Sør- Villen 24 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christine Høvring | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 15992/2022 | Seksjon for byggesak Overflatevann http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonny Robertsen | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15623/2022 | Avløpsanlegg-renseanlegg Søknad om kulturmidler - Norges Handikappforbund Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES HANDIKAPFORBUND RANA | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 15670/2022 | Kulturavdelingen Spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurs 2021 Kirkebakken kulturbarnehage http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/341568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 15537/2022 | Barnehageavdelingen Heis flagget på Nordens dag http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Foreningen Norden | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 14786/2022 | Ordfører Utsatt frist for å ferdigstille tiltaket - Bolig og garasje - Langbergan 46 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gediminas Barakunas | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14615/2022 | Seksjon for byggesak Vi har mottatt søknaden om igangsettingstillatelse - Riving av hele bygget - Sjøforsgata 28 - 99/88 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rana Kommune - seksjon for byggesak | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14350/2022 | Prosjektavdelingen Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever - rapporteringsfrist 15.03.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14370/2022 | Tospråklig enhet Sak lukket http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14440/2022 | Seksjon for service Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 14419/2022 | Seksjon for service Omsetningsoppgave for alkohol - Fai Ramore AS http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAI RUMORE AS | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14105/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Har du glemt å søke om ferdigattest? http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HÆG EIENDOM AS | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13883/2022 | Seksjon for byggesak Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 917809534, 1833-185/ 23 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UNN-KRISTIN KRISTOFFERSEN STRAUMBOTN | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 13971/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916771223, 1833-58/ 6 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/340052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTERDAL GÅRD ELI ANITA ÅSTRØM | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 14023/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Adressering Nesnaveien http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marion Brun | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 13683/2022 | Seksjon for kart og arealplan Ferdigattest - tilbygg på verksted - Steinbekkhaugveien 50 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/339325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRKLUND MEK VERKSTED AS | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 13296/2022 | Seksjon for byggesak Nordlandsbanen - km 496,300 - Mo industripark - Ram- og risikovurdering - tilbakemelding fra Bane NOR http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/338973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane NOR SF | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 12944/2022 | Seksjon for byggesak Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25340/2022 | Park og idrettsanlegg Oppnevning av ny styrerepresentant og vararepresentant til avestiftelsen http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sparebank 1 Helgeland Gavestiftelse m.fl. | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25237/2022 | Seksjon for service Elektronisk signatur http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 25329/2022 | Seksjon for service Plan 3089 Mo i Rana Lufthavn Fagerlia - veiledning Nordland fylkeskommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25051/2022 | Seksjon for kart og arealplan Avslag på søknad om fritak fra verv i forliksrådet http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/351224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Søreng Juvik m.fl. | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 25173/2022 | Seksjon for service Protokoll fra Trygg Trafikks landsmøte 2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/350046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYGG TRAFIKK | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 24001/2022 | Parkeringskontoret Høringsuttalelse for detaljreguleringsplan 3088 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/349549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom-Ove Ytregård | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 23504/2022 | Seksjon for kart og arealplan Klage på kvalitet, på arbeider tilhørende eiendommer - Steinbekkhaugveien 117 og 119 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Ronny Steffensen | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 22774/2022 | Avdeling for bydrift TI Norge: Innkalling til årsmøte onsdag 11. mai kl 16.30 - husk påmelding http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 22489/2022 | Seksjon for service Årsmøteprotokoll 2022 - Opplæringskontoret Nord-Helgeland http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Opplæringskontoret Nord-Helgeland | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22325/2022 | HR avdelingen Samlede journalposter http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22209/2022 | Seksjon for service Loggført kontakt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 22183/2022 | Seksjon for service Adm. vedtak: Avslag Skjenkebevilling - enkelt anledning - Anvil MC Arctic Circle Mo i Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANVIL MC ARCTIC CIRCLE MO I RANA | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 21818/2022 | Psykisk helse og sosiale tjenester Bolig til leie http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/348093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Helge Granlund | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 22049/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren NVEs uttalelse med innsigelse til offentlig ettersyn - Plan 3087 - Detaljregulering for endret atkomstvei fra E12 til Mo i Rana lufthavn, Fagerlia - Rana kommune http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21428/2022 | Seksjon for kart og arealplan Vedtak/ protokollutdrag Årsmelding for Rana eldreråd 2021 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/347418 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 21374/2022 | Seksjon for service Klagebehandling - pålegg om separering av stikkledninger for spillvann og overvann - Marcus Thranes gate 7 - Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 20505/2022 | Vann og avløp Spørsmål vedr. barnehageopptak http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne B Hansen-Bolin | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20375/2022 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Opplastet vedlegg - prospekt http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/346307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 20263/2022 | Seksjon for service Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921704542, 1833-173/ 9 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANDREAS STORHOLM | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 19918/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Vitnemål - Nordland fagskole - ***** ***** ***** http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345540 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 19502/2022 | HR avdelingen Friluftslivsinformasjon til Ukrainske flyktninger http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/345433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 19395/2022 | Flyktningetjenesten Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder, 976 612 426 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 17829/2022 | Seksjon for miljø, landbruk og eiendom Svar på foreløpig tilsynsrapport http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/312892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 43015/2021 | Stab for oppvekst- og kultursektoren Prøvingsrapport, Sjona Vannverk, Skole, prøve: LAB22-122771 - 23.02.2022 - 28.02.2022 http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/343473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LABORA AS | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 17437/2022 | Vann og avløp Søknad om kommunale kompensasjonsmidler - Berg-Hansen Nord-Norge avd. Rana http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERG-HANSEN NORD-NORGE AS AVD MO I RANA | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 16911/2022 | Økonomiavdelingen Søk om tilskudd til programmering http://einnsyn.rana.kommune.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/342721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 16686/2022 | Skoleavdelingen Kunngjøring av vedtak - navneleddet Raud- i Ra