eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/2012 20220626 26.06.2022 Inngående brev Revidert søknad om reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg 22/227 Steinbakken 61 NN ENTREPRENØR AS
2022/2041 20220626 26.06.2022 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tllskudd til skogkultur Helene Kristine Leiråmo
2022/2042 20220626 26.06.2022 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Anne Kristin Olsen
2022/1187 20220626 26.06.2022 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Oppvekst og kultur - Tospråklig enhet - SFO-/skoleassistent - Fast Ruta Kenuliene
2022/1187 20220626 26.06.2022 Inngående brev Signert : Permisjonssøknad 02.08.2022 - 31.07.2023 (Assistent-stillingen) Ruta Kenuliene
2022/1207 20220626 26.06.2022 Inngående brev Signert : Ansettelsessak - Tilbud om ansettelse - Tospråklig enhet - Tospråklig lærer - Midlertidig Ruta Kenuliene
Ingen tilgang 20220626 26.06.2022 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Oddvar Alterskjær
2021/2505 20220626 26.06.2022 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Petter K Berg-Mortensen
2021/2534 20220626 26.06.2022 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Arne Johan Loftfjell
2021/2534 20220626 26.06.2022 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Arne Johan Loftfjell
2021/4494 20220625 25.06.2022 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Fosterhjem Helgeland - Prosjektmedarbeider - Juli - Desember 2022 Eileen Cathrine Ravdal
2022/2038 20220625 25.06.2022 Inngående brev Søknad om startlån *****
2022/2039 20220625 25.06.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Andreas Storholm
2022/2012 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad om reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg 22/227 Steinbakken 61 NN ENTREPRENØR AS
2021/4233 20220624 24.06.2022 Inngående brev Revidert ferdigmelding for reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg 22/85 STEINBAKKEN 8 NN ENTREPRENØR AS
2021/4335 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad om reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg 22/450 STEINBAKKEN 42 NN ENTREPRENØR AS
2021/4083 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad om reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg 24/407 VÅRBEITEVEIEN 5 NN ENTREPRENØR AS
2021/4083 20220624 24.06.2022 Utgående brev Godkjenning av søknad om reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg 24/407 VÅRBEITEVEIEN 5 NN ENTREPRENØR AS
2021/4084 20220624 24.06.2022 Utgående brev Godkjenning av søknad om reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg 24/388 VÅRBEITEVEIEN 6 NN ENTREPRENØR AS
2021/4152 20220624 24.06.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering for barnehagebarn PPT RANA
2021/4152 20220624 24.06.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering PPT RANA
2021/3831 20220624 24.06.2022 Utgående brev Protokoll arealoverføring 156/1 Mats Anton Nilsson
2021/3875 20220624 24.06.2022 Inngående brev Betalingsplan *****
2021/3875 20220624 24.06.2022 Inngående brev Gjeldsordning *****
2021/2825 20220624 24.06.2022 Inngående brev Høringsnotat om forbud mot konverteringsterapi KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
2021/3454 20220624 24.06.2022 Inngående brev Oppfordring vedrørende høringen - Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2021/3493 20220624 24.06.2022 Internt notat uten oppfølging Vedtak/Protokollutdrag- AMU 16.06.2022 - Status sykefravær pr. 1. tertial 2022
2021/2579 20220624 24.06.2022 Inngående brev Vedtak om utbetaling av udekka investeringer Rana kommune
2021/2579 20220624 24.06.2022 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Kåre Martin Gjesbakk
2021/2719 20220624 24.06.2022 Inngående brev Oversendelse av korrigert rundskriv A-1/2022 om statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
2021/2724 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - 179/2 Alvind Gunnar Åsheim
2021/2518 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 25/1 Lena Cecilie Hanssen
2021/2462 20220624 24.06.2022 Inngående brev MSIS- melding - Nominativ melding om smittsom sykdom YTTEREN LEGESENTER
2021/2220 20220624 24.06.2022 Inngående brev Prospekt *****
2021/68 20220624 24.06.2022 Inngående brev Klage på parkeringsbøter - Saksnummer 3111923 og 311949 Imtas Prosjekt AS
2021/68 20220624 24.06.2022 Inngående brev Klage på parkeringsbot - 3111698 Imtas Prosjekt AS
2021/68 20220624 24.06.2022 Utgående brev Svar klage på parkeringsbøter - Saksnummer 3111923 og 311949 Imtas Prosjekt AS
2021/68 20220624 24.06.2022 Utgående brev Svar klage parkeringsgebyr - Kirkegata Cicilie Løkås
2021/68 20220624 24.06.2022 Utgående brev Svar klage på parkeringsbot - 3111698 Imtas Prosjekt AS
2021/68 20220624 24.06.2022 Inngående brev Klage parkeringsgebyr - Kirkegata Cicilie Løkås
2021/68 20220624 24.06.2022 Utgående brev Svar klage gebyr 3111965 Bjørn Tore Bråten
2021/68 20220624 24.06.2022 Utgående brev Svar klage parkeringsbot Anne Kristoffersen
2021/219 20220624 24.06.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring gbnr 20/65/873 Dejan Djurdjevic
2021/221 20220624 24.06.2022 Inngående brev Bestilling av vielse *****
2021/221 20220624 24.06.2022 Utgående brev Prøvingsattest *****
Ingen tilgang 20220624 24.06.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg - varmtvannsbereder *****
2021/858 20220624 24.06.2022 Inngående brev Kjørebok sesong 2021/2022 Kjell Arve Moa
2021/883 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad om gjennomgangsbolig *****
2021/1289 20220624 24.06.2022 Utgående brev Nabosamtykke Høvleriveien 12-4. Finstad CAD AS
2021/1498 20220624 24.06.2022 Inngående brev Forkjøpsrett Sindre Johan Fandal
2021/1510 20220624 24.06.2022 Inngående brev Svar på søknad - tilskudd 2022 - barn og unge med behov for langvarig / sammensatt oppfølging STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2021/1510 20220624 24.06.2022 Inngående brev Svar på søknad - Tilskudd til barn og unge med behov for langvarig / sammensatt oppfølging -Rana STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2021/1620 20220624 24.06.2022 Utgående brev Godkjenning av ferdigmelding for reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg 17/362 TAPPENHAUGEN 2 TORE GRONGSTAD
Ingen tilgang 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad torgplass LO Norge
2021/4316 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad om støtte til markering Rana Frivilligsentral
2021/4335 20220624 24.06.2022 Utgående brev Godkjenning av søknad om reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg 22/450 STEINBAKKEN 42 NN ENTREPRENØR AS
2021/4426 20220624 24.06.2022 Inngående brev Praksisavtaler med skoleeiere og Nord universitet for perioden 1. aug 2022 til 31. juli 2027 NORD UNIVERSITET
2021/4233 20220624 24.06.2022 Utgående brev Godkjenning av ferdigmelding for reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg 22/85 STEINBAKKEN 8 NN ENTREPRENØR AS
2021/4494 20220624 24.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Fosterhjem på Helgeland - Prosjektmedarbeider - Juli - Desember 2022 *****
2021/4494 20220624 24.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Fosterhjem Helgeland - Prosjektmedarbeider - Juli - Desember 2022 *****
2021/4494 20220624 24.06.2022 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale - Tilbud om ansettelse - Fosterhjem på Helgeland - Prosjektmedarbeider - Juli - Desember 2022 Synnøve Restad Marthinsen
2022/1 20220624 24.06.2022 Utgående brev Midlertidig svar legeerklæring *****
2022/1 20220624 24.06.2022 Inngående brev Legeerklæring ES *****
2022/1 20220624 24.06.2022 Utgående brev Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2022/1 20220624 24.06.2022 Utgående brev Svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2022/1 20220624 24.06.2022 Utgående brev Midlertidig svar søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2022/1 20220624 24.06.2022 Utgående brev Midlertidig svar søknad parkering for forflytningshemmede *****
2022/450 20220624 24.06.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Cathrine Øijord Hanssen m.fl.
2022/541 20220624 24.06.2022 Inngående brev Linea Pressemelding 24.06.2022 - Rekordstor pågang gir lengre saksbehandlingstid hos Linea Frode Dorp m.fl.
2022/699 20220624 24.06.2022 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale - HR-avdelingen - HR-rådgiver (2022/699) Linda Wikran
2022/802 20220624 24.06.2022 Inngående brev Rapport etter tilsyn 21. - 23. juni 2022 MILJØDIREKTORATET
2014/177 20220624 24.06.2022 Inngående brev Forvaltningsrevisjonsrapport til høring. Psykisk helse- og rustjenester i Rana kommune DELOITTE AS
Ingen tilgang 20220624 24.06.2022 Inngående brev Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd LANDBRUKSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20220624 24.06.2022 Inngående brev Forskrift og veileder for regionale miljøtilskudd i jordbruket - søknadsomgangen 2022 STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2014/888 20220624 24.06.2022 Inngående brev Innvilget søknad - MO ORIENTERINGSKLUBB- Hauknes - Vatnadalen o-kart - anleggsnummer: 66371 Lotteri- og stiftelsestilsynet
2014/2775 20220624 24.06.2022 Utgående brev Godkjenning av endring av vald - Elgregion sør Ole Johnny Pettersen m.fl.
2015/3454 20220624 24.06.2022 Utgående brev Kjøretøy parkert foran varemottak ved Torget eiendom Celine Bonsaksen
2016/2899 20220624 24.06.2022 Inngående brev Vedr. 17-03403-59 - Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2016/2899 20220624 24.06.2022 Inngående brev Vedr. 17-03403-58 - Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/2070 20220624 24.06.2022 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill på ekstern høring - Utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge med somatisk og seksuell helse og tannhelse HELSEDIREKTORATET
2018/2701 20220624 24.06.2022 Inngående brev Eventuell konsultasjon med Hestmann/Strandtind RBD Kurt Gaup
2019/633 20220624 24.06.2022 Inngående brev Svar på søknad - tilskudd voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov - Rana STATSFORVALTEREN I NORDLAND
Ingen tilgang 20220624 24.06.2022 Inngående brev Avslag lånesøknad *****
2019/2010 20220624 24.06.2022 Utgående brev Ettersending av etterspurt dokumentasjon Kommunal- og distriktsdepartementet
2019/4060 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 132/1 Marit Andal
2019/4060 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 132/1 i Rana (1833) Marit Andal
Ingen tilgang 20220624 24.06.2022 Internt notat uten oppfølging Godkjent møteprotokoll fra møte i AMU 16.06.2022
Ingen tilgang 20220624 24.06.2022 Internt notat uten oppfølging Godkjent møteprotokoll fra møte i AMU 20.01.2022
Ingen tilgang 20220624 24.06.2022 Inngående brev Referat RANA KOMMUNE HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN
Ingen tilgang 20220624 24.06.2022 Inngående brev Rapport etter veiledning *****
Ingen tilgang 20220624 24.06.2022 Inngående brev Prospekt *****
2021/10 20220624 24.06.2022 Utgående brev Endring av areal på bolig - Gaukveien 12 Elisabeth Mjelle m.fl.
2021/15 20220624 24.06.2022 Inngående brev Innsyn i PAI-fil Håvard Gulldahl
2021/24 20220624 24.06.2022 Utgående brev Godkjenning av ferdigmelding for reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg 131/224 SANKTHANSVEIEN 9 UNIMASKIN AS
2021/56 20220624 24.06.2022 Utgående brev Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 20/547 er ført i matrikkelen. Kari-Anne Hatlen
2022/2012 20220624 24.06.2022 Utgående brev Mangel ved søknad om reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg 22/227 Steinbakken 61 NN ENTREPRENØR AS
2022/2114 20220624 24.06.2022 Inngående brev Åpning av tilsyn - kommunens forvaltning av integreringsloven STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2022/2017 20220624 24.06.2022 Inngående brev Godkjenning fra bortfester - Brannklokkeveien 10 - 20/65/977 Håvard Bratteng Rønning
2022/2018 20220624 24.06.2022 Inngående brev Innkalling til ordinær generalforsamling i Helgeland Industriutvikling AS - 28.06.2022 styreleder i Helgeland industriutvilking AS
2022/2021 20220624 24.06.2022 Inngående brev Rekvisisjon på oppmålingsforretning Leiv Bustnes